หนังสือรูปภาพ ดู ฟัง แล้วรับชีวิต เล่มที่ 8 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ [Look, Listen & Live 8 Acts of the HOLY SPIRIT] - Thai: Central

Is this recording useful?

Book 8 of an audio-visual series with Bible stories of the young church and Paul. For evangelism, church planting and systematic Christian teaching.

Program Number: 80508
Program Length: 34:21
Language name: Thai: Central
Read script
Downloads and Ordering

ดนตรี บทนำและรูปภาพที่ 1 พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ (กิจการ 1:1-11) [Music - Intro - Picture 1: Jesus Goes up to Heaven]

2:18

1. ดนตรี บทนำและรูปภาพที่ 1 พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ (กิจการ 1:1-11) [Music - Intro - Picture 1: Jesus Goes up to Heaven]

รูปภาพที่ 2 พระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเหมือนอย่างเปลวไฟ (กิจการ 2:1-12) [Picture 2. The Holy Spirit Comes with Fire]

0:54

2. รูปภาพที่ 2 พระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเหมือนอย่างเปลวไฟ (กิจการ 2:1-12) [Picture 2. The Holy Spirit Comes with Fire]

รูปภาพที่ 3 เปโตรเทศนาให้ประชาชนฟัง (กิจการ 2:14-41) [Picture 3. Peter Preaches to the People]

1:28

3. รูปภาพที่ 3 เปโตรเทศนาให้ประชาชนฟัง (กิจการ 2:14-41) [Picture 3. Peter Preaches to the People]

รูปภาพที่ 4 ครอบครัวของพระเจ้า (กิจการ 2:42-47) [Picture 4. The Church Family]

1:18

4. รูปภาพที่ 4 ครอบครัวของพระเจ้า (กิจการ 2:42-47) [Picture 4. The Church Family]

รูปภาพที่ 5 ขอทานง่อยหายโรค (กิจการ 3:1-16) [Picture 5. A Crippled Beggar is Healed]

1:12

5. รูปภาพที่ 5 ขอทานง่อยหายโรค (กิจการ 3:1-16) [Picture 5. A Crippled Beggar is Healed]

รูปภาพที่ 6 เปโตรและหญิงมุสา (กิจการ 5:1-11) [Picture 6. Peter and the Woman who Lied]

1:30

6. รูปภาพที่ 6 เปโตรและหญิงมุสา (กิจการ 5:1-11) [Picture 6. Peter and the Woman who Lied]

รูปภาพที่ 7 สเทเฟนถูกฆ่า (กิจการ 6:1-8:3) [Picture 7. Stephen is Killed]

1:15

7. รูปภาพที่ 7 สเทเฟนถูกฆ่า (กิจการ 6:1-8:3) [Picture 7. Stephen is Killed]

รูปภาพที่ 8 ขุนนางชาวเอทิโอเปีย (กิจการ 8:4-8, 26-40) [Picture 8. The Ethiopian Traveller]

1:35

8. รูปภาพที่ 8 ขุนนางชาวเอทิโอเปีย (กิจการ 8:4-8, 26-40) [Picture 8. The Ethiopian Traveller]

รูปภาพที่ 9 นิมิตของเปโตรเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ (กิจการ 10:9-16) [Picture 9. Peter's Vision of the Animals]

1:01

9. รูปภาพที่ 9 นิมิตของเปโตรเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ (กิจการ 10:9-16) [Picture 9. Peter's Vision of the Animals]

รูปภาพที่ 10 เปโตรกับชาวโรมัน (กิจการ 10:1-8, 17-48) [Picture 10. Peter and the Romans]

1:39

10. รูปภาพที่ 10 เปโตรกับชาวโรมัน (กิจการ 10:1-8, 17-48) [Picture 10. Peter and the Romans]

รูปภาพที่ 11 เปโตรถูกจำคุก (กิจการ 12:1-11) [Picture 11. Peter in Prison]

0:58

11. รูปภาพที่ 11 เปโตรถูกจำคุก (กิจการ 12:1-11) [Picture 11. Peter in Prison]

รูปภาพที่ 12 เปโตรและเพื่อน ๆ ของเขา (กิจการ 12:12-19) [Picture 12. Peter and His Friends]

1:16

12. รูปภาพที่ 12 เปโตรและเพื่อน ๆ ของเขา (กิจการ 12:12-19) [Picture 12. Peter and His Friends]

รูปภาพที่ 13 แสงสว่างและเสียงจากสวรรค์ (กิจการ 9:1-9) [Picture 13. The Light and the Voice from Heaven]

1:24

13. รูปภาพที่ 13 แสงสว่างและเสียงจากสวรรค์ (กิจการ 9:1-9) [Picture 13. The Light and the Voice from Heaven]

รูปภาพที่ 14 เซาโลผู้ตาบอดกับอานาเนีย (กิจการ 9:10-20) [Picture 14. Blind Paul and Ananias]

1:08

14. รูปภาพที่ 14 เซาโลผู้ตาบอดกับอานาเนีย (กิจการ 9:10-20) [Picture 14. Blind Paul and Ananias]

รูปภาพที่ 15 คริสตจักรอธิษฐานเผื่อเซาโลและบารนาบัส (กิจการ 13:1-3) [Picture 15. The Church Prays for Paul and Barnabas]

0:58

15. รูปภาพที่ 15 คริสตจักรอธิษฐานเผื่อเซาโลและบารนาบัส (กิจการ 13:1-3) [Picture 15. The Church Prays for Paul and Barnabas]

รูปภาพที่ 16 เปาโลประกาศเรื่องพระเยซู (กิจการ 13:4-52) [Picture 16. Paul Preaches about Jesus]

1:33

16. รูปภาพที่ 16 เปาโลประกาศเรื่องพระเยซู (กิจการ 13:4-52) [Picture 16. Paul Preaches about Jesus]

รูปภาพที่ 17 นิมิตของเปาโลเกี่ยวกับชายผู้หนึ่ง (กิจการ 16:6-10) [Picture 17. Paul's Vision of the Man]

1:06

17. รูปภาพที่ 17 นิมิตของเปาโลเกี่ยวกับชายผู้หนึ่ง (กิจการ 16:6-10) [Picture 17. Paul's Vision of the Man]

รูปภาพที่ 18 เปาโลและสิลาสกับเหตุการณ์แผ่นดินไหว (กิจการ 16:16-35) [Picture 18. Paul and Silas in the Earthquake]

1:31

18. รูปภาพที่ 18 เปาโลและสิลาสกับเหตุการณ์แผ่นดินไหว (กิจการ 16:16-35) [Picture 18. Paul and Silas in the Earthquake]

รูปภาพที่ 19 เปาโลและแท่นบูชาแด่พระเจ้าที่ไม่รู้จัก (กิจการ 17:16-34) [Picture 19. Paul and the Altar to the Unknown God]

1:24

19. รูปภาพที่ 19 เปาโลและแท่นบูชาแด่พระเจ้าที่ไม่รู้จัก (กิจการ 17:16-34) [Picture 19. Paul and the Altar to the Unknown God]

รูปภาพที่ 20 เปาโลถูกนำตัวไปขึ้นศาล (กิจการ 18:1-17) [Picture 20. Paul is Taken to Court]

1:25

20. รูปภาพที่ 20 เปาโลถูกนำตัวไปขึ้นศาล (กิจการ 18:1-17) [Picture 20. Paul is Taken to Court]

รูปภาพที่ 21 ทหารช่วยเปาโลให้รอดจากพวกยิว (กิจการ 21:1-22:24) [Picture 21. Soldiers Rescue Paul from the Jews]

1:14

21. รูปภาพที่ 21 ทหารช่วยเปาโลให้รอดจากพวกยิว (กิจการ 21:1-22:24) [Picture 21. Soldiers Rescue Paul from the Jews]

รูปภาพที่ 22 เปาโลเทศนาต่อหน้ากษัตริย์ (กิจการ 25:1-26:32) [Picture 22. Paul Preaches to Kings]

1:05

22. รูปภาพที่ 22 เปาโลเทศนาต่อหน้ากษัตริย์ (กิจการ 25:1-26:32) [Picture 22. Paul Preaches to Kings]

รูปภาพที่ 23 เรืออับปาง (กิจการ 27:1-44) [Picture 23. The Shipwreck]

1:00

23. รูปภาพที่ 23 เรืออับปาง (กิจการ 27:1-44) [Picture 23. The Shipwreck]

รูปภาพที่ 24 เปาโลถูกจองจำอยู่ในกรุงโรม (กิจการ 28:16-31) [Picture 24. Paul as a Prisoner in Rome]

1:41

24. รูปภาพที่ 24 เปาโลถูกจองจำอยู่ในกรุงโรม (กิจการ 28:16-31) [Picture 24. Paul as a Prisoner in Rome]

ดนตรี [Music]

2:16

25. ดนตรี [Music]

Downloads and Ordering

These recordings are designed for evangelism and basic Bible teaching to bring the gospel message to people who are not literate or are from oral cultures, particularly unreached people groups.

Copyright © 1998 GRN. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Contact Us for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. Contact the Feedback Line.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

"Look, Listen and Live" audio-visual - A set of 8 programs of 24 pictures each for evangelism and Christian teaching. The series presents Old Testament characters, the life of Jesus, and the young church.

How to use GRN Audio visual resources - 1: Sharing the Gospel made easy - This article gives an introduction to some of the many different ways the GRN audio visual resources can be used in ministry.

How to use GRN Audio visual resources - 2: Going Deeper - This article gives further explanation of how people learn from the stories, and why the stories do not have a lot of commentary.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?