unfoldingWord 22 - ‌‌‌योहानाचा जन्म

unfoldingWord 22 - ‌‌‌योहानाचा जन्म

Esquema: Luke 1

Número de guión: 1222

Idioma: Marathi

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

‌‌‌पूर्वीच्या काळी, देव आपल्या लोकांशी देवदूत व संदेष्टयांद्वारे बोलला.‌‌‌परंतु त्यानंतर 400 वर्षे तो लोकांशी बोलला नाही.‌‌‌अचानक एके दिवशी जख-या नावाच्या एका वयोवृध्द याजकाकडे एक देवदूत एक संदेश घेऊन आला.‌‌‌जख-या व त्याची पत्नी, अलीशिबा, हे धार्मिक लोक होते, पण त्यांना मुलबाळ नव्हते.

‌‌‌देवदूत जख-यास म्हणाला,‘‘तुझ्या पत्नीस मुलगा होणार आहे.’’‌‌‌त्याचे नाव तुम्ही योहान असे ठेवा.‌‌‌तो पवित्र आत्म्याने परिपूर्ण होऊन, मसिहाच्या आगमनासाठी लोकांची तयारी करील !’’‌‌‌जख-याने उत्तर दिले,‘‘मी आणि माझी पत्नी आता खूप म्हातारे झालो आहोत आणि आता आम्हास मुले होऊ शकत नाहीत!‌‌‌हे घडेल हे कशावरुन मी समजू?’’

‌‌‌देवदूत जख-यास म्हणाला,‘‘तुला ही सुवार्ता सांगण्यासाठी देवाने मला पाठविले आहे.‌‌‌तू माझ्या वचनावर विश्वास ठेविला नाही, म्हणून बाळाचा जन्म होईपर्यंत तुला बोलता येणार नाही.‌‌‌लगेच, जख-या मुका झाला.‌‌‌तेंव्हा देवदूत जख-यास सोडून गेला.‌‌‌त्यानंतर जख-या घरी आला आणि त्याची पत्नी गर्भवती झाली.

‌‌‌जेव्हा अलीशिबा ही सहा महिन्यांची गरोदर होती, तेंव्हा तोच देवदूत अलिशिबाच्या नात्यातील मरीयेस अचानक प्रकट झाला.‌‌‌ती कुमारी होती व योसेफ नावाच्या मनुष्याबरोबर तीचे वाग्दान झाले होते.‌‌‌देवदूत म्हणाला,‘‘तू गर्भवती होऊन तूला पुत्र होईल.‌‌‌तू त्याचे नाव येशू ठेव.‌‌‌तो परात्पर परमेश्वराचा पुत्र असून सर्वकाळ राज्य करिल.’’

‌‌‌मरीयाने उत्तर दिले,‘‘हे कसे होणार, मी तर कुमारी आहे?’’‌‌‌देवदूताने स्पष्ट केले,‘‘पवित्र आत्मा तुझ्यावर येईल, आणि देवाचे सामर्थ्य तुझ्यावर छाया करील.‌‌‌यास्तव ते बाळ पवित्र, देवाचा पुत्र असेल.’’‌‌‌देवदूताने सांगितलेल्या गोष्टीवर मरीयेने विश्वास ठेविला.

‌‌‌देवदूताच्या भेटीनंतर लगेच मरीया अलीशिबा हीस भेटण्यास गेली.‌‌‌मरीयेचे हे अभिवादन ऐकताच अलीशिबेच्या उदरातील बाळाने आनंदाने उडी मारली.‌‌‌देवाने त्यांच्यासाठी जे काही केले होते त्याविषयी दोन्ही स्त्रियांनी एकत्र आनंद केला.‌‌‌अलीशिबेस भेटून तीन महिन्यानंतर मरीया आपल्या घरी परतली.

‌‌‌अलीशिबेने आपल्या पुत्रास जन्म दिल्यानंतर, देवदूताने सांगितल्याप्रमाणे जख-या व अलीशिबेने त्याचे नाव योहान असे ठेविले.‌‌‌तेंव्हा देवाने जख-यास पुन्हा बोलण्याची अनुमति दिली.‌‌‌जख-या म्हणला,‘‘परमेश्वराची स्तुती असो, कारण त्याने आपल्या लोकांचे स्मरण ठेविले आहे!‌‌‌तु, माझ्या पुत्रा, तु परात्पर देवाचा एक महान संदेष्टा होशिल जो आपल्या लोकांना त्यांच्या पापांची क्षमा कशी होईल हे सांगेल!’’

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?