unfoldingWord 28 - Viên Quan Trẻ Giàu Có

unfoldingWord 28 - Viên Quan Trẻ Giàu Có

Esquema: Matthew 19:16-30; Mark 10:17-31; Luke 18:18-30

Número de guión: 1228

Idioma: Vietnamese

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

Một ngày kia, có một viên quan trẻ giàu có đến gặp và hỏi Đức Chúa Giê-su rằng: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để có được sự sống đời đời?” Đức Chúa Giê-su đáp: “Sao ngươi gọi Ta là”nhân lành“? Chỉ có một Đấng nhân lành mà thôi, đó chính là Đức Chúa Trời. Nhưng nếu ngươi muốn có sự sống đời đời thì hãy tuân theo các điều răn của Đức Chúa Trời.”

Người trẻ tuổi đó hỏi rằng: “Những điều răn nào mà tôi phải tuân theo?” Chúa Giê-su đáp: “Ngươi chớ giết người; chớ gian dâm; chớ trộm cắp; chớ nói dối; hãy hiếu kính cha mẹ và yêu người lân cận như mình.”

Nhưng viên quan thưa rằng: “Tôi đã giữ mọi điều đó từ khi còn nhỏ. Tôi phải làm gì nữa để được sống đời đời?” Chúa Giê-su nhìn chàng trai trẻ một cách trìu mến.

Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi và bán tất cả những gì mình có rồi phân phát cho người nghèo thì ngươi sẽ có được kho báu nơi thiên đàng. Sau đó hãy theo Ta.

Khi nghe những điều mà Chúa Giê-su nói, chàng trai buồn bã bởi vì anh ta có rất nhiều của cải và không muốn cho tất cả của cải ấy. Rồi anh ta quay ra và đi khỏi.

Sau đó, Chúa Giê-su phán với các môn đồ: “Thật vô cùng khó để người giàu vào nước thiên đàng! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào nước thiên đàng.”

Khi các môn đồ nghe những điều Chúa phán thì họ bị sốc và nói rằng: “Vậy thì ai có thể được cứu rỗi?”

Chúa Giê-su nhìn họ và nói: “Với loài người điều này là không thể nhưng với Đức Chúa Trời thì mọi điều đều có thể.”

Phi-e-rơ nói với Chúa Giê-su rằng: “Chúng con đã bỏ mọi thứ mà theo Thầy. Thế thì chúng con sẽ nhận được phần thưởng gì?”

Chúa Giê-su đáp rằng: “Bất kể người nào bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay tài sản của mình vì cớ Ta, người đó sẽ nhận được gấp trăm lần hơn thế nữa và cũng sẽ nhận được sự sống đời đời. Nhưng có nhiều người đầu sẽ trở nên cuối và người cuối sẽ trở nên đầu.”

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?