unfoldingWord 11 - Lễ Vượt Qua

unfoldingWord 11 - Lễ Vượt Qua

Esquema: Exodus 11:1-12:32

Número de guión: 1211

Idioma: Vietnamese

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

Đức Chúa Trời cảnh báo Pha-ra-ôn rằng nếu ông không cho dân Y-sơ-ra-ên đi, thì Ngài sẽ giết hết thảy con trai đầu lòng của người Ai-cập lẫn súc vật. Khi nghe điều này Pha-ra-ôn vẫn không chịu tin và nghe theo lời Chúa.

Đức Chúa Trời đã cung ứng cách để cứu tất cả con trai đầu lòng của những ai tin Ngài. Mỗi gia đình phải chọn một con chiên con hoàn hảo không tì vết và giết nó.

Chúa bảo dân Y-sơ-ra-ên bôi huyết của chiên con quanh cửa nhà mình, rồi nướng thịt và ăn thật nhanh cùng với bánh không men. Ngài cũng bảo họ hãy chuẩn bị sẵn sàng để rời khỏi Ai-cập đang khi ăn.

Người Y-sơ-ra-ên làm theo tất cả những gì Đức Chúa Trời truyền lệnh. Lúc nửa đêm, Chúa đi qua xứ Ai-cập và giết hết thảy các con trai đầu lòng của họ.

Những nhà nào có huyết bôi trên cửa thì Chúa vượt qua và tất cả mọi người ở bên trong đều được an toàn. Họ được cứu bởi huyết chiên con.

Nhưng người Ai-cập không tin Chúa hoặc không vâng theo mạng lệnh của Ngài. Vì vậy Chúa không vượt qua nhà họ mà giết tất cả con đầu lòng của người Ai-cập.

Mọi con trưởng nam của người Ai-cập đều chết hết, từ con đầu lòng của tù nhân đang ở trong tù cho đến con đầu lòng của Pha-ra-ôn. Nhiều người Ai-cập khóc than vì họ quá đau buồn.

Đêm đó, Pha-ra-ôn cho gọi Môi-se và A-rôn và nói: “Hãy đem dân Y-sơ-ra-ên và rời khỏi Ai-cập ngay lập tức!” Người Ai-cập cũng hối thúc người Y-sơ-ra-ên hãy ra đi ngay lập tức.

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?