unfoldingWord 37 - Chúa Giê-su Gọi La-xa-rơ Sống Lại

unfoldingWord 37 - Chúa Giê-su Gọi La-xa-rơ Sống Lại

Outline: John 11:1-46

Script Number: 1237

Language: Vietnamese

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Một ngày kia, Chúa Giê-su nhận được tin báo rằng La-xa-rơ đang bị ốm nặng. La-xa-rơ và hai em gái của mình, Ma-thê và Ma-ri là những người bạn rất thân của Chúa Giê-su. Khi nghe tin này, Chúa Giê-su nói: “Bệnh này không đến nỗi chết đâu, song điều này xảy ra để sự vinh hiển của Đức Chúa Trời được bày tỏ.” Chúa Giê-su rất yêu ba anh em La-xa-rơ nhưng Ngài quyết định nán lại nơi Ngài đang ở thêm hai ngày nữa.

Hết hai ngày, Chúa Giê-su nói với các môn đồ mình rằng: “Chúng ta quay lại Giu-đê thôi”. Các môn đồ trả lời: “Nhưng Thầy ơi, vừa mới lúc trước những người ở đó muốn giết Thầy mà!” Chúa Giê-su nói: “La-xa-rơ bạn chúng ta đang ngủ, Ta phải đến đánh thức người dậy.”

Các môn đồ Chúa Giê-su trả lời: “Thầy ơi, nếu anh ấy đang ngủ thì chắc anh ấy sẽ khỏi bệnh thôi.” Chúa Giê-su bảo thẳng với họ rằng: “La-xa-rơ chết rồi. Ta rất mừng vì Ta đã không ở đó để các con có thể tin Ta.”

Khi Chúa Giê-su đến làng của La-xa-rơ thì La-xa-rơ đã chết được bốn ngày rồi. Ma-thê đi ra đón Chúa Giê-su và nói: “Thầy ơi, nếu Thầy ở đây thì anh con đã không chết. Nhưng con tin Đức Chúa Trời sẽ ban cho Thầy bất kể điều gì Thầy cầu xin.”

Chúa Giê-su trả lời: “Ta chính là Sự Sống Lại và Sự Sống. Người nào tin Ta dù có chết cũng sẽ sống. Còn ai sống mà tin ta sẽ chẳng bao giờ chết. Con có tin điều đó không?” Ma-thê trả lời: “Vâng, thưa Thầy, con tin rằng Thầy là Đấng Mê-si, Con Đức Chúa Trời.”

Sau đó, Ma-ri ra gặp Chúa Giê-su và quỳ dưới chân Ngài mà rằng: “Thầy ơi, nếu Thầy ở đây thì anh con đã không chết.” Chúa Giê-su hỏi họ: “Các con đã để La-xa-rơ ở đâu?” Họ bảo Ngài: “Ở trong mộ. Mời Thầy đến xem.” Chúa Giê-su khóc.

Ngôi mộ là một cái hang được chặn bằng một tảng đá ở trước cửa. Khi Chúa Giê-su đến mộ, Ngài bảo họ: “Hãy lăn tảng đá ra.” Nhưng Ma-thê trả lời: “Người chết đã được bốn ngày rồi. Có mùi rồi thưa Thầy.”

Chúa Giê-su đáp rằng: “Ta đã chẳng nói với con nếu con tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao?” Vậy họ lăn tảng đá đi.

Sau đó, Chúa Giê-su ngước mắt lên trời mà rằng: “Thưa Cha, con cám ơn Cha vì đã nhậm lời con. Con biết Cha luôn nghe lời con cầu xin, nhưng con phải nói ra vì đám đông đang đứng quanh đây, để họ tin rằng chính Cha đã sai con đến.” Sau đó Chúa Giê-su lớn tiếng gọi: “La-xa-rơ hãy ra đây!”

La-xa-rơ liền bước ra. Anh vẫn còn được quấn trong khăn vải liệm. Chúa Giê-su bảo họ: “Hãy tháo khăn quấn ra để cho anh ấy đi.” Vì cớ phép lạ này mà nhiều người Do Thái đã tin Chúa Giê-su.

Nhưng các lãnh đạo tôn giáo của người Do Thái ghen tị với Ngài, nên họ tập họp nhau bàn kế hoạch để giết Chúa Giê-su và La-xa-rơ.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons