unfoldingWord 05 - Đứa Con Của Lời Hứa

unfoldingWord 05 - Đứa Con Của Lời Hứa

Outline: Genesis 16-22

Script Number: 1205

Language: Vietnamese

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Mười năm sau kể từ khi tới xứ Ca-na-an, Áp-ram và Sa-rai vẫn chưa có con. Vậy, Sa-rai vợ Áp-ram nói với ông rằng: “Bởi vì Chúa không cho tôi có con, và bây giờ tôi đã quá già rồi, không thể có con được nữa, vậy đây A-ga là đầy tớ tôi, hãy cưới nó, để nó sinh con cho tôi.”

Vậy Áp-ram cưới A-ga làm vợ, A-ga sinh cho ông một con trai và Áp-ram đặt tên nó là Ích-ma-ên. Nhưng Sa-rai trở nên ghen tị với A-ga. Khi Ích-ma-ên được mười ba tuổi, Chúa lại phán cùng Áp-ram.

Chúa phán: “Ta là Đức Chúa Trời Toàn Năng, Ta sẽ lập một giao ước với ngươi.” Áp-ram bèn quì xuống đất, và Chúa phán: " Ngươi sẽ là cha của nhiều dân tộc. Ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi đất Ca-na-an làm cơ nghiệp và Ta sẽ là Đức Chúa Trời của họ mãi mãi. Ngươi phải cắt bì cho mọi người nam trong gia đình mình."

“Sa-rai vợ ngươi sẽ sinh một con trai - nó sẽ là đứa con của lời hứa. Hãy đặt tên nó là Y-sác. Ta sẽ lập một giao ước với nó và nó sẽ thành một dân lớn. Ta cũng sẽ làm cho Ích-ma-ên thành một dân lớn, nhưng giao ước thì với Y-sác.” Sau đó, Chúa đổi tên Áp-ram thành Áp-ra-ham nghĩa là “cha của nhiều dân tộc”. Chúa cũng đổi tên Sa-rai thành Sa-ra nghĩa là “công chúa.”

Ngày hôm đó, Áp-ra-ham làm lễ cắt bì cho tất cả người nam trong nhà mình. Khoảng một năm sau, khi Áp-ra-ham được một trăm tuổi, còn Sa-ra được chín mươi tuổi thì Sa-ra sinh cho Áp-ra-ham một con trai. Họ đặt tên con trẻ là Y-sác như lời Chúa đã dặn bảo.

Khi Y-sác còn là một đứa trẻ, Chúa đã thử thách đức tin của Áp-ra-ham, Ngài bảo ông: “Hãy dâng Y-sác con một ngươi để làm của lễ thiêu cho Ta”. Một lần nữa Áp-ra-ham vâng phục Chúa và chuẩn bị dâng con trai làm của lễ.

Khi Áp-ra-ham và Y-sác đi đến chỗ dâng của lễ. Y-sác hỏi: " Cha ơi chúng ta có củi đây, nhưng chiên con làm của lễ đâu?" Áp-ra-ham trả lời: “Chúa sẽ cung cấp chiên con làm của lễ, con trai ạ.”

Khi đến nơi dâng của lễ, Áp-ra-ham trói Y-sác lại và đặt trên bàn thờ. Ông chuẩn bị giết Y-sác thì Chúa phán: “Dừng lại! Đừng giết con trẻ, giờ Ta biết ngươi kính sợ Ta vì ngươi không tiếc chính con một của mình mà Ta đã ban cho ngươi.”

Rồi Áp-ra-ham nhìn thấy một con chiên đực bị kẹt trong bụi cây gần đó. Chúa đã cung ứng chiên đực để làm của lễ thiêu thay vì Y-sác. Áp-ra-ham vui mừng dâng chiên đực làm của lễ thiêu cho Chúa.

Sau đó, Chúa phán cùng Áp-ra-ham: “Vì ngươi sẵn lòng dâng tất cả cho Ta, ngay cả con một ngươi, nên Ta hứa sẽ ban phước cho ngươi. Dòng dõi ngươi sẽ đông hơn sao trên trời. Vì ngươi vâng phục Ta nên các dân tộc trên thế gian sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước.”

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons