unfoldingWord 25 - Gitintal si Jesus ni Satanas

unfoldingWord 25 - Gitintal si Jesus ni Satanas

Outline: Matthew 4:1-11; Mark 1:12-13; Luke 4:1-13

Script Number: 1225

Language: Cebuano

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Pagkahuman ni Jesus mabawtismohi, gidala dayon siya sa Balaang Espiritu dito sa kamingawan aron makapuasa ug kwarenta (40) ka adlaw ug kwarenta (40) usab ka gabii. Unya miabot si Satanas ug gitintal niya si Jesus aron makasala.

Gitintal niya si Jesus ug miingon, “Kung Anak ka sa Dios, himoang pan kining mga bato aron makakaon ka!”

Mitubag si Jesus, “Nasulat sa pulong sa Dios nga nag-ingon, ’Dili lang pagkaon ang gikinahanglan sa mga tawo aron mabuhi, kondili nagkinahanglan usab sila sa matag pulong nga isulti sa Dios!”

Unya gidala si Jesus ni Satanas sa kinatas-ang bahin sa templo ug giingnan, “Kung ikaw ang Anak sa Dios, ambak sa ubos kay nasulat man kini, ’Sugoon sa Dios ang iyang mga anghel aron sa pagsalo kanimo aron dili mabunal sa mga bato ang imong mga tiil.”

Apan gitubag ni Jesus si Satanas, pinaagi sa pagkutlo sa Kasulatan. Miingon siya, “Ang pulong sa Dios, nagsugo sa mga tawo nga nag-ingon, ‘Ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios.’”

Unya gipakita ni Satanas kang Jesus ang tanang gingharian sa kalibotan ug ang tanang bahandi ug himaya niini. Ug miingon siya, “Ihatag ko kining tanan kanimo kung moyukbo ka kanako ug imo kong simbahon.”

Mitubag si Jesus, “Palayo kanako Satanas! “Ang pulong sa Dios nagsugo sa mga tawo nga nag-ingon, ‘Ang Ginoo lang nga imong Dios maoy simbaha, ug siya lang ang imong alagaran.’”

Wala gayod matintal si Jesus ni Satanas, busa gibiyaan nalang siya ni Satanas. Unya miabot ang mga anghel ug giatiman nila si Jesus.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons