หนังสือรูปภาพ ดู ฟัง แล้วรับชีวิต เล่มที่ 7 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้ร [Look, Listen & Live 7 JESUS - Lord & Saviour] - Thai: Central

Is this recording useful?

Book 7 of an audio-visual series with Bible stories of Jesus from Luke and John. For evangelism, church planting and systematic Christian teaching.

Program Number: 80507
Program Length: 33:56
Language name: Thai: Central
Read script
Downloads and Ordering

ดนตรี บทนำและรูปภาพที่ 1 การกำเนิดของพระเยซู (ยอห์น 1:1-14, ลูกา 2, โคโลสี 1:16 [Music - Intro - Picture 1: The Birth of Jesus]

2:13

1. ดนตรี บทนำและรูปภาพที่ 1 การกำเนิดของพระเยซู (ยอห์น 1:1-14, ลูกา 2, โคโลสี 1:16 [Music - Intro - Picture 1: The Birth of Jesus]

รูปภาพที่ 2 พระเยซูเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่น (ยอห์น 2:1-11) [Picture 2. Jesus Turns Water into Wine]

1:09

2. รูปภาพที่ 2 พระเยซูเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่น (ยอห์น 2:1-11) [Picture 2. Jesus Turns Water into Wine]

รูปภาพที่ 3 พระเยซูพูดคุยกับนิโคเดมัส (ยอห์น 3:1-36) [Picture 3. Jesus Speaks to Nicodemus]

1:18

3. รูปภาพที่ 3 พระเยซูพูดคุยกับนิโคเดมัส (ยอห์น 3:1-36) [Picture 3. Jesus Speaks to Nicodemus]

รูปภาพที่ 4 ข้าราชการคุกเข่าอ้อนวอนพระเยซู (ยอห์น 4:46-54) [Picture 4. A Ruler Kneels before Jesus]

1:12

4. รูปภาพที่ 4 ข้าราชการคุกเข่าอ้อนวอนพระเยซู (ยอห์น 4:46-54) [Picture 4. A Ruler Kneels before Jesus]

รูปภาพที่ 5 ชายป่วยข้างสระน้ำ (ยอห์น 5:1-47) [Picture 5. The Sick Man at the Pool]

1:19

5. รูปภาพที่ 5 ชายป่วยข้างสระน้ำ (ยอห์น 5:1-47) [Picture 5. The Sick Man at the Pool]

รูปภาพที่ 6 พระเยซูเลี้ยงคน 5,000 คน (ยอห์น 6:1-15, 25-58) [Picture 6. Jesus Feeds 5000 People]

1:21

6. รูปภาพที่ 6 พระเยซูเลี้ยงคน 5,000 คน (ยอห์น 6:1-15, 25-58) [Picture 6. Jesus Feeds 5000 People]

รูปภาพที่ 7 พระเยซูเดินบนน้ำ (ยอห์น 6:15-21) [Picture 7. Jesus Walks on the Water]

0:56

7. รูปภาพที่ 7 พระเยซูเดินบนน้ำ (ยอห์น 6:15-21) [Picture 7. Jesus Walks on the Water]

รูปภาพที่ 8 พระเยซูรักษาคนตาบอด (ยอห์น 9:1-41) [Picture 8. Jesus Heals a Blind Man]

1:09

8. รูปภาพที่ 8 พระเยซูรักษาคนตาบอด (ยอห์น 9:1-41) [Picture 8. Jesus Heals a Blind Man]

รูปภาพที่ 9 พระเยซูเรียกลาซารัสขึ้นจากความตาย (ยอห์น 11:1-46) [Picture 9. Jesus Calls Lazarus from Death]

1:25

9. รูปภาพที่ 9 พระเยซูเรียกลาซารัสขึ้นจากความตาย (ยอห์น 11:1-46) [Picture 9. Jesus Calls Lazarus from Death]

รูปภาพที่ 10 พระเยซูตายบนไม้กางเขน (ยอห์น 18:1 - 19:42) [Picture 10. Jesus Dies on the Cross]

1:43

10. รูปภาพที่ 10 พระเยซูตายบนไม้กางเขน (ยอห์น 18:1 - 19:42) [Picture 10. Jesus Dies on the Cross]

รูปภาพที่ 11 มารีย์และพระเยซูที่อุโมงค์ฝังศพ (ยอห์น 19:42- 20:18) [Picture 11. Mary and Jesus at the Tomb]

1:23

11. รูปภาพที่ 11 มารีย์และพระเยซูที่อุโมงค์ฝังศพ (ยอห์น 19:42- 20:18) [Picture 11. Mary and Jesus at the Tomb]

รูปภาพที่ 12 พระเยซูปรากฏแก่สาวกของพระองค์ (ยอห์น 20:30 - 21:19) [Picture 12. Jesus Appears to His Friends]

1:30

12. รูปภาพที่ 12 พระเยซูปรากฏแก่สาวกของพระองค์ (ยอห์น 20:30 - 21:19) [Picture 12. Jesus Appears to His Friends]

รูปภาพที่ 13 พระเยซูสั่งสอนสาวกสองคน (ลูกา 24:13-35) [Picture 13. Jesus Teaches Two Friends]

1:43

13. รูปภาพที่ 13 พระเยซูสั่งสอนสาวกสองคน (ลูกา 24:13-35) [Picture 13. Jesus Teaches Two Friends]

รูปภาพที่ 14 บุตรผู้หลงหายในฝูงหมู (ลูกา 15:11-19) [Picture 14. The Son Among the Pigs]

1:31

14. รูปภาพที่ 14 บุตรผู้หลงหายในฝูงหมู (ลูกา 15:11-19) [Picture 14. The Son Among the Pigs]

รูปภาพที่ 15 บุตรผู้หลงหายกลับบ้าน (ลูกา 15:20-32) [Picture 15. The Lost Son Comes Home]

1:23

15. รูปภาพที่ 15 บุตรผู้หลงหายกลับบ้าน (ลูกา 15:20-32) [Picture 15. The Lost Son Comes Home]

รูปภาพที่ 16 ทรัพย์สมบัติของเศรษฐีหนุ่ม (ลูกา 12:15, 21) [Picture 16. The Wealth of a Rich Man]

1:18

16. รูปภาพที่ 16 ทรัพย์สมบัติของเศรษฐีหนุ่ม (ลูกา 12:15, 21) [Picture 16. The Wealth of a Rich Man]

รูปภาพที่ 17 คนขอทานกับเศรษฐี (ลูกา 16:19-31) [Picture 17. The Beggar and the Rich Man]

1:21

17. รูปภาพที่ 17 คนขอทานกับเศรษฐี (ลูกา 16:19-31) [Picture 17. The Beggar and the Rich Man]

รูปภาพที่ 18 สหายที่อยู่ประตูบ้าน (ลูกา 11:5-13) [Picture 18. The Friend at the Door]

1:08

18. รูปภาพที่ 18 สหายที่อยู่ประตูบ้าน (ลูกา 11:5-13) [Picture 18. The Friend at the Door]

รูปภาพที่ 19 ชายสองคนในวิหารของพระเจ้า (ลูกา 18:9-14) [Picture 19. Two Men in God's House]

1:13

19. รูปภาพที่ 19 ชายสองคนในวิหารของพระเจ้า (ลูกา 18:9-14) [Picture 19. Two Men in God's House]

รูปภาพที่ 20 ชายผู้หว่านเมล็ดพืช (ลูกา 8:4-8) [Picture 20. A Man Sows His Seed]

0:57

20. รูปภาพที่ 20 ชายผู้หว่านเมล็ดพืช (ลูกา 8:4-8) [Picture 20. A Man Sows His Seed]

รูปภาพที่ 21 เมล็ดพืชงอกงาม (ลูกา 8:9 -15) [Picture 21. The Seed Grows]

1:22

21. รูปภาพที่ 21 เมล็ดพืชงอกงาม (ลูกา 8:9 -15) [Picture 21. The Seed Grows]

รูปภาพที่ 22 ชายผู้บาดเจ็บได้รับการช่วยเหลือ (ลูกา 10:25-37) [Picture 22. Help for an Injured Man]

1:26

22. รูปภาพที่ 22 ชายผู้บาดเจ็บได้รับการช่วยเหลือ (ลูกา 10:25-37) [Picture 22. Help for an Injured Man]

รูปภาพที่ 23 เมื่อเจ้าของบ้านกลับมา (ลูกา 12 : 35-48) [Picture 23. The House Owner Comes Home]

1:30

23. รูปภาพที่ 23 เมื่อเจ้าของบ้านกลับมา (ลูกา 12 : 35-48) [Picture 23. The House Owner Comes Home]

รูปภาพที่ 24 ชายบนต้นไม้ (ลูกา 19:1-10) [Picture 24. The Man up a Tree]

1:17

24. รูปภาพที่ 24 ชายบนต้นไม้ (ลูกา 19:1-10) [Picture 24. The Man up a Tree]

ดนตรี [Music]

0:58

25. ดนตรี [Music]

Downloads and Ordering

These recordings are designed for evangelism and basic Bible teaching to bring the gospel message to people who are not literate or are from oral cultures, particularly unreached people groups.

Copyright © 1998 GRN. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Contact Us for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. Contact the Feedback Line.

Related information

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

"Look, Listen and Live" audio-visual - A set of 8 programs of 24 pictures each for evangelism and Christian teaching. The series presents Old Testament characters, the life of Jesus, and the young church.

How to use GRN Audio visual resources - 1: Sharing the Gospel made easy - This article gives an introduction to some of the many different ways the GRN audio visual resources can be used in ministry.

How to use GRN Audio visual resources - 2: Going Deeper - This article gives further explanation of how people learn from the stories, and why the stories do not have a lot of commentary.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?