unfoldingWord 35 - Masal hana akhuwan al itneen

unfoldingWord 35 - Masal hana akhuwan al itneen

Esquema: Luke 15

Número de guión: 1235

Idioma: Arabic, Chadian

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

Yom min al ayaam se’iidna Isa allam naas al katiriin al jo le yas’mo. Al naas dol human siyyad al miri wa ba’ad min num naas al ma bi tabbukhu chariat Musa.

Wahadin min chuyukh al diin chafo le se’iidna Isa sawwahum al naas zey rufugana. Khalas hajjo an been natuhum wa gaalo hu da gaiid bi sawwi chey al ma’adil. Wa se’iidna Isa simi kalamum wa hajja lehum bel gisa.

Wa gaal: fia rajil wahid inda iyaal itneen. wa al walad al tani gaal le abbu: « yaabbui antini warasa haggi hassa bas! » wa khalas al abbu gassam lehem kullu chey al inda le iyaal al itneen.

Wa ba’ad min al ayaam al walad al tani chal kullu chey al bi wali wa macha ba’iid. Wa liib foga fi - l- fasaad.

Wa ba’ad da ju al chadid dakhal fi l- hille al walad al tani ga’id foga. Hu ma inda gurus le yi bih akil yakhul. Khalas ligi khidme wahide bas, ga’iid yasara be l- khanazir. Bigi ta’aban wa ji’an lahaddi akal akil al khanazir.

Wa fi nihaya al walad al tani gaal fi nafsa: « kulla khaddamin hine abbui indum akil katiir wa ana ga’iid hine le ni sawwi chunu lahaddi ni mut min al ju? ni gabil le abbui wa nas’ala le nabga min khaddamina. »

Khalas hu chal al niye le yi gabbil fi bet abbuh. Wakit al abbu chafa min ba’id khalas hanna wa jara leya, hadana wa habba.

Wa al walad gaal leya: « ya abbui ana khitit le Allah wa leek ma wajib ti nadini wiledak.

Wa khalas al abbu gaal le wahid min khadaminah: « amchu ajala labusu khalag al aal, wa disu leya khatim fi ida wa markub fi rijilena wa adabo leya toor al samiin achan naffaro le wiledi. Hu waddar wa anlaga misil nadum al mat wa hiya.

Khalas al naas badoh yaffaroh. Ba’ad wakit chiya walada al bikir jahi min al zuraha simi haraka hana al liib wa sa’al chunu al hasal?

Wakit walad al bikir irif kadar ga’idiin yaffaroh le chan akhu ja fi al beet hu ziil marra wahid wa abah ma yadkhul fi beet. Wa abbu marak leya gaiid yi sayisa le yamchi yaffarah sawa. Lakin hu aba.

Wa hu gaal le abbu: « ba’ad kullu sinin al fato ana ga’id ni karimak wa nakhadim lek be da, kullu ma antetini walow khanamay kulla le namchi naffarah ma rufugani. Wakit waladak al tallaf kullu gursak fi l- chey al ma adil wa ja inta dabeet leya toor samiin.

Al abbu radda leya: « ya wiledi inta dayman gayid mayi wa kullu chey al indi hanak. Wajib anina naffaroh achaan akhuk al waddar hu ja misil nadum al mat wa hiya! »

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons