unfoldingWord 38 - Chúa Giê-su Bị Phản Bội

unfoldingWord 38 - Chúa Giê-su Bị Phản Bội

Esquema: Matthew 26:14-56; Mark 14:10-50; Luke 22:1-53; John 18:1-11

Número de guión: 1238

Idioma: Vietnamese

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

Hàng năm, người Do Thái tổ chức Lễ Vượt Qua để ăn mừng vì Đức Chúa Trời đã giải cứu tổ tiên họ khỏi kiếp nô lệ tại xứ Ai-cập hàng thế kỷ trước. Khoảng ba năm sau khi Đức Chúa Giê-su bắt đầu chức vụ giảng dạy công khai, Ngài nói với các môn đồ của mình rằng Ngài muốn cùng họ tổ chức Lễ Vượt Qua tại Giê-ru-sa-lem, và Ngài sẽ bị giết ở đó.

Giu-đa, một trong các môn đồ của Chúa Giê-su làm thủ quỹ giữ tiền, nhưng anh ta là người tham tiền và thường ăn cắp tiền quỹ. Sau khi Chúa Giê-su và các môn đồ đến thành Giê-ru-sa-lem, Giu-đa tìm đến các nhà lãnh đạo Do Thái và bày mưu phản Ngài để lấy ít tiền. Hắn biết các nhà lãnh đạo Do Thái chối bỏ Chúa Giê-su là Đấng Mê-si và họ đang tìm cách giết Ngài.

Các nhà lãnh đạo Do Thái dưới sự hướng dẫn của thầy tế lễ thượng phẩm đã trả cho Giu-đa ba mươi đồng bạc để hắn phản bội Chúa Giê-su. Điều này xảy ra giống như những gì các đấng tiên tri đã báo trước. Giu-đa đồng ý lấy số tiền được trả, và rời đi. Hắn bắt đầu tìm cơ hội để giúp họ bắt Chúa Giê-su.

Chúa Giê-su và các môn đồ của Ngài tổ chức Lễ Vượt Qua tại Giê-ru-sa-lem. Trong khi dự Lễ Vượt Qua, Chúa Giê-su lấy bánh bẻ ra mà phán rằng: “Hãy nhận và ăn đi. Đây là thân thể Ta đã vì các con mà phó cho. Hãy làm điều này để nhớ tới Ta.” Bằng cách này, Chúa Giê-su phán rằng thân thể của Ngài sẽ là của lễ chuộc tội cho họ.

Sau đó, Chúa Giê-su cầm chén và phán rằng: “Hãy uống đi. Đây là huyết của Giao Ước mới đổ ra để tha thứ tội lỗi. Hãy làm điều này để nhớ đến Ta mỗi khi các con uống.”

Ngài nói với các môn đồ: “Một người trong số các con sẽ phản bội Ta.” Các môn đồ cảm thấy bị sốc khi nghe Đức Chúa Giê-su nói những lời này và hỏi ai là người sẽ làm điều đó. Chúa Giê-su trả lời: “Người nào mà Ta đưa miếng bánh này sẽ là người phản bội Ta.” Rồi Ngài đưa miếng bánh cho Giu-đa.

Sau khi Giu-đa lấy miếng bánh, Sa-tan liền nhập vào hắn. Giu-đa rời đi và đến cùng các nhà lãnh đạo Do Thái để giúp họ bắt Chúa Giê-su. Lúc đó, trời đã nửa đêm.

Sau buổi tiệc, Chúa Giê-su và các môn đồ Ngài đi lên núi Ô-li-ve. Ngài phán: “Đêm nay, các con sẽ bỏ Ta. Như có lời đã chép: ‘Ta sẽ đánh kẻ chăn chiên và tất cả con chiên đều sẽ bị tản lạc.’”

Phi-e-rơ trả lời rằng: “Dù cho tất cả mọi người bỏ Thầy, con cũng sẽ không bỏ thầy đâu.” Chúa Giê-su nói với Phi-e-rơ: “Phi-e-rơ à, Sa-tan muốn cướp lấy tất cả các con nhưng Ta cầu nguyện cho đức tin của các con không bị vấp ngã. Mặc dù vậy, tối nay trước khi gà gáy, con sẽ chối Ta ba lần rằng con không biết Ta.”

Phi-e-rơ trả lời Chúa Giê-su: “Dù phải chết, con cũng sẽ không bao giờ chối bỏ Thầy.” Và tất cả các môn đồ khác đều nói như vậy.

Sau đó Chúa Giê-su cùng các môn đồ của mình đi đến một nơi gọi là Ghết-sê-ma-nê. Chúa Giê-su bảo các môn đồ cầu nguyện để họ không bị sa vào cám dỗ. Rồi Ngài đi cầu nguyện một mình.

Chúa Giê-su cầu nguyện ba lần: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cất chén đau thương này khỏi con. Nhưng nếu không còn cách nào khác để tội lỗi của nhân loại được tha, thì xin ý Cha được nên.” Chúa Giê-su rất sầu não và mồ hôi của Ngài đổ ra giống như những giọt máu. Đức Chúa Trời sai một thiên sứ đến thêm sức cho Ngài.

Cứ sau mỗi lần cầu nguyện, Chúa Giê-su trở lại cùng các môn đồ thì đều thấy họ đang ngủ. Sau lần thứ ba quay trở lại, Chúa Giê-su phán: “Hãy dậy đi! Kẻ phản Ta đã đến.”

Giu-đa đến cùng với các nhà lãnh đạo Do Thái, quân lính, và một đám đông. Họ mang theo gươm và gậy. Giu-đa đến bên Chúa Giê-su và nói: “Chào Thầy!” và hôn Ngài. Nụ hôn là dấu hiệu cho các nhà lãnh đạo Do Thái biết đó là người phải bắt. Sau đó, Chúa Giê-su nói: “Giu-đa, con phản bội Ta với một nụ hôn sao?”

Sau khi quân lính bắt Chúa Giê-su, Phi-e-rơ rút gươm của mình và chém đứt tai một người đầy tớ của thầy tế lễ thượng phẩm. Chúa Giê-su nói với Phi-e-rơ: “Hãy cất gươm đi! Ta có thể xin Cha Ta sai một đạo binh thiên sứ tới để bảo vệ Ta. Nhưng Ta phải vâng phục Cha Ta.” Sau đó, Chúa Giê-su chữa lành tai cho người đầy tớ bị chém. Sau khi Chúa Giê-su bị bắt, tất cả các môn đồ đều chạy trốn.

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons