unfoldingWord 04 - Isten szövetsége Ábrahámmal

unfoldingWord 04 - Isten szövetsége Ábrahámmal

Outline: Genesis 11-15

Script Number: 1204

Language: Hungarian

Theme: Living as a Christian (Obedience, Leaving old way, begin new way); Sin and Satan (Judgement, Heart, soul of man)

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Sok-sok évvel az özönvíz után ismét sok ember élt a földön és mind ugyanazt a nyelvet beszélték. Ahelyett, hogy betöltötték volna a földet egy helyre gyűltek össze és elkezdtek építeni egy várost.

Nagyon büszkék voltak és nem érdekelte őket, hogy mit mondott Isten. Még egy magas tornyot is elkezdtek építeni azért, hogy felérjenek rajta az égig. Isten látta, hogy ha továbbra is együtt fognak dolgozni a gonoszon, akkor még nagyon sok bűnös dolgot tehetnek.

Ezért Isten megváltoztatta a nyelvüket sokféle különböző nyelvvé és szétszórta az embereket a világon mindenfelé. Az a város, amit elkezdtek építeni Bábelnek lett elnevezve, ami annyit jelent, hogy "összezavart".

Több száz évvel később Isten szólt egy emberhez, akinek Ábrám volt a neve. Azt mondta Isten Ábrámnak: "Hagyd el a te országodat és rokonságodat, és menj el arra a földre, amelyet mutatok neked. Megáldalak és nagy néppé teszlek. Naggyá teszem nevedet. Megáldom azokat, akik téged áldanak és megátkozom azokat, akik téged átkoznak. A föld minden nemzetsége áldott lesz általad."

Ábrám tehát engedelmeskedett Istennek. Fogta az ő feleségét Szárait az összes szolgájával és mindenével együtt, és elindult arra a földre, amit Isten mutatott neki, a Kánaán földjére.

Amikor megérkezett Ábrám a Kánaán földjére azt mondta neki Isten: "Nézz körül. Azt a földet, melyet itt látsz neked és a te utódaidnak adom örökségül". Ekkor Ábrám letelepedett azon a földön.

Egy nap Ábrám találkozott Melkisédekkel, a Magasságos Isten papjával. Melkisédek megáldotta Ábrámot és azt mondta: "A Magasságos Isten, aki a mennynek és földnek az Ura, áldja meg Ábrámot!" Ekkor Ábrám minden tulajdonának egytizedét odaajándékozta Melkisédeknek.

Teltek-múltak az évek, de Ábrámnak és Szárainak még mindig nem volt fia. Újból szólt Isten Ábrámhoz és megígérte, hogy lesz egy fia, és olyan sok utódja, mint a csillagok az égen. Ábrám elhitte Isten ígéretét. Isten igaznak nyilvánította Ábrámot azért, mert hitt Isten ígéretében.

Ekkor Isten szövetséget kötött Ábrámmal. A szövetség egy két rész közötti megállapodás. Azt mondta Isten: "Adok neked egy fiat, a te testedből valót. A Kánaán földjét a te utódaidnak adom." Ábrámnak azonban még mindig nem volt fia.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons