เพลง ญัฮ กุร / เร่ เร่ - โลก โล่ง นัง โน็ว [Creation Songs] - Nyah Kur

Is this recording useful?

Compilations of Christian music, songs or hymns.

Program Number: 64992
Program Length: 40:25
Language name: Nyah Kur

Downloads and Ordering

รู่บทีมวย โลกโล่งนังโน็ว [Where did this World come from?]

1:44

1. รู่บทีมวย โลกโล่งนังโน็ว [Where did this World come from?]

รู่บทีบาร ชุรแคล็จนังซือ [The Dog stole the Leather Book]

1:08

2. รู่บทีบาร ชุรแคล็จนังซือ [The Dog stole the Leather Book]

รู่บทีปี? เอญกุฮชะดึม [We don't Know]

1:44

3. รู่บทีปี? เอญกุฮชะดึม [We don't Know]

รู่บทีปัน กะชอเรืองพูซางกุลแว็ยทะโม่ะเชิน [Please tell me the Story of God]

1:59

4. รู่บทีปัน กะชอเรืองพูซางกุลแว็ยทะโม่ะเชิน [Please tell me the Story of God]

รู่บทีชูน แด็ฮกะทึ่นแด็ฮทะเม่ - พูซางปา?โลกตึน [From Darkness and Emptiness to Creation]

3:23

5. รู่บทีชูน แด็ฮกะทึ่นแด็ฮทะเม่ - พูซางปา?โลกตึน [From Darkness and Emptiness to Creation]

รู่บทีเตรา มะนิ่ฮโล่งนังโน็ว [What about the Creation of People?]

1:08

6. รู่บทีเตรา มะนิ่ฮโล่งนังโน็ว [What about the Creation of People?]

รู่บทีอึป็อฮ ปา?มะนิ่ฮหัวปี [Creation of Man]

2:02

7. รู่บทีอึป็อฮ ปา?มะนิ่ฮหัวปี [Creation of Man]

รูบทีอึจาม เพร่าเพร่าโล่งนังโน็ว [Where did the Woman come from?]

1:17

8. รูบทีอึจาม เพร่าเพร่าโล่งนังโน็ว [Where did the Woman come from?]

รู่บทีอึจีด ปา?เพร่าเพร่าหัวปี [Creation of Woman]

1:36

9. รู่บทีอึจีด ปา?เพร่าเพร่าหัวปี [Creation of Woman]

รู่บทีจัยซ ซวนเอเดน-แช็จฮาม [Garden of Eden & Forbidden Fruit]

1:57

10. รู่บทีจัยซ ซวนเอเดน-แช็จฮาม [Garden of Eden & Forbidden Fruit]

รู่บทีจัยซ มวย ฮานกุฮอวรจา?แช็จค็อ่ฮ [Why can't we Eat the Forbidden Fruit]

1:49

11. รู่บทีจัยซ มวย ฮานกุฮอวรจา?แช็จค็อ่ฮ [Why can't we Eat the Forbidden Fruit]

รู่บทีจัยซ บารกุฮเชื่อพูซาง - จา?แช็จค็อ่ฮบอ [Test of Obedience Failed]

2:41

12. รู่บทีจัยซ บารกุฮเชื่อพูซาง - จา?แช็จค็อ่ฮบอ [Test of Obedience Failed]

รู่บทีจัยซปี? นะกะแจ็ดกะแว็ฮยา [Will they really Die?]

1:25

13. รู่บทีจัยซปี? นะกะแจ็ดกะแว็ฮยา [Will they really Die?]

รู่บทีจัยซปัน ทั่ฮตะแก็จตึดนังพูซาง [Cut off from God]

2:22

14. รู่บทีจัยซปัน ทั่ฮตะแก็จตึดนังพูซาง [Cut off from God]

รู่บทีจัยซชูน นะกะคืนฮนับโค่ะญังฮาน [How can they Reconcile with God?]

1:35

15. รู่บทีจัยซชูน นะกะคืนฮนับโค่ะญังฮาน [How can they Reconcile with God?]

รู่บทีจัยซเตรา พูซางนะฮท็องกวนพล่ายโล่งช่วย [God will Send His Son to Help]

1:51

16. รู่บทีจัยซเตรา พูซางนะฮท็องกวนพล่ายโล่งช่วย [God will Send His Son to Help]

รู่บทีจัยซอึป็อฮ กวนตุยตรูยฮพูซางเกิดโล่งเค็อ่น [Has God's Son been Born yet?]

2:14

17. รู่บทีจัยซอึป็อฮ กวนตุยตรูยฮพูซางเกิดโล่งเค็อ่น [Has God's Son been Born yet?]

รู่บทีจัยซอึจาม พระเยซูเกิดเอย - อวรชีวิตเนอโลกออ? - กะแจ็ดฮตูลชู?กางเคน [Jesus was Born, Lived, Died on a Cross]

3:03

18. รู่บทีจัยซอึจาม พระเยซูเกิดเอย - อวรชีวิตเนอโลกออ? - กะแจ็ดฮตูลชู?กางเคน [Jesus was Born, Lived, Died on a Cross]

รู่บทีจัยซอึจีด พระเยซูกะแจ็ดเอย - นะปา?ญังฮาน [Jesus Died-Now What?]

1:44

19. รู่บทีจัยซอึจีด พระเยซูกะแจ็ดเอย - นะปา?ญังฮาน [Jesus Died-Now What?]

รู่บทีบารชวยซ พระเยซูคืนโล่งนังกะแจ็ด - เชื่อฮญุ่มแด็ฮเทิด [Resurrection - Invitation to Believe in Jesus]

3:34

20. รู่บทีบารชวยซ พระเยซูคืนโล่งนังกะแจ็ด - เชื่อฮญุ่มแด็ฮเทิด [Resurrection - Invitation to Believe in Jesus]

Downloads and Ordering

These recordings are designed for evangelism and basic Bible teaching to bring the gospel message to people who are not literate or are from oral cultures, particularly unreached people groups.

Copyright © 2013 GRN. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Contact Us for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. Contact the Feedback Line.

Related information

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons