unfoldingWord 29 - Câu Chuyện Về Người Đầy Tớ Không Có Lòng Thương Xót

unfoldingWord 29 - Câu Chuyện Về Người Đầy Tớ Không Có Lòng Thương Xót

Esquema: Matthew 18:21-35

Número de guión: 1229

Idioma: Vietnamese

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

Một hôm, Phi-e-rơ hỏi Đức Chúa Giê-su: “Thưa Chúa, nếu anh em con phạm tội cùng con, thì con phải tha cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần chăng?” Đức Chúa Giê-su đáp rằng: “Không phải bảy lần nhưng đến bảy mươi lần bảy.” Qua đây, Đức Chúa Giê-su muốn chúng ta luôn biết tha thứ cho người khác. Rồi Đức Chúa Giê-su kể câu chuyện này.

Đức Chúa Giê-su nói: “Nước Đức Chúa Trời giống như một vị vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ mình. Có một tên đầy tớ nợ của vua một số tiền rất lớn là mười vạn ta-lâng (tương đương tiền công lao động của 200.000 năm.)

Vì tên đầy tớ không thể trả số nợ đó nên vua nói: “Hãy bán hắn và vợ con hắn làm nô lệ để trả nợ.”

Tên đầy tớ quỳ gối trước mặt vua và nài xin: “Xin hoãn lại cho tôi, tôi sẽ trả đầy đủ số nợ cho ngài.” Vua động lòng thương xót, thả người ấy ra về và tha luôn số nợ.

Nhưng khi tên đầy tớ ấy ra về thì gặp một người bạn cùng làm đầy tớ với hắn có nợ của hắn một trăm đơ-ni-ê (tương đương tiền công lao động của bốn tháng). Tên đầy tớ liền bóp cổ bạn mình và nói: “Hãy trả nợ cho ta.”

Người đầy tớ kia quỳ xuống và nài xin: “Làm ơn hoãn lại cho tôi, tôi sẽ trả đầy đủ số nợ cho anh.” Nhưng thay vì tha nợ cho bạn mình, tên đầy tớ đó đi kiện bắt bỏ tù bạn cho tới khi trả xong nợ.

Khi những người đầy tớ khác thấy sự việc như vậy, họ rất tức tối và đến báo cho vua mọi sự đã xảy ra.

Vua truyền lệnh triệu hắn đến và phán: “Hỡi tên đầy tớ gian ác kia, ta đã tha tất cả nợ cho ngươi vì ngươi van xin ta. Tại sao ngươi không thương xót bạn của ngươi như ta đã thương xót ngươi?” Vua nổi giận và truyền đem giam hắn vào ngục để hình phạt cho đến khi hắn trả xong số nợ."

Rồi Đức Chúa Giê-su nói: “Nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha thứ cho anh em mình, thì Cha ta ở trên trời cũng sẽ không tha thứ cho các ngươi.”

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?