unfoldingWord 49 - Giao Ước Mới Của Đức Chúa Trời

unfoldingWord 49 - Giao Ước Mới Của Đức Chúa Trời

Outline: Genesis 3; Matthew 13-14; Mark 10:17-31; Luke 2; 10:25-37; 15; John 3:16; Romans 3:21-26, 5:1-11; 2 Corinthians 5:17-21; Colossians 1:13-14; 1 John 1:5-10

Script Number: 1249

Language: Vietnamese

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Một thiên sứ đã báo tin cho một nữ đồng trinh tên là Ma-ri rằng nàng sẽ sinh một con trai, ấy là Con của Đức Chúa Trời. Nên khi nàng vẫn còn là một trinh nữ, thì đã sinh một con trai và đặt tên con ấy là Giê-su. Vì vậy, Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời và là con người.

Chúa Giê-su đã làm nhiều phép lạ chứng tỏ Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài bước đi trên mặt biển, dẹp yên bão tố, chữa lành nhiều người bệnh, đuổi quỷ, khiến người chết sống lại, hóa năm cái bánh và hai con cá cho hơn năm ngàn người ăn.

Chúa Giê-su cũng là một giáo sư đại tài, Ngài giảng dạy với đầy thẩm quyền vì Ngài là Con Đức Chúa Trời. Ngài dạy rằng chúng ta phải yêu thương người khác như chính mình.

Ngài cũng dạy rằng chúng ta cần phải yêu kính Đức Chúa Trời hơn bất cứ điều gì khác, kể cả tài sản của mình.

Chúa Giê-su dạy rằng Vương Quốc của Đức Chúa Trời có giá trị hơn bất kỳ điều gì trên thế gian này. Điều quan trọng nhất cho tất cả mọi người đó là được thuộc về Vương Quốc của Ngài. Để được vào Vương Quốc của Đức Chúa Trời, chúng ta phải tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-su để được cứu khỏi tội lỗi mình.

Chúa Giê-su dạy rằng nhiều người sẽ tin nhận Ngài và được cứu, nhưng cũng có nhiều người khác thì không. Ngài dạy rằng vài người giống như đất tốt. Họ tiếp nhận Tin Mừng của Chúa Giê-su và được cứu. Nhưng cũng có người giống như đất xấu trên đường, Lời của Đức Chúa Trời là hạt giống rơi xuống nhưng không đậu, không sinh sôi và thu gặt được. Những người khước từ sứ điệp về Chúa Giê-su sẽ không được vào Vương Quốc của Ngài.

Chúa Giê-su dạy rằng Đức Chúa Trời yêu thương tội nhân rất nhiều. Ngài muốn tha thứ cho họ và muốn họ trở nên con cái của Ngài.

Chúa Giê-su dạy rằng Đức Chúa Trời ghét tội lỗi. Khi A-đam và Ê-va phạm tội, điều này đã ảnh hưởng đến tất cả các thế hệ con cháu của họ. Và hậu quả là mọi người đều phạm tội và bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời. Do đó, mọi người đều trở thành kẻ thù nghịch với Đức Chúa Trời.

Nhưng Đức Chúa Trời yêu thương mọi người trong thế gian đến nỗi Ngài đã ban Con Một của Ngài để ai tin nhận Chúa Giê-su sẽ không bị hình phạt vì tội lỗi mình, nhưng được sống đời đời với Đức Chúa Trời.

Vì cớ tội lỗi mình đã phạm, chúng ta đáng phải chết. Đáng lẽ Đức Chúa Trời sẽ nổi giận với chúng ta, nhưng Ngài đã trút sự giận dữ trên Chúa Giê-su thay vì trên chúng ta. Khi Chúa Giê-su chết trên thập tự giá, Ngài đã nhận lấy hình phạt của chúng ta.

Chúa Giê-su không hề phạm tội, nhưng Ngài đã bằng lòng chịu phạt và chịu chết như của lễ hy sinh hoàn hảo để mang lấy tội lỗi của bạn và tội lỗi của mọi người trong thế gian. Vì Chúa Giê-su đã hy sinh chính mình Ngài, nên Đức Chúa Trời sẽ tha thứ cho bất kỳ tội lỗi nào, ngay cả những trọng tội.

Những việc lành không thể cứu được bạn. Chẳng có điều gì bạn có thể làm để khiến bạn có được mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Chỉ có Chúa Giê-su mới có thể rửa sạch hết mọi tội lỗi của bạn. Bạn phải tin nhận Chúa Giê-su là Con Đức Chúa Trời, rằng Ngài đã chết trên thập tự giá thay cho bạn, và Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại.

Đức Chúa Trời sẽ ban sự cứu rỗi cho mọi người tin Chúa Giê-su và tiếp nhận Ngài làm Chủ đời sống mình. Nhưng Ngài sẽ chẳng cứu những kẻ không tin nơi Ngài. Điều này không kể bạn giàu sang hay hèn mọn, là nam hay nữ, già hay trẻ hoặc nơi bạn sinh sống. Đức Chúa Trời yêu bạn và muốn bạn tin nhận Chúa Giê-su để Ngài có thể có mối quan hệ gần gũi với bạn.

Chúa Giê-su mời gọi bạn tin nhận Ngài và chịu báp-tem. Bạn có tin rằng Chúa Giê-su là Chúa Cứu Thế, là Con Một của Đức Chúa Trời không? Bạn có nghĩ rằng bạn là một tội nhân và mình đáng bị Đức Chúa Trời hình phạt không? Bạn có tin rằng Chúa Giê-su đã chết trên thập tự giá để gánh lấy tội lỗi của bạn không?

Nếu bạn tin nhận Chúa Giê-su và những điều Ngài đã làm cho bạn, thì bạn là một Cơ-đốc nhân! Đức Chúa Trời đã đem bạn ra khỏi vương quốc bóng tối của ma quỷ và mang bạn vào Vương Quốc ánh sáng của Ngài. Đức Chúa Trời đã lấy đi lối sống cũ, tội lỗi của bạn và ban cho bạn lối sống mới và công chính.

Nếu bạn là một Cơ-đốc nhân, thì Đức Chúa Trời đã tha thứ tội lỗi bạn vì Chúa Giê-su đã chết thay cho bạn rồi. Giờ đây, Đức Chúa Trời coi bạn như một người bạn thân chứ không phải là kẻ thù nữa.

Nếu đã là bạn của Đức Chúa Trời và là tôi tớ của Chúa Giê-su, thì bạn sẽ muốn vâng theo sự dạy dỗ của Chúa Giê-su. Dù bạn đã là Cơ-đốc nhân rồi, nhưng bạn sẽ vẫn còn bị cám dỗ để phạm tội. Nhưng Đức Chúa Trời là thành tín và Ngài phán rằng nếu bạn xưng tội lỗi mình ra, Ngài sẽ tha thứ cho bạn. Ngài sẽ ban cho bạn sức lực để chiến đấu chống lại tội lỗi.

Đức Chúa Trời dạy rằng bạn cần cầu nguyện, học lời Ngài và thờ phượng Ngài với những Cơ-đốc nhân khác, cũng như chia sẻ với người khác về những điều Ngài đã làm cho bạn. Tất cả những điều này sẽ giúp bạn có được mối quan hệ sâu sắc hơn với chính Ngài.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons