unfoldingWord 15 - Obećana zemlja

unfoldingWord 15 - Obećana zemlja

Outline: Joshua 1-24

Script Number: 1215

Language: Serbian

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Napokon je došlo vreme da Izraelci uđu u Hanaan, Obećanu zemlju. Isus Navin je poslao dve uhode u hanaanski grad Jerihon, koji je bio zaštićen snažnim zidinama. U tom gradu je živela jedna prostitutka imenom Raava, koja je sakrila uhode i kasnije im pomogla da pobegnu. Učinila je to jer je verovala Bogu. Uhode su obećale da će zaštititi Raavu i njenu porodicu kad Izraelci budu uništili Jerihon.

Izraelci su morali preći reku Jordan da bi ušli u Obećanu zemlju. Bog je rekao Isusu Navinu: "Neka sveštenici idu prvi." Čim su sveštenici zakoračili u reku Jordan, voda uzvodno prestala je teći da bi Izraelci mogli preći na drugu stranu po suvom tlu.

Nakon što su ljudi prešli reku Jordan, Bog je dao zadatak Isusu Navinu kako da napadne moćni grad Jerihon. Narod je poslušao Boga. Vojnici i sveštenici su šest dana šetali oko grada Jerihona jednom na dan, baš kako im je Bog rekao da učine.

Sedmoga su dana Izraelci hodali oko grada još sedam puta. Dok su hodali oko grada poslednji put, vojnici su povikali a sveštenici su duvali u svoje trube.

Tada su se zidine oko Jerihona srušile! Izraelci su uništili sve u gradu kako im je Bog naredio. Jedino su poštedeli Raavu i njenu porodicu, koji su postali deo Izraelaca. Kada su drugi narodi koji su živeli u Hanaanu čuli da su Izraelci uništili Jerihon, jako su se uplašili da će Izraelci i njih napasti.

Bog je zapovedio Izraelcima da ne sklapaju mir ni s jednim narodom iz Hanaana. Međutim, jedan od hanaanskih naroda, koji se zvao Gаvaonac, lagao je Isusa Navina i rekao mu da dolazi iz mesta daleko od Hanaana. Tražili su od Isusa Navina da s njima sklopi mir. Isus Navin i Izraelci nisu pitali Boga odakle su došli Gavaonci, pa je Isus Navin sklopio mir s njima.

Izraelci su bili jako ljuti kad su saznali da su ih Gavaonci prevarili, ali su održali primirje s njima jer je to bilo obećanje pred Bogom. Nešto kasnije, carevi jednoga drugog naroda u Hanaanu, Amorejci, čuli su da su Gavaonci sklopili primirje s Izraelcima, pa su ujedinili svoje vojske u jednu veliku vojsku i napali Gavaon. Gavaonci su poslali poruku Isusu Navinu, tražeći pomoć.

I tako, Isus Navin je skupio izraelsku vojsku, tako da su celu noć hodali da bi došli do Gavaonaca. Rano ujutro su iznenadili amorejsku vojsku i napali je.

Bog se borio za Izrael taj dan. Zbunio je Amorejce i poslao veliku tuču koja ih je mnoge ubila.

Takođe, Bog je napravio da sunce stane na jednom mestu, kako bi Izraelci imali dovoljno vremena da potpuno pobede Amorejce. Tog dana je Bog izvojevao veliku pobedu za Izrael.

Nakon što je Bog pobedio tu vojsku, mnogi drugi hanaanski narodi skupili su se da napadnu Izrael. Isus Navin i Izraelci su ih napali i pobedili.

Nakon te bitke, Bog je dao svakom izraelskom plemenu njegov deo Obećane zemlje. Tada je Bog dao mir Izraelu na svim granicama.

Kad je Isus Navin postao starac, sazvao je sav izraelski narod. Isus Navin je narod podsetio na njegovu obavezu da bude poslušan savezu koji je Bog sklopio s Izraelcima na Sinaju. Narod je obećao da će ostati veran Bogu i vršiti Njegove zakone.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons