LOER, LUISTER EN LEWE Boek 8: Werke van die Heilige Gees

LOER, LUISTER EN LEWE Boek 8: Werke van die Heilige Gees

Outline: The Young Church and Paul. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Script Number: 425

Language: Afrikaans

Theme: Sin and Satan (Spiritual Warfare, Deliverance); Christ (Ascension); Eternal life (Salvation); Character of God (Holy Spirit, Word of God (the Bible), Power of God / Jesus); Living as a Christian (Worship, Church, Christianity, No other gods, idols, Repentance, Faith, trust, believe in Jesus, Children of God, Spiritual Life, Christian values); Bible timeline (Gospel, Good News); Problems (Problems, troubles, worries)

Audience: General

Style: Monolog

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Teaching

Status: Publishable

Script Text

Inleiding

Inleiding

Goeiedag. In hierdie program wil ek graag vir jou van God se Heilige Gees vertel. Kyk na die prente in die pers boek terwyl jy luister. Blaai na die volgende prent wanneer jy hierdie musiek hoor.

Prent 1: Jesus Vaar Op Na Die Hemel

Prent 1: Jesus Vaar Op Na Die Hemel

Handelinge 1:1-11

Kyk na die prent. Die Here Jesus vaar in 'n wolk op na die hemel. Sy dissipels kyk aandagtig na wat gebeur. Jesus is waarlik God, en Hy het omtrent 2 000 jaar gelede uit die hemel na die aarde toe gekom. Hy is uit 'n maagd met die naam Maria gebore, in die dorp Betlehem. Jesus het mens geword om vir ons te wys wie God is.

Alle mense het deur hulle slegte dade vir God hartseer gemaak. Hulle het sonde gedoen. Die straf van die sonde is die dood en verwydering van God. Maar God het alle mense lief. Hy wil nie hê hulle moet hel toe gaan nie; dit is die plek van straf. Daarom het Jesus na die aarde gekom om die straf vir ons sondes te dra. Daardie straf is die dood. Slegte mense het Jesus doodgemaak deur Hom aan 'n houtkruis vas te spyker. Baie mense het gesien hoe Hy aan die kruis sterf, maar talle van sy dissipels het Hom ook gesien nadat Hy uit die dood uit opgestaan het. Jesus het vir hulle gesê: "... julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld."

Nadat Jesus hierdie opdrag gegee het, het Hy in 'n wolk na die hemel opgevaar, soos julle in die prent kan sien. Eendag sal Jesus op dieselfde manier na die wêreld toe terugkeer om alle mense te oordeel. Alle mense wat die goeie nuus van die Here Jesus hoor, in Hom glo en Hom gehoorsaam, kry die ewige lewe by God.

Prent 2: Die Heilige Gees Kom Met Vuur

Prent 2: Die Heilige Gees Kom Met Vuur

Handelinge 2:1-12

Net nadat Jesus opgevaar het na die hemel, het sy dissipels besluit om in 'n huis bymekaar te kom en te bid. Daar het God se Heilige Gees oor hulle gekom soos Jesus beloof het. Daar was skielik 'n harde geluid, soos van 'n sterk wind. Die mense het iets gesien wat soos vuurtonge lyk. Dit het in baie tonge van vuur verdeel wat op elkeen van die gelowiges neergekom het. Hulle is met die Heilige Gees van God vervul en het begin om in ander tale te praat oor die wonderlike dade van God. Jesus kom altyd sy beloftes na; Hy het sy Heilige Gees gestuur vir almal wat in Hom glo en Hom gehoorsaam.

Prent 3: Petrus Preek Vir Die Mense

Prent 3: Petrus Preek Vir Die Mense

Handelinge 2:13-41

Die Heilige Gees het na die dissipels gekom in die stad Jerusalem in die land van die Jode. In daardie tyd was daar ook Jode uit baie ander lande in Jerusalem bymekaar. Hulle het verskillende tale gepraat. Die Heilige Gees het die dissipels van Jesus gehelp om al hierdie tale te kan praat sodat die mense die boodskap van die Here Jesus in hulle eie taal kon hoor en verstaan. Maar sommige mense het gedink dat die dissipels van Jesus dronk was. Daarom het een van die apostels, Petrus, saam met die ander elf apostels opgestaan. Hy het met die skare gepraat en gesê: "Hierdie mense is nie dronk soos julle dink nie ..." en hy het hulle die goeie nuus van Jesus vertel. Baie mense het Petrus geglo. Hulle is gedoop, wat 'n teken was dat hulle sonde afgewas is. Hulle het ook die Heilige Gees ontvang en begin om Jesus na te volg.

Prent 4: Die Eerste Christelike Kerk

Prent 4: Die Eerste Christelike Kerk

Handelinge 2:42-47; 1 Korintiërs 11:26

'n Groot aantal mense in Jerusalem het daardie dag volgelinge van Jesus geword. Hierdie mense wat die Heilige Gees van God ontvang het, het dikwels soos 'n groot familie bymekaar gekom. Dit is hoe die Christelike kerk ontstaan het. Hierdie mense is later Christene genoem. Hulle het hulle besittings met mekaar gedeel en vir mekaar gesorg. Elke dag het hulle na die groot tempel van God in Jerusalem gegaan. Daar het hulle saam gebid en God geprys. Die apostels het hulle uit die Woord van God geleer. Die Christene het ook in mekaar se huise bymekaargekom waar hulle saam geëet het. Hulle het ook gereeld brood gebreek, dit geëet en wyn gedrink. Dit was tydens 'n spesiale maaltyd wat die nagmaal genoem is. Jesus het vir sy dissipels opdrag gegee om dit so te doen. Die nag voordat Hy gekruisig is, het Hy 'n maaltyd so saam met sy dissipels gehou. Nadat Hy gedank het, het Hy die brood geneem, dit gebreek en vir sy dissipels daarvan gegee. Die brood was 'n teken dat Jesus se liggaam vir hulle aan die kruis gebreek sou word. Net so het Jesus ook 'n beker wyn geneem en vir sy dissipels daarvan gegee om te drink. Dit moes hulle daaraan te herinner dat sy bloed vir hulle aan die kruis gestort sou word. Jesus het aan sy dissipels opdrag gegee om die maaltyd gereeld ter herinnering aan Hom te hou.

Daarom sal elkeen wat die Here Jesus vertrou en Hom gehoorsaam, die nagmaal vier, soos die Woord van die Here sê: "Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom"

Prent 5: ’N Verlamde Bedelaar Word Genees

Prent 5: ’N Verlamde Bedelaar Word Genees

Handelinge 3:1-16

Op 'n dag het Petrus en Johannes na die tempel gegaan om te bid. 'n Bedelaar het daar by die ingang gesit. Hy was van geboorte af verlam en kon nie loop nie. Hy het vir Petrus en Johannes geld gevra. Maar Petrus het vir hom gesê: "Geld het ek nie; maar wat ek het, gee ek vir jou: in die Naam van Jesus Christus van Nasaret, staan op en loop!" Petrus het die man aan sy regterhand geneem en gehelp om op te staan.

Onmiddellik het die man se voete en enkels sterk geword. Hy het saam met Petrus en Johannes in die tempel ingegaan. Hy het geloop en gespring en God geprys. Dit was nie Petrus wat die man genees het nie. Sy geloof in Jesus en die krag van God se Heilige Gees het hom genees. Hy het 'n geskenk ontvang wat baie meer werd is as geld.

Prent 6: Die Man En Die Vrou Wat Gelieg Het

Prent 6: Die Man En Die Vrou Wat Gelieg Het

Handelinge 4:32-37, 5:1-11

'n Man met die naam Barnabas het sy grond verkoop en sy geld vir die kerk gegee om die armes te help. 'n Ander man en sy vrou, Ananias en Saffira, het besluit om Barnabas se voorbeeld te volg. Maar Ananias het van die geld vir hom en sy vrou teruggehou en net 'n deel daarvan vir die apostel Petrus geneem. Hy het vir Petrus gelieg en gesê dat dit die volle bedrag was. Petrus het geweet dat hy lieg en het vir hom gesê: "Ananias, hoekom het jy jou deur die Satan laat omhaal om vir die Heilige Gees te lieg en van die verkoopprys van die grond vir jouself agter te hou? ... Jy het nie vir mense gelieg nie maar vir God." Ananias het net daar dood neergeslaan. 'n Paar jong mans het hom uitgedra en gaan begrawe. Kort hierna het Saffira ingekom. Sy het nie geweet wat met Ananias gebeur het nie. Saffira het ook vir Petrus oor die geld gelieg. Daarom het Petrus vir haar gesê: "Waarom het julle ooreengekom om die Gees van die Here uit te tart? Die mense wat jou man begrawe het, is nou net weer by die deur, en hulle sal jou ook uitdra." Sy het onmiddellik by Petrus se voete neergeval en gesterf.

Ons moet die armes help, maar ons moenie vir God of enigiemand anders lieg nie. God weet van al die goeie en slegte gedagtes in elkeen van ons.

Prent 7: Stefanus Word Doodgemaak

Prent 7: Stefanus Word Doodgemaak

Handelinge 6:1 - 8:3

Kyk! 'n Groep mense is besig om 'n man met die naam Stefanus met klippe dood te gooi. Stefanus was 'n leier in die kerk en het die arm mense in Jerusalem gehelp. Hy het die Woord van God openlik verkondig en het deur die krag van die Heilige Gees wonderwerke gedoen. Maar sommige Jode het hom teëgestaan. Hulle het Stefanus voor die hof gesleep en hom valslik daarvan beskuldig dat hy God beledig en teen die Woord van die Here praat.

Maar Stefanus was nie bang nie, omdat God vir hom deur die Heilige Gees krag gegee het. Stefanus het vir die Jode gesê dat hulle Jesus vermoor het terwyl Hy na die wêreld gekom het om aan mense die ewige lewe te gee. Die Jode het so kwaad geword dat hulle vir Stefanus tot buite die stad gesleep het waar hulle hom met klippe begin gooi het. Terwyl hulle hom so stenig, het hy gebid: "Here Jesus, ontvang my gees!" Terwyl hy sterf, het hy uitgeroep: "Here, moet hulle tog nie hierdie sonde toereken nie!" Die mense wat vir Stefanus gestenig het, het hulle klere by die voete van 'n jong Joodse leier neergelê. Sy naam was Saulus. Hy het Stefanus se steniging goedgekeur.

Vandag nog sal mense wat die Here Jesus eer en dien, vervolg word deur slegte mense. Maar God en sy Heilige Gees sal hulle nooit verlaat nie, selfs al sou mense hulle doodmaak.

Prent 8: Die Etiopiese Reisiger

Prent 8: Die Etiopiese Reisiger

Handelinge 8:4-8, 26-40

Daardie dag het Saulus en die ander vyande van die Christelike kerk ernstig begin om die gelowiges in Jerusalem te vervolg. Baie moes uit die stad vlug. 'n Man met die naam Filippus het na die stad Samaria gegaan. Daar het hy aan die mense die goeie nuus van Jesus vertel en baie het geglo. Toe het God deur 'n engel vir Filippus gesê om na die woestynpad te gaan wat van Jerusalem na Gasa loop. Filippus het God gehoorsaam.

In hierdie prent sien ons 'n belangrike man uit die land Etiopië. Hy het op sy wa gery. Hy het uit die Woord van die Here gelees van iemand wat onregverdig sou ly, maar die Etiopiër het dit nie verstaan nie. Die Gees van die Here het vir Filippus gesê om na die wa toe te gaan. Hy het daarheen gehardloop en die man hoor lees. Hy het toe begin om vir die Etiopiër te verduidelik van die Here Jesus wat deur God na die wêreld toe gestuur is. Die Etiopiër wou ook 'n volgeling van Jesus word. Terwyl hulle so saam reis, sê hy vir Filippus: "Hier is water. Wat verhinder dat ek gedoop word?" Fillipus het die Etiopiër gedoop en hy het met groot blydskap na sy land teruggekeer.

Filippus het voortgegaan om die goeie nuus in talle dorpe te verkondig. Soos Filippus moet ons Jesus gehoorsaam en vir ander mense van Hom vertel, sodat hulle op Hom kan vertrou en ook die ewige lewe kan verkry.

Prent 9: Petrus Se Visioen Van Die Diere

Prent 9: Petrus Se Visioen Van Die Diere

Handelinge 10:9-18

Eendag het Petrus op die huis se dak geklim om te bid. Hy het honger geword en wou iets hê om te eet. Toe sien hy 'n eienaardige gesig, 'n visioen wat deur God gestuur is. Dit was 'n groot doek wat van die hemel af kom en waarin allerhande soort diere was. 'n Stem het vir Petrus gesê: "Kom Petrus, slag en eet." Petrus was 'n Jood en volgens die Joodse wette was die diere wat hy daar gesien het, onrein en mag hulle vleis nie geëet word nie. Daarom het Petrus gesê: "Nooit nie Here! Ek het nog nooit iets geëet wat onheilig of onrein is nie." Toe het die stem gesê: "Wat God rein verklaar het, mag jy nie onrein ag nie." Dit het drie keer gebeur en toe is die doek weer in die hemel opgeneem. Terwyl Petrus wonder wat hierdie gesig beteken, kom daar drie manne wat op soek was na hom, by die huis aan.

Prent 10: Die Goeie Nuus Vir Alle Volke

Prent 10: Die Goeie Nuus Vir Alle Volke

Handelinge 10:1-8, 19-48

Die drie manne was van 'n ander dorp en is deur 'n man met die naam Kornelius gestuur. Kornelius was 'n leier in die Romeinse leër. Hy was 'n man wat God wou dien. 'n Engel van die Here het aan hom verskyn en hom beveel om vir Petrus te laat haal. Die Jode het die Romeine as onrein beskou, maar God het vir Petrus in die visioen gewys dat geen volk onrein of onheilig is nie. Elke man en vrou wat God eer en doen wat reg is, is vir God aanvaarbaar, maak nie saak van watter volk hulle is nie. Petrus het saam met die drie mans na die huis van die Romeinse soldaat gegaan. Kornelius het voor Petrus se voete neergeval en hom aanbid, maar Petrus het vir hom gesê: "Staan op! Ek is self ook maar net 'n mens." Toe sê Petrus: "Sê nou vir my waarom julle my laat haal het." Kornelius het vir Petrus van die engel vertel. Toe het Petrus vir Kornelius vertel van Jesus wat aan die mense kom openbaar het wie God werklik is. Kornelius en sy familie het in Jesus geglo, hulle het die Gees van God ontvang en dienaars van Jesus geword.

God het alle mense lief, van watter taal, stam of velkleur hulle ook al is. Jesus het nie gekom om net die Jode te red nie. Hy wil die ewige lewe aan alle mense gee. Hy wil hê alle volke moet op Hom vertrou en Hom dien.

Prent 11: Petrus in Die Gevangenis

Prent 11: Petrus in Die Gevangenis

Handelinge 12:1-11

Die koning van die Jode, Herodus, het self begin om die volgelinge van Jesus, die Christelike kerk, te vervolg. Hy het die apostel Jakobus laat doodmaak, en vir Petrus in die tronk laat sit. Een nag het Petrus vasgeketting tussen twee wagte gelê en slaap. Skielik het daar 'n engel van God gestaan en het daar 'n lig in die tronk geskyn. Die engel het vir Petrus wakker gemaak en gesê: "Staan gou op." Dadelik het die kettings van Petrus se hande afgeval en hy het die engel uit die tronk gevolg. Die ysterhekke van die tronk het vanself oopgegaan en niemand het hulle voorgekeer nie. Petrus het gedink dat dit alles net 'n droom was, totdat hy in die straat gekom het en die engel verdwyn het.

Prent 12: Petrus En Sy Gebedsvriende

Prent 12: Petrus En Sy Gebedsvriende

Handelinge 12:12-19; Matteus 18:19-20

Toe Petrus uit die tronk kom, het hy dadelik na die huis van Maria gegaan. Sy was die moeder van een van die apostels. Baie van die gelowiges was die aand daar byeen en hulle het vir Petrus gebid. Petrus het aan die deur geklop en die diensmeisie met die naam Rodé het die deur oopgemaak. Toe sy Petrus se stem hoor, het sy nie die deur oopgemaak nie, maar gehardloop en vir die ander gaan sê dat Petrus by die deur is. Hulle het haar nie geglo nie en gesê: "Jy is mal." Maar Petrus het aangehou klop totdat hulle die deur oopgemaak het. Toe hulle hom sien, was hulle baie verbaas. Petrus het hulle vertel hoe God hulle gebede verhoor het en hom uit die tronk laat kom het.

Gelowiges moet gereeld saamkom om te bid. God verhoor die gebede van hulle wat in Jesus glo. Jesus het self gesê: "Verder verseker Ek julle: As twee van julle op aarde oor enige saak saamstem en daaroor bid, sal my Vader wat in die hemel is, hulle dit laat kry, want waar twee of drie in my Naam saam is, daar is Ek by hulle."

Inleiding

Inleiding

In die volgende prente wil ek jou vertel van die man met die naam Saulus. Hy was mos by die dood van Stefanus teenwoordig. Saulus het daarna besluit om na die stad Damaskus te gaan. Hy wou die gelowiges daar vang en in die tronk laat sit. Op sy reis het daar 'n wonderlike ding gebeur.

Prent 13: Die Lig En Die Stem Uit Die Hemel

Prent 13: Die Lig En Die Stem Uit Die Hemel

Handelinge 9:1-9

'n Skerp lig het uit die hemel geskyn en Saulus het op die grond neergeval. 'n Stem het vir hom gesê: "Saul, Saul, waarom vervolg jy My?" Saulus het gevra: "Wie is U, Here?" "Ek is Jesus," antwoord Hy. "Dit is vir My wat jy vervolg." Die mans wat saam met Saulus was, het ook die stem gehoor, maar hulle het niemand gesien nie. Saulus het opgestaan, maar hy was blind. Die mans moes hom aan die hand na Damaskus lei. Saulus was drie dae lank blind. Hy het nie geëet of gedrink nie. Ja, Saulus het baie wreed teenoor die volgelinge van Jesus opgetree. Maar God kan enigiemand verander.

Prent 14: Die Blinde Saulus En Ananias

Prent 14: Die Blinde Saulus En Ananias

Handelinge 9:10-20

Hier sien ons die blinde Saulus in 'n huis in Damaskus. God het 'n man, ook met die naam Ananias, na hom toe gestuur. Ananias was 'n gelowige en 'n volgeling van die Here Jesus Christus. Hy het geweet van die verskriklike dinge wat Saulus aan die gelowiges in Jerusalem gedoen het. Ananias het nogtans na God geluister en na Saulus gegaan. Hy het vir Saulus gesê: "Saul, broer, die Here Jesus wat aan jou verskyn het toe jy op pad hierheen was, het my na jou toe gestuur sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word." Ananias het Saulus die hande opgelê en Saulus se blindheid het onmiddellik verdwyn. Hy het die Heilige Gees ontvang en is gedoop om vir die mense te wys dat hy nou 'n volgeling van Jesus was. Toe het Saulus na die Jode gegaan en hulle van Jesus vertel.

Soos Ananias moet ons aan God gehoorsaam wees en nie vir mense bang wees nie. Dan sal God ons gebruik om vir ander mense te vertel hoe hulle gered kan word.

Prent 15: Die Biddende Kerk Stuur Sendelinge Uit

Prent 15: Die Biddende Kerk Stuur Sendelinge Uit

Handelinge 11:25-26, 13:1-3; Markus 16:15

In die dorp met die naam Antiogië het 'n groep gelowiges bymekaargekom om God te aanbid. Hierdie groep mense was die kerk in Antiogië. Hulle is Christene genoem. Saulus het saam met Barnabas gegaan om die mense daar te leer. Op 'n dag het die leiers van daardie kerk saam gevas en gebid. Die Heilige Gees het met hulle gepraat en gesê: "Sonder Barnabas en Saulus vir My af om die werk te doen daarvoor Ek hulle geroep het." God wou hê dat Saulus en Barnabas na mense gaan wat nog nooit van die Here Jesus gehoor het nie. Op hierdie prent kan jy Barnabas en Saulus sien kniel. Die kerkleiers het hulle die hande opgelê en vir hulle gebid. Toe het hulle Barnabas en Saulus gestuur om die goeie nuus van Jesus te gaan verkondig op plekke ver van Antiogië af. God se Woord leer ons: "Gaan uit, die hele wêreld in, en verkondig die evangelie aan die hele mensdom."

Prent 16: Paulus Preek Oor Die Here Jesus

Prent 16: Paulus Preek Oor Die Here Jesus

Handelinge 13:4-52

Saulus en Barnabas het na stede en dorpe op verafgeleë plekke gegaan. Dit was in hierdie tyd dat Saulus op sy Griekse naam, Paulus, genoem is. Hulle het saam met die mense in Joodse gebedshuise bymekaargekom, soos jy hier in die prent kan sien. Hulle het die mense geleer en gesê: "Die God van hierdie volk Israel het ons voorvaders uitgekies en hulle 'n groot volk gemaak ..." Hulle het ook vertel dat God vir Israel profete, leiers en leermeesters gegee het. Hulle het vertel van die Een wat sou kom om hulle van sonde te red. Hy is die Here Jesus Christus. Toe Jesus gekom het, het baie Jode egter nie in Hom geglo nie. Hulle het nie verstaan wie Hy was nie en hulle wou Hom, wat deur God gestuur is, nie aanbid nie. Paulus en Barnabas het ook vir die mense geleer dat Jesus doodgemaak is, hoewel Hy niks verkeerd gedoen het nie, maar dat God Hom uit die dood opgewek het. Jesus sal nooit weer sterf nie. God aanvaar elke mens wat sy vertroue in Jesus stel. So 'n mens se verhouding met God word herstel. Maar mense wat twyfel en die waarheid van God uitlag, sal deur God gestraf word. Sommige van die Jode en baie mense van ander volkere het in hierdie boodskap geglo en nog meer kerke het ontstaan; maar ander wou nie glo nie.

Mense sal ons ook nie altyd glo as ons vir hulle van Jesus vertel nie. Maar God wil hê dat elkeen die goeie nuus van Jesus moet hoor en glo, en so gered word.

Prent 17: God Lei Weer Vir Paulus

Prent 17: God Lei Weer Vir Paulus

Handelinge 16:6-10

'n Paar jaar later het Paulus weer hierdie kerke besoek. Hy het 'n paar manne saam met hom geneem, ook 'n man met die naam Silas. Hulle wou na die landstreek Bitinië gaan, maar die Gees van Jesus het hulle nie toegelaat om te gaan nie.

Daardie nag het Paulus 'n gesig (visioen) gesien. In die gesig het hy 'n man van die land Masedonië gesien wat vir hom sê: "Kom oor na Masedonië toe en help ons." Onmiddellik het Paulus geweet dat God hom roep om na Masedonië te gaan.

God sal die mense lei wat vir Jesus wil volg. Partykeer gee Hy opdragte deur drome of visioene, maar gewoonlik lei God ons deur die woorde in sy Boek, die Bybel, en deur die werk van sy Heilige Gees in ons hart. Gelowiges moet God vra om hulle te lei in alles wat hulle doen. Hulle moet Hom vertrou om vir hulle te wys hoe om Hom te gehoorsaam.

Prent 18: Paulus En Silas in Die Aardbewing

Prent 18: Paulus En Silas in Die Aardbewing

Handelinge 16:16-35

Paulus en Silas het God gehoorsaam en na Filippi in Masedonië vertrek. Daar het hulle die mense van Jesus geleer. Daar het hulle in die Naam van Jesus Christus 'n bose gees uit 'n dogterjie gedryf. Dit het party van die mense kwaad gemaak. Hulle het Paulus en Silas geslaan en in die tronk gegooi. Teen middernag was hulle besig om in die tronk te bid en lofliedere vir God te sing. Skielik was daar 'n groot aardbewing. Die deure het oopgegaan en die kettings van al die gevangenes het losgekom. Die tronkbewaarder het gedink dat al die gevangenes ontsnap het. Hy was so bang dat hy besluit het om homself dood te maak. Toe het Paulus na hom geroep: "Moenie jouself doodmaak nie! Ons is nog almal hier." Die bewaarder het toe vir Paulus en Silas buitentoe gebring en gevra: "Menere, wat moet ek doen om gered te word?" Hulle het geantwoord: "Glo in die Here Jesus, en jy sal gered word, jy en jou huisgesin." Die tronkbewaarder en sy huisgesin het hulle vertroue in die Here Jesus geplaas en hulle het groot blydskap ervaar. Die bewaarder het vir Paulus en Silas versorg en die volgende oggend het hy hulle vrygelaat. Hulle het as vry manne daar weggestap.

As ons moeilike tye beleef, moet ons steeds vir God prys. As ons op God vertrou en sy Woord gehoorsaam, kan ons Hom dien, waar ons ook al is.

Prent 19: Paulus En Die Altaar Aan ’N Onbekende God

Prent 19: Paulus En Die Altaar Aan ’N Onbekende God

Handelinge 17:16-34, 4:12

In hierdie prent kyk Paulus na 'n altaar met die geskrif daarop: "Aan 'n onbekende god." Die altaar het in 'n stad met die naam Atene gestaan. Daar was baie sulke afgodsbeelde. Die Ateners het baie verskillende gode aanbid, want hulle het nie die ware God geken nie. Wanneer mense iets maak en dit dan aanbid, is dit 'n afgod. Die mense van Atene wou weet wat Paulus so vir mense leer; daarom het hy vir hulle gesê: "Ateners, ek sien dat julle in alle opsigte baie godsdienstig is. Terwyl ek deur julle stad geloop en kyk het na die plekke waar julle aanbid, het ek ook 'n altaar gekry waarop geskrywe staan: 'Aan 'n onbekende god.' Nou ja, wat julle aanbid sonder om daarvan kennis te hê, verkondig ek aan julle." Paulus het vir hulle van die ware God vertel wat alles gemaak het. Hy is die Here van die hemel en die aarde. Hy woon nie in tempels wat deur mensehande gebou is nie.

Paulus het vir hulle vertel dat hulle hierdie een ware God kon leer ken in die Here Jesus Christus wat God uit die dood opgewek het. Party mense het vir Paulus gelag, maar ander wou meer van die Here Jesus Christus leer, en party het tot geloof in Hom gekom.

Jesus Christus is die enigste Redder. Daar is geen ander god of geloof wat mense van hulle sondes kan red behalwe Hy nie.

Kom laat ons soos Paulus getrou wees en op die Here Jesus Christus vertrou. As ons in die Here Jesus glo, moet ons nie bang wees om vir ander mense van Hom te vertel nie, sodat hulle Hom ook kan dien. Dan sal hulle saam met ons gereedmaak vir wanneer Jesus weer kom om alle mense te oordeel.

Prent 20: Paulus Voor Die Hof

Prent 20: Paulus Voor Die Hof

Handelinge 18:1-17

Soos jy in die prent kan sien, is Paulus weer in die moeilikheid. Hy is in die stad Korinte. Daar was baie sondige mense in daardie stad. Die Jode in Korinte het ook vir Paulus teëgestaan, omdat hy vir hulle vertel het dat Jesus die Messias is. Een nag het die Here Jesus met Paulus gepraat en vir hom gesê: "Moenie bang wees nie; hou aan met preek en moenie stilbly nie, want Ek is by jou. Niemand sal jou aanval of jou kwaad aandoen nie, want in hierdie stad behoort baie mense aan My." Daarom het Paulus in Korinte gebly waar hy die mense geleer het, en baie het sy boodskap geglo. Maar die Jode wat hom teëgestaan het, was jaloers. Eendag het hulle hom aangeval en hof toe gevat. Hulle het hom daarvan beskuldig dat hy verkeerde dinge aan die mense verkondig. Nogtans wou die goewerneur nie na hulle luister nie en het hy hulle almal uit die hof gejaag. Buite die hof het hierdie Jode 'n Joodse leier wat ook in Jesus geglo het, geslaan. Maar Paulus het ongeskonde weggekom en aangehou om van Jesus te vertel, ten spyte van die teenkanting wat hy gekry het.

Prent 21: Soldate Red Paulus Van Sy Vyande

Prent 21: Soldate Red Paulus Van Sy Vyande

Handelinge 21:1 - 22:24

Paulus het teruggegaan om die nuutgestigte kerke te besoek. Hy het die gelowiges bemoedig om aan te hou om Jesus te volg. Sommige gelowiges het Paulus gesmeek om nie weer na Jerusalem te gaan nie. Hulle het geweet dat baie van sy vyande daar was en dat hulle hom wou doodmaak. Maar Paulus het gesê: "Ter wille van die Naam van die Here Jesus is ek bereid om in Jerusalem nie net gevange geneem te word nie, maar selfs ook te sterwe." Paulus het skaars na Jerusalem teruggekeer, of die Jode het die mense teen hom opgestook. Die skare het probeer om hom in die straat dood te maak. 'n Paar Romeinse soldate het Paulus van die kwaai skare af weggevat. Paulus het toe op die trap voor die soldate se kaserne gaan staan en met die mense gepraat. Hulle het begin skree: "Weg met hom! So 'n man behoort nie te bly lewe nie!" Die soldate moes Paulus in die tronk inneem om hom van die mense te red.

Paulus was nie bang om te sterf nie. Hy het geweet dat daar 'n groot beloning in die hemel wag op diegene wat om Jesus se ontwil lyding verduur.

Prent 22: Paulus Preek Vir Konings

Prent 22: Paulus Preek Vir Konings

Handelinge 23:11; 25 - 26

Daar in Jerusalem het die Here Jesus aan Paulus verskyn en gesê: "Hou moed! Hier in Jerusalem het jy vir My getuig. So moet jy dit in Rome ook nog doen."

Die Joodse leiers het vir Paulus voor die Romeinse goewerneur aangekla en hy het Paulus na Agrippa, die koning van die Jode, laat gaan. Paulus was vir niemand bang nie. Hy het vir die goewerneur, die koning en die koningin van Jesus vertel. Hy het vir hulle vertel hoe Jesus op die pad na Damaskus aan hom verskyn het en hoe Jesus hom gestuur het om die goeie nuus oral aan mense te vertel. Koning Agrippa is byna oorgehaal om in Jesus te glo. Hy het geweet dat Paulus niks verkeerd gedoen het nie. Paulus het hom op die keiser in Rome beroep. Hy wou deur die Romeinse hof verhoor word. Agrippa het Paulus toegelaat om te gaan. In daardie tyd was Rome die grootste stad in die wêreld en die keiser, die belangrikste heerser, het daar gewoon. God het 'n spesiale plan vir Paulus gehad.

Prent 23: God by Paulus in Gevaar

Prent 23: God by Paulus in Gevaar

Handelinge 27:13-44

Soldate het vir Paulus saam met ander gevangenes na Rome geneem. Hulle moes in 'n klein skippie oor die see vaar. Die skip was veertien dae lank in 'n vreeslike storm. Die mense op die skip het gedink dat hulle gaan sterf. 'n Engel van die Here het met Paulus gepraat: "Moenie bang wees nie, Paulus. Jy moet nog voor die keiser verskyn. En ter wille van jou spaar God in sy goedheid die lewe van almal wat hier saam met jou op die skip is." Kort voor lank het die skip naby land gekom en die golwe het dit in die vlak water begin stukkend slaan. Die mense moes oorboord spring. Sommige kon swem, terwyl ander aan wrakstukke van die skip vasgehou het. Hulle het almal veilig aan land gekom.

Hieruit leer ons dat wanneer God vir ons 'n taak het, Hy ook kragtig is om ons van alle gevare te red.

Prent 24: Paulus as ’N Gevangene in Rome

Prent 24: Paulus as ’N Gevangene in Rome

Handelinge 28:16-31; Romeine 8:38-39

Hier sien ons vir Paulus in Rome. Daar was hy twee jaar lank 'n gevangene. Hy is toegelaat om in sy eie huurhuis te bly met 'n Romeinse soldaat om oor hom wag te hou. Hy het almal verwelkom wat by hom aan huis gekom het. Hy het vir hulle geleer van die koninkryk van God en die Here Jesus Christus. Hy het ook briewe geskryf aan die gemeentes wat hy besoek het voordat hy in hegtenis geneem is, om hulle verder te leer. Hierdie briewe is in die Bybel sodat alle mense God se wil kan leer ken. Paulus het baie gely ter wille van Jesus en die evangelie. Hy is dikwels geslaan en met klippe gegooi,en was dikwels honger en sonder 'n dak oor sy kop. Uiteindelik is hy deur die Romeine om die lewe gebring. Maar in 'n vroeër brief aan die Romeinse gelowiges skryf Paulus: "Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here."

God gee krag aan almal wat in die Here en verlosser, Jesus Christus, glo. Laat ons ons lewens aan die Here Jesus toevertrou. Laat ons Hom dien en sy blye boodskap versprei sodat die hele wêreld kan weet dat Jesus die ewige lewe by God verseker.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons