unfoldingWord 48 - İsa Vadedilen Mesih’tir

unfoldingWord 48 - İsa Vadedilen Mesih’tir

Outline: Genesis 1-3, 6, 14, 22; Exodus 12, 20; 2 Samuel 7; Hebrews 3:1-6, 4:14-5:10, 7:1-8:13, 9:11-10:18; Revelation 21

Script Number: 1248

Language: Turkish

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Tanrı dünya’yı yarattığında her şey kâmildi. Günah yoktu. Adem ve Havva birbirini ve Tanrı’yı severlerdi. Hastalık ve ölüm yoktu. Tanrı dünyanın böyle olmasını istemiştir.

Şeytan Havva’yı aldatmak için yılan vasıtasıyla konuştu. O zaman Havva ve Adem Tanrı’ya karşı günah işlediler. Onların günahı yüzünden dünyada herkes hastalanır, ölür.

Adem’le Havva’nın günahı yüzünden daha korkunç bir şey oldu. İnsanlar Tanrı’ya düşman oldular. Dolayısıyla o zamandan beri her insan günahlı bir doğa ile dünyaya gelir ve Tanrı’ya düşman olur. Tanrı’yla insanlar arasındaki ilişkiler günah nedeniyle bozulmuştu. Fakat bu ilişkilerin yeniden kurulması için Tanrı’nın bir planı vardı.

Tanrı, Havva’nın soyundan gelen bir kişinin Şeytan’ın başını ezeceğini, Şeytan’ın da onun topuğunu sancacağını vadetti. Bunun anlamı şuydu: Şeytan Mesih’i öldürecek, fakat Tanrı O’nu ölümden diriltecek ve sonra Mesih, Şeytan’ın gücünü sonsuzluğa kadar kıracak. Aradan çok uzun zaman geçtikten sonra Tanrı İsa’nın Mesih olduğunu açıkladı.

Tanrı bütün dünyayı tufanla mahvettiğinde O’na iman edenlerin kurtulabilecekleri bir gemi sağladı. Buna benzer olarak herkes günahları yüzünden mahvedilmeyi hak eder, ama Tanrı, O’na iman eden herkesin kurtulması için İsa’yı verdi.

Kâhinler yüzyıllar boyunca insanların günahları için hak ettikleri cezayı göstermek amacıyla kurban sunarlardı. Ancak sundukları kurbanlar günahı ortadan kaldıramazdı. İsa Büyük Baş Kâhin’dir. Başka kâhinlerden faklı olarak İsa, dünyadaki insanların günahlarını ortadan kaldırabilecek tek kurban olarak kendini sundu. İsa, herkesin işlediği her günahın cezasını kendi üstüne alan kâmil baş kâhin oldu.

Tanrı, İbrahim’e, “Yeryüzünün bütün milletleri senin soyunun aracılığıyla kutsanacak.” dedi. İsa İbrahim’in soyundandı. Yeryüzünün bütün milletleri O’nun aracılığıyla kutsanır, çünkü İsa’ya iman eden herkes günahtan kurtularak İbrahim’in ruhsal çocuğu olur.

Tanrı, İbrahim’e oğlu İshak’ı kurban olarak sunmasını buyurduğunda oğlu İshak’ın yerine sunulacak bir kuzu sağladı. Hepimiz günahlarımız için ölümü hak ederiz! Fakat Tanrı İsa’yı yerimize ölen kurbanlık kuzu olarak sağladı.

Tanrı Mısır’a son belayı gönderdiğinde her İsrailli aileye kusursuz birer kuzu kesmelerini ve kanını evlerinin kapıları etrafına sürmelerini buyurdu. Tanrı kanı gördüğü zaman evlerinin üzerinden geçti ve ilk doğan oğullarını öldürmedi. Bu olay “Fısıh” olarak adlandırılmıştır.

İsa, Fısıh Kuzu’muzdur. Kusursuz ve günahsızdı, Fısıh Bayramı sırasında öldürüldü. İsa’ya iman eden kişinin günahlarının bedelini İsa’nın kanı öder ve Tanrı’nın cezası bu insanın üzerinden geçer.

Tanrı, seçtiği halkı olan İsraillilerle bir ahit yapmıştı. Ama şimdi Tanrı, herkesin kabul edebileceği Yeni Ahit’i yapmıştır. Bu Yeni Ahit sayesinde herhangi bir milletten her insan İsa’ya iman ederek Tanrı’nın halkına katılabilir.​

Musa, Tanrı’nın sözlerini ilan eden büyük bir peygamberdi. Fakat İsa peygamberlerin en büyüğüdür. O bizzat Tanrı’nın kendisidir, bu yüzden bütün yaptıkları ve söyledikleri Tanrı’nın işleri ve sözleridir. Bu sebeple İsa’ya Tanrı’nın Sözü denir.

Tanrı, Kral Davut’a soyundan gelen birinin Tanrı’nın halkı üzerinde ebedî olarak hüküm süreceğini vadetti. İsa, Tanrı’nın Oğlu ve Mesih olduğu için ebedî hüküm sürecek Davut Oğlu’nun ta kendisidir.

Davut İsrail’in kralıydı, ama İsa bütün kainatın kralıdır! İsa tekrar gelecek, ebedî adalet ve barış hükümranlığını getirecektir.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons