หนังสือรูปภาพ ดู ฟัง แล้วรับชีวิต เล่มที่ 1 เริ่มต้นกับพระเจ้า [Look, Listen & Live 1 Beginning with GOD] - Thai: Central

Is this recording useful?

Book 1 of an audio-visual series with Bible stories of Adam, Noah, Job, Abraham. For evangelism, church planting and systematic Christian teaching.

Program Number: 80501
Program Length: 32:31
Language name: Thai: Central
Read script
Downloads and Ordering

ดนตรี บทนำและรูปภาพที่ 1 อาดัมและสัตว์ต่างๆ (ปฐมกาล 1:1-2:14) [Music - Intro - Picture 1: Adam and the Animals]

2:08

1. ดนตรี บทนำและรูปภาพที่ 1 อาดัมและสัตว์ต่างๆ (ปฐมกาล 1:1-2:14) [Music - Intro - Picture 1: Adam and the Animals]

รูปภาพที่ 2 ภรรยาสำหรับอาดัม (ปฐมกาล 2:15-25) [Picture 2. A Wife for Adam]

1:00

2. รูปภาพที่ 2 ภรรยาสำหรับอาดัม (ปฐมกาล 2:15-25) [Picture 2. A Wife for Adam]

รูปภาพที่ 3 งูในสวนเอเดน (ปฐมกาล 3:1-8) [Picture 3. The Snake in the Garden]

1:15

3. รูปภาพที่ 3 งูในสวนเอเดน (ปฐมกาล 3:1-8) [Picture 3. The Snake in the Garden]

รูปภาพที่ 4 อาดัมและเอวาออกจากสวนเอเดน (ปฐมกาล 3:9-24) [Picture 4. Adam and Eve Outside the Garden]

1:23

4. รูปภาพที่ 4 อาดัมและเอวาออกจากสวนเอเดน (ปฐมกาล 3:9-24) [Picture 4. Adam and Eve Outside the Garden]

รูปภาพที่ 5 โนอาห์กับเรือลำใหญ่ (ปฐมกาล 6:1-22) [Picture 5. Noah and the Great Boat]

1:07

5. รูปภาพที่ 5 โนอาห์กับเรือลำใหญ่ (ปฐมกาล 6:1-22) [Picture 5. Noah and the Great Boat]

รูปภาพที่ 6 น้ำท่วมโลก (ปฐมกาล 7:1-24) [Picture 6. The Great Flood]

0:54

6. รูปภาพที่ 6 น้ำท่วมโลก (ปฐมกาล 7:1-24) [Picture 6. The Great Flood]

รูปภาพที่ 7 รุ้งกินน้ำและคำสัญญาของพระเจ้า (ปฐมกาล 8:13-22) [Picture 7. The Rainbow and God's Promise]

1:11

7. รูปภาพที่ 7 รุ้งกินน้ำและคำสัญญาของพระเจ้า (ปฐมกาล 8:13-22) [Picture 7. The Rainbow and God's Promise]

รูปภาพที่ 8 หอบาเบล (ปฐมกาล 11:1-9) [Picture 8. The Tower of Babel]

1:20

8. รูปภาพที่ 8 หอบาเบล (ปฐมกาล 11:1-9) [Picture 8. The Tower of Babel]

รูปภาพที่ 9 โยบนมัสการพระเจ้า (โยบ 1:1-12) [Picture 9. Job Worships God]

1:13

9. รูปภาพที่ 9 โยบนมัสการพระเจ้า (โยบ 1:1-12) [Picture 9. Job Worships God]

รูปภาพที่ 10 โยบโศกเศร้า (โยบ 1:13-22) [Picture 10. Job in Mourning]

1:13

10. รูปภาพที่ 10 โยบโศกเศร้า (โยบ 1:13-22) [Picture 10. Job in Mourning]

รูปภาพที่ 11 โยบทนทุกข์ทรมาน (โยบ 2:1-41:34) [Picture 11. Job Suffers]

1:30

11. รูปภาพที่ 11 โยบทนทุกข์ทรมาน (โยบ 2:1-41:34) [Picture 11. Job Suffers]

รูปภาพที่ 12 โยบกลับคืนสู่สภาพดี (โยบ 42:1-17) [Picture 12. Job is Restored]

1:19

12. รูปภาพที่ 12 โยบกลับคืนสู่สภาพดี (โยบ 42:1-17) [Picture 12. Job is Restored]

รูปภาพที่ 13 อับรามจากบ้านเมืองของตน (ปฐมกาล 12:1-13:4) [Picture 13. Abraham Leaves His Home]

1:00

13. รูปภาพที่ 13 อับรามจากบ้านเมืองของตน (ปฐมกาล 12:1-13:4) [Picture 13. Abraham Leaves His Home]

รูปภาพที่ 14 อับรามและโลท (ปฐมกาล 13:5-18) [Picture 14. Abraham and Lot]

1:20

14. รูปภาพที่ 14 อับรามและโลท (ปฐมกาล 13:5-18) [Picture 14. Abraham and Lot]

รูปภาพที่ 15 อับรามเข้าพบกษัตริย์แห่งสันติภาพ (ปฐมกาล 14:1-24) [Picture 15. Abraham Meets the King of Peace]

1:25

15. รูปภาพที่ 15 อับรามเข้าพบกษัตริย์แห่งสันติภาพ (ปฐมกาล 14:1-24) [Picture 15. Abraham Meets the King of Peace]

รูปภาพที่ 16 อับรามนับดวงดาวบนท้องฟ้า (ปฐมกาล 15:1-21) [Picture 16. Abraham Counts the Stars]

0:58

16. รูปภาพที่ 16 อับรามนับดวงดาวบนท้องฟ้า (ปฐมกาล 15:1-21) [Picture 16. Abraham Counts the Stars]

รูปภาพที่ 17 อิชมาเอล (ปฐมกาล 16:1-16, 17:17-21) [Picture 17. The Baby Ishmael]

1:21

17. รูปภาพที่ 17 อิชมาเอล (ปฐมกาล 16:1-16, 17:17-21) [Picture 17. The Baby Ishmael]

รูปภาพที่ 18 บุตรแห่งคำมั่นสัญญา (ปฐมกาล 18:1-15) [Picture 18. Sarah Laughs]

1:11

18. รูปภาพที่ 18 บุตรแห่งคำมั่นสัญญา (ปฐมกาล 18:1-15) [Picture 18. Sarah Laughs]

รูปภาพที่ 19 อับราฮัมอธิษฐานวิงวอนเพื่อเมืองโสโดม (ปฐมกาล 18:16-19:29) [Picture 19. Abraham Prays for Sodom]

1:19

19. รูปภาพที่ 19 อับราฮัมอธิษฐานวิงวอนเพื่อเมืองโสโดม (ปฐมกาล 18:16-19:29) [Picture 19. Abraham Prays for Sodom]

รูปภาพที่ 20 อับราฮัมถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้า (ปฐมกาล 21:1-22:19) [Picture 20. Abraham's Sacrifice]

1:22

20. รูปภาพที่ 20 อับราฮัมถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้า (ปฐมกาล 21:1-22:19) [Picture 20. Abraham's Sacrifice]

รูปภาพที่ 21 อับราฮัมในวัยชรา และคนรับใช้ของเขา (ปฐมกาล 24:1-25:26) [Picture 21. Old Abraham and His Servant]

1:32

21. รูปภาพที่ 21 อับราฮัมในวัยชรา และคนรับใช้ของเขา (ปฐมกาล 24:1-25:26) [Picture 21. Old Abraham and His Servant]

รูปภาพที่ 22 การบังเกิดของพระเยซู (มัทธิว 1:18-25, กาลาเทีย 4:4-5) [Picture 22. Jesus is Born]

1:29

22. รูปภาพที่ 22 การบังเกิดของพระเยซู (มัทธิว 1:18-25, กาลาเทีย 4:4-5) [Picture 22. Jesus is Born]

รูปภาพที่ 23 การสิ้นพระชนม์ของพระเยซู (กาลาเทีย 3:13-14) [Picture 23. The Death of Jesus]

1:39

23. รูปภาพที่ 23 การสิ้นพระชนม์ของพระเยซู (กาลาเทีย 3:13-14) [Picture 23. The Death of Jesus]

รูปภาพที่ 24 พระเยซูยังทรงพระชนม์อยู่ (ยอห์น 20:19-29) [Picture 24. Jesus is Alive!]

1:29

24. รูปภาพที่ 24 พระเยซูยังทรงพระชนม์อยู่ (ยอห์น 20:19-29) [Picture 24. Jesus is Alive!]

ดนตรี [Music]

0:41

25. ดนตรี [Music]

Downloads and Ordering

These recordings are designed for evangelism and basic Bible teaching to bring the gospel message to people who are not literate or are from oral cultures, particularly unreached people groups.

Copyright © 1998 GRN. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Contact Us for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. Contact the Feedback Line.

Related information

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

"Look, Listen and Live" audio-visual - A set of 8 programs of 24 pictures each for evangelism and Christian teaching. The series presents Old Testament characters, the life of Jesus, and the young church.

How to use GRN Audio visual resources - 1: Sharing the Gospel made easy - This article gives an introduction to some of the many different ways the GRN audio visual resources can be used in ministry.

How to use GRN Audio visual resources - 2: Going Deeper - This article gives further explanation of how people learn from the stories, and why the stories do not have a lot of commentary.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?