unfoldingWord 06 - Đức Chúa Trời Cung Ứng Cho Y-sác

unfoldingWord 06 - Đức Chúa Trời Cung Ứng Cho Y-sác

Outline: Genesis 24:1-25:26

Script Number: 1206

Language: Vietnamese

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Khi Áp-ra-ham về già, Y-sác, con trai ông cũng đến tuổi trưởng thành. Áp-ra-ham sai một tôi tớ mình về quê hương ông nơi bà con ông sinh sống để tìm vợ cho Y-sác.

Sau cuộc hành trình dài trở về quê hương, Chúa đưa dắt người đầy tớ đến với Rê-bê-ca, là cháu nội của em trai Áp-ra-ham.

Cô ấy đồng ý lìa gia đình mình cùng người đầy tớ quay trở lại nhà của Y-sác. Ngay khi cô đến, Y-sác cưới cô làm vợ.

Sau một thời gian dài, Áp-ra-ham qua đời, tất cả những lời hứa trong giao ước mà Chúa dành cho ông được truyền lại cho Y-sác. Chúa đã hứa với Áp-ra-ham là dòng dõi ông sẽ đông vô số, dầu vậy, vợ Y-sác là Rê-bê-ca vẫn chưa có con.

Y-sác cầu nguyện cho Rê-bê-ca, và Chúa cho nàng thụ thai đôi. Hai đứa con ấy trở nên tranh chiến với nhau ngay khi chúng còn trong lòng mẹ, vì thế Rê-bê-ca cầu hỏi Chúa xem điều gì đang diễn ra.

Chúa phán cùng Rê-bê-ca: “Hai quốc gia sẽ ra từ hai đứa con trai đang ở trong ngươi. Chúng nó sẽ tranh chiến với nhau, và đứa anh sẽ phục vụ đứa em.”

Khi chúng sinh ra, đứa lớn trông đỏ hỏn và có nhiều lông nên họ đặt tên là Ê-sau (Ê-sau có nghĩa là “nhiều lông”). Đứa em ra sau và nắm gót chân Ê-sau nên họ đặt tên là Gia-cốp (Gia-cốp nghĩa là “gót chân”).

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons