unfoldingWord 21 - Đức Chúa Trời Hứa Ban Đấng Mê-si

unfoldingWord 21 - Đức Chúa Trời Hứa Ban Đấng Mê-si

Número de guión: 1221

Idioma: Vietnamese

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

Ngay từ khi sáng thế, Đức Chúa Trời đã có kế hoạch hứa ban Đấng Mê-si. Lời hứa đầu tiên về Đấng Mê-si đến với A-đam và Ê-va. Đức Chúa Trời hứa rằng một dòng dõi của Ê-va sẽ được sinh ra, là Đấng sẽ chà đạp đầu con rắn. Con rắn đã phỉnh gạt Ê-va chính là Sa-tan. Lời hứa cho thấy rằng Đấng Mê-si sẽ đánh bại Sa-tan hoàn toàn.

Đức Chúa Trời hứa với Áp-ra-ham rằng qua ông mọi dân trên thế giới sẽ được phước. Nguồn phước này sẽ được ứng nghiệm khi Đấng Mê-si đến vào một thời điểm trong tương lai. Ngài sẽ làm cho lời hứa được ứng nghiệm để tất cả mọi dân trên thế giới đều được cứu chuộc.

Đức Chúa Trời hứa với Môi-se rằng Ngài sẽ dấy lên một vị tiên tri giống như ông. Đây chính là lời hứa khác về Đấng Mê-si, Đấng sẽ đến trong tương lai sau này.

Đức Chúa Trời hứa với Vua Đa-vít rằng một trong những hậu tự của ông sẽ làm vua cai trị dân Chúa đến đời đời. Điều đó có nghĩa rằng Đấng Mê-si sẽ là một trong những hậu tự của Đa-vít.

Qua tiên tri Giê-rê-mi, Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ lập một Giao Ước mới, nhưng không giống với Giao Ước mà Ngài đã lập với dân Y-sơ-ra-ên tại núi Si-nai. Trong Giao Ước mới, Đức Chúa Trời sẽ chép lời Ngài trong lòng họ, họ sẽ nhận biết Đức Chúa Trời một cách cá nhân, họ sẽ được gọi là dân Ngài, và Ngài sẽ tha thứ tội lỗi họ. Đấng Mê-si chính là người khởi đầu cho Giao Ước đó.

Các nhà tiên tri của Đức Chúa Trời cũng dự ngôn rằng Đấng Mê-si sẽ là một tiên tri, thầy tế lễ, và vị vua. Tiên tri là người nhận lãnh lời Chúa và công bố lời Chúa cho mọi người. Đấng Mê-si mà Đức Chúa Trời hứa ban là một nhà tiên tri hoàn hảo.

Các thầy tế lễ Y-sơ-ra-ên thay mặt dân chúng dâng của lễ chuộc tội cho Đức Chúa Trời như là sự thay thế cho hình phạt dành cho tội lỗi của họ. Thầy tế lễ cũng cầu thay cho dân sự trước mặt Chúa. Đấng Mê-si là thầy tế lễ hoàn hảo, là Đấng sẽ phó chính mình Ngài làm của lễ trọn vẹn cho Đức Chúa Trời.

Vua là người cai trị vương quốc và xét đoán dân sự. Đấng Mê-si sẽ là một vị vua hoàn hảo, sẽ ngồi trên ngai của tổ phụ Đa-vít. Ngài sẽ cai trị cả thế giới đến đời đời, và luôn đoán xét cách công bình và đưa ra các phán quyết chính xác.

Các tiên tri của Đức Chúa Trời đã nói trước nhiều điều khác nữa về Đấng Mê-si. Tiên tri Ma-la-chi báo trước rằng sẽ có một tiên tri vĩ đại trước khi Đấng Mê-si đến. Tiên tri Ê-sai nói tiên tri rằng Đấng Mê-si sẽ được sinh bởi một nữ đồng trinh. Tiên tri Mi-chê nói rằng Đấng Mê-si sẽ sinh tại thành Bết-lê-hem.

Tiên tri Ê-sai đã báo trước rằng Đấng Mê-si sẽ sống tại vùng Ga-li-lê. Ngài sẽ vực dậy những tấm lòng tan vỡ và công bố tự do cho những kẻ bị áp bức, giải phóng những kẻ bị cầm tù. Ông còn báo trước rằng Đấng Mê-si sẽ chữa lành những người điếc, mù, câm, và những kẻ bại.

Ê-sai còn nói tiên tri rằng Đấng Mê-si sẽ bị người ta ghét vô cớ và bị ruồng bỏ. Các tiên tri khác thì báo trước rằng những kẻ giết Đấng Mê-si sẽ chia áo xống Ngài và một người bạn sẽ phản bội Ngài. Tiên tri Xa-cha-ri tiên báo rằng người bạn phản bội Ngài chỉ vì được trả 30 đồng bạc.

Các tiên tri còn nói trước về việc Đấng Mê-si sẽ chết cách nào. Ê-sai nói tiên tri rằng người ta sẽ khạc nhổ, nhạo báng và đánh đập Đấng Mê-si. Họ sẽ đâm xuyên hông Ngài và Ngài sẽ chết cách đau đớn mặc dầu Ngài không làm điều gì sai trái.

Các tiên tri còn nói rằng Đấng Mê-si là người hoàn hảo và không có tội lỗi. Ngài sẽ chịu chết để gánh hình phạt thay cho tội lỗi của người khác. Hình phạt Ngài chịu sẽ giải hòa Đức Chúa Trời và loài người. Bởi vì điều này, nên ý muốn của Đức Chúa Trời là Đấng Mê-si phải chịu khổ nạn.

Các tiên tri báo trước rằng Đấng Mê-si sẽ chết và Ngài sẽ sống lại từ kẻ chết. Thông qua sự chết và sự sống lại của Đấng Mê-si, Đức Chúa Trời sẽ hoàn thành kế hoạch của Ngài để cứu chuộc tội nhân và bắt đầu Giao Ước mới.

Đức Chúa Trời đã mặc khải rất nhiều điều cho các tiên tri về Đấng Mê-si. Nhưng Đấng Mê-si không đến trong thời của bất kỳ tiên tri nào trong số các tiên tri đó. Hơn 400 năm sau lời tiên tri cuối cùng trong số các lời tiên tri được dự ngôn, vào đúng thời điểm, Đức Chúa Trời đã ban Đấng Mê-si cho thế giới.

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?