unfoldingWord 38 - Jézust elárulják

Outline: Matthew 26:14-56; Mark 14:10-50; Luke 22:1-53; John 18:1-11

Script Number: 1238

Language: Hungarian

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Minden évben a zsidók megünnepelték a Páskát. Ezen az ünnepen megemlékeztek arról, hogy Isten sok száz évvel azelőtt elődeiket megszabadította az egyiptomi rabszolgaságból. Körülbelül három évvel azután hogy Jézus elkezdett nyilvánosan prédikálni és tanítani, azt mondta a tanítványainak, hogy szeretné velük együtt megünnepelni a Páska ünnepét Jeruzsálemben és utána ott meg fog halni.

Jézus tanítványainak egyike egy Júdás nevezetű férfi volt. Ő volt a felelős az apostolok erszényének a megőrzéséért, de szerette a pénzt és gyakran ellopott az erszényben levő pénzből. Miután Jézus és a tanítványok megérkeztek Jeruzsálembe Júdás elment a zsidó vezetőkhöz és felajánlotta, hogy pénzért elárulja Jézust. Tudta, hogy a zsidó vezetők nem hitték, hogy Jézus a Messiás és hogy szövetkeztek hogy megöljék őt.

A zsidó vezetők a főpap vezetésével harminc ezüstpénzt fizettek Júdásnak Jézus elárulásáért. Ez a dolog pont úgy történt, ahogyan a próféták megmondták. Júdás egyetértett, fogta a pénzt és elment. Ettől fogva kereste az alkalmat hogy segítsen nekik Jézust elfogni.

Jeruzsálemben Jézus megünnepelte a Páskát a tanítványaival. A Páska vacsora alatt Jézus vette a kenyeret és megtörte, majd azt mondta: "Vegyétek és egyétek. Ez az én testem, mely értetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre." Ilyen módon Jézus elmondta, hogy az ő teste fel lesz áldozva érettük.

Utána Jézus vett egy poharat és ezt mondta: "Igyatok ebből. Ez az én vérem, az Új Szövetségnek a vére, mely kiöntetik a bűnöknek bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre akárhányszor isszátok ezt."

Ezután Jézus azt mondta a tanítványainak: "Közületek egy elárul engem." A tanítványok meglepődtek és megkérdezték, hogy ki lehet az, aki ilyet tesz. Jézus azt mondta: "Az, akinek ezt a darab kenyeret adom, az a személy az áruló." Ekkor Jézus a kenyeret Júdásnak adta.

Miután Júdás megette a kenyeret a Sátán belement. Júdás elment onnan segíteni a zsidó vezetőknek elfogni Jézust. Ekkor már éjszaka volt.

Vacsora után Jézus a tanítványaival kiment az Olajfák hegyére. Jézus azt mondta: "Mindannyian elhagytok engem ma éjszaka. Meg van írva: 'Megverem a pásztort és elszélednek a nyáj juhai."

Péter azt válaszolta: "Még ha mindenki elhagyna is, én akkor sem teszem!" Ekkor Jézus azt mondta Péternek: "A Sátán kikért mindannyitokat magának, de én imádkoztam érted Péter, hogy a te hited el ne fogyatkozzék. Még így is, ma éjszaka, mielőtt a kakas megszólal háromszor is megtagadod hogy ismersz engem."

Ekkor Péter azt mondta Jézusnak: "Még ha meg kellene halnom, akkor se tagadnálak meg!" A többi tanítvány is ugyanígy beszélt.

Ezután Jézus a tanítványokkal kiment a Gecsemáné nevezetű helyre az Olajfák hegyének a lábánál. Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy imádkozzanak hogy kísértésbe ne essenek. Utána Jézus arrább ment egyedül imádkozni.

Jézus háromszor imádkozott: "Atyám, ha lehetséges kérlek, ne kelljen meginnom a szenvedésnek ezt a poharát. De ha nincs más mód az emberek bűneinek a megbocsátására, akkor legyen meg a te akaratod." Jézus nagyon gyötrődött és verejtéke olyan volt mint a vércseppek. Isten egy angyalt küldött, hogy erősítse.

Minden egyes imádkozás után Jézus visszament a tanítványaihoz, de ők aludtak. Mikor harmadjára is visszatért hozzájuk azt mondta: "Keljetek fel! Megjött az áruló!"

Megérkezett Júdás a zsidó vezetőkkel, katonákkal és egy nagy sokasággal. Kardokkal és botokkal jöttek. Júdás odament Jézushoz és azt mondta: "Üdvözöllek tanító" - és megcsókolta őt. Ez volt a jel a zsidó vezetőknek, hogy kit kell elfogni. Ekkor Jézus azt mondta: "Júdás, csókkal árulsz el engem?"

Mikor a katonák elfogták Jézust Péter kihúzta a kardját és levágta a főpap egyik szolgájának a fülét. Jézus azt mondta: "Tedd el a kardod! Kérhetnék az én Atyámtól egy hadseregnyi angyalt hogy megvédjenek, de nem teszem mert engedelmeskednem kell az én Atyámnak." Ekkor Jézus meggyógyította a férfi fülét. Jézust elfogták és a tanítványok elszaladtak.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?