unfoldingWord 33 - Ang Istorya Mahitungod sa Mag-uuma

unfoldingWord 33 - Ang Istorya Mahitungod sa Mag-uuma

Outline: Matthew 13:1-23; Mark 4:1-20; Luke 8:4-15  

Script Number: 1233

Language: Cebuano

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Usa ka adlaw, nagtudlo si Jesus sa mga tawo sa daplin sa lanaw, ug daghang mga tawo ang miadto aron sa pagpaminaw kaniya. Misakay si Jesus sa bangka aron makapahiluna, ug milingkod siya sa bangka ug nagtudlo sa mga tawo

Gisulti ni Jesus kini nga istorya, “Naay usa ka mag-uuma nga nagtanom sa iyang mga binhi. Samtang gisabwag niya ang mga binhi, ang uban nangahulog sa dalan, ug pag-abot sa mga langgam gipangaon ang mga binhi.”

“Nangahulog sa kabatoan ang ubang mga binhi, ug nipis lang ang yuta niini. Mitubo dayon kini, apan wala kini makagamot ug maayo. Unya pagsubang sa adlaw ug miinit na, nangalawos ang mga tanom ug nangamatay.”

“Ang ubang mga binhi nangahulog sa kasampinitan. Nitubo ang mga tanom apan gilumsan kini sa mga sampinit. Busa ang mga binhi nga niturok sa yutang tunokon, wala kini nakapamunga.”

Ang ubang binhi nangahulog sa tambok nga yuta. Mitubo ang binhi, ug namungag daghan ug dunay 30, 60, ug 100 ka pilo nga abot sa binhi nga gitanom. Kinsa kaninyo ang naay dalunggan, pamati!”

Nalibog ang mga tinun-an sa maong istorya. Mao nga iya kining gipasabot, “Ang binhi mao ang pulong sa Dios. Ang dalan mao ang tawo nga naminaw sa pulong sa Dios, apan wala niya kini masabti, ug gikuha sa yawa ang pulong gikan kaniya.”

“Ang kabatoan mao ang tawo nga nakadungog sa pulong sa Dios ug gidawat niya kini nga malipayon. Apan pag-abot sa mga kalisdan ug paglutos, niundang siya.”

“Ang yutang tunokon mao ang tawo nga nakadungog sa pulong sa Dios, apan sa paglabay sa panahon, ang mga suliran, mga bahandi ug mga kailibgon sa kinabuhi maoy mipahilayo kaniya gikan sa gugma sa Dios. Tungod niini, ang pulong sa Dios nga iyang nadungog, wala makapamunga.”

“Apan ang tambok nga yuta mao ang tawo nga naminaw sa pulong sa Dios, gituohan niya ang pulong sa Dios, ug nakapamunga siya.”

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons