unfoldingWord 37 - Chúa Giê-su Gọi La-xa-rơ Sống Lại

unfoldingWord 37 - Chúa Giê-su Gọi La-xa-rơ Sống Lại

Esquema: John 11:1-46

Número de guión: 1237

Idioma: Vietnamese

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

Một ngày kia, Chúa Giê-su nhận được tin báo rằng La-xa-rơ đang bị ốm nặng. La-xa-rơ và hai em gái của mình, Ma-thê và Ma-ri là những người bạn rất thân của Chúa Giê-su. Khi nghe tin này, Chúa Giê-su nói: “Bệnh này không đến nỗi chết đâu, song điều này xảy ra để sự vinh hiển của Đức Chúa Trời được bày tỏ.” Chúa Giê-su rất yêu ba anh em La-xa-rơ nhưng Ngài quyết định nán lại nơi Ngài đang ở thêm hai ngày nữa.

Hết hai ngày, Chúa Giê-su nói với các môn đồ mình rằng: “Chúng ta quay lại Giu-đê thôi”. Các môn đồ trả lời: “Nhưng Thầy ơi, vừa mới lúc trước những người ở đó muốn giết Thầy mà!” Chúa Giê-su nói: “La-xa-rơ bạn chúng ta đang ngủ, Ta phải đến đánh thức người dậy.”

Các môn đồ Chúa Giê-su trả lời: “Thầy ơi, nếu anh ấy đang ngủ thì chắc anh ấy sẽ khỏi bệnh thôi.” Chúa Giê-su bảo thẳng với họ rằng: “La-xa-rơ chết rồi. Ta rất mừng vì Ta đã không ở đó để các con có thể tin Ta.”

Khi Chúa Giê-su đến làng của La-xa-rơ thì La-xa-rơ đã chết được bốn ngày rồi. Ma-thê đi ra đón Chúa Giê-su và nói: “Thầy ơi, nếu Thầy ở đây thì anh con đã không chết. Nhưng con tin Đức Chúa Trời sẽ ban cho Thầy bất kể điều gì Thầy cầu xin.”

Chúa Giê-su trả lời: “Ta chính là Sự Sống Lại và Sự Sống. Người nào tin Ta dù có chết cũng sẽ sống. Còn ai sống mà tin ta sẽ chẳng bao giờ chết. Con có tin điều đó không?” Ma-thê trả lời: “Vâng, thưa Thầy, con tin rằng Thầy là Đấng Mê-si, Con Đức Chúa Trời.”

Sau đó, Ma-ri ra gặp Chúa Giê-su và quỳ dưới chân Ngài mà rằng: “Thầy ơi, nếu Thầy ở đây thì anh con đã không chết.” Chúa Giê-su hỏi họ: “Các con đã để La-xa-rơ ở đâu?” Họ bảo Ngài: “Ở trong mộ. Mời Thầy đến xem.” Chúa Giê-su khóc.

Ngôi mộ là một cái hang được chặn bằng một tảng đá ở trước cửa. Khi Chúa Giê-su đến mộ, Ngài bảo họ: “Hãy lăn tảng đá ra.” Nhưng Ma-thê trả lời: “Người chết đã được bốn ngày rồi. Có mùi rồi thưa Thầy.”

Chúa Giê-su đáp rằng: “Ta đã chẳng nói với con nếu con tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao?” Vậy họ lăn tảng đá đi.

Sau đó, Chúa Giê-su ngước mắt lên trời mà rằng: “Thưa Cha, con cám ơn Cha vì đã nhậm lời con. Con biết Cha luôn nghe lời con cầu xin, nhưng con phải nói ra vì đám đông đang đứng quanh đây, để họ tin rằng chính Cha đã sai con đến.” Sau đó Chúa Giê-su lớn tiếng gọi: “La-xa-rơ hãy ra đây!”

La-xa-rơ liền bước ra. Anh vẫn còn được quấn trong khăn vải liệm. Chúa Giê-su bảo họ: “Hãy tháo khăn quấn ra để cho anh ấy đi.” Vì cớ phép lạ này mà nhiều người Do Thái đã tin Chúa Giê-su.

Nhưng các lãnh đạo tôn giáo của người Do Thái ghen tị với Ngài, nên họ tập họp nhau bàn kế hoạch để giết Chúa Giê-su và La-xa-rơ.

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?