unfoldingWord 18 - Vương Quốc Chia Đôi

unfoldingWord 18 - Vương Quốc Chia Đôi

Outline: 1 Kings 1-6; 11-12

Script Number: 1218

Language: Vietnamese

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Nhiều năm sau đó, Đa-vít qua đời, và con trai ông là Sa-lô-môn bắt đầu cai trị Y-sơ-ra-ên. Đức Chúa Trời phán với Sa-lô-môn và hỏi ông muốn xin điều gì nhất. Khi Sa-lô-môn cầu xin sự khôn ngoan, Đức Chúa Trời rất hài lòng và khiến ông trở thành người khôn ngoan nhất thế giới. Sa-lô-môn học biết nhiều điều và trở thành vị thẩm phán rất khôn ngoan. Đức Chúa Trời cũng khiến ông trở nên rất đỗi giàu có.

Ở Giê-ru-sa-lem, Sa-lô-môn xây dựng Đền Thờ mà Đa-vít cha ông đã lên kế hoạch làm và đã thu thập được các nguyên vật liệu. Kể từ đó, dân Y-sơ-ra-ên bắt đầu thờ phượng Đức Chúa Trời và dâng tế lễ cho Ngài tại Đền Thờ này thay vì tại Đền Tạm. Đức Chúa Trời ngự đến và hiện diện trong đền thờ và ở đó cùng với dân sự Ngài.

Nhưng Sa-lô-môn yêu thích những người phụ nữ từ các nước ngoại bang. Ông đã bất tuân Đức Chúa Trời qua việc kết hôn với nhiều phụ nữ, tới gần 1000 người. Hầu hết các bà vợ này đều đến từ các nước ngoại bang, họ mang theo các thần tượng mình và tiếp tục thờ lạy các thần này. Về già Sa-lô-môn cũng thờ các thần của họ.

Vì cớ điều này, Đức Chúa Trời nổi giận với Sa-lô-môn và Ngài hứa sẽ trừng phạt Sa-lô-môn bằng cách chia cắt vương quốc Y-sơ-ra-ên ra làm hai sau khi Sa-lô-môn qua đời.

Sau khi Sa-lô-môn qua đời, con trai của ông là Rô-bô-am lên nối ngôi. Rô-bô-am là một ông vua ngu xuẩn. Tất cả dân Y-sơ-ra-ên cùng nhau đến để tôn ông lên làm vua. Họ than phiền với Rô-bô-am rằng Vua Sa-lô-môn đã bắt họ phải lao động quá cực khổ và đóng thuế quá nhiều.

Rô-bô-am trả lời một cách ngu xuẩn rằng: “Các ngươi cho rằng cha ta đã bắt các ngươi phải làm việc cực nhọc, nhưng ta sẽ bắt các ngươi phải làm việc cực nhọc hơn nữa và ta sẽ trừng phạt các ngươi thậm tệ hơn cha ta đã làm.”

Mười chi phái của vương quốc Y-sơ-ra-ên nổi dậy chống nghịch lại Rô-bô-am. Chỉ còn lại hai chi phái vẫn giữ lòng trung thành với ông. Hai chi phái này trở thành vương quốc Giu-đa.

Mười chi phái khác của Y-sơ-ra-ên chống nghịch lại Rô-bô-am cũng chọn cho mình một vị vua tên là Giê-rô-bô-am. Họ chọn phía bắc để xây dựng vương quốc của mình, gọi là vương quốc Y-sơ-ra-ên.

Giê-rô-bô-am chống nghịch lại Đức Chúa Trời và gây cho dân sự phạm tội. Ông xây dựng hai tượng thần để dân chúng thờ lạy thay vì thờ phượng Đức Chúa Trời tại đền thờ ở vương quốc Giu-đa.

Vương quốc Y-sơ-ra-ên và vương quốc Giu-đa trở thành thù địch và thường chiến tranh với nhau.

Tại vương quốc Y-sơ-ra-ên mới, tất cả các vị vua đều gian ác. Nhiều vị vua bị ám sát bởi những người Y-sơ-ra-ên khác muốn cướp ngôi.

Tất cả các vị vua và phần lớn dân Y-sơ-ra-ên đều thờ cúng thần tượng. Sự thờ cúng thần tượng của họ thường bao gồm cả việc hành dâm và thậm chí đôi khi còn dâng con cái mình làm sinh tế.

Các vua của Giu-đa đều là con cháu của Đa-vít. Một số vị vua thì tốt, họ cai trị đất nước một cách công bình và thờ phượng Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, phần lớn các vua Giu-đa thì gian ác, bại hoại và thờ lạy thần tượng. Thậm chí một vài vị vua còn dâng con mình làm sinh tế cho các thần giả dối. Phần lớn dân Giu-đa cũng chống nghịch lại Đức Chúa Trời và thờ lạy các thần khác.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons