unfoldingWord 25 - Sa-tan Cám Dỗ Chúa Giê-su

unfoldingWord 25 - Sa-tan Cám Dỗ Chúa Giê-su

Outline: Matthew 4:1-11; Mark 1:12-13; Luke 4:1-13

Script Number: 1225

Language: Vietnamese

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Ngay sau khi Đức Chúa Giê-su chịu báp-tem, Đức Thánh Linh dẫn Ngài vào trong đồng vắng, ở đó Ngài kiêng ăn 40 ngày đêm. Sau đó, Sa-tan đến và cám dỗ Chúa Giê-su để Ngài phạm tội.

Sa-tan cám dỗ Chúa Giê-su rằng: “Nếu ngươi là Con của Đức Chúa Trời thì ngươi hãy biến những hòn đá này thành bánh mà ăn đi!”

Nhưng Chúa Giê-su đáp rằng: “Kinh Thánh chép rằng: ‘Con người sống không chỉ cần bánh mà còn cần có lời của Đức Chúa Trời!’’’

Sau đó, Sa-tan đem Chúa Giê-su lên nóc đền thờ và bảo rằng: “Nếu ngươi là Con của Đức Chúa Trời thì hãy quăng mình xuống dưới đi vì Lời Chúa có chép rằng:”Đức Chúa Trời sẽ sai các thiên sứ của Ngài nâng đỡ con để chân con khỏi vấp phải đá!"

Nhưng Chúa Giê-su trả lời Sa-tan bằng cách trích dẫn lời Kinh Thánh. Ngài nói rằng: “Trong Kinh Thánh cũng có chép rằng:”Đừng thách thức Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi."

Sau đó, Sa-tan cho Chúa Giê-su thấy tất cả các vương quốc trên thế giới cùng sự huy hoàng của các vương quốc đó và nói rằng: “Ta sẽ cho ngươi tất cả những thứ này nếu ngươi chịu quỳ xuống và thờ lạy ta.”

Nhưng Chúa Giê-su đáp lại rằng: “Hỡi Sa-tan, hãy lui ra khỏi ta! Lời Chúa đã phán trong Kinh Thánh cho dân Ngài rằng:”Chỉ thờ phượng một mình Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi và chỉ hầu việc Ngài mà thôi."

Chúa Giê-su đã không sa vào cám dỗ của Sa-tan vì thế Sa-tan rời khỏi Ngài. Sau đó, các thiên sứ đến hầu việc Chúa Giê-su.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons