unfoldingWord 21 - Isten megígéri a Messiást

unfoldingWord 21 - Isten megígéri a Messiást

Número de guión: 1221

Idioma: Hungarian

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

Már a kezdetektől fogva Isten eltervezte, hogy el fogja küldeni a Messiást. Az első ígéret a Messiásról Ádámnak és Évának adatott. Isten megígérte, hogy születni fog Évának egy utódja aki szétzúzza a kígyó fejét. A Sátán volt az, aki becsapta Évát a kígyó formájában. Az ígéret azt jelentette, hogy a Messiás teljesen le fogja győzni a Sátánt.

Isten megígérte Ábrahámnak, hogy általa a világ összes népcsoportja kapni fog egy áldást. Ez az áldás akkor teljesedett be, amikor a Messiás később eljött. Ő tette lehetővé az emberek számára a világ minden népcsoportjából a megváltást.

Isten megígérte Mózesnek, hogy a jövőben felemel még egy Mózeshez hasonló prófétát. Ez is egy ígéret volt a Messiásról, mely később beteljesedett.

Isten megígérte Dávid királynak, hogy egy az ő utódai közül örökre uralkodni fog Isten népe fölött királyként. Ez azt jelentette, hogy a Messiás magának Dávidnak az egyik utódja lesz.

Jeremiás próféta által Isten megígérte, hogy alkotni fog egy Új Szövetséget, de nem olyat, mint a Sínai hegynél kötött Izráellel. Az Új Szövetségben Isten az ő törvényeit az embereknek a szívébe írja be, az emberek megismerhetik Istent személyesen, Isten népe lesznek és Isten megbocsájtja a bűneiket. A Messiás lesz az, aki majd elhozza az Új Szövetséget.

Isten prófétái azt is mondták, hogy a Messiás egy próféta, egy pap és egy király lesz. A próféta egy olyan személy aki meghallja Isten szavát, majd hirdeti Isten beszédeit az embereknek. Az Isten által megígért Messiás lesz majd a tökéletes próféta.

Az izraelita papok áldozatokat mutattak be Istennek az emberek nevében, helyettesítőül a bűneik büntetéseként. A papok imádkoztak is, közbenjárva az emberekért. A Messiás lesz majd a tökéletes főpap, aki önmagát adja tökéletes áldozatul Istennek.

A király egy olyan személy, aki az emberek felett uralkodik és megítéli őket. A Messiás lesz majd a tökéletes király, aki majd elődje, Dávidnak a trónjára ül. A egész világon fog uralkodni örökre, mindig tisztességesen fog ítélni és helyesen dönteni.

Isten prófétái még sok más dolgot előrejeleztek a Messiással kapcsolatosan. Malakiás próféta előrejelezte, hogy a Messiás előtt jönni fog még egy nagy próféta. Ézsaiás próféta azt prófétálta, hogy a Messiás szűztől fog születni. Mikeás próféta azt mondta, hogy Betlehem városában fog megszületni.

Ézsaiás próféta azt mondta, hogy Galileában fog élni, megvigasztalja a megtört szívűeket, szabadságot hirdet a foglyoknak és megszabadítja a megkötözötteket. Azt is előrejelezte, hogy a Messiás betegeket fog gyógyítani, azokat is, akik süketek, vakok, némák vagy sánták.

Ézsaiás próféta azt is megprófétálta, hogy a Messiást ok nélkül gyűlölni fogják és elutasítják. Más próféták előrejelezték, hogy akik megölik a Messiást köntösére sorsot vetnek, és hogy egy barátja fogja elárulni. Zakariás próféta előre megmondta, hogy egy barátjának majd harmic ezüst érmét fognak fizetni mivel elárulja a Messiást.

A próféták azt is megmondták hogyan fog a Messiás meghalni. Ézsaiás megprófétálta, hogy az emberek le fogják köpni, kigúnyolják és megverik a Messiást, átszegezik és nagy kínban és gyötrelemben fog meghalni, bár nem tett semmi rosszat sem.

A próféták azt is megmondták, hogy a Messiás tökéletes, bűn nélküli lesz. Azért fog meghalni, mert magára vállalja a többi ember bűnének a büntetését. Az ő büntetése békét fog hozni Isten és az emberek között. Ezért Isten akarata volt, hogy összetörje a Messiást.

A próféták előre megmondták, hogy a Messiás meg fog halni, de azt is, hogy Isten fel fogja támasztani a halálból. A Messiás halála és feltámadása által Isten véghez viszi az Ő tevét, hogy megmentse a bűnösöket és érvénybe lépteti az Új Szövetséget.

A prófétáknak Isten sok mindent megmutatott a Messiással kapcsolatosan, de a Messiás nem jött el egyik próféta ideje alatt sem. Miután ezek közül a próféciák közül az utolsó is el lett mondva eltelt több mint 400 év, és akkor, a tökéletesen megfelelő időben, Isten elküldte a világra a Messiást.

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?