unfoldingWord 11 - Ang Pagsaylo

unfoldingWord 11 - Ang Pagsaylo

Outline: Exodus 11:1-12:32

Script Number: 1211

Language: Cebuano

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Ang Dios nagpasidaan kang Paraon nga kon dili niya palakwon ang mga Israelita, mangamatay ang tanang kinamagulangang anak nga lalaki sa mga Ehiptohanon ug sa mga mananap. Pagkadungog niya niini, nagpabilin gihapon siya nga magahi ug wala mituo ug wala mitoman sa Dios.

Ang Dios adunay paagi nga luwason ang unang anak ni bisan kinsa nga motuo kaniya. Ang matag pamilya magpili ug hingpit nga karnero ug kini ilang ihawon.

Ang Dios nag-ingon sa mga Israelita, “Magbotang kamo ug dugo sa karnero sa tibuok pultahan sa inyong mga balay, ug lutoa ang karne niini unya kan-a dayon ninyo kini uban ang hinimong pan nga walay patubo.” Siya mismo nag-ingon nga mangandam sila sa pagbiya sa Ehipto human sila makakaon.

Ang tanang mga Israelita nagtoman gayod sa gisugo nga ipahimo sa Dios. Sa tungang gabii, gisogdan sa Dios pagpamatay ang tanang kinamagulangang anak nga lalaki sa mga Ehiptohanon.

Ang tanang kabalayan sa mga Israelita dunay dugo libot sa ilang pultahan, mao nga gisaylo-an sa Dios ang mga balay. Ang matag-usa nga anaa sa sulod maluwas, ug nangaluwas sila tungod sa dugo sa karnero.

Apan ang mga Ehiptohanon wala motuman sa mando sa Dios. Mao nga wala gisaylo-an sa Dios ang ilang mga balay. Gipamatay sa Dios ang tanang kinamagulangang anak nga lalaki sa mga Ehiptohanon.

Ang tanang kinamagulangang anak nga lalaki sa mga Ehiptohanon namatay, gikan sa anak sa piniriso, ngadto sa kinamagulangang anak ni Paraon. Daghang katawhan sa Ehipto ang nanghilak ug nagbakho tungod sa tumang kaguol.

Nianang gabhiona, gipatawag ni Paraon si Moises ug si Aaron ug nag-ingon, “Kohaa ang mga Israelita ug pahawa kamo dinhi sa Ehipto karon dayon!” Ang mga katawhan sa Ehipto mismo maoy naghangyo nga mobiya diha-diha dayon ang mga Israelita.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons