Die blye boodskap

Die blye boodskap

Esquema: Short Bible stories from Genesis through the ascension. How to become a follower of Jesus. 40 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Número de guión: 395

Idioma: Afrikaans

Tema: Sin and Satan (Temptation, Deliverance, Light/Darkness, Sin, disobedience, Satan (the devil)); Christ (Jesus, Our Substitute, Resurrection of Jesus, Son of God, Saviour of Sinful Men, Birth of Christ, Ascension, Sacrifice / Atonement, Death of Christ, Life of Christ); Eternal life (Salvation, Eternal / everlasting life, Broad & Narrow Ways); Character of God (Love of God, Holy Spirit, Grace and Mercy, Nature, character of God, Word of God (the Bible), Power of God / Jesus); Living as a Christian (Fruit of the Spirit, Prayer, petition, New Nature, Worship, Witnessing, Church, Christianity, Second Birth, Obedience, No other gods, idols, Peace with God, Leaving old way, begin new way, Forgiveness, Faith, trust, believe in Jesus, Peace (between men), Children of God, Family, relationships, Spiritual Life, Christian values); Life event (Death); Bible timeline (Creation, Law of God, End Time, Second Coming, Gospel, Good News, People of God); Problems (Materialism, Evil Spirits, demons, Fear, Problems, troubles, worries)

Audiencia: General

Estilo: Monolog

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism

Citación Biblica: Extensive

Estado: Publishable

Guión de texto

Inleiding

Inleiding

Goeiedag. Kom luister gerus na hierdie boodskap terwyl jy na die prenteboek kyk. Elke keer wanneer jy hierdie musiek hoor (musiek), moet jy na die volgende prent in die boek blaai.

Prent 1: In Die Begin

Prent 1: In Die Begin

In die begin het God alleen bestaan. God het die wêreld gemaak en Hy het die lig beveel om te skyn, want alles was eers donker. Hy het die lig en die donkerte van mekaar geskei. Soos jy in hierdie eerste prent kan sien, het God skeiding gemaak tussen die waters en die hemelruim.

Hierna het God die son gemaak om oor die dag te heers en die maan om oor die nag te heers. God is goed en Hy het ook alles goed gemaak. Hy heers oor alles.

Prent 2: God Praat

Prent 2: God Praat

Die boek in hierdie prent word die Bybel genoem. Dit is die Woord van God en dit vertel ons van God en alles wat Hy doen. God se Woord is waar. Die lesse waarna jy nou luister, kom almal uit die Bybel.

Prent 3: Die Skepping

Prent 3: Die Skepping

Volgens God se Woord, het Hy alles goed gemaak. Hy het die vlaktes en die berge, die see en die riviere gemaak. Daarna het hy al die lewende dinge gemaak, die visse in die water, die voëls wat in die lug rondvlieg en al die ander diere.

Prent 4: Adam En Eva

Prent 4: Adam En Eva

Hierna het God die eerste man gemaak. Sy naam was Adam. Daarna het God die eerste vrou gemaak. Haar naam was Eva. God het die mens aangestel om te heers oor alles wat Hy op die aarde gemaak het.

Adam en Eva was vriende van God en het gereeld met Hom gepraat in die pragtige tuin waar hulle gewoon het. God het vir hulle toegelaat om van al die vrugte in die tuin te eet, behalwe van een boom wat in die middel van die tuin gestaan het.

In die linkerkantse prent sien jy hoe die mense aan God ongehoorsaam was deur juis van daardie verbode vrugte te eet. Hulle het gesondig en hulle verhouding met God het daardeur skade gelei. Hulle vriendskap met God is onmiddellik verbreek. Die regterkantse prent wys vir ons hoe God hulle gestraf het. Hy het hulle uit die tuin verdryf. Sedert daardie dag was al die vrugte van die tuin vir die mense verbode en van toe af was dit vir hulle nodig om baie hard te werk vir kos en klere. Van toe af het mense ook begin pyn ervaar, siek geraak en het nie meer vir ewig gelewe nie.

Prent 5: Kain En Abel

Prent 5: Kain En Abel

Adam en Eva het twee seuns gehad. Hulle name was Kain en Abel. Kain was jaloers op Abel. Eendag het hy vir Abel doodgemaak. God het vir Kain gestraf omdat hy sonde gedoen het.

Alle mense, ook ek en jy, is afstammelinge van Adam en Eva; daarom is ons almal sondaars en ongehoorsaam aan God. Ons almal verdien ook om gestraf te word vir ons sonde, net soos Adam, Eva en hulle kinders.

Prent 6: Noag Se Ark

Prent 6: Noag Se Ark

Reeds lank gelede het mense se sonde so erg geword, dat God besluit het om hulle met 'n groot watervloed te vernietig. Tog was daar een man wat vir God geken het. Hy het God liefgehad en gehoorsaam. Die man se naam was Noag. God het vir Noag opdrag gegee om 'n baie groot ark te bou waarin hy en sy familie veilig op die water sou vaar.

Terwyl Noag besig was om die ark te bou, het hy vir die ander mense gewaarsku dat God 'n vloed oor hulle sou stuur as gevolg van hulle sonde. Maar die mense wou nie na die waarskuwings luister nie.

Prent 7: Die Vloed

Prent 7: Die Vloed

Toe die ark klaar gebou was, het Noag voëls en diere van elke soort in die ark laat ingaan net soos God hom beveel het. Toe het Noag en sy vrou saam met hulle kinders ook in die ark gegaan. God het die deur van die ark self toegesluit.

Daarna het God baie swaar reën gestuur en dit het die aarde oorspoel. Dit was te laat vir enige mens om gered te word. Net Noag en sy gesin was veilig binne-in die ark. Die mense buitekant die ark het almal verdrink, maar Noag en sy familie is gered omdat hulle in God geglo het en gehoorsaam was.

Prent 8: Abraham, Sara En Isak

Prent 8: Abraham, Sara En Isak

Die vloedwater het weer opgedroog en baie jare het verbygegaan terwyl die afstammelinge van Noag vermeerder het. Een van hierdie afstammelinge, Abraham, was ook 'n man wat vir God liefgehad en God gehoorsaam het. God het vir Abraham belowe dat sy nakomelinge 'n groot nasie sou word. Abraham en Sara, sy vrou, het egter geen kinders gehad nie; tog het Abraham God se belofte geglo. Hierdie prent wys vir ons dat Sara wel later 'n seun in die wêreld gebring het toe sy en Abraham al oud was. Hulle het die seun Isak genoem.

Prent 9: Moses En Die Wet Van God

Prent 9: Moses En Die Wet Van God

Net soos God vir Abraham beloof het, het Isak baie afstammelinge gehad. Hulle het 'n groot nasie geword en is die Israeliete genoem. Een van hierdie Israeliete was 'n man met die naam Moses. Moses het ook in God geglo en Hom gehoorsaam. Eendag het God vir Moses gesê om teen 'n berg uit te klim en daar het Hy vir hom gebooie gegee om aan die mense voor te hou. Hierdie prent wys vir ons hoe Moses van die berg afkom met die gebooie wat God op twee kliptafels geskryf het. God wil hê dat elke mens sy gebooie moet gehoorsaam. Gebooie is belangrike opdragte.

Prent 10: Die Tien Gebooie

Prent 10: Die Tien Gebooie

Hier is 'n opsomming van die tien gebooie wat God vir Moses gegee het. God wil hê dat ons Hom as die enigste ware God sal liefhê en gehoorsaam. Links boaan die bladsy sien ons dat ons nie afgode of afbeeldinge van diere of mense mag maak en aanbid nie. Ons moet die een ware God aanbid. In die volgende prent aanbid die pa, ma en kind saam die Here. Alle gelowige mense moet een dag per week afsonder om die Here te aanbid. Kinders moet hulle ouers gehoorsaam en eer. Onder links sien ons dat God nie wil hê dat ons iemand moet doodmaak nie. 'n Man mag ook nie 'n ander man se vrou begeer nie. Die laaste prent wys dat ons nie mag steel nie. Ons mag ook niemand anders se besittings begeer nie.

Prent 11: ’N Offer Vir Sonde

Prent 11: ’N Offer Vir Sonde

God straf ongehoorsaamheid. Wanneer iemand in Moses se tyd gesondig het deur God se gebooie te oortree, moes daardie persoon vir God 'n lam offer. Die lam moes doodgemaak word in die plek van die sondaar. Die lam was 'n teken van God se Seun, die Here Jesus Christus, wat later na die aarde sou kom om as 'n offer te sterf in die plek van alle mense in die wêreld. God het (toe al) beplan om Jesus as redder na die wêreld te stuur, sodat Hy die mens kon red van die mag en die straf van sonde, naamlik die dood. Ons sal nou-nou daarvan leer.

Prent 12: Die Engel, Maria En Josef

Prent 12: Die Engel, Maria En Josef

Dit het baie jare ná Moses gebeur. Links sien ons hoe 'n engel vanuit die hemel neerdaal en aan 'n jong meisie verskyn. Haar naam was Maria. Maria was 'n maagd en verloof aan 'n man met die naam Josef. Die engel het vir Maria gesê: "Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en jy moet Hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem word ... Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek" (Luk 1:31-32a, 35a).

Soos ons in die regterkantse prent kan sien, het dieselfde engel ook aan Josef in 'n droom verskyn. Die engel het vir Josef gesê: "... moenie bang wees om met Maria te trou nie, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Sy sal 'n Seun in die wêreld bring, en jy moet Hom Jesus noem, want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos" (Matt 1:20b-21).

Josef het God geglo en hy het nie by Maria geslaap tot nadat die baba gebore is nie.

Prent 13: Die Geboorte Van Jesus

Prent 13: Die Geboorte Van Jesus

Josef en Maria moes na 'n dorpie met die naam Betlehem reis. Terwyl hulle daar gebly het, is Jesus gebore. Maria het Hom in doeke toegedraai en in 'n krip (voerbak vir diere) neergelê, want daar was vir hulle geen plek in die herberg (blyplek vir reisigers) nie.

'n Engel het daarna in die veld buitekant Betlehem aan skaapwagters verskyn terwyl hulle besig was om skape op te pas. Die engel het hulle van Jesus se geboorte in die dorpie vertel. Daar het skielik baie engele in die lug verskyn wat gesing en God geprys het. Die skaapwagters het haastig na Betlehem gegaan om Jesus te sien.

Prent 14: Jesus, Die Leermeester

Prent 14: Jesus, Die Leermeester

Jesus het grootgeword en die genade van God was op Hom.

In die linkerkantse prent sien ons vir Jesus as twaalfjarige seun. Hy is besig om met die onderwysers en leiers van Israel oor God te praat. Hulle was verbaas oor sy kennis van God. Die regterkantse prent wys waar Jesus as volwasse man die mense oor God leer.

Sommige mense het sy woorde geglo en Hom gehoorsaam. Ander wou nie glo nie en het Hom vervolg.

Prent 15: Jesus Se Wonderwerke

Prent 15: Jesus Se Wonderwerke

Hierdie prente wys vir ons die groot krag wat God die Vader vir Jesus gegee het om wonderwerke te doen.

In die linkerkantse prent raak Jesus 'n man aan wat blind gebore is. Nadat Jesus hom aangeraak het, kon die man sien. Die prent in die middel wys waar Jesus 'n dogter uit die dood opwek terwyl haar pa en ma toekyk.

Regs sien ons Jesus op die water loop. Hy loop na sy dissipels waar hulle in 'n boot op die meer vaar. Die Here Jesus het baie sulke wonderwerke gedoen om te wys dat Hy waarlik die Seun van God is.

Prent 16: Jesus Word Gemartel

Prent 16: Jesus Word Gemartel

Groot skares mense het Jesus gevolg. Jesus was goed. Hy het siekes gesond gemaak en vir mense meer van God geleer. Onthou, Hy het aarde toe gekom om mense van hulle sonde te red. Nogtans was daar slegte mense wat Jesus gehaat het, veral wanneer Hy hulle oor hulle sonde aangespreek het. Die godsdienstige en politieke leiers van daardie tyd het nie geglo dat Jesus die Seun van God was nie. Hulle het Hom in hegtenis laat neem, valse getuienis oor Hom gelewer en Hom laat slaan. Soldate het 'n doringkroon op sy kop gesit, op Hom gespoeg en Hom bespot. Jesus het hulle nie teëgegaan nie, want Hy het geweet dat dit met Hom moes gebeur. Hy het toegelaat dat hierdie bose mense Hom martel, mishandel en doodmaak. Hy het geweet Hy moes as 'n offer kom sterf. Op dié manier het Hy die skuld vir die sonde van alle mense gedra.

Prent 17: Jesus Word Doodgemaak

Prent 17: Jesus Word Doodgemaak

Soldate het vir Jesus aan 'n houtkruis vasgespyker en daarna die kruis regop in die grond geplant. Jesus het daar gehang totdat Hy dood was. Twee misdadigers is ook saam met Hom gekruisig.

In daardie dae was kruisiging die manier waarop misdadigers tereggestel is. Jesus het egter nooit 'n misdaad gepleeg of enigiets verkeerds gedoen nie. Hy is onskuldig tereggestel. Maar ons ménse het almal gesondig en óns verdien die dood. Jesus het die straf ontvang wat vir óns bedoel was.

As ons ons sonde voor God bely omdat ons in Jesus glo, sal God ons vergewe en ons van al ons sonde reinig. Hy help ons dat ons van ons sonde afstand doen. Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word.

Prent 18: Die Opstanding

Prent 18: Die Opstanding

Toe Jesus sterf, het sy vyande gedink dat hulle Hom vernietig het. Nadat Jesus aan die kruis gesterf het, het twee van sy dissipels sy liggaam in 'n grafkamer begrawe. Hulle het die graf se ingang toegemaak deur 'n groot klip daarvoor te rol. Die politieke leiers het wagte aangestel om die klip te verseël en voor die graf wag te staan. Twee dae het verbygegaan. Op die derde dag het Jesus uit die dood opgestaan. Vroue het na die graf gekom en gesien dat die klip weggerol was. Jesus was weg.

Twee engele het voor die graf gestaan en vir die vroue gesê: "Hy is nie hier nie, want Hy is uit die dood opgewek, soos Hy gesê het. Kom nader en kyk: daar is die plek waar Hy gelê het" (Matt 28:6). Toe Jesus uit die dood opgestaan het, het Hy vir ons gewys dat Hy God is, omdat Hy sterker as die duiwel en die dood is.

Prent 19: Die Ongelowige Tomas Glo

Prent 19: Die Ongelowige Tomas Glo

Baie van Jesus se dissipels het Hom gesien nadat Hy uit die graf opgestaan het. Hulle het met Hom gepraat en selfs saam met Hom geëet.

Tomas, een van die dissipels, het egter nie geglo dat Jesus regtig uit die dood opgestaan het nie. Hy het gesê: "As ek nie die merke van die spykers in sy hande sien en my vinger in die merke van die spykers steek en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie" (Joh 20:25). Ons sien in hierdie prent hoe Jesus vir Tomas sy wonde wys. Tomas het nie meer getwyfel nie. Hy het op die grond voor Jesus neergeval en gesê: "My Here en my God!" (Joh 20:28). Jesus het gesê: "Glo jy nou omdat jy My sien? Gelukkig is dié wat nie gesien het nie, en tog glo" (Joh 20:29).

Prent 20: Die Hemelvaart

Prent 20: Die Hemelvaart

Nadat Jesus uit die dood opgewek is, het Hy vir veertig dae rondgegaan om vir die mense te wys dat Hy lewe. Daarna was Hy gereed om terug te gaan na sy Vader in die hemel. Hy het die werk waarvoor Hy aarde toe gekom het, klaargemaak. Jesus het ook vir sy dissipels gesê om hierdie goeie nuus vir almal te gaan vertel. Op die prent sien ons hoe Jesus na die hemel opvaar terwyl die dissipels staan en toekyk.

Ná die hemelvaart het twee engele in wit klere verskyn en vir die dissipels gesê dat Jesus eendag na die aarde sal terugkeer op dieselfde manier waarop hulle Hom sien opvaar het. Totdat daardie dag aanbreek, bly Jesus in die hemel. Hy is besig om 'n plek voor te berei vir almal wat in Hom glo en Hom volg.

Wil jy in Jesus glo en Hom volg? Wil jy Hom regtig ontmoet?

Prent 21: Die Kruis

Prent 21: Die Kruis

Kom ons kyk net weer waarom Jesus aan die kruis moes sterf. Jesus het gesterf om sondaars van die straf van sonde te red. Onthou, die bloed van Jesus Christus, God se Seun, reinig ons van alle sonde. Jesus het nooit gesondig nie, maar Hy het gesterf om die sonde wat ons van God skei, weg te neem. Die kruis herinner ons daaraan dat Jesus die volmaakte Lam van God is wat vir ons geoffer is. As ons in Jesus glo, ons sonde bely en ons rug daarop keer, word ons sonde deur God vergewe. Jesus maak ons weer kinders van God. Hy herstel ons gebroke vriendskap met God. Die volgende prente sal jou help om beter te verstaan wat dit beteken om 'n gelowige (dit beteken iemand wat in Jesus Christus glo) te wees.

Prent 22: Die Twee Paaie

Prent 22: Die Twee Paaie

Jesus het vir sy dissipels geleer dat die lewe met twee paaie vergelyk kan word. Elke mens bevind hom van sy geboorte af op die breë pad van sonde wat na die ewige dood lei. Ons het almal 'n sondige natuur wat ons van Adam geërf het.

Maar ons kan besluit om van hierdie pad weg te draai en op die smal pad te begin stap wat na God in die hemel lei. As 'n persoon op aarde in Jesus Christus glo en Hom volg, ontvang so 'n persoon die ewige lewe. Daar is geen oordeel of straf vir die sonde van mense wat op die smal pad loop nie. As jy besluit om Jesus te volg, kan jy soos volg met God in die gebed praat: "Here, ek bely nou dat ek 'n sondaar is. Ek glo dat Jesus ook vir my sonde aan die kruis gesterf het. Vergewe my, maak my skoon en maak my nou deel van u huisgesin. Ek wil nou vir Jesus volg in alles wat ek dink, praat en doen en ek wil graag, nadat ek gesterf het, saam met Christus in die hemel woon. Dankie, Here."

As jy opreg glo, en opreg teenoor God is, het jy reeds weggedraai van die breë na die smal weg.

Prent 23: God Se Kinders

Prent 23: God Se Kinders

Jesus verwelkom mense van elke stam, volk en taal. Alle mense wat in Jesus glo, word kinders van God genoem. Hulle is op die smal pad wat na die hemel lei. Die mense van God is soos een groot familie, almal verenig in die Here Jesus Christus, met God as hulle Vader.

Prent 24: Die Wedergeboorte

Prent 24: Die Wedergeboorte

Toe Jesus nog op aarde was, het 'n man met die naam Nikodemus een nag na Hom gekom om meer van God te leer. Jesus het vir Nikodemus vertel dat enigiemand wat aan God se familie wil behoort, nuwe lewe nodig het. Dit is soos om weer gebore te word. Geen mens het die krag om homself te verander nie. Net die Heilige Gees van God gee vir ons nuwe lewe wanneer ons besluit om Jesus in alles te volg en in Hom te glo. Dan word ons nuwe mense; ons word kinders van God.

Prent 25: Die Koms Van Die Heilige Gees

Prent 25: Die Koms Van Die Heilige Gees

Die mense in hierdie prent is dissipels van Jesus. Voordat Jesus na die hemel opgevaar het, het Hy belowe om sy Heilige Gees vir almal te stuur wat Hom volg. Tien dae na Jesus se hemelvaart was dieselfde dissipels almal in gebed op een plek bymekaar.

Skielik het God se Heilige Gees gekom en hulle almal gevul net soos Jesus beloof het. Hierdie mense het die krag ontvang om in verskillende tale te praat sodat hulle vir mense van alle nasies en tale kon vertel van die wonderlike dinge wat die Here Jesus vir hulle gedoen het. God se Gees leef in alle wedergebore mense. Hy gee hulle krag om Christus lief te hê en Hom te volg. Die Heilige Gees leer Jesus se kinders hoe om Hom te dien.

Prent 26: Wandel in Die Lig

Prent 26: Wandel in Die Lig

Voordat 'n mens in Jesus glo, is hy of sy soos hierdie man in die linkerkantse prent. Die man loop in die donker. Hy struikel en val dikwels omdat hy geen lig het wat hom lei nie.

Sondige mense lewe net so. Maar as ons in die Here Jesus glo, word ons soos die man wat op 'n sonskyndag op 'n reguit pad loop. Jesus het eenkeer gesê: "Ek is die lig vir die wêreld. Wie My volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee" (Joh 8:12).

God gee sy Heilige Gees om alle gelowiges te lei en hulle te leer van die ware lewe in Christus.

Prent 27: Gehoorsaam Die Woord Van God

Prent 27: Gehoorsaam Die Woord Van God

'n Kind van God is 'n nuwe mens wat die Woord van God gehoorsaam. Hy is dankbaar dat God sy sonde vergewe het. 'n Gelowige pleeg nie egbreuk nie; hy baklei en stry nie; hy steel nie en hy dien geen afgode, beelde of geeste nie. Die Heilige Gees gee die gelowige krag om van alle bose en verkeerde dinge weg te draai, om God vir alles in sy lewe te vertrou en om goed te doen.

Prent 28: Die Christelike Huisgesin

Prent 28: Die Christelike Huisgesin

Kyk 'n bietjie na hierdie huisgesin. Hulle dien saam die Here. Die man is lief vir sy vrou en die vrou respekteer haar man soos die Woord van God leer.

Hulle help en bemoedig mekaar en leer hulle kinders om die Here lief te hê. Hulle leer ook die kinders om God se Woord te gehoorsaam.

Die Christelike familie moet saam werk en bid vir God se koninkryk.

Prent 29: Wees Lief Vir Jou Vyande

Prent 29: Wees Lief Vir Jou Vyande

Jesus het vir sy dissipels geleer om alle mense lief te hê, selfs hulle vyande. Ons behoort enigiemand in nood te help, selfs mense van ander stamme. Jesus het eenkeer 'n storie vertel van 'n man wat deur diewe en rowers aangeval en beroof is. Iemand uit 'n ander stam het daar verbygekom en die swaargewonde reisiger opgehelp en versorg.

Hy het dit sonder voorwaardes en sonder betaling gedoen, omdat die reisiger in nood was.

Jesus het gesê ons moet goed doen aan ander.

Prent 30: Jesus Is Die Almagtige

Prent 30: Jesus Is Die Almagtige

Hierdie manne is besig om al hulle afgode en gelukbringers te verbrand. Hulle het daarin geglo voordat hulle Jesus begin dien het.

Christene moet ontslae raak van alles wat onder die invloed van die duiwel of bose geeste is. Die Here is baie magtiger en sterker as Satan, as bose geeste, afgode, gelukbringers, waarsêers of enige toordokter en toormiddels.

Ons moet God vertrou vir hulp, beskerming en genesing. Ons kan Hom met alles vertrou.

Prent 31: Die Uitdryf Van Bose Geeste

Prent 31: Die Uitdryf Van Bose Geeste

In hierdie prent sien ons 'n man wat besete is van bose geeste. Hy kon nie met toue en kettings gebind word nie. Die bose geeste in hom was te sterk. Jesus het die bose geeste beveel om uit die man te gaan. Hulle moes Jesus gehoorsaam, omdat Hy baie sterker en magtiger is as Satan of enige van sy geeste. So is die man vrygemaak van al hierdie bose geeste en hy het dadelik vir sy vriende gaan vertel wat Jesus vir hom gedoen het. Onthou, Jesus is baie sterker as die duiwel en sy bose geeste.

As iemand deur bose geeste lastig geval word, kan hy/sy gelowiges vra om vir hom te bid. Die persoon kan saam met hom/haarbid en die Here Jesus Christus vra om die bose geeste weg te stuur. As iemand deur een of meer bose geeste besit word, kan gelowiges vir so iemand bid en God in die Naam van Jesus Christus vra om die bose geeste te laat uitgaan. Jesus het die mag om so 'n persoon vry te maak van enige beheer wat Satan oor hom/haar mag hê.

Prent 32: Om Jesus Te Volg

Prent 32: Om Jesus Te Volg

In hierdie prent sien ons 'n gelowige wat versoek word om Jesus nie langer te dien nie.

Satan wil hê dat ons van God moet vergeet en ons lewens inrig volgens geld, klere, tabak, sterk drank en allerlei wêreldse plesier. Satan vertel vir ons dat al hierdie dinge 'n mens gelukkig maak. Maar Satan is 'n leuenaar en hy probeer om ons te verlei en uiteindelik te vernietig. God het gesê: "Onderwerp julle dan aan God. Staan die duiwel teë en hy sal van julle af wegvlug" (Jak 4:7). God is ons Vader in die hemel. Hy ken die behoeftes van sy kinders en Hy het belowe om goeie dinge vir hulle te gee wat dit van Hom vra. Wanneer ons God vertrou en sy Seun Jesus Christus gehoorsaam, is God se krag tot ons beskikking wanneer ons versoek word.

Prent 33: As Ons Sondig

Prent 33: As Ons Sondig

Jesus het eendag hierdie storie vertel: 'n Jong man het sy ouerhuis verlaat, ver weggegaan en baie verkeerde dinge gedoen. Hy het al die geld wat sy pa vir hom gegee het, uitgemors en het losbandig gelewe. Toe het sy geld opgeraak. 'n Groot droogte het in die land uitgebreek en hierdie jong man het baie arm en honger geword. Hy was skielik jammer dat hy ongehoorsaam was. Hy het opgestaan, na sy pa toe teruggegaan en hom om vergifnis gevra. Omdat sy pa hom liefgehad het, het hy die seun vergewe en teruggeneem in sy huis.

Hierdie verhaal leer vir ons dat as ons sondig, ons die sonde kan bely. As ons dit opreg bedoel, sal God ons sonde vergewe en ons verhouding met Hom herstel.

Prent 34: Siekte

Prent 34: Siekte

Die man en vrou in hierdie prent lyk baie hartseer. Een lid van hulle huisgesin is baie siek. Wat moet God se mense doen as hulle siek word?

Hulle moet tot God bid en glo dat Hy sal doen wat die beste is. God het die mag om die siek man gesond te maak, of om te sorg dat hy die regte mediese behandeling kry.

God het sy kinders lief en Hy beheer alles wat met hulle gebeur. God beskerm die gelowige teen Satan, daarom moet ons nie vir Satan bang wees nie, maar op Jesus vertrou om na ons om te sien. Jesus is met ons. Hy sal ons sy vrede in tye van swaarkry gee.

Prent 35: Die Dood

Prent 35: Die Dood

Ons almal weet dat ons eendag sal doodgaan. Wat gebeur dán met ons?

Wanneer 'n gelowige doodgaan, gaan sy gees terug na God toe. So leer die Bybel ons. Die afgestorwene se familie en vriende hoef nie onbedaarde smart te beleef nie. Gelowiges hoef ook nie vir die dood bang te wees nie, omdat ons weet dat God ons liefhet en dat Hy ons gered het van die sonde.

Mense wat nie in Jesus glo nie, het nie hierdie hoop op lewe saam met God as hulle sterf nie. Hulle gaan na die plek van ewige straf, die hel. Waarheen wil jy gaan wanneer jy sterwe?

Prent 36: Die Liggaam Van Christus

Prent 36: Die Liggaam Van Christus

Hier sien ons sommige dele van die menslike liggaam. Elke liggaamsdeel het sy eie taak om te verrig. Die oog kyk, die ore hoor en die mond eet en praat. Al die liggaamsdele werk saam. As een lid siek is of seerkry, ly die hele liggaam daaronder. God se Woord leer vir ons dat gelowiges soos die lede van een liggaam (die kerk) moet saamwerk.

Jesus is die hoof van die liggaam. God het vir elke gelowige 'n taak om te verrig, byvoorbeeld om te bid, om te onderrig, om liedere tot eer van God te sing, om te boer, om die familie van voedsel te voorsien of om hulle kos te kook. Elke mens moet sy taak vir die Here Jesus verrig. Elkeen moet sy bydrae lewer sodat die liggaam van Christus 'n sterk geheel kan wees. Alle gelowiges moet mekaar liefhê en saamwerk, anders sal die hele liggaam van Christus daaronder ly.

Prent 37: Christelike Byeenkomste

Prent 37: Christelike Byeenkomste

Alle gelowiges behoort gereeld bymekaar te kom. Ons moet saam uit God se Woord leer, saam bid en liedere tot sy eer sing. Ons moet ook dankoffers na die byeenkomste van gelowiges bring vir die werk van God. In hierdie prent sien ons gelowiges saam brood breek en wyn uit die beker drink.

Die brood herinner ons aan die liggaam van Jesus wat vir ons aan die kruis deurboor is.

Die beker met wyn herinner ons aan sy bloed wat vir ons aan die kruis gevloei het om ons sonde af te was. Ons moet altyd Christus se dood onthou sodat ons Hom kan liefhê met alles wat in ons is.

Prent 38: Jesus Kom Weer

Prent 38: Jesus Kom Weer

Op 'n dag sal Jesus skielik na die aarde terugkeer. Net God die Vader weet wanneer daardie dag gaan kom. Dan sal Jesus kom om al die gelowiges op die aarde saam met Hom te neem. Al die gelowiges wat dan reeds gesterf het, sal opgewek word. Hulle grafte sal leeg wees. Die wat nog lewe sal ook saamgaan.

Alle gelowiges sal die Here Jesus ontmoet en vir altyd saam met Hom bly. Die ongelowiges sal agtergelaat word om die oordeel van God te ontvang.

Ons weet nie wanneer Jesus na die aarde sal terugkeer nie, maar ons moet elke dag gereed wees. Is jy gereed om die Here Jesus te ontmoet as Hy weer kom?

Prent 39: Hoe Om Vrug Te Dra

Prent 39: Hoe Om Vrug Te Dra

Net soos die vrugteboom in hierdie prent vrugte dra, so moet die kind van God ook vrug dra. Ons noem dit die vrug van die Heilige Gees. Jesus het eenkeer gesê: "Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in My bly en Ek in hom, dra baie vrugte, want sonder My kan julle niks doen nie" (Joh 15:5).

God se Heilige Gees woon en werk in ons hart om die vrug van liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing te dra. As die takke van die boom nie vrug dra nie, word hulle gesnoei en verbrand. Die volgelinge van Jesus Christus dra baie vrug. Dit maak God, ons hemelse Vader, baie bly.

Prent 40: Gaan Vertel Vir Ander Mense

Prent 40: Gaan Vertel Vir Ander Mense

Hierdie prent wys vir ons hoe 'n dissipel van Jesus vir ander mense die goeie nuus van Jesus Christus vertel. Jesus het sy dissipels ook opdrag gegee om vir alle mense op die aarde van Hom te vertel: dat Hy aan die kruis gesterf het, maar opgestaan het uit die dood, sodat hulle ook gered kan word van sonde en van die dood. God se Heilige Gees sal vir ons help om voor mense van Christus te getuig. Jy kan ook nou vir jou familie en vriende gaan vertel wat jy alles uit hierdie program geleer het.

Información relacionada

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

La "Buena Noticia" audio-visual - Este conjunto audiovisual cuenta con 40 imágenes para presentar una visión general de la Biblia desde la Creación hasta Cristo. Cubre el mensaje de salvación y la enseñanza básica de la vida cristiana. Está disponible en más de 1300 idiomas.

Cómo usar los recursos audio visuales de GRN - 1: Compartir el Evangelio facilmente - Este articulo ofrece una introduccion a algunas de las diferentes maneras en que los recursos visuales de GRN pueden ser usados en el ministerio

Cómo usar los recursos Audio Visuales de GRN - 2 Profundizar - Este articulo explica mas explicaciones de como la gente aprende de historias y por que las historias no necesitan mucho comentario adicional.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach