unfoldingWord 10 - Mười Tai Vạ

unfoldingWord 10 - Mười Tai Vạ

Outline: Exodus 5-10

Script Number: 1210

Language: Vietnamese

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Môi-se và A-rôn đến với Pha-ra-ôn. Họ nói: “Đây là những gì Đức Chúa Trời của người Y-sơ-ra-ên đã phán:”’Hãy để cho dân Ta đi!" Pha-ra-ôn không thèm nghe lời của hai người, thay vì thả tự do cho dân Y-sơ-ra-ên, ông ta thậm chí còn bắt họ làm việc cực nhọc hơn!

Pha-ra-ôn cứ tiếp tục từ chối cho dân sự ra đi, nên Đức Chúa Trời sai mười tai vạ khủng khiếp đến xứ Ai-cập. Qua những tai vạ này, Chúa cho Pha-ra-ôn thấy Ngài quyền năng hơn Pha-ra-ôn và tất cả các thần xứ Ai-cập.

Chúa biến nước sông Nin thành máu, nhưng Pha-ra-ôn vẫn không chịu cho dân Y-sơ-ra-ên ra đi.

Chúa làm cho cả xứ Ai-cập đầy ếch nhái, Pha-ra-ôn van xin Môi-se hãy làm cho ếch nhái biến đi. Nhưng sau khi tất cả ếch nhái chết hết, Pha-ra-ôn lại cứng lòng và không cho dân Y-sơ-ra-ên rời khỏi Ai Cập.

Vì vậy, Chúa cho tai vạ muỗi xảy ra, rồi sau đó Ngài cho tai vạ ruồi nhặng. Pha-ra-ôn cho gọi Môi-se và A-rôn và nói rằng nếu họ ngừng tai vạ này lại thì người Do Thái có thể rời Ai Cập. Khi Môi-se cầu nguyện, Chúa đuổi hết ruồi nhặng khỏi xứ Ai-cập. Nhưng Pha-ra-ôn lại cứng lòng và không cho dân sự ra đi.

Sau đó, Chúa cho súc vật của người Ai-cập bị ốm và chết. Nhưng lòng Pha-ra-ôn vẫn chai lì, và không để dân Y-sơ-ra-ên đi.

Sau đó, Đức Chúa Trời phán cùng Môi-se hãy tung bụi tro lên trời trước mặt Pha-ra-ôn. Khi ông làm như vậy thì ung nhọt mọc khắp mình của người Ai-cập, nhưng người Y-sơ-ra-ên thì không sao. Đức Chúa Trời làm cho lòng Pha-ra-ôn cứng cỏi và không chịu thả tự do cho người Y-sơ-ra-ên.

Sau đó, Đức Chúa Trời sai mưa đá rơi xuống huỷ phá hầu hết mùa màng của người Ai Cập và giết chết bất cứ ai đi ra ngoài. Pha-ra-ôn gọi Môi-se và A-rôn và nói với hai người rằng: “Ta đã phạm tội. Bây giờ các ngươi có thể ra đi.” Vậy Môi-se cầu nguyện và mưa đá từ trời ngừng rơi xuống.

Nhưng Pha-ra-ôn lại phạm tội và cứng lòng. Ông ta vẫn không chịu thả tự do cho dân Y-sơ-ra-ên.

Sau đó, Đức Chúa Trời cho châu chấu phủ đầy xứ Ai-cập. Châu chấu ăn tất cả phần hoa màu mà trận mưa đá còn chưa hủy diệt hết.

Sau đó, Đức Chúa Trời sai bóng tối đến trong suốt ba ngày. Trời tối đến nỗi người Ai-cập không thể rời khỏi nhà. Nhưng vẫn có ánh sáng nơi người Y-sơ-ra-ên sống.

Nhưng thậm chí sau chín tai vạ này, Pha-ra-ôn vẫn từ chối không cho dân Y-sơ-ra-ên đi. Vì Pha-ra-ôn không chịu nghe lời nên Đức Chúa Trời đã dự bị tai vạ cuối cùng. Tai vạ này đã thay đổi ý định của Pha-ra-ôn.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons