unfoldingWord 18 - Ang Nabahin nga Gingharian

unfoldingWord 18 - Ang Nabahin nga Gingharian

Outline: 1 Kings 1-6; 11-12

Script Number: 1218

Language: Cebuano

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Paglabay sa taas nga panahon human mamatay si David, and iyang anak nga si Solomon maoy nipuli paghari sa Israel. Nakig-istorya ang Dios kang Solomon ug gipangutana siya kung unsa ang iyang gusto ihatag sa iya. Nangayo siya ug kaalam busa nalipay kaayo ang Dios ug gihimo siya nga pinakamaalamon sa tibuok kalibotan. Daghan siyag nahibaw-an ug maalamon siya nga maghuhukom, ug gipadato usab siya ug maayo sa Dios.

Unya naghimo si Solomon ug templo sa Jerusalem nga gipangandaman unta nga buhaton sa iyang amahan. Didto nila gisimba ang Dios ug mihalad kaniya ug wala na sa Tolda nga Tagboanan. Ug sukad niadto, anaa na ang presensya sa Dios sa templo ug didto na nagpuyo ug nakig-uban sa iyang mga katawhan.

Apan nahigugma si Solomon sa mga babaye sa ubang mga nasod. Gisupak niya ang Dios tungod kay nagminyo siya ug hapit mag-1,000 ka babaye! Daghan sa iyang mga asawa ang gikan sa laing mga lugar ug nagdala sila sa ilang mga dios-dios nga ilang gipadayon ug simba. Unya misimba usab si Solomon sa ilang mga dios-dios sa dihang natigulang na siya.

Unya nasuko ang Dios kang Solomon tungod kay wala na siya nagmatinud-anon kaniya. Busa nisaad sa iya nga iyang bahinon ang gingharian sa Israel ngadto sa duha sa dihang namatay na si Solomon, ingon nga silot sa iyang gibuhat.

Pagkamatay ni Solomon, maoy nahimong hari ang iyang anak nga si Rehoboam, ug usa siya ka buang-buang nga tawo. Nagtigom ang tanang Israelita ug gituboy nilang hari si Rehoboam, ug nagreklamo sila kaniya sa bug-at nga trabaho ug dagkong buhis nga gipangayo ni Solomon kanila.

Unya mitubag si Rehoboam nga wala maghunahuna, “Abi kaha ninyog gilisod-lisod na mo sa akong amahan, pabug-atan pa nako ang inyong mga trabaho, ug mas grabe pa ang akong isilot kaninyo.”

Napulo ka mga tribo sa nasod Israel ang mirebelde kang Rehoboam, ug duha lang ka tribo ang nagpabilin nga matinud-anon kaniya. Ug kining duha ka tribo nahimo nga gingharian sa Juda.

Ang napulo ka tribo sa Israel, mipili ug tawo nga mohari kanila nga mao si Jeroboam. Didto sila sa amihang dapit nagtukod ug gingharian ug gitawag kini nga gingharian sa Israel.

Misupak si Jeroboam sa Dios ug mao nay hinungdan nga nakasala ang mga tawo. Nagbuhat siya ug duha ka dios-dios aron simbahon sa iyang katawhan ug wala na nila gisimba ang Dios didto sa Templo sa gingharian sa Juda.

Nahimong magkaaway ang Juda ug Israel ug nagsige nalang sila ug gubat.

Ang tanang hari sa bag-ong gingharian sa Israel, managsama sila nga mga daotan. Daghan kanila ang gipatay sa ilang kauban ra nila nga mga Israelita aron lang pulihan sila sa paghari.

Misimba ug mga dios-dios ang tanang hari ug ang kadaghanan sa mga tawo sa gingharian sa Israel. Usahay malaw-ay ang paagi sa ilang pagsimba ug usahay mohalad sila sa mga bata.

Ang mga kaliwat ni David ang naghari sa Juda. Mga maayong tawo ang ubang kanila ug naghari nga makatarunganon ug misimba sa Dios. Apan daotan ang kadaghanan sa mga hari ug dili matarong, ug nagasimba sila sa mga dios-dios. Gihalad sa ubang hari ang ilang mga anak ngadto sa mga dios-dios. Daghan sa mga taga-Juda ang misupak sa Dios ug misimba sa ubang mga dios-dios.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons