unfoldingWord 19 - Proroci

unfoldingWord 19 - Proroci

Outline: 1 Kings 16-18; 2 Kings 5; Jeremiah 38

Script Number: 1219

Language: Serbian

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Tokom cele istorije izraelskog naroda, Bog im je slao proroke. Proroci bi čuli poruku od Boga, a onda bi narodu prenosili Božije poruke.

Ilija je bio prorok u vreme kada je Ahav bio car nad carstvom Izrael. Ahav je bio zao čovek i ohrabrivao je ljude da slave lažnoga boga koji se zvao Vaal. Ilija je rekao Ahavu: "Neće biti kiše niti rose u carstvu Izrael dok ja tako ne kažem." To je Ahava jako naljutilo.

Bog je rekao Iliji da ode do potoka u pustoši i da se tamo sakrije od Ahava, koji ga je hteo ubiti. Svako jutro i svako veče, ptice bi mu donosile hleba i mesa. Ahav i njegova vojska tražili su Iliju, ali ga nisu mogli naći. Suša je bila tako velika da se na kraju sasušio i taj potok.

Stoga je Ilija otišao u susednu zemlju. U toj zemlji živeli su jedna udovica i njezin sin, a skoro su ostali bez hrane zbog manjka kiše zbog koje je nastala glad. Međutim, oni su se pobrinuli za Iliju i Bog se brinuo za njih tako što se njihova posuda s brašnom i njihov krčag ulja nikada nisu ispraznile. Celo vreme dok je trajala glad, oni su imali hrane. Ilija je tamo ostao nekoliko godina.

Nakon tri i po godine, Bog je rekao Iliji da se vrati u Izraelsko carstvo i progovori Ahavu, jer će ponovno poslati kišu. Kada je Ahav video Iliju, rekao mu je: "Znači tu si, ti koji donosiš probleme!" Ilija mu je odgovorio: "Ti si taj koji donosi probleme! Napustio si Jahvu, pravoga Boga, a slaviš Vaala. Dovedi sav narod carstva Izrael na goru Karmel."

Svi ljudi carstva Izrael, uključujući 450 Vaalovih proroka, došli su na goru Karmel. Ilija je rekao ljudima: "Dokle ćete se predomišljati? Ako je Jahve Bog, služite njemu, ako je Vaal bog, služite njemu!"

Ilija je zatim rekao Vaalovim prorocima: "Zakoljite bika i pripremite ga kao žrtvu, ali ne palite vatru. Ja ću učiniti isto. Bog koji odgovori vatrom pravi je Bog." I tako, Vaalovi sveštenici pripremili su žrtvu, ali nisu zapalili vatru.

Tada su se Vaalovi proroci molili Vaalu: "Čuj nas, o Vaale!" Celi dan su se molili i vikali, pa čak su se rezali noževima, ali nije bilo odgovora.

Na kraju dana, Ilija je pripremio žrtvu Bogu. Zatim je rekao ljudima da poliju dvanaest ogromnih posuda vode na žrtvenik dok meso, drvo, pa čak i zemlja oko žrtvenika nisu bili potpuno mokri.

Ilija se zatim pomolio: "Jahve, Bože Avraama, Isaka i Jakova, pokaži nam danas da si ti Bog Izraelov i da sam ja tvoj sluga. Usliši me kako bi ovi ljudi videli da si ti pravi Bog."

Odmah je vatra pala s neba i spalila meso, drva, kamenje, zemlju, pa čak i vodu koja je bila oko žrtvenika. Kada su ljudi ovo videli, pali su na zemlju i rekli: "Jahve je Bog! Jahve je Bog!"

Ilija je zatim rekao: "Ne dopustite ni jednom Vaalovom proroku da pobegne." I tako, ljudi su uhvatili Vaalove proroke, odveli ih odande i ubili ih.

Onda je Ilija rekao caru Ahavu: "Odmah se vrati u grad, jer dolazi kiša." Uskoro se nebo zacrnilo i počeo je pljusak. Jahve je prekinuo sušu i dokazao da je On pravi Bog.

Nakon Ilijinog vremena, Bog je odabrao čoveka koji se zvao Elisej da bude prorok. Bog je činio mnoga čuda po Eliseju. Jedno od čuda dogodilo se Naamanu, neprijateljskom zapovedniku, koji je imao strašnu kožnu bolest. Čuo je za Eliseja, pa je otišao i zamolio ga da ga isceli. Elisej je rekao Naamanu da sedam puta uroni u reku Jordan.

Isprva se Naaman naljutio i nije to hteo učiniti, jer je zvučalo glupo. Međutim, kasnije se predomislio i uronio je sedam puta u reku Jordan. Kad je zadnji put izronio, koža mu je bila potpuno isceljena! Bog ga je iscelio.

Bog je slao mnoge druge proroke. Oni su narodu govorili da prestanu slaviti idole i počnu iskazivati pravdu i milosrđe prema drugima. Proroci su upozoravali ljude da će ih Bog, ako ne prestanu činiti zlo i ne počnu ga slaviti, osuditi kao krivce i kazniti.

Ljudi uglavnom nisu slušali Boga. Često su krivo postupali s prorocima, a katkad bi ih i ubijali. Jednom je prorok Jeremija bio bačen u osušeni bunar i ostavljen da onde umre. Potonuo je u blato koje je bilo na dnu bunara, ali mu se car onda smilovao i naredio svojim slugama da ga izvuku iz bunara pre nego što umre.

Proroci su nastavili prenositi Božije poruke iako su ih ljudi mrzeli. Upozoravali su ljude da će ih Bog uništiti ako se ne pokaju. Takođe, podsećali su ljude na Božije obećanje da će poslati svoga Mesiju.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons