unfoldingWord 29 - Ang Walay Kaluoy nga Sulugoon

unfoldingWord 29 - Ang Walay Kaluoy nga Sulugoon

Outline: Matthew 18:21-35

Script Number: 1229

Language: Cebuano

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Usa ka adlaw, nangutana si Pedro kang Jesus, “Magtutudlo, kapila ba gayod ako mopasaylo sa akong igsoon nga nakasala kanako? Kapito ba?” Mitubag si Jesus, “Dili lang kapito, kondili pasayloa siya sa makadaghan.” Ang buot ipasabot ni Jesus nga gikinahanglan nga kanunay gayod kitang mopasaylo. Unya gisulti ni Jesus kini nga istorya.

Miingon si Jesus, “Ang gingharian sa Dios sama sa usa ka hari nga gusto makighusay sa utang sa iyang mga sulugoon. Usa sa mga sulugoon niya naay utang nga dako kaayo nga nagkantidad ug 200,000 ka tuig nga suhol sa pagtrabaho.”

“Tungod kay dili makabayad ang sulugoon sa iyang utang, miingon ang hari, ‘Ibaligya kining tawhana ug ang iyang pamilya aron mahimong ulipon, ug makabayad siya sa iyang utang kanako.’”

“Miluhod siya sa atubangan sa hari ug miingon, ‘Palihog kaloy-i intawon ako. Pagabayran ko ikaw sa tanan kong mga utang kanimo.’ Ug mibati ug kaluoy ang hari sa sulugoon, mao nga giwala sa hari ang tanan niyang mga utang ug gipalakaw siya.”

”Apan pagbiya niya sa hari, nakita niya ang usa niya ka kauban nga sulugoon nga nakautang kaniya ug upat ka bulan nga suhol sa pagtrabaho. Giliab niya ang iyang kauban nga sulugoon ug giingnan, ‘Bayri ko sa imong utang kanako.’”

“Ang iyang kauban nga sulugoon miluhod sa iyang atubangan ug miingon, ‘Kaloy-i intawon ako. Pagabayran ko ikaw sa tanan kong mga utang kanimo.’ Apan ang nahitabo, gipapriso hinuon niya ang iyang kauban nga sulugoon hangtod mabayran niya ang iyang mga utang.”

“Nakit-an sa ubang mga sulugoon ang nahitabo ug wala sila mahimutang sa iyang gihimo. Miadto sila sa hari ug gisulti nila ang tanan nga nahitabo.”

“Gipatawag sa hari ang sulugoon ug giingnan, ‘Daotan ka nga sulugoon! Gikalimtan ko na gani ang imong mga utang tungod kay nagpakiluoy ka kanako. Unya wala nimo buhata ang gihimo nako kanimo.’ Nasuko ug maayo ang hari mao nga iyang gipapriso ang daotan nga sulugoon hangtod mabayran niya ang tanan niyang mga utang.”

Human niini miingon si Jesus, “Mao usab kini ang himoon sa akong Amahan sa langit sa tanan nga dili makapasaylo sa kinasingkasing sa iyang isigkatawo nga nakasala kaniya.”

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons