unfoldingWord 11 - Lễ Vượt Qua

unfoldingWord 11 - Lễ Vượt Qua

Outline: Exodus 11:1-12:32

Script Number: 1211

Language: Vietnamese

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Đức Chúa Trời cảnh báo Pha-ra-ôn rằng nếu ông không cho dân Y-sơ-ra-ên đi, thì Ngài sẽ giết hết thảy con trai đầu lòng của người Ai-cập lẫn súc vật. Khi nghe điều này Pha-ra-ôn vẫn không chịu tin và nghe theo lời Chúa.

Đức Chúa Trời đã cung ứng cách để cứu tất cả con trai đầu lòng của những ai tin Ngài. Mỗi gia đình phải chọn một con chiên con hoàn hảo không tì vết và giết nó.

Chúa bảo dân Y-sơ-ra-ên bôi huyết của chiên con quanh cửa nhà mình, rồi nướng thịt và ăn thật nhanh cùng với bánh không men. Ngài cũng bảo họ hãy chuẩn bị sẵn sàng để rời khỏi Ai-cập đang khi ăn.

Người Y-sơ-ra-ên làm theo tất cả những gì Đức Chúa Trời truyền lệnh. Lúc nửa đêm, Chúa đi qua xứ Ai-cập và giết hết thảy các con trai đầu lòng của họ.

Những nhà nào có huyết bôi trên cửa thì Chúa vượt qua và tất cả mọi người ở bên trong đều được an toàn. Họ được cứu bởi huyết chiên con.

Nhưng người Ai-cập không tin Chúa hoặc không vâng theo mạng lệnh của Ngài. Vì vậy Chúa không vượt qua nhà họ mà giết tất cả con đầu lòng của người Ai-cập.

Mọi con trưởng nam của người Ai-cập đều chết hết, từ con đầu lòng của tù nhân đang ở trong tù cho đến con đầu lòng của Pha-ra-ôn. Nhiều người Ai-cập khóc than vì họ quá đau buồn.

Đêm đó, Pha-ra-ôn cho gọi Môi-se và A-rôn và nói: “Hãy đem dân Y-sơ-ra-ên và rời khỏi Ai-cập ngay lập tức!” Người Ai-cập cũng hối thúc người Y-sơ-ra-ên hãy ra đi ngay lập tức.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons