หนังสือรูปภาพ ดู ฟัง แล้วรับชีวิต เล่มที่ 2 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า [Look, Listen & Live 2 Mighty Men of GOD] - Thai: Central

Is this recording useful?

Book 2 of an audio-visual series with Bible stories of Jacob, Joseph, Moses. For evangelism, church planting and systematic Christian teaching.

Program Number: 80502
Program Length: 35:08
Language name: Thai: Central
Read script
Downloads and Ordering

ดนตรี บทนำและรูปภาพที่ 1 สองพี่น้อง (ปฐมกาล 25:20-34, 27:1-29) [Music - Intro - Picture 1: The Two Brothers]

1:56

1. ดนตรี บทนำและรูปภาพที่ 1 สองพี่น้อง (ปฐมกาล 25:20-34, 27:1-29) [Music - Intro - Picture 1: The Two Brothers]

รูปภาพที่ 2 ความฝันของยาโคบ (ปฐมกาล 28:10-22) [Picture 2. Jacob's Dream]

0:52

2. รูปภาพที่ 2 ความฝันของยาโคบ (ปฐมกาล 28:10-22) [Picture 2. Jacob's Dream]

รูปภาพที่ 3 ยาโคบกับลาบัน (ปฐมกาล 29:1 - 31: 55) [Picture 3. Jacob and Laban]

1:07

3. รูปภาพที่ 3 ยาโคบกับลาบัน (ปฐมกาล 29:1 - 31: 55) [Picture 3. Jacob and Laban]

รูปภาพที่ 4 ยาโคบพบกับพระเจ้า (ปฐมกาล 32:1-32) [Picture 4. Jacob Meets God]

1:41

4. รูปภาพที่ 4 ยาโคบพบกับพระเจ้า (ปฐมกาล 32:1-32) [Picture 4. Jacob Meets God]

รูปภาพที่ 5 ความฝันของโยเซฟ (ปฐมกาล 37:1-11) [Picture 5. Joseph's Dream]

1:05

5. รูปภาพที่ 5 ความฝันของโยเซฟ (ปฐมกาล 37:1-11) [Picture 5. Joseph's Dream]

รูปภาพที่ 6 โยเซฟถูกขายไปเป็นทาส (ปฐมกาล 37:12-36) [Picture 6. Joseph is Sold]

1:18

6. รูปภาพที่ 6 โยเซฟถูกขายไปเป็นทาส (ปฐมกาล 37:12-36) [Picture 6. Joseph is Sold]

รูปภาพที่ 7 โยเซฟกับหญิงชั่ว (ปฐมกาล 39:1-20) [Picture 7. Joseph and the Wicked Woman]

1:15

7. รูปภาพที่ 7 โยเซฟกับหญิงชั่ว (ปฐมกาล 39:1-20) [Picture 7. Joseph and the Wicked Woman]

รูปภาพที่ 8 โยเซฟในคุก (ปฐมกาล 39:20 - 40:23) [Picture 8. Joseph in Prison]

1:41

8. รูปภาพที่ 8 โยเซฟในคุก (ปฐมกาล 39:20 - 40:23) [Picture 8. Joseph in Prison]

รูปภาพที่ 9 ความฝันของกษัตริย์อียิปต์ (ปฐมกาล 41:1-45) [Picture 9. The King's Dream]

1:04

9. รูปภาพที่ 9 ความฝันของกษัตริย์อียิปต์ (ปฐมกาล 41:1-45) [Picture 9. The King's Dream]

รูปภาพที่ 10 โยเซฟปกครองประเทศอียิปต์ (ปฐมกาล 41:47 - 42:28) [Picture 10. Joseph Rules in Egypt]

1:10

10. รูปภาพที่ 10 โยเซฟปกครองประเทศอียิปต์ (ปฐมกาล 41:47 - 42:28) [Picture 10. Joseph Rules in Egypt]

รูปภาพที่ 11 โยเซฟเปิดเผยตัวเองแก่พวกพี่ชาย (ปฐมกาล 43:1 - 45:28) [Picture 11. Joseph Revealed to His Brothers]

1:19

11. รูปภาพที่ 11 โยเซฟเปิดเผยตัวเองแก่พวกพี่ชาย (ปฐมกาล 43:1 - 45:28) [Picture 11. Joseph Revealed to His Brothers]

รูปภาพที่ 12 ยาโคบและโยเซฟในอียิปต์ (ปฐมกาล 45:28 - 50: 26) [Picture 12. Jacob and Joseph in Egypt]

1:40

12. รูปภาพที่ 12 ยาโคบและโยเซฟในอียิปต์ (ปฐมกาล 45:28 - 50: 26) [Picture 12. Jacob and Joseph in Egypt]

รูปภาพที่ 13 ทารกน้อยโมเสส (อพยพ 2:1-10) [Picture 13. Baby Moses]

1:17

13. รูปภาพที่ 13 ทารกน้อยโมเสส (อพยพ 2:1-10) [Picture 13. Baby Moses]

รูปภาพที่ 14 โมเสสกับพุ่มไม้ไฟ (อพยพ 2:11 - 4:17) [Picture 14. Moses and the Burning Bush]

1:02

14. รูปภาพที่ 14 โมเสสกับพุ่มไม้ไฟ (อพยพ 2:11 - 4:17) [Picture 14. Moses and the Burning Bush]

รูปภาพที่ 15 โมเสสกลับมาหากษัตริย์ (อพยพ 3:11 - 10:29) [Picture 15. Moses Returns to the King]

1:36

15. รูปภาพที่ 15 โมเสสกลับมาหากษัตริย์ (อพยพ 3:11 - 10:29) [Picture 15. Moses Returns to the King]

รูปภาพที่ 16 การสังเวยลูกแกะ (อพยพ 12: 1-36) [Picture 16. The Sacrificed Lamb]

1:02

16. รูปภาพที่ 16 การสังเวยลูกแกะ (อพยพ 12: 1-36) [Picture 16. The Sacrificed Lamb]

รูปภาพที่ 17 ข้ามทะเลแดง (อพยพ 13:17 - 14:31) [Picture 17. Through the Sea]

1:16

17. รูปภาพที่ 17 ข้ามทะเลแดง (อพยพ 13:17 - 14:31) [Picture 17. Through the Sea]

รูปภาพที่ 18 อาหารและน้ำในถิ่นทุรกันดาร (อพยพ 16:1 - 17:7) [Picture 18. Food and Water in the Desert]

0:59

18. รูปภาพที่ 18 อาหารและน้ำในถิ่นทุรกันดาร (อพยพ 16:1 - 17:7) [Picture 18. Food and Water in the Desert]

รูปภาพที่ 19 โมเสสขึ้นไปเฝ้าพระเจ้าบนภูเขา (อพยพ 19:1-20:21, 24:12-18, 34:1-10) [Picture 19. Moses on the Mountain of God]

1:16

19. รูปภาพที่ 19 โมเสสขึ้นไปเฝ้าพระเจ้าบนภูเขา (อพยพ 19:1-20:21, 24:12-18, 34:1-10) [Picture 19. Moses on the Mountain of God]

รูปภาพที่ 20 งูทองสัมฤทธิ์ (กันดารวิถี 21:4-9; เฉลยธรรมบัญญัติ 18:18) [Picture 20. The Snake on the Pole]

1:28

20. รูปภาพที่ 20 งูทองสัมฤทธิ์ (กันดารวิถี 21:4-9; เฉลยธรรมบัญญัติ 18:18) [Picture 20. The Snake on the Pole]

รูปภาพที่ 21 พระเยซูเลี้ยงดูประชาชน (ยอห์น 6:1-58) [Picture 21. Jesus Feeds the People]

1:13

21. รูปภาพที่ 21 พระเยซูเลี้ยงดูประชาชน (ยอห์น 6:1-58) [Picture 21. Jesus Feeds the People]

รูปภาพที่ 22 พระเยซูสนทนากับโมเสส (ลูกา 9:28-36) [Picture 22. Jesus Speaks with Moses]

1:12

22. รูปภาพที่ 22 พระเยซูสนทนากับโมเสส (ลูกา 9:28-36) [Picture 22. Jesus Speaks with Moses]

รูปภาพที่ 23 พระเยซูคริสต์เสียสละชีวิตเพื่อเรา (ยอห์น 3:14-16) [Picture 23. Jesus Died for Us]

1:44

23. รูปภาพที่ 23 พระเยซูคริสต์เสียสละชีวิตเพื่อเรา (ยอห์น 3:14-16) [Picture 23. Jesus Died for Us]

รูปภาพที่ 24 พระเยซูคริสต์ในสวรรค์ (กิจการ 1:6-11) [Picture 24. Jesus in Heaven]

1:35

24. รูปภาพที่ 24 พระเยซูคริสต์ในสวรรค์ (กิจการ 1:6-11) [Picture 24. Jesus in Heaven]

ดนตรี [Music]

3:06

25. ดนตรี [Music]

Downloads and Ordering

These recordings are designed for evangelism and basic Bible teaching to bring the gospel message to people who are not literate or are from oral cultures, particularly unreached people groups.

Copyright © 1998 GRN. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Contact Us for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. Contact the Feedback Line.

Related information

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

"Look, Listen and Live" audio-visual - A set of 8 programs of 24 pictures each for evangelism and Christian teaching. The series presents Old Testament characters, the life of Jesus, and the young church.

How to use GRN Audio visual resources - 1: Sharing the Gospel made easy - This article gives an introduction to some of the many different ways the GRN audio visual resources can be used in ministry.

How to use GRN Audio visual resources - 2: Going Deeper - This article gives further explanation of how people learn from the stories, and why the stories do not have a lot of commentary.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?