unfoldingWord 30 - Gipakaon ni Jesus ang 5,000 ka mga Tawo

unfoldingWord 30 - Gipakaon ni Jesus ang 5,000 ka mga Tawo

Outline: Matthew 14:13-21; Mark 6:31-44; Luke 9:10-17; John 6:5-15

Script Number: 1230

Language: Cebuano

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Gisugo ni Jesus ang iyang mga tinun-an sa pagsangyaw ug pagtudlo sa mga katawhan sa lain-laing mga lugar. Sa pagbalik nila ngadto kang Jesus, gisultian nila siya sa ilang gihimo. Ug giagda sila ni Jesus nga mokuyog kaniya ngadto sa usa ka mingaw nga lugar tabok sa lanaw aron magpahulay. Ug misakay sila sa bangka aron makatabok sa pikas lanaw.

Apan daghan ang mga tawo nga nakakita kang Jesus nga misakay sa bangka kauban sa iyang mga tinun-an. Unya nanagan ang mga tawo libot sa daplin sa lanaw aron makauna kanila sa ilang adtoan. Unya pag-abot ni Jesus ug sa iyang mga tinun-an, daghan na ang mga tawo nga nagahulat kanila.

Anaay 5,000 ka mga lalaki didto sa dakong panon, wala pay labot ang mga babaye ug mga bata. Naluoy kaayo si Jesus sa mga tawo. Alang kang Jesus, kining mga tawhana sama sila sa mga karnero nga walay magbalantay. Busa gitudloan niya sila ug gipanambalan ang mga masakiton.

Pagkahapon na, giingnan si Jesus sa mga tinun-an, “Hapon na ug walay duol nga lungsod diri. Palakwa sila aron makakita sila’g pagkaon.”

Apan miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, “Hatagi ninyo sila ug pagkaon!” Mitubag sila, “Unsaon man namo ni? Lima ra man atong pan ug duha ra ang gagmay nga mga isda.”

Giingnan ni Jesus ang mga tinun-an nga palingkuron ang mga katawhan sa kasagbotan, ug ipagrupo-grupo sila sa tagsingkwenta (50) ka tawo.

Unya gikuha ni Jesus ang lima ka pan ug duha ka isda, mihangad siya sa langit, ug nagpasalamat siya Dios sa pagkaon.

Ug gipikas-pikas ni Jesus ang pan ug isda. Ug gihatag niya kini sa iyang mga tinun-an aron iapod-apod usab sa mga katawhan. Nagsige ug hatag ang mga tinun-an sa pagkaon, apan wala gayod kini mahurot! Nakakaon ug nabusog kaayo ang tanang mga tawo.

Human ato, gitigom sa mga tinun-an ang mga salin sa pagkaon ug napuno ang dose (12) ka bukag! Gikan lang sa lima ka pan ug duha ka isda ang gipakaon sa tanang tawo niadtong tungora.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons