unfoldingWord 41 - Đức Chúa Trời Khiến Chúa Giê-su Sống Lại Từ Kẻ Chết

unfoldingWord 41 - Đức Chúa Trời Khiến Chúa Giê-su Sống Lại Từ Kẻ Chết

Outline: Matthew 27:62-28:15; Mark 16:1-11; Luke 24:1-12; John 20:1-18

Script Number: 1241

Language: Vietnamese

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Sau khi quân lính đóng đinh Chúa Giê-su, những nhà lãnh đạo Do Thái không tin bèn nói với quan thống đốc Phi-lát rằng: “Tên dối trá Giê-su nói là hắn sẽ sống lại từ trong kẻ chết sau ba ngày. Vậy nên chúng ta phải sai quân lính canh giữ mộ của nó để chắc chắn rằng môn đồ của nó không trộm xác nó và sau đó rêu rao rằng nó đã từ kẻ chết sống lại.”

Phi-lát nói: “Hãy sai quân lính canh gác ngôi mộ cho cẩn thận.” Vậy họ niêm phong hòn đá chặn cửa hang mộ và cử lính canh gác nghiêm ngặt để chắc chắn không ai cướp xác Chúa Giê-su được.

Sau ngày chôn Chúa Giê-su là ngày Sa-bát. Trong ngày này, người Do Thái không được phép đi thăm mộ. Vậy nên, sáng sớm tinh mơ sau ngày Sa-bát, một nhóm phụ nữ chuẩn bị đi thăm mộ Đức Chúa Giê-su để xông hương thêm cho xác Ngài.

Thình lình, có một trận động đất lớn xảy ra. Một thiên sứ chói lòa như ánh sáng mặt trời xuất hiện từ trên trời. Thiên sứ lăn hòn đá đang chặn nơi cửa mộ ra và ngồi trên đó. Những tên lính đang canh giữ mộ Chúa Giê-su vô cùng sợ hãi và ngã xuống đất như người chết.

Khi những người phụ nữ đến mộ, thiên sứ nói với họ: “Đừng sợ chi. Đức Chúa Giê-su không ở đây đâu. Ngài sống lại rồi, y như Ngài đã báo trước. Hãy nhìn vào trong hang mộ mà xem!” Những người phụ nữ bèn nhìn vào hang mộ và thấy nơi đặt xác Chúa Giê-su trống không. Xác Ngài không còn đó nữa!

Sau đó, thiên sứ nói với họ: “Hãy đi và báo tin cho các môn đồ biết:”Chúa Giê-su đã sống lại từ trong kẻ chết và Ngài sẽ đi đến xứ Ga-li-lê trước các ngươi."

Những người phụ nữ này vừa rất sợ và vui mừng. Họ chạy đi báo tin mừng này cho các môn đồ.

Trong khi họ đang trên đường đi báo tin, Đức Chúa Giê-su hiện ra cùng họ và họ liền thờ phượng Ngài. Chúa Giê-su phán: “Đừng sợ chi. Hãy đi và bảo các môn đồ của Ta đi đến Ga-li-lê. Tại đó, họ sẽ gặp Ta.”

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons