unfoldingWord 24 - Giăng Làm Báp-tem Cho Chúa Giê-su

unfoldingWord 24 - Giăng Làm Báp-tem Cho Chúa Giê-su

Outline: Matthew 3; Mark 1; Luke 3; John 1:15-37

Script Number: 1224

Language: Vietnamese

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Giăng, con trai của Xa-cha-ri và Ê-li-sa-bét, lớn lên và trở thành một nhà tiên tri. Ông sống ở trong đồng vắng, ăn mật ong và châu chấu, mặc áo làm bằng lông lạc đà.

Nhiều người đến với Giăng trong đồng vắng để nghe ông giảng. Ông giảng rằng: “Hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần.”

Sau khi nghe Giăng giảng, nhiều người đã ăn năn tội lỗi mình và Giăng làm phép báp-tem cho họ. Nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo cũng đến với Giăng để chịu phép báp-tem nhưng họ lại không chịu ăn năn hay xưng nhận tội lỗi mình.

Giăng cảnh báo các nhà lãnh đạo tôn giáo rằng: “Hỡi dòng dõi rắn độc! Hãy ăn năn và thay đổi thái độ, hành vi của mình. Bất cứ cây nào mà không sanh trái tốt thì sẽ bị chặt đi và quăng vào lửa”. Giăng đã làm ứng nghiệm những gì các tiên tri đã nói trước đó rằng: “Ta sẽ sai một sứ giả đến trước ngươi để chuẩn bị đường cho ngươi.”

Những người Do Thái hỏi Giăng rằng liệu ông có phải là Đấng Mê-si không. Giăng trả lời rằng: “Ta không phải là Đấng Mê-si. Ngài sẽ đến sau ta. Ngài rất cao trọng đến nỗi ta thậm chí cũng không đáng để cởi dây giày cho Ngài.”

Ngày hôm sau, Chúa Giê-su đến để Giăng làm báp-tem cho mình. Khi thấy Ngài, Giăng nói: “Nhìn kìa! Đó chính là Chiên Con của Đức Chúa Trời, Đấng sẽ cất mọi tội lỗi của thế gian.”

Giăng nói với Chúa Giê-su rằng: “Tôi không xứng đáng để làm báp-tem cho Ngài. Ngài phải làm báp-tem cho tôi mới đúng”. Nhưng Đức Chúa Giê-su trả lời rằng: “Ngươi cứ làm báp-tem cho ta bởi vì đó là điều đúng đắn mà chúng ta phải làm”. Vậy Giăng làm báp-tem cho Chúa Giê-su mặc dầu Ngài không hề phạm tội.

Khi Chúa Giê-su bước ra khỏi nước sau khi chịu báp-tem thì Đức Thánh Linh hiện ra trong hình hài của chim bồ câu giáng xuống và ngự trên Ngài. Cũng ngay lúc đó, Đức Chúa Trời phán từ trời rằng: “Này là con yêu dấu của Ta, Ta rất hài lòng về con.”

Đức Chúa Trời đã báo trước cho Giăng rằng: “Người nào mà Đức Thánh Linh giáng xuống và ngự trên sau khi ngươi làm báp-tem cho thì đó chính là Con của Đức Chúa Trời”. Chỉ có một Đức Chúa Trời. Nhưng khi Giăng làm báp-tem cho Chúa Giê-su, ông đã nghe Đức Chúa Cha phán, nhìn thấy Đức Chúa Con tức là Chúa Giê-su, và trông thấy Đức Thánh Linh.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons