unfoldingWord 50 - Sự Tái Lâm Của Chúa Giê-su

unfoldingWord 50 - Sự Tái Lâm Của Chúa Giê-su

Esquema: Matthew 13:24-42; 22:13; 24:14; 28:18; John 4:35; 15:20; 16:33; 1 Thessalonians 4:13-5:11; James 1:12; Revelation 2:10; 20:10; 21-22

Número de guión: 1250

Idioma: Vietnamese

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

Khoảng gần 2.000 năm nay, ngày càng nhiều người trên thế giới được nghe Tin Lành về Chúa Giê-su, Đấng Mê-si, Đấng Cứu Thế của nhân loại. Hội Thánh phát triển không ngừng. Chúa Giê-su đã hứa rằng Ngài sẽ trở lại vào kỳ sau cuối của thế giới. Dù cho Ngài chưa trở lại nhưng Ngài sẽ giữ lời hứa của mình.

Trong khi chúng ta chờ đợi Chúa Giê-su trở lại, Đức Chúa Trời muốn chúng ta sống thánh khiết và trung tín với Ngài. Ngài cũng muốn chúng ta nói cho những người khác về Nước Thiên Đàng. Khi Chúa Giê-su còn sống trên đất, Ngài nói rằng: “Các môn đồ của Ta sẽ rao giảng Tin Lành về Vương quốc của Đức Chúa Trời tới mọi nơi trên thế giới và sau đó ngày tận thế sẽ đến.”

Nhiều dân tộc vẫn chưa được nghe về Chúa Giê-su. Trước khi thăng thiên, Chúa Giê-su đã giao mạng lệnh cho các Cơ-đốc nhân (những người tin Chúa) ra đi rao giảng cho mọi dân tộc mà chưa từng được nghe về Tin Lành. Ngài nói: “Hãy đi và môn đệ hóa muôn dân!” và “Cánh đồng đã tới ngày thu hoạch.”

Chúa Giê-su cũng nói: “Đầy tớ không hơn chủ mình. Cũng như những quan chức của thế gian này ghét Ta, họ sẽ tra tấn và giết các con vì cớ Ta. Nhưng dù trong đời này các con sẽ chịu những sự đau đớn, hãy mạnh mẽ vững tin vì Ta đã đánh bại Sa-tan, kẻ cai trị thế gian này. Nếu các con cứ giữ sự trung tín với Ta cho đến cuối cùng thì Đức Chúa Trời sẽ cứu các con!”

Chúa Giê-su đã kể cho các môn đồ nghe một câu chuyện để giải thích cho những gì sẽ xảy đến cho con người khi tận thế đến. Ngài nói: “Một người gieo giống tốt vào ruộng của mình. Nhưng khi anh đang ngủ thì kẻ thù của anh đến và gieo cỏ dại vào đó rồi bỏ đi.”

Khi những hạt giống nảy mầm thành cây, các đầy tớ nói với chủ mình rằng: “Thưa chủ, chủ đã gieo giống tốt vào ruộng đó nhưng tại sao lại có cỏ dại lẫn ở trong?” Người chủ trả lời rằng: “Phải có kẻ nào đó đã gieo chúng!”

Các đầy tớ nghe vậy liền thắc mắc: “Sao chúng ta không nhổ cỏ dại đi?” Người chủ nói: “Đừng! Nếu các ngươi làm thế thì có thể sẽ nhổ luôn cả lúa mì đi mất. Hãy đợi cho đến mùa gặt rồi sau đó hãy gom những cây dại thành từng đống để đốt đi, còn những cây tốt thì đem cất vào kho của ta.”

Các môn đồ không hiểu ý nghĩa của câu chuyện đó nên họ nói Chúa Giê-su giải thích cho họ hiểu. Chúa Giê-su phán: “Người gieo giống tốt tượng trưng cho Đấng Mê-si (Chúa Cứu Thế). Cánh đồng tượng trưng cho thế giới này. Hạt giống tốt tượng trưng cho những ai thuộc về Vương Quốc Đức Chúa Trời.”

“Cỏ dại tượng trưng cho những ai thuộc về kẻ ác. Kẻ gieo cỏ dại tượng trưng cho ma quỷ. Mùa gặt tượng trưng cho kì tận thế và các thợ gặt tượng trưng cho các thiên sứ của Đức Chúa Trời.”

“Khi ngày tận thế đến, các thiên sứ sẽ nhóm tất cả những kẻ thuộc về ma quỷ lại và ném chúng vào lửa không bao giờ tắt, ở nơi đó chúng sẽ phải than khóc và nghiến răng trong sự đau đớn kinh khiếp. Sau đó, những người công chính sẽ tỏa sáng như mặt trời trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời - Cha họ.”

Chúa Giê-su cũng nói rằng Ngài sẽ trở lại thế gian ngay trước khi ngày tận thế đến. Ngài sẽ trở lại giống như cách mà Ngài đã lên trời trước đây, đó là, Ngài sẽ có một cơ thể vật lí như chúng ta và sẽ ngự trên mây trời mà đến. Khi Chúa Giê-su trở lại, những Cơ Đốc Nhân nào đã chết rồi sẽ được sống lại từ cõi chết và sẽ gặp Ngài ở trên trời.

Sau đó, những Cơ đốc nhân vẫn còn đang sống sẽ được cất lên trời cùng với những Cơ đốc nhân đã được sống lại từ cõi chết. Tất cả họ sẽ ở cùng với Chúa Giê-su. Rồi Chúa Giê-su sẽ sống cùng với dân sự Ngài trong sự hòa bình và hiệp một hoàn hảo đời đời.

Chúa Giê-su đã hứa ban tặng vương miện cho những ai tin Ngài. Họ sẽ sống và cùng cai trị với Đức Chúa Trời trong hòa bình mãi mãi.

Nhưng Đức Chúa Trời sẽ phán xét những kẻ không tin Chúa Giê-su. Ngài sẽ ném chúng vào địa ngục là nơi mà chúng sẽ phải than khóc và nghiến răng trong đau đớn mãi mãi. Ngọn lửa sẽ không ngừng thiêu đốt chúng và sâu bọ sẽ không ngừng cắn xé chúng.

Khi Chúa Giê-su trở lại, Ngài sẽ hủy diệt Sa-tan và vương quốc của nó hoàn toàn. Ngài sẽ ném Sa-tan vào địa ngục nơi mà nó sẽ bị thiêu đốt mãi mãi cùng với những kẻ đã lựa chọn theo nó thay vì vâng lời Đức Chúa Trời.

Bởi vì A-đam và Ê-va không vâng lời Đức Chúa Trời và mang tội lỗi vào thế giới này nên Đức Chúa Trời đã rủa sả và quyết định hủy diệt thế gian. Nhưng một ngày nào đó Đức Chúa Trời sẽ thiết lập một trời mới và đất mới vô cùng tươi đẹp.

Chúa Giê-su và dân sự Ngài sẽ sống trên đất mới và Ngài sẽ cai trị mọi thứ tồn tại trên đó. Ngài sẽ cất hết đi mọi nước mắt và ở đó sẽ không có đau thương, buồn bã, than khóc, tội lỗi hay chết chóc nữa. Chúa Giê-su sẽ cai trị vương quốc của Ngài với hòa bình và công lý, và Ngài sẽ ở cùng dân sự Ngài mãi mãi.

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?