unfoldingWord 14 - Pusztai bolyongás

unfoldingWord 14 - Pusztai bolyongás

Outline: Exodus 16-17; Numbers 10-14; 20; 27; Deuteronomy 34

Script Number: 1214

Language: Hungarian

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Miután Isten közölte az izraelitákkal azokat a törvényeket, melyeknek szót kellett fogadjanak a vele kötött szövetség részeként, elhagyták a Sínai Hegyet. Isten elkezdte vezetni őket az Ígéret Földje felé, melyet Kánaánnak is hívtak. A felhőoszlop előttük haladt Kánaán felé, ők pedig követték.

Isten megígérte Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak, hogy az utódaiknak fogja adni az Ígéret Földjét, mostanra azonban már sok népcsoport élt azon a földön. Őket kananeusoknak nevezték. A kananeusok nem imádták és nem engedelmeskedtek Istennek. Hamis isteneket tiszteltek és sok gonosz dolgot tettek.

Isten azt mondta az izraelitáknak: "Ki kell irtsátok az összes kananeust az Ígéret Földjéről. Ne béküljetek ki velük és ne házasodjatok velük. Teljesen el kell pusztítsátok minden bálványukat. Ha nem engedelmeskedtek nekem, akkor az ő bálványaikat fogjátok imádni helyettem."

Amikor az izraeliták elérték Kánaán határát Mózes kiválasztott tizenkét férfit, Izráel minden törzséből egyet-egyet. Utasította ezeket a férfiakat arra, hogy menjenek el és kémleljék ki a földet, hogy lássák meg, hogy milyen az. A kananeusokat is ki kellett kémleljék, hogy lássák, hogy erősek-e vagy gyengék.

A tizenkét férfi negyven napig utazott Kánaánban mindenfelé utána pedig visszatértek. Azt mondták a népnek: "Ez a föld nagyon termékeny és a termés bőséges." A kémek közül azonban tízen azt mondták: "A városok nagyon erősek, a lakosaik pedig óriások! Ha megtámadjuk őket biztosan legyőznek és megölnek minket!"

Káleb és Józsué, a másik két kém rögtön azt mondták: "Igaz, hogy a kánaáni népek magasak és erősek, mi azonban biztosan legyőzhetjük őket. Isten fog harcolni velünk!"

A nép azonban nem hallgatott Kálebre és Józsuéra. Megharagudtak Mózesre és Áronra és azt mondták: "Miért hoztatok bennünket erre a szörnyű helyre? Inkább maradtunk volna Egyiptomban mintsem hogy háborúban haljunk meg, gyermekeink és feleségeink pedig rabszolgák legyenek." A nép egy másik vezetőt akart választani, hogy visszavigye őket Egyiptomba.

Isten nagyon megharagudott és megjelent a Gyülekezet Sátrában. Azt mondta: "Mivel fellázadtatok ellenem az egész nép bolyongani fog a pusztában. Józsuén és Káleben kívül mindenki aki húsz évesnél idősebb meg fog halni a pusztában és soha nem fog belépni az Ígéret Földjére."

Amikor a nép meghallotta ezt megbánták, hogy vétkeztek. Vették a fegyvereiket és elmentek megtámadni a kánaáni népeket. Mózes figyelmeztette őket, hogy ne tegyék ezt, mert Isten nem lesz velük, de nem hallgattak Mózesre.

Isten nem volt velük a harcban ezért legyőzték őket és sokan közülük meghaltak. Utána az izraeliták visszafordultak Kánaánból és negyven évig bolyongtak a pusztában.

A negyven év alatt, amíg Izráel népe bolyongott a pusztában Isten a gondjukat viselte. A mennyből kenyeret, "mannát" adott nekik. Fürjeket is küldött seregestől a táborukba (a fürjek közepes termetű madarak), hogy legyen ennivaló húsuk. Mindez idő alatt Isten megtartotta a ruháikat és saruikat, és azok nem használódtak el.

Isten csodálatos módon vizet fakasztott nekik egy sziklából. Mindezek dacára Izráel népe siránkozott és zúgolódott Isten és Mózes ellen. Ennek ellenére Isten hűséges maradt az ígéreteihez, melyeket megígért Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak.

Egy másik alkalommal, amikor a népnek nem volt vize Isten azt mondta Mózesnek: "Szólj a sziklának és víz fog fakadni belőle." Mózes azonban tiszteletlen volt Istennel az egész nép előtt mivel a botjával kétszer ráütött a sziklára ahelyett hogy szólt volna neki. Víz fakadt a sziklából és az emberek ihattak, Isten azonban megharagudott Mózesre és azt mondta: "Nem mehetsz be az Ígéret Földjére."

Miután az izraeliták bolyongtak a pusztaságban negyven éven át mindazok akik fellázadtak Isten ellen meghaltak. Ekkor Isten az Ígéret Földje szélére vezette a népet. Mózes már nagyon öreg volt ezért Isten kiválasztotta Józsuét, hogy segítsen neki a népet vezetni. Isten megígérte Mózesnek, hogy egy nap majd küldeni fog egy Mózeshez hasonló prófétát.

Ekkor Isten azt mondta Mózesnek, hogy menjen fel egy hegy tetejére, hogy megláthassa az Ígéret Földjét. Mózes látta az Ígéret Földjét, Isten azonban nem engedte meg neki, hogy bemenjen oda. Utána Mózes meghalt és az izraeliták harminc napig siratták. Józsué lett az új vezérük. Józsué jó vezér volt, mert bízott és engedelmeskedett Istennek.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?