unfoldingWord 08 - Allah najja Yusuf wa usurta

unfoldingWord 08 - Allah najja Yusuf wa usurta

Esquema: Genesis 37-50

Número de guión: 1208

Idioma: Arabic, Chadian

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

Baad sinin katir, Yakhub bigi chaiib marawid, hu rasal Yussuf wuleeda al hu birida, achan yi jib lea kabar hana akuawana al gaydin yasaro maa albahaime.

Wa akhwan Yussuf bakhado achan abu yi riida ziyada marawait. achan yussuf hilim gal hu yabga malik hana usurta, wakit Yussuf macha le akuwana karabo wa bawo le tujjaral ai biid.

Gubbal ma yi gabulu albeet, akawana le Yussuf charato khalaga wa marrmakho fi dam hana ijeel. Khalas humman jabo al khalag le abuhm, achan hu yazun kadar haiwane akala le Yussuf. wa Yakhub bigui hazzanan.

Al tujjar dol waddo le Yussuf fil masir, wa masir di kan ballad kabire wa khanye gaide jambal bar al Nil. Altujar dol bawo Yusuf misil al-abit le wahit masuul fi al hakuma. Yusuf khaadam seida adil wa Allah baraka.

Marit seyda galat le Yussuf: argud mayi wa Yussuf abaa achan ma yi dor yikhalif khanun hana Allah. Hi zilat wa khattat tuhmma khabir fi Yusuf, achan da karabo wa dasso fi al sijin. Fi alsijin kulu Yusuf ga’id mu sadikh le Allah wa Allah baraka.

Baad santen, Yusuf lissa ga’id fi al sijin wa hu barri. Fi leel wah’id, Pharaun hilim wa hilima da barjala; saal ajawida wa mafi wahid gidir fassara lea.

Allah anta illim le Yussuf le yi fassir al hilim. Achan da Pharaun maraga Yusuf min als sijin. Yussuf fassara hilim hana Pharaun wa gal lea gidam da« Allah yi jib saba siniin hana shaba, wa ba’ad da saba siniin hana juu. »

Yusuf adjaba le Pharaun marawid wa samma bigi nadum gaadir fi kullu balaad masir baa’d Pharaun.

Yusuf gal le al nass khali yi lummu akil katir fi makhazan fi alsiniin hana al shaba achan yila’agu fi siniin hana al ju. Wakital siniin hana ju, Yusuf chakamma al akil al-lammo llnass, khalas al nass ligo akil hattah juhum marak.

Ajju’u bigi chadid mafi masir bas lakin lahadi fi canaan bilaad Yakhub wa usruta aichine foga.

khalas Yakhub rasal awlaada al kubar yi bu’u akil min masir.Wakit gaidin yi bu’u al akil min Yussuf, humman ma irrifo Yussuf, wa lakin yussuf kaman irfaam.

Baad Yusuf jarab akhuwana, yidor yi akit human khayaro wala la. Yusuf gal lehum ana Yusuf akhuku, matakafo. intu dawartu tisawu lei fasil wikit bituni misil abid, lakin chey al fasilda Allah kayara bel kheer. ta’alu ichu fi masir, ana ni rayisku intu wa usuritkum.

Wakit akhuwana le Yussuf gabbalo baladum, wa galo le abuum Yakhub, khadar Yusuf hay, Yakhub firi ziada.

Be chayibta di kula, macha be zurita kulla fi masir. Gubaal ma yi mut, barak iyaal khullum-ke.

Al wa’ad hintal ahad ben Allah wa Ibrahim, hammal le Isakha, wa baa’da le Yakhub wa le awlada al attanachir ma zuriitum. Humma bas bigo gab’iil hana bani Israil.

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?