unfoldingWord 17 - Isten szövetsége Dáviddal

unfoldingWord 17 - Isten szövetsége Dáviddal

Outline: 1 Samuel 10; 15-19; 24; 31; 2 Samuel 5; 7; 11-12

Script Number: 1217

Language: Hungarian

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Saul volt Izráel első királya. Magas és szép volt, pont olyan, amilyet a nép akart. Saul Izráel felett való uralkodásának az első éveiben jó király volt. Utána azonban gonosz emberré lett, aki nem engedelmeskedett Istennek, ezért Isten kiválasztott egy másik férfit, aki később majd király legyen helyette.

Isten egy fiatal izraelita fiút, Dávidot választotta királlyá Saul után. Dávid egy Betlehem nevű városból való pásztorfiú volt. Volt úgy, amíg az apja juhait őrizte, hogy Dávid megölt egy oroszlánt és egy medvét mivel azok megtámadták a juhokat. Dávid alázatos és igaz ember volt aki bízott Istenben és engedelmeskedett neki.

Dávidból vitéz katona és vezér lett. Amikor Dávid még fiatal fiú volt harcolt egy Góliát nevezetű óriás ellen. Góliát edzett katona volt, nagyon erős, majdnem három méter magas! Isten azonban segített Dávidnak megölni Góliátot és megmenteni Izráelt. Ezután Dávid sok győzelmet aratott Izráel ellenségei felett, és ezért a nép dicsérte őt.

Saul irigykedni kezdett a nép szeretetére Dávid iránt. Saul többször is megpróbálta megölni őt, ezért Dávid elmenekült Saul elől. Egyik nap Saul kereste Dávidot hogy megölje és bement abba a barlangba, ahol Dávid rejtőzött előle, de Saul nem vette őt észre. Dávid most nagyon közel volt Saulhoz és megölhette volna, de nem tette. Ehelyett Dávid levágott Saul ruhájából egy darabkát, hogy bebizonyítsa Saulnak hogy nem fogja megölni azért, hogy király lehessen.

Végül Saul egy csatában meghalt és Dávid lett Izráel királya. Jó király volt és a nép szerette őt. Isten megáldotta Dávidot és sikeressé tette őt. Dávid sok csatát harcolt és Isten segített neki legyőzni Izráel ellenségeit. Dávid elfoglalta Jeruzsálemet és fővárosává tette. Uralkodása alatt Izráel hatalmassá és gazdaggá lett.

Dávid szeretett volna építeni egy templomot, ahol az összes izraelita imádhatta volna Istent és áldozhatott volna neki. Körülbelül 400 éve már hogy a nép a Mózes által építtetett Gyülekezés Sátorában imádta Istent, és ott mutatott be áldozatokat neki.

Isten azonban elküldte Nátán prófétát Dávidhoz ezzel az üzenettel: "Mivel te hadakozó férfi vagy nem te fogod megépíteni ezt a templomot. A te fiad fogja, téged azonban nagyon meg foglak áldani. Egyik utódod örökké királyként fog uralkodni népem felett." Az egyedüli utódja Dávidnak, aki örökké uralkodhat majd a Messiás volt. A Messiás Isten választottja, aki megszabadítja az egész világon az embereket a bűneiktől.

Amikor Dávid meghallotta ezeket a szavakat rögtön hálát adott és dicsérte Istent mivel ezt a nagy tisztességet és sok áldást ígért Dávidnak. Dávid nem tudta, hogy mikor fogja Isten ezeket megtenni. De úgy történt, hogy az izraelitáknak hosszú időt, majdnem 1.000 évet kellett várni a Messiás eljövetelére.

Dávid igazságosan és hűségesen uralkodott sok éven át és Isten megáldotta őt. Mégis, az élete vége felé szörnyű vétket követett el Isten ellen.

Egyik nap, amikor Dávid katonái távol voltak otthonról a háborúban harcolva, Dávid kinézett a palotájából és meglátott egy szép asszony fürdeni. Betsabénak hívták.

Dávid ahelyett hogy elfordult volna elküldött valakit, hogy hozzák oda neki az asszonyt. Lefeküdt vele majd hazaküldte. Röviddel ezután Betsabé üzenetet küldött Dávidnak azzal, hogy teherbe esett.

Betsabé férje, Uriás Dávidnak az egyik legjobb katonája volt. Dávid visszahívta Uriást a harctérről és azt mondta, hogy menjen, legyen a feleségével. Uriás azonban nem akart hazamenni addig, amíg a többi katona a harctéren hadakozott. Dávid ekkor visszaküldte Uriást és azt mondta a hadvezérnek, hogy oda helyezzék őt, ahol az ellenség a legerősebb azért, hogy megöljék.

Miután Uriást megölték Dávid feleségül vette Betsabét. Később Betsabé megszülte Dávid fiát. Isten nagyon megharagudott azért amit Dávid tett, ezért elküldte Nátán prófétát hogy mondja el Dávidnak mennyire gonosz a bűne. Dávid megtért és Isten megbocsájtott neki. Ezután élete végéig Dávid követte Istent és engedelmeskedett neki még a nehéz időkben is.

Bűne miatti büntetésként azonban Dávid újszülött fia meghalt. Ezután Dávid családjában élete végéig harcoskodás volt és Dávid hatalma erősen meggyengült. Bár Dávid hűtlen volt Isten iránt, Isten mégis hű maradt az ígéreteihez. Később Dávidnak és Betsabénak született egy másik fia akit Salamonnak neveztek el.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons