unfoldingWord 06 - Maayo ang Dios kang Isaac

unfoldingWord 06 - Maayo ang Dios kang Isaac

Outline: Genesis 24:1-25:26

Script Number: 1206

Language: Cebuano

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Sa dihang tigulang na kaayo si Abraham, ang iyang anak nga si Isaac ulitawo na. Gipaadto ni Abraham ang usa sa iyang mga sulugoon ngadto sa yuta nga gipuy-an sa iyang mga paryente, aron sa pagpangita ug babaye nga ipaasawa sa iyang anak nga si Isaac.

Human sa taas nga panaw sa yuta kon asa nagpuyo ang mga paryente ni Abraham, gitultolan sa Dios ang sulugoon ngadto kang Rebeca. Apo siya sa igsoon ni Abraham.

Miuyon si Rebeca nga mobiya sa iyang pamilya, ug miuban sa sulugoon balik ngadto sa panimalay ni Isaac. Pag-abot niya, gipangasawa dayon siya ni Isaac.

Human sa taas nga panahon, namatay si Abraham ug ang tanang saad nga gihimo sa Dios kang Abraham napasa ngadto kang Isaac. Gisaaran sa Dios si Abraham nga makaangkon siya ug dili maihap nga kaliwatan, apan ang asawa ni Isaac nga si Rebeca wala gayod makabaton ug anak.

Nag-ampo si Isaac alang kang Rebeca, ug ang Dios nagtugot nga magsabak ug kaluha si Rebeca. Nag-away ang duha ka bata sa sabakan ni Rebeca, ug nakapangutana si Rebeca sa Dios mahitungod niini nga panghitabo.

Giingnan sa Dios si Rebeca, “Duha ka nasod ang moabot gikan sa duha nimo ka anak nga anaa sa imong sabakan. Mag-away silang duha, ug ang magulang nga lalaki maoy magsilbi sa iyang manghod.”

Unya nanganak si Rebeca ug kaluha nga bata. Ang magulang nga batang lalaki nga unang migawas, pulahon ug balhiboon, ug ginganlan siya’g Esau. Unya migawas usab ang manghod nga lalaki nga miggunit sa tikod ni Esau, ug ginganlan siya’g Jacob.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons