unfoldingWord 21 - Tanrı Mesih’i Vadediyor

unfoldingWord 21 - Tanrı Mesih’i Vadediyor

Script Number: 1221

Language: Turkish

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Ta baştan beri Tanrı Mesih’i göndermeyi planlamıştı. Mesih’le ilgili ilk vaat Adem’le Havva’ya verildi: Tanrı, Havva’nın soyunun yılanın başını ezeceğini vadetti. Havva’yı aldatan yılan Şeytan’dı. Bu vaat, Mesih’in Şeytan’ı tümüyle mağlup edeceği anlamına gelir.

Tanrı İbrahim’e, yeryüzündeki bütün halkların onun sayesinde kutsanacağını vadetti. Bu kutsama, Mesih’in gelişiyle gerçekleşecekti. Mesih, yeryüzündeki her halktan olan insanların kurtulmasını mümkün kılacaktı.

Tanrı Musa’ya, gelecekte kendisi gibi başka bir peygamber göndereceğini vadetti. Bu, gelecek olan Mesih’le ilgili daha bir vaattir.

Tanrı, Kral Davut’a, soyundan bir kişinin Tanrı’nın halkının kralı olarak ebedî hüküm süreceğini vadetti. Bu, Mesih’in Davut’un soyundan olacağı anlamına gelir.

Yeremya Peygamber vasıtasıyla Tanrı, halkıyla Yeni Ahit yapacağını vadetti. Ancak Yeni Ahit, Tanrı’nın İsrail’le Sina Dağı’nda yaptığı ahit gibi olmayacak. Yeni Ahit’te Tanrı yasalarını insanlarının yüreğine yazacak, herkes Tanrı’yı kişisel olarak tanıyacak, O’nun halkı olacak ve Tanrı onların günahlarını affedecek. Bu Yeni Ahit bizzat Mesih tarafından yapılacaktı.

Tanrı’nın peygamberleri ayrıca Mesih’in bir peygamber, kâhin ve kral olacağını bildirdiler. Peygamber, Tanrı’nın sözlerini işiten ve duyuran kişidir. Tanrı’nın göndereceğini vadettiği Mesih kâmil bir peygamber olacaktı.

İsrailli kâhinler, günah işleyen halkın cezasının karşılığında Tanrı’ya kurban sunarlardı. Kâhinler ayrıca halk için Tanrı’ya dua ederlerdi. Mesih, kendini Tanrı’ya kâmil kurban olarak sunan kâmil bir kâhin olacaktı.

Kral, bir krallık üzerinde hüküm süren ve insanları yargılayan biridir. Mesih, babası Davut’un tahtında oturan kâmil kral olacaktı. Bütün dünya üzerinde ebedî hüküm sürecek, her zaman doğru karar verecekti.

Tanrı’nın peygamberleri Mesih’le ilgili daha çok gerçeklerden haber verdiler. Malaki Peygamber Mesih’in gelişinden önce büyük bir peygamberin geleceğini bildirdi. Yeşaya Peygamber Mesih’in bakireden doğuşunu müjdeledi. Mika Peygamber onun Beytlehem kentinde doğacağını ilan etti.

Yeşaya Peygamber Mesih’in Celile’de yaşayacağından, yüreği ezik olanlara teselli vereceğinden, tutsaklara serbest bırakılacaklarını, zindanlarda bulunanlara kurtulacaklarını ilan edeceğinden haber verdi. Üstelik Mesih’in hasta olanlara, duyamayan, göremeyen, konuşamayan ve yürüyemeyen insanlara şifa vereceğini bildirdi.

Yeşaya Peygamber ayrıca Mesih’in hiçbir sebep olmadan nefretle reddedileceğinden haber verdi. Başka peygamberler Mesih’i öldürenlerin giysileri için kura çekeceklerini ve Mesih’in bir dostu tarafından ihanete uğrayacağını önceden bildirdiler. Zekeriye Peygamber, Mesih’e ihanet etmesi için o adama ücret olarak otuz gümüş verileceğini söyledi.

Peygamberler ayrıca Mesih’in ölümüyle ilgili önbildirilerde bulundular. Yeşaya’nın bildirdiği üzere, insanlar Mesih’e tükürecek, alay edecek, vuracaklar; ellerini, ayaklarını delecekler. Mesih hiçbir kötülük yapmamasına rağmen çok acı ve sıkıntı çekerek ölecek.

Peygamberler Mesih’in kâmil ve günahsız olacağını, diğer insanların günahının cezasını çekerek öleceğini bildirdiler. Çekeceği ceza Tanrı’yla insanlar arasında barış sağlayacak. Bu sebeple Tanrı, Mesih’in ezilmesini uygun gördü.

Peygamberler Mesih’in öleceğini ve Tanrı’nın O’nu ölümden dirilteceğini bildirdiler. Mesih’in ölümü ve dirilişi vasıtasıyla Tanrı, günahkârların kurtuluşu ve Yeni Ahit’in başlatılması ile ilgili planını gerçekleştirecekti.

Tanrı peygamberlere Mesih’le ilgili çok şey bildirmişti, ama Mesih bu peygamberlerden hiçbirinin döneminde gelmemişti. Son peygamberliğin üzerinden 400’den fazla yıl geçtikten sonra, tam zamanında Tanrı Mesih’i dünyaya gönderdi.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons