unfoldingWord 43 - Kilise Başlıyor

Outline: Acts 1:12-14; 2

Script Number: 1243

Language: Turkish

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

İsa göğe döndükten sonra havarilerle diğer imanlılar -İsa’nın buyurduğu gibi- Yeruşalim’de kaldılar ve sürekli dua etmek için toplanmaya başladılar.

Yahudiler her yıl Fısıh Bayramı’ndan 50 gün sonra Pentikost Günü denen önemli günü kutlarlardı. Pentikost, Yahudilerin buğday hasadını kutladıkları bayramıydı. Yahudiler Pentikost Günü’nü birlikte kutlamak için bütün dünyadan Yeruşalim’e gelirlerdi. Bu defa Pentikost Günü, İsa’nın göğe dönüşünden yaklaşık bir hafta sonra oldu.

İmanlılar bir aradaydı. Ansızın bulundukları ev şiddetli rüzgârın sesine benzer bir sesle doldu. Sonra ateşten dillere benzer bir şeyler her imanlının başı üzerine indi. Hepsi Kutsal Ruh’la dolup başka dillerde konuşmaya başladı.

Yeruşalim’deki insanlar bu sesi duydular ve olanları görmek isteyenlerden bir kalabalık oluştu. İmanlıların Tanrı’nın harikalarını ilan ettiklerini duyan insanlar bunu kendi öz dillerinde işittikleri için hayrette kaldılar.

Bazıları imanlıları sarhoş olmakla suçladılar. Ama Petrus ayağa kalkıp kalabalığa şöyle seslendi: “Beni dinleyin! Bu adamlar sarhoş değiller! Bu gördüğünüz, Tanrı’nın Yoel Peygamber’in diliyle ilan ettiği, ‘Ahir zamanda insanlara Ruhum’dan dökeceğim!’ vaadinin gerçekleşmesidir.”

“Ey İsrail halkı! Kendiniz zaten gördüğünüz ve bildiğiniz gibi, İsa Tanrı’nın kudretiyle birçok alâmet ve mucize yapan bir insandı. Ama siz O’nu çarmıha gerdiniz!”

“İsa öldüyse bile, Tanrı O’nu ölümden diriltti. Böylece, ‘Sen Kutsal Olanı’nı mezarda çürümeye bırakmayacaksın.’ peygamberlik sözü yerine gelmiş oldu. Biz Tanrı’nın İsa’yı diriltmesine şahit olduk.”

“İsa şu anda Baba Tanrı’nın sağındadır. İsa vadettiği gibi Kutsal Ruh’u gönderdi. Şimdi görüp işittiğiniz bu şeylere Kutsal Ruh sebep oluyor.”

“Siz bu adamı -İsa’yı- çarmıha gerdiniz. Ama şunu kesinlikle bilin: Tanrı İsa’yı hem Rab hem Mesih yapmıştır!”

Petrus’un dediği sözler dinleyenleri çok etkiledi. Bu yüzden onlar, Petrus’la diğer havarilere, “Kardeşler, ne yapmalıyız?” diye sordular.

Petrus onlara şöyle cevap verdi: “Her biriniz tövbe edip İsa Mesih’in adıyla vaftiz olmalı. O zaman Tanrı günahlarınızı affeder. Sonra da size Kutsal Ruh’u armağan eder.”

Yaklaşık üç bin kişi Petrus’un dediğini kabul ederek İsa’ya iman etti. Onlar vaftiz oldular ve Yeruşalim’deki kiliseye katıldılar.

İmanlılar sürekli olarak havarilerin öğretisini dinliyor, birlikte vakit geçiriyor, yemek yiyor ve dua ediyorlardı. Seve seve birlikte Tanrı’ya hamdediyor, her şeyi paylaşıyorlardı. Herkes onların hakkında iyi düşünüyordu. Her gün daha çok insan imana geliyordu.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?