Die Lewende Christus

Die Lewende Christus

Outline: A Survey of the Life of Christ for Evangelism and Basic Bible Teaching. Comes with a 120 picture set.

Script Number: 440

Language: Afrikaans

Theme: Sin and Satan (Deliverance, Light/Darkness, Sin, disobedience); Christ (Jesus, Our Substitute, Resurrection of Jesus, Son of God, Saviour of Sinful Men, Birth of Christ, Sacrifice / Atonement, Death of Christ, Life of Christ, Authority, Jesus, Our Shepherd); Eternal life (Salvation, Broad & Narrow Ways); Character of God (Love of God, Grace and Mercy, Nature, character of God, Word of God (the Bible), Power of God / Jesus); Living as a Christian (Prayer, petition, Worship, Witnessing, Second Birth, Obedience, Spiritual Growth, Peace with God, Forgiveness, Faith, trust, believe in Jesus, Spiritual Life, Christian values, Humility); Bible timeline (End Time, Second Coming, Gospel, Good News); Problems (Materialism, Evil Spirits, demons, Problems, troubles, worries)

Audience: General

Style: Monolog

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism

Bible Quotation: Extensive

Status: Publishable

Script Text

Deel 1: Prent 1-14

Deel 1: Prent 1-14

Die Christus se koms na die aarde

Inleiding

Inleiding

Wie is Jesus Christus? Wanneer is Hy gebore en wat het Hy alles gedoen? Waar kom Hy vandaan? Al die antwoorde op hierdie vrae kry ons in die Bybel, die boek van God. Alles wat ons nodig het om van God te weet, staan in die Bybel geskryf. Die Bybel leer ons wat reg aan die begin gebeur het, toe die wêreld ontstaan het. Luister met aandag terwyl jy na prent 1 tot 14 kyk en jy sal hoor waarom en hoe Jesus Christus na die aarde toe gekom het. Elke keer as jy hierdie musiek hoor (musiek), moet jy weet dit is tyd om na die volgende prent te blaai.

Prent 1

Prent 1

Van altyd af het God bestaan. Van die begin af was Hy daar. Jesus Christus was ook van altyd af daar, saam met God. God het Homself deur Jesus aan ons kom wys. Die Bybel is God se boek waarin God se wil vir die mens opgeskryf is. Alles wat ons van Jesus en God moet weet, is in die Bybel aangeteken. Die Bybel noem Jesus ook die lig van die wêreld. Dit is omdat Hy vir mense wat in Hom glo, die pad na God wys. Jesus gee vir alle mense wat in Hom glo, die ewige lewe. Hierdie lewe is om vir altyd te lewe, saam met God, waar Hy is.

Prent 2

Prent 2

Ons het gesê Jesus was aan die begin reeds daar saam met God. Hy het alles in die heelal gemaak. Hy het al die diere en die mense in hierdie wêreld gemaak. Die eerste man se naam was Adam en hy het die eerste vrou Eva genoem. Daardie tyd was daar geen siekte of dood nie. Daar was niks wat sleg was nie: geen moord, misdaad, inbrake, pyn en hartseer nie. Alles was goed, net soos God dit gemaak het.

Prent 3

Prent 3

God het Adam en Eva, die eerste mense, in 'n pragtige tuin laat woon. Hy het die tuin self aangeplant. Daar was baie lekker vrugte en ander kossoorte om van te eet. Daar was net een boom in die middel van die tuin waarvan die mense nie die vrugte mag geëet het nie. Adam en Eva het God vertrou en Hom gehoorsaam. Maar eendag het Satan in die vorm van 'n slang na Adam en Eva in die tuin gekom. Satan was ook een van God se skepsels. Maar Satan het teen God, wat goed is, gedraai en opstandig geraak, want hy wou soos God wees. En hy wou ook vir Adam en Eva teen God laat draai; hy vertel hulle toe 'n leuen. En in plaas daarvan dat die mense vir God glo, glo hulle toe Satan se leuen en eet van die vrugte wat God gesê het hulle nie moet eet nie. Satan het dus reggekry dat die mense aan God ongehoorsaam geword het en teen sy goeie wil opgetree het.

Deur hierdie verkeerde optrede het Adam en Eva sondaars geword. Sondaars is mense wat God nie gehoorsaam nie. Adam en Eva het God se woorde nie meer geglo nie. Hulle het nie meer God se wil vir hulle lewens vertrou nie. Die verhouding tussen hulle en God is verbreek, omdat hulle gekies het om God se opdragte en waarheid te verwerp. Verwerp beteken om teen iets te wees of om nie daarin te glo nie.

Prent 4

Prent 4

God het Adam en Eva weggestuur uit die pragtige tuin waar hulle tot nou toe gebly het. Alles op die aarde het heeltemal verander; die lewe het moeilik en vol probleme geword. Hartseer, pyn, diefstal, moord, siekte en dood het in die wêreld gekom en van daardie tyd af het alle mense wat gebore is, gelewe sonder om God en sy goeie wil te ken. Almal het al hoe meer volgens Satan se maniere en sy planne gelewe.

Maar God het mense nog altyd liefgehad en Hy het 'n plan gehad om alle mense te red van Satan se planne wat nooit vir die mense goed is nie, en wat lei tot die dood.

Prent 5

Prent 5

Intussen het die mense al hoe meer geword. Hulle het al heeltemal vergeet dat God bestaan en dat Hy vir hulle omgee, en ook dat Hy net die beste vir hulle wil gee. Daarom het die meeste mense slegte dinge gedink en gedoen en ook nie van beter geweet nie. Maar tog was daar een man tussen hulle wat vir God geken het en Hom gehoorsaam het. Sy naam was Abraham.

Abraham en sy vrou Sara was al baie oud en hulle kon nie kinders hê nie. Julle kan vir Abraham in die prent sien. Maar een nag toe sê God vir Abraham: "Kyk bietjie na die hemel en probeer om die sterre te tel. Jou nageslag sal net so baie wees as wat daar sterre in die hemel is." God het ook belowe dat al die mense op die aarde deur Abraham se nageslag geseën sal word. Hier beteken dit dat hulle baie bly sal wees omdat hulle verhouding met God weer sal regkom en sal wees soos Adam en Eva se verhouding met God aan die begin, voordat hulle sonde gedoen het.

Abraham het nie alles verstaan nie,maar hy het God vertrou en alles geglo wat God beloof het. En sowaar, toe Abraham 100 jaar oud was, het Abraham se vrou Sara geboorte gegee aan 'n seun.

Prent 6

Prent 6

Abraham het baie oud geword voordat hy doodgegaan het, en baie jare daarna het sy seun, en later sy kinders, en jare daarna hulle kinders, en later hulle kinders se kinders ook gelewe en doodgegaan. En nog baie jare later het God een van sy engele, dit is een van sy boodskappers uit die hemel waar God woon, afgestuur na die land van Israel. Die engel het eers die stad Jerusalem, die hoofstad van Israel besoek. Daar was 'n groot tempel in die stad. Dit was die hoofplek waar die mense wat in God geglo het, gegaan het om te bid. Bid beteken om met God te praat.

In die tempel het daar 'n priester diens gedoen met die naam van Sagaria. (Sy werk was om diere-offers in die tempel tot God te offer en vir die mense van Israel tot God te bid.) Sagaria en sy vrou Elisabet het ook net soos Abraham en Sara eers, geen kinders gehad nie. Maar eendag terwyl Sagaria in die tempel gebid het, het die engel van God by hom gekom en vir hom gesê, "Moenie bang wees nie, Sagaria. Jou vrou Elisabet gaan 'n seun hê. Jy moet hom Johannes noem. Jy sal baie bly wees oor sy geboorte en baie ander mense sal deur sy lewe vreugde vind. Jou seun sal 'n belangrike dienaar van God word. Die Heilige Gees van God sal van sy geboorte af by hom wees."

Alles het gebeur net soos die engel vir Sagaria gesê het. Johannes is gebore en het grootgeword en 'n belangrike dienaar en profeet van God in Israel geword. 'n Profeet is iemand deur wie God belangrike boodskappe vir mense gee.

Prent 7

Prent 7

'n Paar maande nadat die engel met Sagaria gepraat het, het dieselfde engel ook aan 'n jong meisie in Israel verskyn. Haar naam was Maria. Sy het nog nooit saam met 'n man geslaap nie. Die engel het vir Maria gesê, "Jy sal swanger word en 'n Seun hê. Jy moet Hom Jesus noem. Die Heilige Gees van God sal oor jou kom; daarom sal die Baba die Seun van God genoem word."

Prent 8

Prent 8

Maria was verloof aan 'n man met die naam Josef. Hy was ook 'n afstammeling van Abraham. Josef was 'n goeie man. Toe hy agterkom dat Maria 'n baba verwag, het hy besluit om nie meer met haar te trou nie. Maar die engel van God het in 'n droom aan Josef verskyn en vir hom gesê: "Moenie bang wees om met Maria te trou nie, want die Baba in haar is van die Heilige Gees van God. Sy sal 'n Seun in die wêreld bring en jy moet Hom die naam Jesus gee, want dit is Hy wat die mense van hulle sonde sal vrymaak." Die naam Jesus beteken ook Redder. 'n Redder help 'n mens gou uit gevaar.

Prent 9

Prent 9

Josef is toe met Maria getroud. Hulle het na die dorpie Betlehem gereis, want dit is waar Josef se familie vandaan gekom het. Daar was so verskriklik baie mense in die dorpie, dat Josef en Maria nêrens blyplek kon kry nie. Hulle moes in 'n stal bedoel vir diere bly. En daar in die stal is Jesus toe gebore.

Prent 10

Prent 10

In die veld buitekant die dorpie was skaapwagters besig om hulle skape op te pas, toe 'n engel van God skielik aan hulle verskyn en sê: "Moenie bang wees nie. Ek bring vir julle goeie nuus. Die nuus is bedoel vir alle mense. Dit is dat daar vandag 'n Redder vir julle gebore is, hier in Betlehem. Hy is die Christus. En dit is vir julle die teken: julle sal 'n Kindjie vind wat in 'n voerbak vir diere lê."

Daar het nog baie engele saam met die engel verskyn wat God prys en sê: "Vrede op aarde vir elke mens aan wie God guns bewys (om te help)." (Prys beteken om met respek goeie dinge te sê van iemand, terwyl die dinge wat jy vir daardie persoon doen, wys dat jy vir hom respek het.)

Prent 11

Prent 11

Dadelik het die skaapwagters in die dorpie ingegaan. En daar het hulle die baba Jesus saam met Maria en Josef gekry, net soos die engel vir hulle gesê het. Die skaapwagters was nie geleerde mense nie, maar hulle het goed verstaan dat hierdie Jesus 'n baie spesiale Baba was. Daarom het hulle vir God dankie gesê en Hom geprys, want hulle was baie bly.

Prent 12

Prent 12

Maria en Josef het die baba Jesus na die tempel geneem om vir God te gaan dankie sê vir hierdie Kindjie en om vir God te gaan sê dat hulle Hom gaan vertrou vir alles wat in die Kind se lewe moet gebeur. Onthou jy dat die tempel mos die hoof-aanbiddingsplek was waar die mense tot God gaan bid het. Daar was ook 'n ou man met die naam Simeon in die tempel. Simeon het God se belofte om 'n Redder, Jesus Christus, na die wêreld te stuur, geglo. Simeon het uitgesien na die dag dat dit sou gebeur. Toe Simeon die baba Jesus sien, het hy Hom in sy arms geneem en tot God gebid en gesê, "Met my eie oë het ek nou gesien wat U gedoen het om u mense te red en baie mense van ander nasies sal ook deel daarvan wees. U groot krag is 'n lig vir al die nasies, en dit sal eer bring vir die mense van Israel."

Daar was ook 'n ou profetes in die tempel. 'n Profeet of profetes is mos 'n persoon deur wie God vir mense belangrike boodskappe gee om hulle te waarsku of om hulle moed in te praat. Haar naam was Anna. Nadat sy Jesus gesien het, het sy vir almal gaan vertel dat hierdie Kind gekom het om hulle te red. Simeon en Anna het altwee geweet dat Jesus die Christus was wat God beloof het om na die aarde toe te stuur. Christus beteken "gesalfde" of "uitverkorene". "Gesalfde" beteken eenkant gesit. "Uitverkorene" beteken "die Een wat gekies is". Jesus is deur God gekies om die wêreld te kom red.

Prent 13

Prent 13

'n Groepie baie slim manne het in hierdie tyd na Israel gereis. Hulle het rondgevra, "Waar is die Baba wat as Koning van die Jode, die mense van Israel, gebore is? Ons het sy ster in die ooste gesien en het gekom om aan Hom respek te bewys." Die wyse manne het die ster na Betlehem gevolg. Toe hulle Jesus daar kry, het hulle vir Hom geskenke gegee en Hom aanbid.

Die koning van Israel in daardie tyd, Herodes, was baie jaloers toe hy hoor van die wyse manne se besoek aan Jesus, veral omdat hulle gesê het Jesus is gebore as Koning van die Jode. Herodes wou vir Jesus doodmaak. 'n Engel van God het Josef hieroor in 'n droom gewaarsku. Josef het Maria en die Baba geneem en na die land Egipte gevlug. Daar het hulle tot met die dood van Koning Herodes gebly. Toe eers is hulle terug na Israel. Hulle het in die dorpie Nasaret gaan woon.

Prent 14

Prent 14

Elke jaar het Josef en sy familie na die tempel in Jerusalem gereis om daar 'n fees by te woon wat tot eer van God en uit dankbaarheid aan God gehou is. Die fees is die Paasfees genoem.

Jesus was 12 jaar oud toe hulle weer soos die gewoonte was, na Jerusalem opgetrek het en die tempel besoek het. Daar het Jesus met die onderwysers gesels. Almal was baie verbaas dat Jesus so baie van God geweet het. Jesus het geweet dat God sy hemelse Vader was, maar niemand anders het dit verstaan nie. Jesus het grootgeword en al meer mense was hom goedgesind. God was ook hom ook goedgesind. (Jesus het verstandelik en liggaamlik gegroei en in guns by God en die mense toegeneem.)

Kom ons kyk ’n bietjie wat ons tot nou toe geleer het

Kom ons kyk ’n bietjie wat ons tot nou toe geleer het

Dit is vandag meer as 2 000 jaar vandat Jesus in die land Israel gebore is. Soos jy nou gehoor het, was Jesus se geboorte en sy kinderjare baie spesiaal. Ons het ook gehoor dat Adam en Eva aan die begin, met die ontstaan van die heelal, veroorsaak het dat alle mense ná hulle in sonde lewe, sonder dat hulle God ken. Dit was toe hulle in die tuin van die vrugte geëet het wat God hulle verbied het om te eet. Maar God het 'n plan gemaak en vir Jesus gestuur om alle mense wat in Hom glo, die pad terug na God te wys.

Deel 2: Prent 15-32

Deel 2: Prent 15-32

Die Wonderwerke van Christus

Inleiding

Inleiding

Selfs voordat Jesus gebore is, het God baiekeer deur die profete aan Israel belowe dat Hy Iemand wat die Christus genoem sou word, na die aarde sou stuur om hulle te red. Die Christus sou mag hê oor Satan, sonde en die dood. Hy sou siekes gesondmaak, Hy sou omgee en sorg vir die armes en Hy sou baie wondertekens doen. Kom ons kyk na prent 15-32 om meer uit te vind oor die wonderwerke wat Hy gedoen het.

Prent 15

Prent 15

Onthou jy die ou priester Sagaria wat die seun Johannes gehad het? Wel, Johannes het grootgeword en was 'n groot profeet. Hy het in die woestyn gebly. Baie mense het soontoe gegaan om te hoor wat hy te sê gehad het. Hy het, soos die profete voor hom, vir die mense vertel dat God Iemand sou stuur om hulle te red. Hy het gewaarsku dat hulle hulle moet voorberei vir die Redder se koms en dat hulle moet wegdraai van hulle sonde, dit is hulle verkeerde manier van lewe. Baie mense het Johannes se boodskap geglo en hulle is in die water van die Jordaanrivier gedoop as 'n teken dat hulle wou wegdraai van hulle ou manier van lewe en leer om te lewe soos God wil.

Prent 16

Prent 16

Eendag, terwyl Johannes weer besig was om mense in die rivier te doop, het Jesus ook na hom toe gekom. Jesus het nie nodig gehad om enige verkeerde dinge te los nie, want Hy was sonder sonde. Tog wou Hy gehad het dat Johannes Hom ook in die rivier doop. In die prent kan julle sien hoe Johannes vir Jesus doop. Toe Jesus opkom uit die water, het die Heilige Gees van God in die vorm van 'n duif op Hom gekom en 'n stem uit die hemel het gesê, "Dit is my Seun vir wie Ek baie lief is; Ek is baie bly oor Hom."

Prent 17

Prent 17

Nadat Johannes vir Jesus gedoop het, het God se Heilige Gees Jesus die woestyn ingelei. Daar het Jesus vir 40 dae gebid en niks geëet nie. Dit het Hy gedoen om Hom voor te berei vir die werk wat Hy nog hier op aarde moes doen.

Toe kom Satan by Jesus. Hy het vir Jesus ook leuens vertel, net soos vir Adam en Eva in die tuin. Satan wou Jesus sover kry om sonde te doen, want hy wou keer dat Jesus aangaan met die werk wat Hy kom doen het; dit was om mense te kom red van hulle sonde en die dood. Hy het 'n paar keer probeer om Jesus te oorreed, maar Jesus het God en sy wil baie goed geken. Jesus het op elke leuen van Satan geantwoord en vir Satan aangehaal uit die Bybel, die boek waarin God se wil vir mense opgeskryf is. Alles in die Bybel is waar en bewys dat mense nie vir Satan kan vertrou nie, omdat hy leuens praat. Jesus het dit ook geweet en so elke keer Satan se leuens met die waarheid uit die Bybel verkeerd bewys. Satan kon geen houvas op Jesus kry nie. Na 'n ruk het Satan Hom met rus gelaat en weggegaan.

Prent 18

Prent 18

Hierna het Jesus na die streek Galilea, in die noorde van Israel gegaan. Daar het Hy 'n troue saam met sy ma en party van sy dissipels bygewoon. Dissipels was volgelinge van Jesus. Hulle het in Jesus geglo en alles wat Hy geleer het, en hulle wou volgens sy wil lewe.

Dit het gebeur dat die wyn by die onthaal opraak. Jesus sê toe vir die kelners, "Maak die kanne vol water." Die kelners het gemaak soos Hy gesê het. Hy sê toe vir hulle: "Skep nou daarvan uit en gaan gee dit vir die seremoniemeester." Toe die seremoniemeester die water proe, het dit klaar in die lekkerste wyn verander. En daar was genoeg vir al die gaste. Dit was die eerste wonderwerk wat Jesus gedoen het en dit het gewys dat Jesus groot mag het.

Prent 19

Prent 19

Na sy eerste wonderwerk, het Jesus nog baie ander wonderwerke gedoen. Meer en meer mense het gehoor van die wonderwerke wat Hy doen. Onder hulle was 'n belangrike godsdienstige leier met die naam Nikodemus. Toe hy hoor van alles wat Jesus doen, het hy een nag in die geheim vir Jesus gaan sien. Jesus het vir hom baie dinge geleer. Jesus het gesê, "Ek verseker jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Elke mens moet eers uit water en uit die Gees van God gebore word."

Dit is nie genoeg om normaalweg as 'n baba gebore te word nie. 'n Mens het nodig om weer gebore te word deur die werk van God se Heilige Gees. Die Heilige Gees oortuig mense van sonde en help hulle om weg te draai van hulle ou manier van lewe en van Satan se leuens. Dan sal hulle begin om te lewe soos God wil en om Hom bly te maak. En dan sal hulle weet dat Jesus almal wat in Hom glo, red.

Elke mens wat in Jesus glo, sal vir ewig saam met God lewe, maar elkeen wat nie in Jesus glo nie, sal tot niet gaan.

Prent 20

Prent 20

Jesus het rondgegaan en baie mense geleer. Eendag was Jesus weer op pad toe Hy moeg word. Hy het langs 'n waterput gaan sit. 'n Samaritaanse vrou het daar aangekom om te kom water skep. Dit beteken die vrou was nie 'n Jood van Israel nie; sy het behoort aan 'n ander volkegroep wat die Samaritane genoem is en in die land Samaria gewoon het.

Jesus het ook geweet dat sy 'n slegte vrou was. Sy het alreeds 5 mans gehad en die man met wie sy nou saamgebly het, was nie met haar getroud nie. Sy was baie verbaas toe Jesus haar vra om vir Hom 'n bietje water te gee. Jesus sê toe ook vir haar, "Jy weet nie wie Ek is nie. Jy moet My eintlik vra om vir jou lewende water te gee." Toe vertel Hy haar van die lewende water. Wat is dit?

Jesus het bedoel: om te lewe sonder om God te ken, is soos om baie dors te wees. Water kan nie hierdie dors les nie. Die lewende water wat Jesus gee, is die Heilige Gees. God gee sy Heilige Gees vir elkeen wat in Jesus glo.

Prent 21

Prent 21

Jesus het teruggegaan na Kana in Galilea, waar Hy die water in wyn verander het. 'n Regeringsamptenaar, dit was 'n baie belangrike man, het van 'n dorpie daar naby na Jesus toe gekom. Die man se seun was baie siek by die huis. Hy het Jesus gesoebat om te kom en sy seun gesond te maak. Jesus het net vir hom gesê: "Gaan maar huis toe, jou seun lewe." Op dieselfde oomblik waarop Jesus vir hom gesê het: "Jou seun lewe," het die seun gesond geword. Die mense wat hiervan gehoor het, het besef dat Jesus ook mag oor siekte het.

Prent 22

Prent 22

Eendag het Jesus vier vissermanne langs die see van Galilea gesien. Hulle name was Petrus, Andreas, Jakobus en Johannes. Jesus het na hulle geroep en sê: "Kom hier! Kom saam met My en Ek sal julle vissers van mense maak." 'n Groot groep mense was langs die see bymekaar. Jesus het die vissers gevra om een van die bote in die water in te stoot. Jesus het in die boot gaan sit en die mense op die strand oor God begin leer.

Prent 23

Prent 23

Toe Jesus die mense klaar geleer het, sê Hy vir Petrus: "Vaar met die boot na die diepsee en gooi die visnette uit om te vang." Petrus het Hom geantwoord: "Meneer, ons het die hele nag deur hard gewerk sonder om iets te vang. Maar as U so sê, sal ek weer probeer." Hulle het gedoen soos Jesus gesê het en hulle het so baie vis gevang dat die visnette wou skeur van die gewig van die vis. Hulle het na hulle maats in die ander boot geroep om te kom help. Toe hulle die vis inlaai, het altwee bote so vol geword dat hulle wou sink. Die vissers was baie verbaas. Nadat hulle die bote op die strand uitgetrek het, het hulle alles gelos en Jesus gevolg, oral waar Hy gegaan het, met ander woorde hulle het ook dissipels van Jesus geword. Onthou, dissiples was volgelinge van Jesus. Hulle het in Jesus geglo en ook alles geglo wat Hy geleer het. Daarom wou hulle ook volgens sy wil lewe.

Prent 24

Prent 24

By Kapernaum in Galilea het Jesus in die sinagoge ingegaan om die mense daar meer van God te leer. 'n Sinagoge was dié plek in elke dorpie waarheen die mense gegaan het om na lesse uit God se Woord, die Bybel, te luister en te gaan bid. Die mense was verbaas oor alles wat Jesus geleer het, want Hy het met soveel gesag gepraat. Dit beteken Hy het geweet waarvan Hy praat en die mense het Hom daarom maklik geglo. Terwyl Jesus praat, het 'n man wat 'n bose gees, dit is 'n slegte gees of demoon, in hom gehad het, skielik uitgeroep: "Ha! Wat het ons met U te doen, Jesus van Nasaret? Het U gekom om ons kwaad aan te doen? Ek weet wie U is: die heilige van God."

Jesus het geweet dat daar 'n bose gees in die man was. Jesus het vir die gees gesê: "Bly stil en gaan uit hom uit." Die bose gees moes na Jesus luister. Die gees het hard uitgeroep en uit die man gegaan. Deur hierdie wonderwerk het die mense gesien dat Jesus ook mag oor geeste het.

Prent 25

Prent 25

Jesus het daarvandaan saam met sy dissipels na Petrus se huis gegaan. Petrus se skoonma was baie siek met 'n hoë koors. Jesus het haar hand gevat en haar regop gehelp. Die koors het haar verlaat en sy het gesond geword, en vir hulle iets gegee om te eet. Van toe af het mense baie siek mense na Jesus toe gebring. Hy het hulle almal gesond gemaak en baie bose geeste uit mense weggejaag.

Prent 26

Prent 26

Jesus het aangehou om in Galilea rond te gaan en die mense van God geleer en siek mense gesond gemaak. Een so 'n man het 'n nare siekte gehad. Die siekte is melaatsheid genoem. Die man het Jesus baie mooi gevra om hom asseblief gesond te maak. Jesus het sy hand uitgesteek en die man aangeraak, en onmiddellik was die man gesond. Meer en meer mense het begin om agter Jesus aan te loop oral waar Hy gegaan het. Hulle wou luister wat Jesus alles leer en wou hê dat Hy hulle gesondmaak. Jesus kon amper nie in die dorpies ingaan nie, soos die mense saamgedrom het om Hom te sien.

Prent 27

Prent 27

'n Paar dae later het die skares gehoor dat Jesus by 'n sekere huis in die dorpie Kapernaum besig was om met mense te praat. Onder hierdie mense was daar ook van die plek se godsdienstige leiers. Daar was ook vier mans buitekant die huis wat baie graag 'n vriend wat verlam was, na Jesus wou bring sodat Hy die man man kon gesondmaak. Maar daar het so baie mense buite-om die huis saamgedrom dat die vier mans nie by die deur kon ingaan nie. Toe maak die vier 'n plan. Jy kan op die prent sien wat hulle gedoen het. Hulle het sowaar 'n opening in die huis se dak gemaak en die verlamde man deur die gat in die dak laat afsak tot voor Jesus se voete. Jesus sê toe vir die man, "Vriend, jou sondes word vergewe." En toe sê Hy vir die man: "Staan op, vat jou draagbaar en gaan huis toe." Die man het opgestaan en uitgestap by die huis. Almal was verbaas.

Die godsdienstige leiers het gesê: "Wie kan sondes vergewe behalwe God alleen?"Jesus het weer deur hierdie wonderwerk vir almal gewys dat Hy mag het oor siekte, maar nou ook dat Hy die mag het om sondes te vergewe.

Prent 28

Prent 28

Jesus het uitgegaan af see toe ... en soos Hy geloop het, sien Hy 'n man wie se naam Matteus was. (Sy ander naam was Levi.) Matteus was 'n tollenaar. Dit was iemand wat moes sorg en kyk dat al die mense van die land belasting betaal. Die mense het nie van tollenaars gehou nie, want tollenaars was partykeer skelm en het die mense te veel laat betaal. Hulle het die mense soms baie sleg behandel. Maar toe Jesus hom sien, sê Hy vir hom: "Volg My!" Matteus het dadelik opgestaan, alles net so gelos en agter Jesus aangeloop.

Hieruit het die mense geleer dat Jesus ook lief is vir baie slegte mense, soos diewe en oneerlike mense. Oneerlike mense vertel leuens. Jesus wou ook hê dat sulke mense in Hom glo en Hom begin volg.

Prent 29

Prent 29

Matteus nooi toe al sy vriende na 'n partytjie wat hy vir Jesus gereël het. Baie van Matteus se vriende was ook oneerlike tollenaars; sommige was regtig slegte mense. Toe die godsdienstige leiers sien dat Jesus saam met hierdie klomp skelms eet, vra hulle vir Jesus se dissipels: "Waarom eet Hy saam met tollenaars en sondaars?" Jesus het hulle gehoor en geantwoord, "Dié wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar dié wat siek is. Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars."

Prent 30

Prent 30

Jesus het na die hoofstad Jerusalem gereis. By die een ingang na die stad het Jesus 'n man gesien wat al vir 38 jaar lank verlam was. Die man het langs 'n waterpoel gelê. Die mense het dit die bad van Betesda genoem. Baie mense het geglo dat dit 'n baie spesiale bad water was en hierdie verlamde man het gehoop dat hierdie water hom kon gesondmaak. Maar hy kon nooit betyds in die water kom, op die presiese tyd wanneer hulle geglo het die water kon gesondmaak nie. Jesus sê toe vir die man: "Staan op, tel jou goed op en loop." Dadelik het die man gesond geword! Jesus het hierdie wonderwerk op 'n spesiale dag van die week gedoen wat die sabbatdag genoem is. Dit was die laaste dag van die week. Op hierdie dag het die mense gerus van hulle week se werk. Dit was 'n spesiale dag. Maar die Joodse godsdienstige leiers het baie spesiale reëls gemaak wat almal op die sabbat moes gehoorsaam. Hulle het mense selfs verbied om ander mense te help, want hulle het gesê dit was werk. Hulle het nie omgegee vir mense in nood nie. Daarom was hulle kwaad dat Jesus die verlamde man op die sabbatdag gesond gemaak het.

Prent 31

Prent 31

'n Ander keer, ook op 'n sabbat, het Jesus saam met van sy dissipels deur graanlande geloop en sommer van die graan gepluk en daarvan geëet. Weer het die godsdienstige leiers hulle beskuldig dat hulle die reëls van die sabbat gebreek het (maw nie volgens die reëls van die Sabbat geleef het nie). Jesus sê toe vir hulle: "Die sabbatdag is vir die mens gemaak en nie die mens vir die sabbatdag nie." Dit beteken: God wou gehad het dat die sabbat 'n dag moes wees waarop die mense kon rus, bid en ander mense help. God wou nie gehad het dat mense op hierdie dag moes swaarkry en hartseer wees nie. Hieruit het die mense geleer dat Jesus ook Heer van die sabbat is.

Prent 32

Prent 32

Op 'n ander sabbatdag was daar 'n man in een van die sinagoges wat 'n gebreklike hand gehad het. Die godsdienstige leiers het vir Jesus fyn dopgehou. Hulle wou sien of Hy hierdie man ook gaan gesondmaak op die sabbat. Hulle het nog redes gesoek sodat hulle Hom kon aankla daarvan dat Hy nie respek het vir hulle godsdienstige wette nie. Jesus was baie hartseer omdat hulle so hardkoppig was. Jesus sê toe vir die man met die gebreklike hand: "Steek jou hand uit!" Die man het sy hand uitgesteek en dit was gesond. Toe het die slegte godsdienstige leiers uitgegaan en begin planne maak om Jesus dood te maak.

Tyd om weer op te som

Tyd om weer op te som

Die mense van Israel was verbaas oor al die wonderlike dinge wat Jesus gesê en gedoen het. Hulle kon sien dat Jesus groot mag gehad het; daarom het so baie mense Hom begin volg en in Hom geglo. Maar die godsdienstige leiers van daardie tyd was baie jaloers op Jesus. Hulle het self nie geglo dat Hy die Christus is nie, die Gesalfde, die Een deur God self gekies, wat God beloof het om na die aarde toe te stuur.

Deel 3: Prent 33-45

Deel 3: Prent 33-45

Die dinge wat Christus die mense geleer het

Inleiding

Inleiding

Jesus het baie wonderwerke gedoen omdat Hy baie lief was vir die armes en mense in nood, maar Hy het die mense ook baie dinge geleer oor die koninkryk van God. Hy't hulle geleer hoe hulle moes lewe om God bly te maak. Luister nou na van die dinge wat Jesus vir die mense geleer het, terwyl jy na prent 33 tot 45 kyk.

Prent 33

Prent 33

In Galilea het Jesus eenkeer vir 'n hele nag tot God gebid. Vroeg die volgende oggend het Hy 12 man uitgekies tussen al sy dissipels. Hy het hulle apostels genoem. Die 12 apostels moes Jesus help om ander mense te leer wat Hy vir hulle geleer het. Die woord apostel beteken " gestuurde".

Jesus het saam met die apostels gestap tot waar daar 'n groot klomp mense bymekaar was. Die mense het van oor die hele land gekom om na Jesus te kom luister. Jesus het op 'n gelyk plek gaan sit en die mense baie dinge begin leer oor hoe om vir God te leer ken en vir Hom te lewe. So het Jesus oral waar Hy gegaan het vir die mense meer dinge oor God geleer. Hier is van die dinge wat Hy vir die mense geleer het.

Prent 34

Prent 34

'n Mens vat nie 'n lamp wat brand en dop dan 'n emmer daaroor om nie. Maar 'n mens sit dit op 'n tafel of iewers waar dit lig gee, sodat jy nie in die donker sit nie, maar kan sien wat jy doen. Jesus het ook vir sy dissipels gesê, "Julle is die lig vir die wêreld. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat die mense kan sien dat julle vir God lewe. Laat hulle die goeie dinge wat julle doen ook sien. Maar moenie verwag dat die mense julle daaroor prys nie. Hulle moet vir God, wat julle Vader in die hemel is, daaroor prys."

Dit het Jesus gesê omdat Hy self die lig van hierdie wêreld is. As ons Hom volg en Hom gehoorsaam, dra ons tog sy lig, al die mooi dinge wat Hy leer, in ons. Dit is waarom Jesus vir sy dissipels gesê het: "Julle is die lig vir die wêreld." Sy volgelinge kry hulle lig van Hom af, die eerste lig wat na die aarde gekom het, sodat mense meer van God kan leer en verstaan, en ook kan leer hoe om te lewe. Jesus was volmaak. Dit beteken Hy het niks gedink of gedoen wat sleg was nie; Hy was net goed. Sy lewe het soos 'n groot helder lig geskyn in 'n donker wêreld. Die donkerte beteken alles wat sleg en sondig is, soos geweld, hoogmoed, diefstal en moord. As ons Jesus se voorbeeld volg en lewe soos Hy ons geleer het, sal ons elkeen se lewe ook soos 'n lig skyn in 'n donker wêreld. As ons so lewe, sal mense nie kan help om die verskil te sien tussen ons en die ander mense wat nie vir God ken nie.

Prent 35

Prent 35

Jesus het die mense geleer om nie terug te baklei wanneer iemand met hulle moeilikheid soek nie. Jesus het gesê: "As iemand julle op die regterwang slaan, draai ook die ander wang na hom toe. Julle moet selfs julle vyande liefhê en julle moet bid vir mense wat julle wil kwaad aandoen." God weet as mense verkeerd teenoor ons optree. Hy self sal kwaaddoeners oordeel. Dit beteken Hy sal teen hulle optree, in hierdie lewe op aarde, of later nadat hulle gesterf het. Ons hoef nie wraak te neem teen slegte mense nie. Dit beteken ons moenie mense sleg behandel omdat hulle ons sleg behandel nie. God wil hê dat ons vir alle mense moet lief wees. Jesus het ook gesê: "Doen aan ander mense dit wat jy wil hê hulle aan jou moet doen."

Prent 36

Prent 36

Sommige mense kan baie hoogmoedig en skynheilig wees. Dit beteken hulle dink hulle is baie belangrik; eintlik dink hulle te veel van hulleself. Hulle doen ook baiekeer dinge om aandag te trek, ook wanneer hulle tot God bid. Dit is nou sodat ander mense kan sien hoe godsdienstig hulle is. Jesus het teen so 'n gespog gewaarsku. Hy het gesê: "As julle bid, gaan bid tot julle Vader wat in die hemel is, waar niemand dit kan sien nie. God sien wat julle in die geheim doen en Hy sal julle beloon. En wanneer julle dan bid, moenie so baie woorde gebruik en dieselfde dinge oor en oor sê nie; daar is mense wat dink dat God beter na hulle sal luister as hulle lank bid. Moenie soos hulle wees nie, want julle Vader in die hemel weet wat julle nodig het, nog voordat julle (dit) vir Hom gevra het. Hier is 'n voorbeeld hoe julle moet bid: "Ons Vader wat in die hemel is, Laat u Naam geheilig word; Laat u koninkryk kom; Laat u wil ook op aarde geskied, Net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood; En vergeef ons ons oortredings Soos ons ook dié vergewe Wat teen ons oortree; En laat ons nie in die versoeking kom nie Maar verlos ons van die Bose."

Dit beteken: "Ons Vader in die hemel, help ons om u Naam te eer en te respekteer. Kom bou u Koninkryk, sodat almal op aarde vir U sal lewe, net soos die engele in die hemel U gehoorsaam. Gee vir ons die kos wat ons nodig het om vandag te eet. Vergewe ons sonde, net soos ons ook die mense wat verkeerd teenoor ons optree, vergewe. Moenie toelaat dat ons verlei word om allerhande slegte dinge te doen of selfs te dink nie."

Jesus het nog verder gesê, "As julle mense hulle slegte optrede teenoor julle vergewe, sal julle Vader julle ook julle verkeerde dinge wat julle dink en doen, vergewe. Maar as julle ander mense nie kan vergewe nie, sal julle Vader in die hemel ook nie vir julle vergewe nie."

Prent 37

Prent 37

Jesus het gesê dat ons op twee maniere kan lewe. Die twee maniere is amper soos twee paaie waarlangs ons kan loop: Die een pad is breed en maklik om op te loop, want dit is soos 'n teerpad. Jesus het gesê dat baie mense daarom op hierdie pad loop. Maar Hy't ook gesê hierdie breë pad lei na daardie mense se ondergang en baie swaarkry vir altyd.

Die ander pad is 'n ou smal paadjie en moeilik om op te loop. Min mense vind uit waar hierdie pad is, maar dit is hierdie pad wat lei na 'n lewe vir altyd saam met God. En hierdie smal pad is die pad wat Jesus vir mense kom wys het, sodat ons almal kan sien waar die pad langs loop wat na God toe lei.

Op watter een van hierdie twee paaie loop jy vandag?

Prent 38

Prent 38

Dit wat Jesus vir ons leer, is soos 'n sterk fondament onder ons voete; dit is soos 'n groot sterk klip waarop ons staan. Party mense hoor die dinge wat Jesus leer en gehoorsaam Hom. Hulle, het Jesus gesê, is soos 'n verstandige of 'n slim man wat sy huis op 'n rots gebou het. Kan jy die verstandige man in die prent sien? Toe daar baie water oor sy huis stroom, het die man se huis vas bly staan. Maar daar is ander mense wat Jesus se woorde hoor, maar nie luister en Hom gehoorsaam nie. Jesus het gesê hulle is soos 'n dwase man wat sy huis op sand gebou het. Toe die vloedwater oor sy huis stroom, het die man alles verloor omdat die sand onder die huis weggespoel het en die huis inmekaargesak het. Sy huis het nie vasgestaan op 'n sterk fondasie nie.

Waarop is jou lewe gebou? ... op die sterk fondament van wat Jesus leer? Of is jou lewe dalk op sand gebou?

Prent 39

Prent 39

Eendag het Jesus en sy dissipels na 'n dorpie met die naam Nain gegaan. 'n Groot klomp mense het agter hulle aangeloop. Naby die dorp se afdraai, het hulle 'n begrafnisstoet teëgekom. Dit was 'n groep mense wat besig was om iemand wat doodgegaan het, weg te dra om hom te gaan begrawe. Die dooie man was die enigste seun van 'n weduwee. So haar man het ook nie meer geleef nie. Jesus het die vrou baie jammer gekry. Hy sê toe vir haar: "Moenie huil nie." Toe praat Hy met die dooie seun: "Jongman, Ek sê vir jou, staan op!" Dadelik het die man regop gesit. Hy het weer gelewe! Die klomp mense wat Jesus gevolg het, was verbaas oor wat Hy nou weer gedoen het en hulle het dit oral gaan oorvertel. Deur hierdie wonderwerk het die mense geleer dat Jesus ook mag het oor die dood.

Prent 40

Prent 40

Onthou julle nog vir Johannes die Doper? Hy was die laaste profeet wat vir die mense gewaarsku het dat Jesus aarde toe sou kom. Johannes het baie mense oorreed om in Jesus te glo en om op te hou om sonde te doen: dit is om op te hou om slegte dinge, wat nie God se wil is nie, te dink en te doen, maar om eerder Jesus te volg.

Die slegte koning van daardie land Israel het vir Johannes laat vang en hom in die tronk laat gooi. Dit was omdat Johannes ook gepraat het van die sondige dinge wat die koning en sy familie gedoen het. Terwyl Johannes in die tronk was, het hy toe gehoor van al die dinge wat Jesus sê en doen. Johannes laat roep toe twee van sy vriende en stuur hulle na Jesus om vir Hom te vra: "Is U die Een wat sou kom, wat God beloof het om na die aarde te stuur, of moet ons 'n ander een verwag?" Jesus het die vraag so geantwoord, "Gaan vertel vir Johannes wat julle hoor en sien. Blindes sien, lammes loop, siekes word gesond, dowes hoor, dooies leef weer, en die goeie boodskap word aan almal vertel. Dan sal hy weet wie Ek is." Jesus het ook gesê, "Gelukkig is elkeen wat nie aan My twyfel nie!" Later het die slegte koning van die land vir Johannes laat doodmaak, maar Johannes het God gehoorsaam tot sy dood toe en Jesus het ook gesê dat Johannes sy beloning in die hemel, die plek waar God is, sal kry en dat hy vir ewig saam met God sal lewe.

Prent 41

Prent 41

'n Godsdienstige leier het eenkeer vir Jesus na sy huis toe genooi vir ete. 'n Prostituut, dit is 'n vrou wat saam met mans slaap en geld daarvoor kry, het na die huis gekom. Sy het 'n flessie met duur reukolie saamgebring en agter Jesus gaan staan en huil. Haar trane het op sy voete gedrup. Toe het sy sy voete met haar hare afgedroog en die reukolie daaroor uitgegooi. Die godsdienstige leiers kon nie verstaan dat Jesus dié sondige vrou toelaat om aan Hom te raak nie. Maar Jesus sê toe vir haar: "Jou sondes is vergewe." Die vrou het goed bedoel en gewys dat sy in Jesus glo deur wat sy gedoen het, Maar die godsdienstige leiers het Jesus meer as ooit vantevore gehaat.

Prent 42

Prent 42

Eendag het Jesus weer baie mense by die see van Galilea geleer. Hy het hulle van 'n boer vertel. Die boer het land toe gegaan om te saai. Party saad het op die pad geval en die voëls het dit opgepik.

Party saad het op klipperige grond geval met net 'n dun lagie grond bo-op 'n klipbank. Toe die son op die klein plantjies skyn, het dit gou uitgedroog en doodgegaan. Van die ander saad het tussen die onkruid (dorings) geval. Die onkruid het vinniger as die goeie plantjies gegroei en die goeie plantjies het gesukkel om tussen die groter slegte plante te groei.

Maar van die saad het ook op goeie, vrugbare grond geval. Dit het lekker gegroei en 'n groot oes gegee. Dit beteken dié saad het opgekom en die plantjies het mooi gegroei en saadjies gemaak wat weer gesaai kon word om op te kom sodat daardie plantjies nog meer saadjies kon maak.

Prent 43

Prent 43

Die storie van die saad het 'n dieper betekenis. Kom ons kyk wat ons daaruit kan leer: Die saad is verskillende boodskappe uit die Bybel en die verskillende plekke waar die saad gesaai word is verskillende mense in verskillende omstandighede wat die boodskappe hoor.

Party mense is soos die pad waarop party van die saad geval het: hulle hoor 'n boodskap of les uit die Bybel, maar omdat hulle dit nie verstaan nie, kom steel Satan die boodskap wat in hulle hart gesaai is, weg sodat hulle nie daarby uitkom om God te gehoorsaam nie.

Party mense is soos die klipperige gedeelte waarop ook saad geval het: hulle hoor boodskappe of lesse uit die Bybel en hulle stem saam dat dit goed is, maar wanneer hulle swaarkry, neem hulle vir God kwalik en begin hulle weer lewe asof Hy nie bestaan nie.

Ander mense weer, is soos die grond waar die saad tussen die dorings en onkruid geval het, maar gesukkel het om te groei tussen die onkruid plantjies: hulle hoor boodskappe uit die Bybel, maar die bekommernisse van hierdie wêreld keer dat hulle God heeltemal vertrou, en daarom sukkel hulle baie om in God te bly glo. Maar dan is daar mense wat soos die goeie grond is waarop van die saad geval het: hulle hoor boodskappe uit die Bybel, verstaan dit en begin daarvolgens lewe. Hulle maak God nie net in hierdie lewe op aarde bly nie, maar sal ook eendag vir altyd saam met God lewe.

Prent 44

Prent 44

Jesus het baie sulke verhale met betekenis vertel. Hierdie verhale of stories word gelykenisse genoem. Hy het ook vertel van 'n man wat goeie koringsaad op sy land gesaai het. Maar in die nag het 'n vyand gekom en onkruid tussen die goeie saad gesaai.

Toe die plantjies opkom en begin ryp word, kon almal die onkruid tussen die goeie plantjies sien. Die boer se werksmense kom toe en vra vir hom: "Meneer, het u nie goeie saad op u land gesaai nie? Waar kom die onkruid dan verdaan?" Die boer het hulle geantwoord: "Dit is 'n vyand se werk." Die werkers vra die boer toe: "Wil u hê ons moet die onkruid gaan uittrek?" "Nee", antwoord die boer, "as julle die onkruid nou bymekaarmaak, sal julle die goeie plante saam uittrek. Laat altwee saam groei tot met die oes. In die oestyd sal ek vir die werkers wat kom oes, sê: 'Maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die goeie plante en stoor dit veilig in my groot skuur.'"

In hierdie gelykenis is God die Een wat die goeie saad saai. Die land is die wêreld waarin ons woon, en die goeie saad is almal wat in Jesus glo en Hom volg. Die onkruid, dit is die slegte plante, is die slegte mense wat nie in Jesus glo nie, maar kies om nog Satan se leuens te glo en te lewe soos hy wil hê. Satan is die vyand wat hierdie onkruid-saadjies saai. Die oestyd is die eindtyd. Die dissipels van Jesus en volgelinge van Satan woon saam hier op die aarde tot die eindtyd. Dan sal God se kinders, die volgelinge van Jesus, geskei word van die volgelinge van Satan. Almal wat nie in Jesus glo nie en aanhou om te lewe asof God nie bestaan nie, sal soos die onkruid-plantjies behandel word. Hulle sal brand in 'n vuur wat die hel genoem word. God se kinders is soos die koringplantjies, die goeie plantjies. God sal hulle na 'n veilige plek neem om daar vir altyd saam met Hom te lewe.

Prent 45

Prent 45

Jesus het ook vertel van 'n man wat 'n baie kosbare skat in 'n stuk grond ontdek het. Hy neem toe die skat en begrawe dit weer in die grond. Omdat hy baie opgewonde was oor die skat, het die man al sy ander besittings gaan verkoop, om daardie stuk grond te koop waar hy die skat begrawe het.

Jesus het gesê dat die koninkryk van God ook soos daardie skat is. As ons in Jesus glo en vir Hom lewe, word ons deel van God se koninkryk. Dit beteken ons kry die reg om eendag vir altyd saam met God te lewe, omdat ons hier op aarde reeds gekies het om in Hom te glo en Hom te leer ken deur wat Jesus leer. Dit is meer werd as enigiets anders wat ons ooit kan besit of beleef op hierdie aarde.

So wat het ons bygeleer uit hierdie gedeelte?

So wat het ons bygeleer uit hierdie gedeelte?

Ons het nou gesien dat Jesus vir gewone mense meer van God geleer het. Jesus het God geken; daarom het Jesus die mense met gesag geleer. Hy was nie soos die godsdienstige leiers nie. Hulle het van God se wette en hulle eie wette vir mense geleer, maar hulle het God nie geken of Hom liefgehad nie. Hulle het die boodskap van die Bybel nie verstaan nie en aangegaan om volgens Satan se leuens te lewe.

Deel 4: Prent 46-60

Deel 4: Prent 46-60

Die openbaring van Christus, met ander woorde wat het Hy vir ons kom wys?

Inleiding

Inleiding

Net iemand wat van God self kom, wat self God is, kon die wonderwerke doen en die dinge leer wat Jesus gedoen en geleer het. Maar wat dink julle, het die mense regtig geglo dat Hy die Christus is wat God beloof het om na die aarde te stuur om mense van hulle sonde te red?

Net die mense vir wie God dit laat verstaan het, kon hierdie dinge insien. Kyk nou na prent 46 tot 60 terwyl jy verder luister.

Prent 46

Prent 46

Op 'n keer, toe Jesus die mense klaar geleer het vir die dag, het Hy sy dissipels gevra om Hom in hulle boot na die oorkant van die see van Galilea te neem. Daar het 'n sterk wind op die see opgekom en groot branders het in die boot begin inslaan. Die dissipels het baie bang geword. Hulle het begin dink dat hulle gaan verdrink. Maar Jesus het met die storm gepraat: "Hou op! Bedaar!" Dadelik het die wind gaan lê en die see het kalm geword. Die dissipels sê toe vir mekaar: "Wie kan Hy tog wees dat selfs die wind en die see Hom gehoorsaam?" Jesus het deur die wonderwerk vir hulle gewys dat Hy ook mag het oor die wind en die see.

Prent 47

Prent 47

Nadat die wind en die see bedaar het, het Jesus en sy dissipels met die boot teen die oorkantse wal gaan vasmeer. Toe Jesus uit die boot klim, kom 'n man na Hom toe aangehardloop. Die man het nie net een bose gees nie, maar sommer baie bose geeste in hom gehad. Die man was so wild dat niemand hom in toom kon hou nie; niemand kon hom eers met 'n ketting vasbind nie. Die man het voor Jesus se voete neergeval. Jesus het die bose geeste beveel om uit die man uit te gaan. Die bose geeste het weggegaan uit die man en in 'n trop varke wat daar naby gewei het, ingevaar. Die varke storm toe die heuwel af en die see in. Almal het verdrink. Die man het vir baie mense gaan vertrel wat Jesus vir hom gedoen het. Hierdeur wou Jesus weer vir die mense leer dat Hy mag het, nie net oor een bose gees nie, maar al die bose geeste en magte en dat hulle Hom gehoorsaam, want hy is sterker as almal van hulle saam.

Prent 48

Prent 48

Jesus het teruggegaan na die oorkant van die see na die dorpie Kapernaum. Daar het 'n groot klomp mense weer mekaar verdruk om naby Hom te kom. Onder hulle was 'n siek vrou wat al vir 12 jaar gesukkel het om op te hou bloei. Die vrou het by haarself gedink: "As ek maar net aan sy klere kan raak, sal ek gesond word." So het sy van agter gekom en aan sy klere geraak en dadelik gesond geword. Sy het nie gedink dat Jesus eers van haar geweet het nie. Maar Jesus het omgedraai en met haar gepraat, "Dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede. Wees vir altyd van jou kwaal genees." Die vrou het in Jesus geglo en daarom het sy gesond geword.

Prent 49

Prent 49

Terwyl Jesus nog so met die vrou praat, kom een van die godsdienstige leiers in die sinagoge na Hom toe aan en sê vir Hom: "My dogtertjie lê op haar uiterste; sy is baie siek. Kom lê u hande op haar en raak haar aan, sodat sy gesond kan word en lewe." Jesus het na die man se huis toe gegaan, maar daar aangekom, het die dogtertjie reeds gesterwe. Jesus en drie van sy dissipels en die ouers van die dogtertjie het toe in die kamer waar sy gelê het ingegaan. Jesus het die dooie kindjie se hand gevat en vir haar gesê: "Dogtertjie, Ek sê vir jou, staan op!" Dadelik het die dogtertjie opgestaan en begin loop. Jesus het vir haar ouers gesê om vir haar iets te gee om te eet. Deur hierdie wonderwerk kon almal wat daar was sien dat Jesus mag oor die dood het.

Prent 50

Prent 50

Eendag het Jesus die 12 apostels wat Hy uit sy dissipels gekies het, bymekaargeroep. Ons het vroeër al gesê dat die woord apostel "gestuurde" beteken. Die apostels moes Jesus help om ander mense te leer dit wat Hy vir hulle geleer het. Hy het hulle die mag gegee om bose of slegte geeste, wat ook demone genoem is, uit mense te dryf en om siek mense gesond te maak. Toe het Hy hulle twee-twee uitgestuur in die land om vir mense oor die koninkryk van God te leer. Hy het ook vir hulle gesê: "Moet niks vir die pad saamvat nie, nie 'n kierie of 'n tas of padkos of geld of ekstra klere nie. En as julle besluit om in 'n huis oor te bly, bly in daardie selfde huis totdat julle verder gaan. As daar mense is wat julle nie wil ontvang nie, moet julle van so 'n plek af weggaan en die stof van julle voete afskud ... " Ja, Jesus het hulle gewaarsku dat sommige mense nie hulle boodskap sou glo nie. So het die apostels dan van dorpie na dorpie gegaan en die goeie nuus van Jesus vertel en hulle het ook siekes gesond gemaak.

Prent 51

Prent 51

Toe die apostels van hulle reise af terugkom, was hulle almal baie moeg. Jesus het hulle na 'n lekker stil plekkie geneem om te rus. Maar meer as 5 000 mense het agter hulle aangeloop. Jesus het hierdie groot klomp mense die hele dag geleer. Die son het al begin sak en die mense het begin honger word. Die dissipels sê toe vir Jesus: "Stuur die mense weg dat hulle by die dorpies en plase hier naby slaapplek en kos kan gaan soek, want ons is hier op 'n eensame plek. Maar Jesus het hulle geantwoord: "Gee julle vir hulle iets om te eet." Een van die dissipels, Andreas, het gesê: "Hier is 'n seuntjie met vyf brode en twee vissies; maar wat is dit vir so baie mense?" Jesus neem toe die 5 brode en die 2 visse en sê vir God dankie vir die kos. Toe het Hy die kos begin uitdeel. Almal het geëet en genoeg gekry. Dit wat oorgebly het, het hulle bymekaargemaak in mandjies en daar was nog 12 mandjies kos oor!

Prent 52

Prent 52

Jesus het toe verder teen die berg opgeklim om daar te bid. Sy dissipels het solank na die anderkant van die see van Galilea gevaar. Laat daardie nag was hulle omtrent in die middel van die see. Die wind was van voor en die see het baie onstuimig geword. Hulle was in gevaar. Teen dagbreek het Jesus na hulle toe aangeloop op die water. Toe hulle vir Jesus sien, het hulle gedink hulle sien 'n spook. Maar Jesus sê toe vir hulle: "Dit is Ek; moenie bang wees nie." Toe klim Hy in die boot en die storm het bedaar. Die dissipels was almal baie verbaas. Hulle het voor Hom gekniel en gesê, "Werklik, U is die Seun van God." Hulle het veilig oor die see gevaar en hulle boot aan die ander kant vasgemeer.

Prent 53

Prent 53

Die klomp mense wat aan die ander kant van die see oornag het, het klaar weer begin soek na Jesus. Hulle wou Hom nou koning maak van die land Israel. Toe hulle Hom aan die anderkant van die see, wat so groot soos 'n baie groot meer of dam was, kry, kon hulle nie verstaan hoe Hy daar gekom het nie. Hulle vra Hom toe, "Meneer, wanneer het U hier aangekom?" Jesus het hulle geantwoord: "Julle soek My nie omdat julle my wondertekens gesien het nie, maar omdat julle genoeg gekry het om te eet. Julle moet nie net werk vir aardse kos solank julle lewe nie, maar vir die kos wat, as julle daarvan eet, vir ewig sal hou en vir julle die ewige lewe gee. Dit is lewe vir altyd saam met God. Ek sal vir julle daardie brood gee." Hulle vra Hom toe, "Wat moet ons doen om te doen wat God van ons wil hê?" Jesus antwoord toe, "Wat God van julle wil hê, is dat julle glo in die Een wat Hy gestuur het." Verder het Jesus gesê: "Ek is die brood wat lewe gee. Wie na My toe kom, sal nooit weer honger kry nie, en wie in My glo, sal nooit weer dors kry nie. Wie in My glo, het die ewige lewe. Ek is die brood wat van die hemel af gekom het en wat lewe gee. As iemand van hierdie brood eet, sal hy altyd lewe."

Baie mense het nie verstaan wat Jesus vir hulle leer nie. Baie het kwaad geword en gesê: "Hoe kan Hy sy liggaam vir ons gee om te eet?" Van toe af het baie van Jesus se dissipels omgedraai en Hom nie langer gevolg nie.

Prent 54

Prent 54

Jesus het daarvandaan weggegaan na 'n streek met die naam Tirus. Daar het 'n vrou wie se kind 'n bose gees in haar gehad het, gou van Jesus te hore gekom. Die vrou het na Jesus toe gekom en voor sy voete neergeval. Sy het Hom gevra om die bose gees uit haar dogtertjie uit te drywe. Jesus sê toe vir haar, "Die bose gees het klaar uit jou dogter uitgegaan." Toe die vrou by die huis kom, kry sy haar kind op die bed lê en die bose gees was klaar uit haar uit.

Die dissipels het nou iets nuuts geleer deur hierdie wonderwerk. Hierdie vrou was nie 'n Jood nie. Sy was 'n Griek wat van oorsee af gekom het. Jesus en sy dissiples was almal Jode van Israel. Die mense van Israel wat in Jesus geglo het, het almal gedink dat Jesus gekom het om net die Jode van Israel uit Satan se mag te red. Maar nou het hulle geleer dat Jesus ook gekom het om mense van ander volke en nasies op die aarde te red.

Prent 55

Prent 55

Jesus het daarvandaan afgegaan na die See van Galilea, na 'n gebied met die naam Dekapolis. Daar het die mense 'n doofstom man na Hom gebring. Jesus het die man eenkant toe geneem, weg van die klomp mense. Hy het sy vingers in die man se ore gesteek en sy tong ook aangeraak. Toe het Jesus na die hemel opgekyk, gesug en vir die man gesê: "Gaan oop!" Onmiddellik kon die man hoor en praat. Toe die mense hiervan hoor, het nog meer en meer van hulle gekom om Jesus te sien. Hy het nog meer mense gesond gemaak en nog 'n groot klomp mense van omtrent 4 000 op 'n wonderlike manier kos gegee met 7 brode en 'n paar vissies. Die mense was verbaas oor alles wat Jesus gedoen het.

Prent 56

Prent 56

Jesus is na 'n plek met die naam van Betsaida. Daar het die mense ook 'n blinde man na Jesus gebring, dat Hy hom kon gesondmaak. Jesus het die blinde man aan die hand gevat en hom tot buite die dorpie gelei. Hy het sy oë aangeraak en vir hom gevra: "Sien jy al iets?" Die man het gesê: "Ek sien mense, iets soos bome. Ek sien hulle loop." Die man kon nog nie duidelik sien nie. Jesus het weer sy hande op die man se oë gesit. Die man het sy oë hierdie keer oopgemaak en hulle kon goed sien.

Prent 57

Prent 57

Op pad het Jesus vir sy dissipels gevra, "Wie sê julle is Ek?" Dit was 'n baie belangrike vraag. Het Jesus regtig van God in die hemel gekom? Het God werklik vir Hom na die wêreld gestuur? Selfs Jesus se dissipels het dit moeilik gevind om alles te glo. Party het gedink dat Hy net nog 'n groot profeet was. 'n Profeet is mos iemand deur wie God vir mense belangrike boodskappe gee om hulle te waarsku of om hulle moed in te praat. Maar op daardie oomblik het God vir Petrus die waarheid laat verstaan en Petrus antwoord toe vir Jesus: "U is die Christus! U is die Seun van die lewende God."

Dit is die waarheid. En onthou jy nog wat Christus beteken? Dit beteken die Gesalfde, die Een wat gekies is. Jesus het vir sy dissipels gesê om vir niemand te vertel dat Hy die Christus is nie.

Prent 58

Prent 58

Toe het Jesus vir sy dissipels verduidelik waarom hulle vir 'n ruk moet stilbly daaroor. Hy het vir hulle vertel dat Hy na Jerusalem, die hoofstad moet gaan, en baie pyn, hartseer en swaarkry sal moet verduur. Hy het ook vertel dat Hy doodgemaak moet word en dan na drie dae uit die dood opgewek moet word. Die dissipels het dit nie verstaan nie; hulle kon dit nie glo nie.

'n Paar dae later het Jesus drie van sy dissipels teen 'n berg opgeneem om saam met Hom te gaan bid. Hulle het tot bo geklim. Terwyl Jesus daar gebid het, het sy voorkoms voor hulle oë verander. Dit beteken hy het anders begin lyk en ook sy klere het blink geword. Twee profete wat baie lank vantevore op die aarde gelewe het, Moses en Elia, het verskyn en met Jesus gestaan en praat. Hulle het gesels oor die lyding wat Jesus sou deurmaak en sy dood. 'n Helder wolk het sy skaduwee oor hulle kom gooi, en 'n stem het uit die wolk gesê, "Dit is my Seun wat Ek liefhet, oor wie Ek baie bly is. Luister na Hom." Toe die dissipels dit hoor, het hulle bang geword en het hulle vooroor op die grond geval, maar Jesus het hulle aangeraak en gesê: "Staan op en moenie bang wees nie." Toe hulle opkyk, het hulle niemand gesien nie, behalwe Jesus alleen saam met hulle. Jesus het aangehou om sy dissipels te leer terwyl hulle teen die berg afgeklim het.

Prent 59

Prent 59

Toe hulle by die ander dissipels kom, was daar weer 'n groot klomp mense rondom hulle. Daar was ook 'n man wat sy seun na hulle gebring het. Die seun het 'n bose gees, dit is 'n demoon, in hom gehad. Dit het veroorsaak dat die seun op die grond neerval en stuiptrekkings kry met skuim om sy mond. Die dissipels het die gees probeer beveel om uit die seun (uit) te gaan, maar die bose gees wou nie na hulle luister nie. Jesus het die gees beveel om die seun te verlaat en die seun was van daardie oomblik af gesond. Jesus was die enigste Een wat die mag gehad het om dit te doen.

Later, toe hulle alleen was, het die dissipels vir Jesus gevra: "Waarom kon ons nie die gees uitdrywe nie?" Jesus het geantwoord, "Hierdie goed kan op geen ander manier as deur gebed uitgedryf word nie."

Prent 60

Prent 60

Jesus en sy dissipels het verder gegaan, na die dorpie Kapernaum. Met hulle aankoms het van die sinagoge se werkers wat tempel-belasting by die mense ingevorder het, vir Petrus kom vra, "Wat van julle leermeester? Betaal Hy dan nie tempelbelasting nie?" In daardie dae het elke familie wat na die sinagoge, die plaaslike aanbiddingsplek gegaan het, 'n bedraggie geld bygedra wat hulle tempelbelasting genoem het. Dit het maar gehelp om van die uitgawes te dek. Petrus het geantwoord, "Ja, natuurlik." Toe Petrus later na die huis gaan waar Jesus en sy disipels gebly het, was Jesus eerste om iets te sê en vra toe vir Petrus: "Hoe dink jy: Van wie vorder die konings van die wêreld belasting in? Van hulle seuns of van ander mense?" "Van ander mense," antwoord Petrus Hom. Jesus sê toe vir hom: "Dan is die seuns mos vrygestel daarvan. Maar ons moenie hierdie mense aanstoot gee nie. Gaan see toe en gooi 'n hoek en aas aan 'n lyn in die water, en die eerste vis wat byt, moet jy uittrek. As jy sy bek oopmaak, sal jy 'n silwermuntstuk daarin kry. Vat dit en betaal die belasting vir My en vir jou."

Kom ons vat die gedagtes net weer saam

Kom ons vat die gedagtes net weer saam

Jesus het na die aarde toe gekom om vir ons te wys wie God is, maar Jesus was meer as net 'n profeet. Hy het van God in die hemel af na die aarde toe gekom en was die openbaring van God self. Dit beteken Hy het vir ons kom wys wie God is. Dit is waarom Hy die Seun van God genoem word. Nogtans, net die paar dissipels wat die nouste saam met Hom geleef het, het die waarheid oor Jesus verstaan en dit geglo.

Deel 5: Prent 61-78

Deel 5: Prent 61-78

Die gelykenisse van Christus - die stories wat Hy vertel het

Inleiding

Inleiding

Jesus het aangegaan om sy volgelinge te leer. Hy het vir hulle stories vertel wat gelykenisse genoem word. Hierdie stories het dieper betekenisse gehad. Net die mense wat in Hom geglo het, kon die gelykenisse verstaan. Prent 61 tot 78 vertel vir ons 'n paar van hierdie gelykenisse. Ons leer uit hulle baie waarhede oor die koninkryk van God, en ons leer hoe ons kinders van God kan word. Kom luister nou na 'n paar van hierdie gelykenisse.

Prent 61

Prent 61

Mense wil altyd belangrik voel. Eendag het die dissipels vir Jesus hierdie vraag gevra: "Wie is die belangrikste in die koninkryk van God?" Jesus het 'n klein kindjie nadergeroep om tussen hulle te kom staan. Toe sê Hy vir hulle: "Dit kan julle maar glo: As julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van God kom nie. Wie homself gering ag soos hierdie kindjie, hy is die belangrikste in die koninkryk van God. En wie so 'n kindjie in my Naam ontvang, ontvang My."

Dit is belangrik dat ons nederig bly. Ons moet nooit dink ons is beter as ander mense nie. Ons moet net op God vertrou en leef soos Hy wil, want sy wil is die beste.

Prent 62

Prent 62

Jesus het ook hierdie gelykenis oor 'n skaap vir sy dissipels vertel. Die storie het ook 'n dieper betekenis: Eendag het 'n skaap afgedwaal van sy skaapwagter en die res van die trop skape waar hy behoort het. Omdat die skaapwagter vir die skaap omgegee het, het hy die ander skape gelos en na die een wat afgedwaal het, gaan soek. Toe hy hom kry, was hy baie bly.

En dit is die betekenis van hierdie storie: God wil nie graag een van sy kinders verloor of sien afdwaal agter die Satan se leuens aan nie. Ons is God se kinders as ons in Hom glo en sy woorde, sy wil vir ons lewe, gehoorsaam. Hy het elkeen van sy kinders baie lief. As selfs net een afdwaal, sal Hy aanhou soek na daardie mens totdat Hy hom of haar weer terugkry.

Prent 63

Prent 63

Petrus het eenkeer vir Jesus hierdie vraag gevra: "Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerds teen my doen? Selfs sewe keer?" Jesus het geantwoord: "Ek sê vir jou nie sewe keer nie, maar sewentig maal sewe keer. Luister gou hierna:

"Daar was iemand wat vir die koning gewerk het, wat vir die koning 'n groot bedrag geld geskuld het, maar hy kon dit nie terugbetaal nie. Hy het eenvoudig nie genoeg geld gehad nie. Die koning het die man jammer gekry en al sy skuld afgeskryf. Toe gaan die werker daarvandaan weg en ontmoet langs die pad 'n ander werker wat vir hom net 'n klein sommetjie geld geskuld het. Die man het die ander werker gegryp en gesê: 'Betaal wat jy skuld!' Maar die ander man kon nie vir hom betaal nie, want hy het nie genoeg geld gehad nie. So, wat dink julle het die werker gedoen? Het hy ook die ander werker se skuld afgeskryf? Moenie glo nie! Nee, hy het hom in die tronk laat gooi. Later het die koning gehoor wat sy werker aangevang het. Die koning was woedend kwaad, omdat sy werker nie die ander werker jammer gekry het, soos die koning hom jammer gekry het nie. En die koning het ook dié werker ook in die tronk laat opsluit."

Wat beteken hierdie storie? Jesus het gesê: "So sal my Vader wat in die hemel is, ook met julle maak as julle nie ander mense vergewe en dit bedoel nie." Waarom? Dit is omdat God almal wat kies om in Hom te glo en Hom te volg, vergewe vir alles wat hulle al in hulle lewe verkeerd gedoen het deur volgens Satan se voorskrifte te lewe. God verwag dat gelowiges: dit is kinders van God, ander sal vergewe wat ook teen hulle iets verkeerd doen.

Prent 64

Prent 64

Eendag was Jesus in die tempel in Jerusalem. Onthou jy nog dat die tempel die hoofplek was waarnatoe mense gegaan het om te gaan bid en na God se wil te luister? Daar in die tempel het die godsdienstige leiers 'n vrou na Jesus toe gebring wat owerspel gepleeg het; sy het haar man verkul met 'n ander man. Die godsdienstige leiers vra Jesus toe: "Meneer, hierdie vrou is op heterdaad betrap waar sy haar man verkul het. Wat sê u hiervan?" Hulle wou Jesus vasvra, uitlok om 'n fout te maak sodat hulle iets kon hê om Hom van te beskuldig. Hulle wou die vrou doodgooi met klippe, want dit was die gebruik in daardie dae. Maar Jesus het hulle geantwoord, "Laat die een van julle wat sonder sonde is en 'n skoon gewete het, eerste 'n klip op haar gooi."

Een vir een het die godsdienstige leiers die tempel verlaat. Toe sê Jesus vir die vrou: "Mevrou, waar is hulle? Het nie een van hulle jou skuldig bevind nie?" "Niemand nie Here," antwoord sy. Toe sê Jesus vir haar: "Ek doen dit ook nie. Gaan maar en moet van nou af nie meer sonde doen nie."

Ja, die godsdienstige leiers was ook sondaars, net soos alle ander mense, maar hulle het Jesus gehaat omdat Hy dit openlik vir mense gesê het.

Prent 65

Prent 65

Toe Jesus uit die tempel kom, het Hy 'n man gesien wat van sy geboorte af blind was. Die dissipels het gedink dat die man blind was omdat hy of sy ouers voorheen sonde gedoen het. Jesus het nie saamgestem nie en gesê: "Dit is nie deur sy eie sonde en ook nie deur sy ouers s'n nie, maar hy is blind sodat die werke wat God doen, in hom gesien sal kan word." Jesus het die man gesond gemaak. Die man kon duidelik sien en het vir almal gaan vertel dat Jesus hom gesond gemaak het. Maar die godsdienstige leiers was nog kwater as voorheen.

Prent 66

Prent 66

Jesus het hierdie gelykenis vertel teen hierdie godsdienstige leiers. Hy het gesê dat hulle soos gehuurde skaapwagters is. 'n Gehuurde skaapwagter gee net om watter betaling hy kry en gee nie regtig soveel vir die skape om nie, want die skape is nie sy eiendom nie. Die godsdienstige leiers in Israel was ook so. Hulle het nie veel vir God se mense omgegee nie, en hulle het nie in Jesus, vir wie God gestuur het om die mense te leer en hulle sonde weg te neem, geglo nie. Jesus het gesê, "Ek het gekom sodat my skape lewe kan hê, en dit in oorvloed. Ek is die goeie herder." Dit beteken: Ek is die goeie skaapwagter. Jesus het verder gesê: "Ek gaan my lewe gee om my skape te red." Jesus het ook gesê dat Hy soos die het van die skaapkraal is. Dit kan julle in die prent mooi sien. Elkeen wat deur Hom in die kraal ingaan, sal veilig wees. Die skape bly veilig solank die hekwagter daar waghou. Jesus beskerm ook sy skape sodat die slegte dinge in die lewe nie kan kom en hulle vernietig nie. Vernietig beteken seermaak en doodmaak.

Prent 67

Prent 67

Een van die godsdienstige leiers wou Jesus uitvang met hierdie vraag: "Meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?" Jesus het hom geantwoord, "Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand, en jou naaste soos jouself."

Toe vra die leier Hom terug: "En wie is my naaste?" Dit was Jesus se antwoord: "'n Man was op pad van Jerusalem na die dorpie Jerigo. Dit was 'n verlate pad. Diewe het die man aangeval en hom vir dood daar langs die pad gelos. Daar kom toe twee godsdienstige Jode verby. Hulle het die man gesien, maar wou hom nie help nie. Toe kom 'n buitelander, 'n man van 'n ander bevolkingsgroep, daarlangs verby. Hy het die beseerde man baie jammer gekry. Hy't gestop en die man versorg, sy wonde skoongemaak en hom na 'n veilige plek geneem waar hy kon oornag. Wie van hierdie drie is die naaste aan die man wat aangeval is?" Die godsdienstige leier het geantwoord: "Die man wat hom gehelp het." Jesus sê toe vir die leier: "Gaan maak jy ook so."

Uit hierdie storie leer ons dat dit nie die godsdienstige mense was wat vir die man in nood omgegee het en so ook vir hom gewys het dat God vir hom omgee nie. Om godsdienstig te wees, gee vir niemand die ewige lewe nie. Dit kan ons ook nie help om vir ander mense lief te wees nie; ons moet eers verstaan dat God eerste vir ons lief is en dan moet ons sy liefde aanneem, en net so sy vergifnis vir ons sonde.

Eers dan kan ons in staat wees om vir God lief te wees en ook vir alle ander mense, ook vir mense van ander volke, net soos die buitelander in die prent vir die beseerde man omgegee en hom jammer gekry het.

Prent 68

Prent 68

Op die prent sien ons dat Jesus by twee susters kuier. Hulle name was Maria en Marta. Jesus was 'n Vriend van die familie. Maria sit by Jesus se voete. Sy wou net alles gehoor het wat Hy te sê gehad het. Maar Marta was baie bedrywig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê: "Here, hinder dit U nie dat my suster my alleen laat bedien nie? Sê sy moet my kom help!" Jesus se antwoord was, "Marta, Marta, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies, en dit sal nie van haar weggeneem word nie." Dit is reg, om Jesus en sy wil vir ons lewe te ken, is belangriker as al die bekommernisse van hierdie wêreld.

Prent 69

Prent 69

Kan julle nog onthou hoe Jesus in prent 36 vir sy dissipels geleer het hoe om te bid? Hy het vir hulle hierdie gebed as 'n voorbeeld gegee: "Ons Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word; laat u koninkryk kom; laat u wil ook op aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood; En vergeef ons ons oortredings Soos ons ook dié vergewe Wat teen ons oortree; En laat ons nie in versoeking kom nie Maar verlos ons van die Bose."

Dit beteken: "Ons Vader in die hemel, help ons om u Naam te eer en te respekteer. Kom bou u koninkryk, sodat almal op aarde vir U sal gehoorsaam, net soos die engele in die hemel U gehoorsaam. Gee vir ons die kos wat ons nodig het om vandag te eet. Vergewe ons sonde, net soos ons die mense wat verkeerd teenoor ons optree, ook vergewe. Moenie toelaat dat ons verlei word om allerhande slegte dinge te doen of selfs te dink nie."

Jesus het verder sy dissipels geleer om enige tyd hulle versoeke en behoeftes in gebed na God te bring. Jesus het dit met hierdie storie verduidelik: "Sê nou een van julle het 'n vriend, en jy gaan in die middel van die nag na hom toe en jy vra, 'Vriend, gee my asseblief drie brode, want 'n ander vriend van my wat op reis was, het by my aangekom, en ek het niks te ete om vir hom te gee nie.' En jou vriend antwoord van binne af, 'Moet my nie lastig val nie! Die deur is al gesluit, en ek en my kinders is al in die bed. Ek kan nie nou opstaan om dit vir jou te gee nie' ... Ek sê nou vir julle: Al sou hy nie opstaan en dit vir jou gee omdat hy jou vriend is nie, sal hy tog opstaan en jou alles gee wat jy nodig het, omdat jy jou nie geskaam het om aan te hou vra nie."

Jesus het verder verduidelik: "Vra, en vir julle sal gegee word. Soek, en julle sal kry. Klop, en vir julle sal oopgemaak word ... As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee - die Vader in die hemel nog baie meer! Hy sal die Heilige Gees gee vir die mense wat Hom daarvoor vra."

Die vriend het omgesien na die behoefte wat die man gehad het. Meer nog sal God sy kinders hoor as hulle aanhou om tot Hom te bid. Ja, God sal ook sy Heilige Gees vir almal gee wat Hom regtig wil liefhê en volgens sy wil wil lewe.

Prent 70

Prent 70

Jesus het die mense gewaarsku om nie geldgierig te wees nie. Hy het dié gelykenis vertel van 'n ryk man. Die man was 'n boer wat 'n groot plaas besit het. Hy was voorspoedig. Dit beteken dit het goed gegaan met hom. Die grond het baie goeie oeste gegee en hy het baie kossoorte laat aanplant en oes op die plaas. Daar was genoeg vir hulle eie gebruik en om te verkoop. Die man het toe groot stoorkamers laat bou om alles in weg te bêre en hy het vir homself gesê: "Mens, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Hou op met werk: eet, drink en leef lekker." Maar God het vir die man gesê: "Jou dwaas. Vannag nog sal jou lewe van jou opgeëis word, en wie kry dan alles wat jy bymekaargemaak het?" Daardie nag is die man toe dood. Al sy werk en al sy geld het niks meer vir hom beteken nie.

Jesus het vir sy dissipels gesê: "So gaan dit met 'n mens wat vir homself skatte op die aarde vergader en nie ryk is in God se oë nie."

Ons moet nie net lewe en werk om ons mae vol te eet nie, maar ons moet ook soek daarna om te lewe volgens God se wil (vir ons lewe) - om Hom lief te hê en goed te doen aan ander mense; dan sal ons baie skatte in die hemel ook hê.

Prent 71

Prent 71

Jesus vir sy dissipels vertel dat Hy doodgemaak gaan word, maar dat hulle dit nie verstaan het nie?

Jesus het al meer daaroor begin praat, en gesê dat dit nie meer lank sal wees voordat dit gebeur nie, maar Hy't ook gesê dat Hy weer uit die dood sal opstaan, drie dae nadat Hy gesterf het, en dat Hy daarna terug sal gaan hemel toe waarvandaan Hy gekom het.

In hierdie prent wat julle nou sien, vertel Jesus vir die dissipels verder 'n storie om te verduidelik dat Hy egter weer eendag na die aarde sal terugkom. Wanneer Hy dan kom, sal sy volgelinge wat reg is om Hom te ontvang, hulle beloning kry (ontvang). Jesus het gesê, "Wees reg om te werk; moenie lui wees nie en hou julle lampe aan die brand." Dit beteken wees op die uitkyk. Jesus het verder gesê: "Wees soos mense wat wag vir hulle eienaar om terug te kom van 'n bruilofsfees, sodat wanneer hy kom en klop, hulle dadelik die deur vir hom kan oopmaak. Dit sal vir daardie werksmense goed wees as die eienaar van die huis hulle wakker vind wanneer hy kom... Dit sal goed wees as hulle reg is om hom te ontvang, selfs al kom hy baie laat in die nag wanneer hulle hom nie verwag nie. So moet julle gereed wees, want Ek sal terugkom op 'n tyd wanneer julle My nie sal verwag nie."

Ons gaan nou hoor hoe dit gebeur het dat Jesus gesterf het, weer opgestaan het uit die dood en teruggegaan het hemel toe. Die belangrike ding wat ons uit hierdie gelykenis geleer het, is dat Jesus beloof het om weer na die aarde terug te kom, en dat ons op die uitkyk en reg moet wees as daardie dag aanbreek.

Prent 72

Prent 72

Een sabbatdag was Jesus weer besig om die mense in een van die sinagoges te leer. 'n Sinagoge is die plek in 'n dorpie waar mense heen gegaan het om tot God te bid.

Daar was ook 'n vrou wat al vir 18 jaar krom getrek was en glad nie meer regop kon loop nie. Jesus het haar gesondgemaak sodat sy weer regop gestaan het. Sy was baie bly en het God geloof vir wat met haar gebeur het! Ander mense wat dit gesien het, was ook bly en verlig vir haar ontwil.

Maar die godsdientige leiers was weer eens baie ontsteld, want Jesus het hierdie wonderwerk op die sabbat gedoen. Hulle het weer vir Jesus daarvan beskuldig dat Hy God se wette nie gehoorsaam nie. Hulle het gesê dat Jesus op sabbatdae werk, terwyl God se Woord, die Bybel, leer dat 'n mens nie op die sabbat mag werk nie. Een van die leiers het dan ook gesê: "Daar is ses dae in die week waarop 'n mens moet werk. Julle moet op een van die ander dae kom om julle te laat gesondmaak, nie op die sabbatdag nie." Jesus het hom geantwoord: "Julle skynheiliges! Maak elkeen van julle nie op die sabbatdag sy bees of sy donkie los en lei hom weg om hom te laat water suip nie? En hier is 'n vrou wat al 18 jaar lank deur die Satan gebind was. Mag sy dan nie op die sabbatdag van hierdie bande losgemaak word nie?"

Deur dit te sê, het Jesus al sy teenstanders laat skaamkry. Jesus het geweet dat Hy goed gedoen het toe Hy die vrou gesond gemaak het, en dat God bly was oor wat Hy vir die vrou gedoen het, want dit was God se wil dat sy gesond moes word en nie so moes ly nie.

Prent 73

Prent 73

Op nog 'n sabbatdag het Jesus nog 'n siek man gesondgemaak en weer die godsdienstige leiers baie kwaad gemaak. Toe het Jesus vir hulle hierdie storie vertel: Daar was 'n man wat 'n groot partytjie wou hou. Hy het toe baie belangrike gaste na sy huis uitgenooi, maar hulle het elkeen 'n verskoning gehad oor waarom hulle nie die partytjie kon bywoon nie. Toe sê die man vir sy werksmense, "Gaan uit na die strate en gangetjies van die stad en bring die armes en kreupeles en blindes en verlamdes hierheen. Gaan uit na die paaie en lanings en hou by hulle aan om in te kom, sodat my huis vol kan word."

Jesus wou hiermee sê dat die godsdienstige leiers soos die spesiale en belangrike gaste in die storie was. Hulle was tog die leiers in die gemeenskap wat die mense God se Wil moes leer, maar hulle het geweier om God se uitnodiging te aanvaar. Die uitnodiging was: hulle moes na God terugdraai deur in Jesus te glo. God nooi alle mense uit om na Hom te kom.

Prent 74

Prent 74

Die godsdienstige leiers was juis ook vererg omdat Jesus baie keer saam met armes en sondaars gesien is. Daarom het Jesus hierdie storie vertel: "'n Vrou het tien silwer geldstukke gehad en toe een van hulle verloor. Sy steek toe 'n lamp op en soek deur die hele huis na die verlore geldstuk. Toe sy dit kry, was sy baie bly. Sy het haar vriende uitgenooi en daarvan vertel sodat hulle saam met haar kon bly wees."

Jesus sê toe verder: "Net so is daar blydskap onder die engele van God in die hemel oor een sondaar wat hom tot God bekeer." Bekeer beteken om na God terug te draai van jou verkeerde manier van lewe. Jesus wou vir die godsdienstige leiers en vir sy dissipels leer dat alle mense op hierdie aarde vir God belangrik is: oumense, jongmense en ook klein kindertjies, mans en vrouens. Hy wil hê dat mense moet wegdraai van die sonde en leuens wat Satan vir hulle leer, en terugdraai na God, want Hy is die Een wat ons almal gemaak het, wat vir ons lief is en weet wat die beste vir ons is. Hy en al die engele in die hemel is baie bly wanneer iemand na Hom terugdraai.

Prent 75

Prent 75

Jesus het nog 'n storie vertel om dit verder te verduidelik: Dit was oor 'n seun wat baie rebels en opstandig was teen sy pa. Die seun het saam met sy ouer broer op sy pa se plaas gebly. Maar hierdie jonger seun het eendag vir sy pa gesê: "Pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom, my erfdeel, nou." Wel, die pa het die goed tussen die twee seuns verdeel. En die jonger seun is toe daar weg na 'n ver land. Hy het nooit in sy lewe geleer het om verstandig te werk met dit wat hy ontvang het nie. Hy het sy geld gou saam met slegte vriende uitgeleef. Hy het niks van wat hy by sy pa gekry het, gespaar of iewers belê nie, en hy het nie gedink dis nodig om te werk nie.

Prent 76

Prent 76

Baie gou was al die seun se geld op en het hy niks kos gehad om te eet nie. Toe wou hy begin werk soek, maar dit was moeilike tye, want daar was hongersnood in die land.

Hy het darem 'n blyplekkie gekry by iemand in die vreemde land. Daarvoor moes hy die man se varke gaan oppas. Maar hy het nog steeds nie kos gehad om sy honger te stil nie.

Toe begin hy dink oor sy lewe en kom hy agter hoe dwaas hy was. Hy het vir homself gesê: "My pa het wie weet hoeveel werksmense, en hulle het op die oomblik almal oorgenoeg kos. En hier sit ek en vergaan van die honger. Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan en vir hom sê: Pa, ek het verkeerd opgetree teenoor Pa. Ek is nie meer werd om Pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van Pa se werksmense." Dadelik het die seun toe opgestaan en teruggegaan huis toe."

Prent 77

Prent 77

"Toe die seun nog 'n hele ent van die huis af aangekom het, het sy pa hom al gesien en vir hom baie jammer gekry. Die pa was baie lief vir die seun en hy het maar altyd gehoop dat die kind weer sou terugkom huis toe. Die pa het tot by die seun gehardloop en hom omhels en gesoen, so bly was hy om hom weer te sien. Hy het hom terugontvang as sy eie seun en hom sy verkeerde optrede vergewe."

God in die hemel is ook soos die vader in hierdie storie. En ons is almal soos die onverantwoordelike seun. Ons het almal weggedraai van ons hemelse Vader, ons Maker, en ons het ook weggedraai van sy wil vir ons lewe. Ons het ons lewe gemors op sonde: dit is verkeerde dinge, wat ons op die ou end baie skade aangedoen het. Maar God is vir ons almal baie lief en Hy vergewe elke mens wat erken dat hy of sy verkeerd gedoen het en terugdraai na Hom.

Prent 78

Prent 78

Jesus het baie met mense oor geld gepraat. Hy't hulle ook gewaarsku dat hulle liefde vir geld en besittings hulle verhouding met God kan skade doen. Dit gebeur as mense liewer raak vir materiële dinge as vir God en dit wat vir Hom belangrik is. Dit is ook een van die redes waarom die godsdienstige leiers so teen Jesus was; hulle was baie lief vir geld. Dit is ook die rede waarom hulle nie baie vir armes omgegee het nie. Daarom het Jesus hierdie gelykenis vertel: Daar was 'n baie ryk man wat duur en mooi klere gedra het en baie weelderig gelewe het. By sy hek het daar altyd 'n arm boemelaar gesit. Die boemelaar was siek en honger, maar die ryk man het nie vir hom jammer gekry nie. Na 'n hele tyd is die boemelaar toe dood en die engele het hom weggedra na God in die hemel. Daar was die man rustig en gemaklik. Toe die ryk man doodgaan, het hy na die plek van baie pyn en hartseer gegaan. Van waar hy was, kon hy die plek sien waar die bedelaar was, maar daar was vir hom geen manier om van hierdie plek van pyn en lyding waar hy was, te kon gaan na die hemel waar die bedelaar was nie.

Hierdie gelykenis leer vir ons dat die enigste manier om in die hemel te kom is om in Jesus te glo, te luister na wat Hy leer en Hom te gehoorsaam. Ons moenie wag totdat ons eendag doodgaan voordat ons ons saak met God (wil) regmaak nie, want dan gaan dit te laat wees.

Weer ’n kort opsomming

Weer ’n kort opsomming

Baie mense in Jesus se tyd het geglo wat Hy geleer het. Hulle was maar normale mense soos Marta en Maria, net soos ek en soos julle. Maar ons sien ook dat die meeste van die belangrike en ryk mense, veral ook die godsdienstige leiers, nie in Jesus wou glo nie. En dat veral die godsdienstige leiers ook soos slegte skaapwagters was wat nie omgegee het vir die skape wat onder hulle sorg geplaas is nie - die skape is God se volgelinge. Deur die stories wat Jesus vertel het, het Hy ook die mense wat nie in Hom wou glo nie, gewaarsku. Hy het die mense geleer van die dinge in die lewe wat regtig waarde het voor God: hierdie dinge is nie om baie geld te hê, om deur mense geprys te word en hulle altyd te beïndruk, of om baie mag oor mense te hê nie.

Wat regtig waarde het, is: om God te ken deur in Jesus Christus te glo, die Een wat God gestuur het, om sy wil vir ons lewe te ken en daarvolgens te lewe, om verantwoordelik met ander mense saam te lewe en om goed te kyk na die dinge wat God onder ons sorg geplaas het. Dan hoef ons nie bang te wees oor wat ons eendag vir God gaan sê oor wat ons met alles wat Hy vir ons gegee het, gemaak het nie. Daardie eendag is wanneer ons doodgaan, of as ons daardie tyd nog lewe, wanneer Jesus sal terugkom aarde toe.

Deel 6: Prent 79-96

Deel 6: Prent 79-96

Hoe mense Christus vals beskuldig en veroordeel het

Inleiding

Inleiding

Nou gaan ons hoor hoe Jesus die Christus, as gevolg van die dinge wat Hy vir mense kom leer het, en die wonderwerke wat Hy gedoen het, finaal verwerp is deur die mense onder wie Hy kom woon het. Die leiers van daardie tyd het 'n groot rol gespeel om die mense teen Jesus te laat draai, sodat hulle op die ou end saamgestem het dat Hy doodgemaak moes word. En veral die godsdienstige leiers het agter alles gesit.

Jesus het intussen aangegaan om die mense te leer en om wonderwerke te doen. Een van hierdie wonderwerke het plaasgevind in die huis van Marta en Maria. Kyk nou na prent 79.

Prent 79

Prent 79

Hierdie prent wys vir ons 'n ongelooflike ding wat gebeur het. Onthou julle daardie vriende van Jesus, Marta en Maria? Hulle het 'n broer gehad met die naam Lasarus. Eendag het Lasarus baie ernstig siek geword. Jesus was nie in daardie tyd by die familie nie en voordat Hy na hulle toe gekom het, is Lasarus dood. Die familie het Lasarus se liggaam in grafdoeke toegedraai en in 'n grot begrawe, want dit is hoe mense in daardie tyd begrawe is. En hulle het 'n groot, swaar klip voor die ingang van die grot gerol.

Vier dae later het Jesus daar aangekom. Maria en Marta het vir Hom gesê, "Here, as U hier was, sou ons broer nie gesterf het nie." Jesus sê toe, "Julle broer sal uit die dood opstaan." Maar Jesus wou ook gehad het dat hulle op Hom moet vertrou, nie net vir hierdie lewe nie, maar ook vir die lewe na die dood. Daarom het Hy ook gesê: "Ek is die opstanding en die lewe; wie in My glo, sal lewe al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in My glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie." Hierna is hulle na Lasarus se graf. Jesus sê toe vir die mense daar, "Rol die klip weg." Jesus het opgekyk boontoe en gesê: "Vader, Ek dank U dat U My verhoor het. Ek weet dat U my altyd verhoor, maar Ek sê dit ter wille van die mense wat hier rondom staan, sodat hulle kan glo dat U My gestuur het." Nadat Hy dit gesê het, roep Hy met 'n harde stem: "Lasarus, kom uit!" Dadelik het Lasarus uitgekom. Toe sê Jesus: "Trek sy grafklere uit dat hy kan huis toe gaan." Jesus het Lasarus uit die dood opgewek. Die mense was almal baie verbaas en baie het in Jesus geglo, maar die godsdienstige leiers het Jesus al meer gehaat en na maniere gesoek om Hom aan te kla en dood te maak.

Jesus het dit geweet, en opgehou om in die openbaar tussen die Jode op te tree; Hy het saam met sy dissipels na 'n plek naby die woestyn gegaan en vir 'n ruk daar gebly.

As iemand in Jesus glo en Hom volg, sal daardie persoon, nadat hy of sy gesterf het, vir altyd saam met God lewe. Dit is wat Jesus eintlik bedoel het toe Hy gesê het: "Ek is die opstanding en die lewe; wie in My glo, sal lewe, al sterwe hy ook."

Prent 80

Prent 80

Toe het Jesus na Jerusalem, die hoofstad van Israel, gereis. Op pad het 10 siek mans na Hom toe gekom. Hulle het 'n velsiekte gehad wat die mense "melaatsheid" genoem het. Die siekte het maklik aangesteek; daarom het hulle op 'n afstand bly staan en geskree: "Jesus, Meneer, help ons!" Jesus het hulle weggestuur op hulle pad. Terwyl hulle aanstap, het hulle gesond geword. Een van hulle het omgedraai na Jesus toe om vir Hom dankie te sê vir wat Hy vir hulle gedoen het. Hierdie man was 'n buitelander, dit wil sê iemand van 'n ander volkegroep. Hy het voor Jesus se voete kom neerval en God geprys. Toe sê Jesus, "Was daar nie 10 wat gesondgemaak is nie? Is daar niemand anders wat omgedraai het om God die eer te gee behalwe hierdie man wat nie eers 'n Jood is nie?" Toe sê Jesus vir die man: "Staan op en gaan huis toe. Jou geloof het jou gered."

Prent 81

Prent 81

Jesus het aangehou om sy volgelinge te leer terwyl Hy so op pad was. Hy het vir hulle nog 'n gelykenis vertel om hulle te leer om aan te hou bid tot God, en nie moedeloos te word en op te hou bid nie. Die storie gaan so: Daar was 'n slegte regter wat nie in God geglo het of vir mense omgegee het nie. Eendag het 'n arm weduwee, dit is 'n vrou wie se man dood is, na die regter toe gekom en hom gevra: "Doen aan my reg in my saak teen die mense wat my wil verkul." Hy wou dit eers nie doen nie, maar die weduwee het hom aanhoudend kom vra. Toe sê hy eendag vir homself: "Vir God het ek wel geen eerbied nie, en aan 'n mens steur ek my nie, maar omdat hierdie vrou so aanhou om my lastig te val, sal ek haar help ...."

Jesus het gesê dat God nie soos hierdie slegte regter is nie. God wil na ons luister en ons gebede antwoord; Hy sal sy kinders altyd help, en gou ook! Hy sal hulle nie lank laat wag nie.

Prent 82

Prent 82

Sommige mense wat na Jesus geluister het, was baie trots. Hulle was baie tevrede met hulleself en met die manier waarop hulle gelewe het en vir God gedien het. Hulle was seker dat hulle saak met God reg was. Hulle was trots op hulleself en het gedink dat hulle beter as ander mense was.

Daarom het Jesus toe hierdie storie van twee mans vertel: Hulle het na die tempel toe gegaan om te bid. Die een man was baie godsdienstig en selftevrede met die manier waarop hy gelewe het. In sy gebed het hy vir God vertel hoe dankbaar hy is dat hy so goed is. Hy't gesê: "O God, ek dank u dat ek nie soos ander mense is nie: diewe, bedrieërs, mans wat hulle vrouens verkul, en ook nie soos hierdie tollenaar nie. Ek doen ook baie goeie dinge." Jesus het gesê dat God nie bly was oor hierdie man nie.

Die ander man, die tollenaar, het ver agter in die tempel bly staan en wou selfs nie na die hemel (toe) opkyk nie. Hy was hartseer en het op sy bors geslaan en gesê: "O God, wees my, sondaar, genadig." Dit beteken: O God, sien my raak en help my, want ek is 'n sondaar. God was bly oor hierdie man, het Jesus gesê. Hy't ook gesê: "Ek sê vir julle: Hierdie tweede man het huis toe gegaan as iemand wie se saak met God reg was. Elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word; en hy wat nederig is, sal verhoog word."

Prent 83

Prent 83

Die mense het klein kindertjies na Jesus toe gebring dat Hy hulle moet aanraak. Die dissipels het nie gedink dat dit belangrik was nie en het met die mense daaroor geraas. Maar toe Jesus dit sien, was Hy ontsteld en het Hy vir hulle gesê: "Laat die kindertjies na My toe kom en moet hulle nie keer nie, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle. Dit verseker Ek julle: wie die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie."

Dit beteken dat mense wat Jesus wil volg, in Hom moet glo. Hulle moet Hom vertrou soos 'n kind 'n goeie en geliefde ouer vertrou om vir hom te sorg en hom lief te hê. Dit is al hoe mense die koninkryk van God kan binnegaan om vir altyd saam met Hom te lewe.

Prent 84

Prent 84

Hierdie prent wys vir ons 'n jongman met duur klere aan wat voor Jesus kniel. Hy het na Jesus toe gekom en wou weet: "Goeie Leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te kry?" Die ryk jongman was 'n belangrike leier onder sy eie mense. Hy was ook 'n goeie mens. Hy het vir Jesus vertel dat hy van kleintyd af God se wette probeer onderhou het. Jesus het die man liefgekry en vir hom gesê: "Net een ding kom jy kort. Gaan verkoop alles wat jy het, en gee die geld vir die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg My!" Die man het daar weggegaan, baie hartseer, want hy het baie besittings gehad en sy besittings was vir hom te belangrik. Hy wou dit nie weggee nie. Hy het nie verstaan of geglo dat hy Jesus kon vertrou om hom iets baie beter te gee nie: die ewige lewe, lewe vir altyd saam met God.

Prent 85

Prent 85

Glo jy in Jesus en lewe jy soos Hy weet die beste vir jou is? Watter beloning kan jy dan verwag om van Hom te kry? Jesus het 'n gelykenis oor belonings vertel: Dit gaan oor 'n boer wat sy werksmense aan die einde van 'n werksdag betaal het. Party van die werkers het die hele dag, van vroeg tot laat, vir hom gewerk. Vir hulle het hy 'n voldag se betaling gegee. Party het net halfdag gewerk, maar vir hulle het hy dieselfde vergoeding gegee. Die werksmense wat heeldag gewerk het, kla toe by hom. Hulle het nie gedink dit was regverdig nie. Maar die boer het vir hulle gesê: "Ek doen julle geen onreg aan nie. Het julle nie met my ooreengekom om vir die gewone dagloon te werk nie? Vat julle geld en gaan huis toe. Ek het besluit om vir die ander werkers dieselfde bedrag te betaal, want dit is my geld en ek kan maak daarmee wat ek wil. Moenie jaloers wees omdat ek aan iemand goed wil doen nie!"

God is soos hierdie boer. Hy gee die ewige lewe vir almal wat in Jesus glo en Hom volg. Ons kan nie die ewige lewe by God verdien deur die goeie werke wat ons doen nie.

God wil dit doen omdat hy lief is vir mense en omdat hy vir almal net wat goed is, wil hê.

Prent 86

Prent 86

Op pad na Jerusalem het Jesus by 'n stad met die naam Jerigo gekom. Daar het 'n blinde bedelaar langs die pad gesit. Die bedelaar se naam was Bartimeus. Hy het gehoor dat Jesus op pad was en het begin om hard uit te roep: "Jesus, kry my tog jammer en help my!" Party mense het hom stilgemaak, maar hy het al harder geskreeu. Jesus gaan toe staan en laat Bartimeus na Hom toe bring. Toe hy nader kom, vra Jesus vir hom: "Wat wil jy hê moet Ek vir jou doen?" En hy antwoord: "Here, dat ek kan sien." Jesus sê toe vir hom: "Goed, jy kan sien! Omdat jy in My geglo het, sal jy gesond word." En dadelik kon Bartimeus sien!

Prent 87

Prent 87

In dieselfde stad Jerigo het daar 'n tollenaar gewoon met die naam van Saggeus. Hy het ook probeer om Jesus te sien, maar daar was te veel mense, en hy was baie kort. Hy hardloop toe voor die mense uit en klim in 'n wildevyeboom sodat hy Jesus goed kon sien as Hy daar verbykom.Toe Jesus by die plek kom, kyk Hy op en sê vir Saggeus: "Saggeus, kom af, want Ek moet vandag in jou huis tuisgaan." Die mense was baie verbaas en het baie te sê gehad hieroor, want hulle het geweet dat Saggeus 'n slegte man was wat baie mense gekul het. Hy het hulle te veel belasting laat betaal.

Maar Saggeus was baie bly om Jesus in sy huis te ontvang. Hy het besluit om sy lewe heeltemal te verander en op te hou om skelm te wees. Jesus het gesê: "Vandag het daar redding vir hierde huis gekom, want Ek het gekom om mense te soek en te red wat verlore is."

Prent 88

Prent 88

Jesus het van Jerigo af verder gegaan. Hy het twee van sy dissipels vooruit gestuur en vir hulle gesê: "Gaan na die dorpie daar reg voor julle, en net soos julle inkom, sal julle daar 'n jong donkie vasgemaak kry. Niemand het nog ooit op hom gery nie. Maak hom los en bring hom hier. En as iemand vir julle vra 'Wat maak julle daar?' moet julle sê: 'Die Here het hom nodig...'

Baie mense in die strate van Jerusalem het gesien hoe Jesus op die donkie die stad inry. Hulle het gedink Hy het gekom om as Koning van die Jode gekroon te word. Hulle het uitgeroep: "Prys Hom! Loof Hom wat in die Naam van die Here kom!" Daar was baie mense wat Jesus so in Jerusalem verwelkom het.

Prent 89

Prent 89

In Jerusalem het Jesus opgegaan na die tempel, die hoofplek waar die mense tot God gaan bid het. Toe Hy daar kom, sien Hy dat party mense geen respek het vir God nie. Hulle was besig om diere aan die mense te verkoop om vir God te offer, maar hulle was oneerlik met die mense wat gekoop het. Jesus het die tafels omgekeer en die mense uitgejaag. Toe het Hy gesê: "My huis sal 'n huis van gebed wees vir alle nasies, maar julle het dit 'n rowersnes gemaak." Die godsdienstige leiers het dit ook gehoor en het steeds probeer om Jesus dood te maak, want hulle het begin bang word vir Hom en gesien dat al hoe meer mense na Hom luister. En baie van wat Jesus die mense geleer het, was heeltemal teen wat hierdie leiers vir die mense geleer het.

Prent 90

Prent 90

Hier is nog so 'n storie wat Jesus vertel het teen die godsdienstige leiers: Die eienaar van 'n plaas het 'n wingerd geplant. Hy besluit toe om die grond uit te verhuur aan 'n paar boere. Toe het hy weggegaan. Na oestyd het hy een van sy werksmense na die boere gestuur om sy huurgeld vir die grond te gaan haal. Maar die huurders het die werker geslaan en hom sonder die huurgeld weggestuur. Die eienaar het daarna baie ander werkers ook gestuur om sy betaling te gaan vra. Die boere het hulle almal geslaan en party doodgemaak.

Toe besluit die eienaar om sy eie seun vir wie hy baie lief was, na die boere toe te stuur, maar hulle het ook die eienaar se seun doodgemaak. Jesus vra toe, "Wat dink julle sal die eienaar van die wingerd nou doen? Hy sal kom en die boere doodmaak en die wingerd vir ander mense gee."

Die godsdienstige leiers was net soos die boere in die storie. Hulle het nie God se boodskappers, die profete, geglo, wat Hy gestuur het en om vir die mense te vertel dat God se Gesalfde na die wêreld sou kom nie.

En terwyl hierdie einste Jesus nou so vir die mense geleer het, het hierdie leiers beplan hoe hulle Hom, die Seun van die lewende God, ook sou doodmaak, want hulle het Hom verwerp want hulle was teen hom en het nie geglo nie, net soos hulle die profete wat voor Hom gekom het, verwerp het.

Jesus het hierdie storie vertel omdat Hy geweet het van die godsdienstige leiers se planne om Hom dood te maak, en hoe hulle elke moontlike kans sou gebruik het om Hom sover te kry om iets verkeerds te sê of te doen, sodat hulle Hom kon aankla en skuldig bevind.

Prent 91

Prent 91

Een van die dinge wat hulle gedoen het, was om mense te oorreed om vir Jesus moeilike vrae te vra. Hulle wou Hom uitlok om teen die regering en die politieke leiers van Israel iets verkeerds te sê.

Die man wat in daardie tyd koning oor baie lande en ook oor Israel was, is die keiser genoem. Party mense vra Jesus toe hierdie strikvraag: "Is dit reg om aan die keiser belasting te betaal?" Jesus het hulle geantwoord: "Waarom probeer julle My uitvang? Bring vir My 'n muntstuk dat Ek kan sien." Hulle bring toe vir Hom een en Hy vra vir hulle: "Wie se kop en naam is op hierdie muntstuk?" En hulle antwoord: "Die keiser s'n."Jesus sê toe vir hulle: "Gee aan die keiser wat aan die keiser behoort en aan God wat aan God behoort." Jesus het al die mense se strikvrae goed geantwoord, en hulle kon niks kry om Hom van te beskuldig nie.

Prent 92

Prent 92

Eendag het Jesus in die tempel gesit, oorkant die plek waar die mense hulle geldoffers in 'n kassie gegooi het. Hy het die mense dopgehou en opgelet hoe ryk mense baie geld daar ingooi. Toe kom daar 'n arm weduwee en gooi twee klein geldstukkies daarin. Jesus het sy dissipels nadergeroep en vir hulle gesê: "Hierdie arm weduwee het baie meer gegee as al die ander mense wat iets gebring het. Hulle het almal iets van hulle baie geld hier neergesit, maar sy het alles gegee wat sy gehad het."

Prent 93

Prent 93

Die geboue van die tempel in Jerusalem was baie mooi. Jesus se dissipels het buite gestaan en die geboue bewonder. Jesus sê toe vir hulle: "Sien julle hierdie groot geboue? Hier sal nie een klip op die ander bly nie; alles sal afgebreek word." Dit het beteken dat die tempel vernietig sou word.

Jesus het ook met die dissipels oor die eindtyd gepraat. Hy't vir hulle vertel wat voor die eindtyd op die aarde sal gebeur. Hy't gesê daar sal baie oorloë wees, baie mense sal honger ly; daar sal aardbewings wees en dan sal die eindtyd aanbreek. Dan sal baie mense wat in Jesus glo, vervolg en doodgemaak word.

Vandag hoor ons van al hierdie dinge wat Jesus gesê het moet gebeur. Maar daar is nog een ding wat ook moet gebeur: Die goeie nuus van Jesus Christus: dat Hy gekom het om mense se sonde weg te neem, moet eers oral in die wêreld vertel word, voordat die einde sal kom en Jesus na die aarde sal terugkom.

Prent 94

Prent 94

Jesus het ook vir sy dissipels 'n ander gelykenis vertel om vir hulle te verduidelik hoe Hy na die aarde sal terugkom. Hy het gesê: "Daar was 10 jong meisies. Hulle het gewag vir 'n bruilofsfees om te begin. Vyf van die 10 was verstandig (slim) en vyf van hulle was onverstandig.

"Hulle het almal verwag dat die bruidegom deur die nag sal aankom; hulle het hulle lampe geneem en hom solank gaan inwag. Maar die bruidegom het langer gevat as wat hulle verwag het. Die vyf onverstandige meisies het besef hulle het nie genoeg olie saamgeneem vir hulle lampe nie, so hulle moes eers winkel toe gaan om vir hulle ekstra olie te koop. Terwyl hulle weg was, het die bruidegom gekom. Dié wat genoeg olie gehad het en gereed was, het saam met hom na die fees toe gegaan en die deur is gesluit. Toe die onverstandige meisies later terugkom, het hulle uitgeroep: 'Meneer, Meneer, maak vir ons oop!' Maar die bruidegom het geantwoord: 'Ek ken julle nie.' So, die onverstandige vroue kon nie die fees bywoon nie, want hulle het nie genoeg olie by hulle gehad nie. Hulle moes gereed gewees het die oomblik toe die bruidegom opgedaag het."

In die storie is daar 'n waarskuwing vir elke mens: Jesus wat nou in die hemel is, sal terugkom na die aarde, net soos Hy beloof het. Hy sal skielik kom. Party mense sal reg wees hiervoor. En hulle sal kan ingaan in die plek wat God vir hulle saam met Jesus voorberei het, om vir altyd daar te lewe. Ander mense gaan nie gereed wees nie, en buite agtergelaat word vir altyd. Daarom het Jesus dan ook gesê: "Wees op die uitkyk en gereed, omdat julle nie weet wanneer dit sal gebeur nie."

Prent 95

Prent 95

Jesus het vir sy dissipels nog 'n storie vertel om die tyd van sy wederkoms verder te verduidelik. Die storie gaan oor 'n ryk man wat op 'n lang reis gegaan het. Voor sy vertrek, het hy sy werksmense bymekaargeroep. Hy het sy besittings en sy geld by hulle gelos om vir hom daarmee te woeker en te belê terwyl hy weg is. Toe het hy weggegaan. Twee van sy werksmense het verantwoordelik met sy geld gewerk. Hulle het besigheid gedoen en nog geld gemaak. Maar 'n derde werker was bang dat hy sou misluk en het die geld waarmee hy moes werk, onder die grond gaan begrawe totdat die man van sy reis terugkom. Na 'n baie lang tyd het die man toe teruggekom. Hy sê toe vir die eerste werkers wat vir hom geld gemaak het: "Goed gedoen! Julle is goeie werkers. Ek het julle met my geld vertrou, en in die toekoms sal ek julle met nog baie meer vertrou, want julle het bewys dat ek julle kan vertrou." Hy het hulle beloon. Maar hy was baie kwaad vir die lui werker wat sy geld gaan begrawe het en hom uit sy huis uitgegooi.

God gee vir elke mens goeie dinge: talente, vermoëns en sterk punte. Ons moet wat ons gekry het so gebruik dat Hy sal bly wees dat Hy dit vir ons gegee het. En ons moet gereed wees om vir Hom te verduidelik wat ons met ons lewe gemaak het wanneer Hy terugkom aarde toe. Dan hoef ons nie bang te wees vir daardie dag nie. Dit kan enige dag wees.

Prent 96

Prent 96

Jesus wil hê dat almal moet gereed wees wanneer Hy weer gaan kom. Daardie dag sal Hy en al die engele saam met Hom kom. Hy sal oor alle mense oordeel, mans en vrouens. Hy sal soos 'n skaapwagter wees wat skape van bokke skei. Hy sal die mense wat Hom en ander mense liefgehad het en goed gedoen het, skei van die mense wat nie in God geglo het nie en geleef het asof Hy nie bestaan nie. Die mense wat volgens God se wil geleef het omdat hulle in Hom geglo het, sal vir altyd lewe saam met Jesus in God se koninkryk. Die mense wat nie in God geglo het nie, en net vir hulleself geleef het, sal vir altyd gestraf word.

So wat het ons bygeleer?

So wat het ons bygeleer?

Ons het geleer dat Jesus alles geweet het van die godsdienstige leiers se planne om Hom dood te maak. Maar Hy het vir sy dissipels vertel dat dit alles deel van God se plan met sy lewe was. Jesus moes die werk wat Hy op aarde kom doen het, klaarmaak deur vir alle mense te sterf. Maar Hy het ook belowe dat Hy uit die dood sal opstaan en sal teruggaan hemel toe, en dat Hy dan na 'n baie lang tyd sal terugkom aarde toe en dat die mense wat in Hom glo, vir altyd saam met Hom sal lewe.

Glo jy al in Jesus?

Deel 7: Prent 97-108

Deel 7: Prent 97-108

Christus se dood

Inleiding

Inleiding

Jesus het vir drie jaar die mense geleer en baie wonderwerke op die aarde gedoen vandat Hy 30 tot 33 jaar oud was. Hy het vir die mense gewys wie God is. God is goed, maar Satan is boos en Satan het in die harte van die godsdienstige leiers gewerk om Jesus te laat doodmaak. Luister na wat gebeur het terwyl jy na prent 97 tot 108 kyk.

Prent 97

Prent 97

Jesus was in die dorpie Betanië. Hy het gekuier by Simon die Melaatse. Daardie aand het hulle en ander vriende saamgeëet. Nou, onthou julle vir Lasarus, vir wie Jesus uit die dood opgewek het? Lasarus en sy susters was ook vir ete genooi. Maria het 'n baie duur fles reukolie saamgebring. Sy het dié aand die fles olie oor Jesus uitgegooi. Een van die dissipels, Judas Iskariot, was baie kwaad oor die vermorsing. Hy't gesê, "Hierdie reukolie kon verkoop en die geld vir die armes gegee gewees het." Judas het dit nie gesê omdat hy vir die armes omgegee het nie, maar omdat hy 'n dief was. Hy het die beursie gehad en het van die bydraes gevat wat bedoel was vir Jesus en sy dissipels om van te lewe. Toe sê Jesus: "Laat staan haar. Sy moes dit hou vir hierdie dag om My te salf vir my begrafnis. Die armes het julle tog altyd by julle, maar vir My het julle nie altyd nie."

Jesus se woorde het ook weer bewys dat Hy geweet het dat die godsdienstige leiers beplan het om Hom dood te maak.

Prent 98

Prent 98

Hierna het Judas Iskariot sy hulp vir die godsdienstige leiers gaan aanbied om Jesus in die hande te kry. Toe die leiers dit hoor, was hulle baie bly. Hulle het aangebied om Judas daarvoor te betaal. Hulle het hom 30 silwer geldstukke betaal. Hy het toe 'n plan bedink om Jesus op die regte oomblik vir die leiers uit te wys, as getuie dat hulle die regte man in hegtenis neem. Jesus het al die tyd alles geweet wat Judas beplan het.

Prent 99

Prent 99

Op pad na Jerusalem het Jesus twee van sy dissipels voor Hom uit gestuur en gesê, "Gaan na die stad toe. Daar sal 'n man 'n emmer water dra. Gaan saam met hom en waar hy ingaan, moet julle vir die eienaar van die huis vra: 'Ons leermeester vra: Waar is my kamer waar Ek die Paasfees-ete saam met my dissipels kan eet?' Hy sal julle 'n groot vertrek wys op die boonste vloer wat klaar reg is. Daar moet julle vir ons die ete voorberei." Die dissipels het toe gegaan en in die stad gekom en alles gekry soos Jesus vir hulle gesê het, en hulle het die Paasfees-ete begin voorberei. Paasfees was die groot fees wat die Jode gevier het. Hulle het op die fees gedink aan wat God baie jare gelede vir hulle voorvaders gedoen het. Hulle het onthou hoe God hulle voorvaders uit 'n vreemde land waar hulle baie swaar gekry en onder kwaai base moes werk, bevry het. Die Jode het ook onthou hoe God hulle voorvaders beskerm het teen hulle vyande en vir hulle die land Israel gegee het om in te woon.

Terwyl Jesus en sy dissipels daardie aand die feesmaaltyd geniet het, het die dissipels onder mekaar begin stry oor wie onder hulle die belangrikste was. Jesus staan toe van die tafel af op, neem 'n kom met waswater en 'n handdoek, en begin om hulle voete te was, die een na die ander s'n. Hy het ook vir hulle gesê: "Verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Julle noem My Leermeester en Here, en julle is reg, want Ek is dit. As ek, wat julle Here en julle Leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel, en soos Ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen."

So het Jesus sy dissipels geleer wie die belangrikste in die koninkryk van God is - dit is mense wat bereid is om ander te dien.

Prent 100

Prent 100

By die Paasfees-viering het Jesus sy dissipels ook iets anders geleer om altyd te onthou. Terwyl hulle eet, het Jesus brood gebreek en dit vir sy dissipels aangegee, en gesê: "Neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gegee word." Toe het Hy die beker omgestuur en gesê: "Drink almal daaruit, want dit is my bloed ... die bloed wat vir baie mense gaan vloei vir die vergifnis van hulle sonde. Doen dit om My te onthou."

Van toe af is dit die gewoonte van Jesus se volgelinge om van tyd tot tyd so saam brood te eet en uit die beker te drink om te onthou dat Jesus vir ons sonde gesterf het. Hierdie besondere ete word ook vandag die Nagmaal genoem, om ons te herinner aan die ete wat Jesus in die nag saam met sy dissipels gehad het.

Jesus het daardie nag weer vir hulle vertel dat Hy doodgemaak gaan word en dat hulle, die dissipels, Hom binnekort almal sal verlaat.

Petrus was ontsteld oor Jesus se woorde. Hy het gesê, "Al sal hulle ook almal vir U in die steek laat, ek sal nie." Jesus het hom geantwoord: "Dit verseker Ek jou: Jy sal vannag nog, voordat die haan 'n tweede keer kraai, drie keer sê dat jy My nie ken nie."

Die dissipels het nie verstaan dat Jesus se dood die offer sal wees vir alle sonde van alle mense nie. Jesus moes sterf sodat mense wat in sonde lewe, vergifnis kan kry vir daardie sonde, en hulle vry kan word van die sonde en die dood wat mense se baas is en hulle laat swaarkry. Dit is die enigste manier waarop mense van sonde en die dood gered kan word.

Die dissipels het ook nie verstaan watter groot lyding Jesus voor sy dood sou moes deurmaak en die manier waarop Hy doodgemaak sou word nie. Maar Jesus het geweet. Hy't ook geweet dat hulle daardie selfde nag nog so bang sou word dat hulle sou vlug. (Musiek)

Prent 101

Prent 101

Daardie nag, terwyl hulle nog die Nagmaal geniet het en die Paasfees gevier het, het Jesus sy dissipels 'n ander baie belangrike ding geleer. Hy het gesê: "Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in My bly en Ek in hom, dra baie vrugte, want sonder My kan julle niks doen nie."

Hy het vir hulle vertel dat God soos 'n tuinier in 'n wingerd werk. Jesus is die wingerdstok. Jesus se volgelinge is soos die lote aan die wingerdstok. Lote is die takke. Soos die lote hulle krag van die stok af kry, moet Jesus se volgelinge hulle krag van hom af kry; dan sal hulle baie vrug vir God dra.

Die vrug van God se wingerstok is liefde vir God en liefde vir ander mense. Dit is ook vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing.

Maar Jesus het gesê party mense sal nie hierdie vrug vir God dra nie; daarom sal God hulle van die wingerdstok afsny. Die dooie lote sal dan weggegooi word om verbrand te word.

Prent 102

Prent 102

Nadat Jesus vir sy dissipels hierdie dinge geleer het, het Hy ook vir hulle gebid. Hy het vir God gevra om hulle sterk te maak in moeilike tye. Daarna het Jesus en sommige van sy dissipels na die tuin Getsemane gegaan. Dit was al laat in die nag. Jesus het vir drie van die 11 gesê om wag te hou en te bid. Hy self het eenkant toe gegaan om verder alleen te gaan bid. Hy was baie hartseer en bang. Maar die drie dissipels vir wie Hy gevra het om wag te hou, het aan die slaap geraak. In die prent kan julle hulle sien. Jesus het maar alleen gebid, want Hy was bang, omdat Hy geweet het wat vir Hom voorlê - baie pyn en lyding, en die dood. Hy het God vir krag gevra, sodat Hy nie sal wegdraai van wat God wou hê Hy moes doen nie; dit was om te ly en te sterf vir die sonde van alle mense.

Prent 103

Prent 103

Toe het Jesus vir sy dissipels gaan sê: "Dit is tyd. Staan op, kom ons loop. Die man wat My gaan verraai, is al hier naby." Terwyl Hy nog so praat, kom Judas Iskariot daar aan met 'n hele groep mense saam met hom, en ook 'n klompie soldate en werkers van die godsdienstige leiers. Die groep was gewapen met swaarde en stokke. Judas het vir hulle gesê: "Die een wat ek soen, dit is Hy. Gryp Hom!" Judas het reguit na Jesus toe gegaan en Hom gesoengroet. Die soldate het Jesus toe gevang. Jesus se volgelinge was so bang dat hulle almal weggehardloop het.

Prent 104

Prent 104

Die soldate het Jesus se hande vasgebind en Hom na die godsdienstige leiers geneem. Die apostel Petrus het die groep egter op 'n afstand gevolg; hy wou sien wat nou gaan gebeur. Die leiers en priesters het Jesus ondervra. Hulle het mense opgesteek om leuens oor Jesus te kom vertel, maar hulle beskuldigings was almal nie dieselfde nie. Toe vra die hoofpriester vir Jesus: "Is jy die Christus, die Seun van God?" En Jesus antwoord hom: "Ek is." Toe het die leiers gesê Jesus moet doodgemaak word omdat Hy wat soos 'n gewone mens gelyk het, dit gewaag het om te sê dat Hy die Christus, die Seun van God, is. Party van hulle het Hom geslaan en in sy gesig gespoeg.

Prent 105

Prent 105

Petrus het buitekant by die vuur kom staan om homself warm te hou; hy het mos die soldate en Jesus op 'n afstand gevolg. Maar terwyl hy so by die vuur staan, het een van die werksmense hom herken en gesê, "Jy was ook saam met die man van Nasaret, Jesus." Maar Petrus het dit ontken, omdat hy baie bang was dat hulle hom ook sou vang. "Ek ken Hom nie en ek verstaan ook nie wat jy sê nie," het Petrus vir die werker gesê. Drie keer het Petrus ontken dat hy iets met Jesus te doen gehad het. Toe kraai die haan en Petrus het onthou wat Jesus vroeër by die Paasfees voorspel het: "Voordat die haan 'n tweede keer kraai, sal jy drie keer sê dat jy My nie ken nie." Petrus was baie hartseer oor wat hy gedoen het. Hy het weggegaan en in trane uitgebars.

Prent 106

Prent 106

Die priesters het toe besluit dat Jesus doodgemaak moet word, maar hulle het nie die mag gehad om mense tot die dood te veroordeel nie.

Daarom het hulle Jesus na die Romeinse goewerneur gestuur, sodat hy Jesus kon verhoor. Die man se naam was Pilatus. Pilatus kon opdrag gee dat mense doodgemaak moes word. Die Joodse leiers wou hê dat Pilatus Jesus tot die dood moes veroordeel. Maar Pilatus het gesê: "Ek vind geen skuld in Hom nie." Die soldate het 'n kroon van dorings gevleg en op sy kop vasgedruk. So het hulle met Hom die spot gedryf, Hom uitgelag en gesê: "Ons groet U, Koning van die Jode!" Hulle het Hom dan geslaan.

Pilatus wou Jesus vrylaat, maar die mense het aangehou skreeu: "Kruisig Hom, kruisig Hom!" Pilatus was bang dat daar geweld sou uitbreek. Die godsdienstige leiers het die mense opgesteek en valse beskuldigings teen Jesus onder hulle versprei. So het hulle Pilatus geforseer om Jesus te veroordeel. Pilatus wou keer dat daar sulke gevegte uitbreek. Boonop het die Joodse leiers ook vir Pilatus gesê dat die mense gaan sê dat hy teen die keiser is. Die keiser was mos koning oor Israel en baie ander lande. Dit was omdat Jesus ook as Koning van die Jode bekendgestaan het. Toe het Pilatus ingegee en Jesus aan die Joodse leiers uitgelewer om gekruisig te word.

Prent 107

Prent 107

Soldate het Jesus weggeneem om Hom dood te maak. Hulle het Hom 'n baie swaar houtkruis, dit is twee pale wat dwars oor mekaar vasgekap was, laat dra. Hier kan julle die kruis sien wat Jesus dra. Hulle het Hom na die plek met die naam Golgota, buite die stad laat loop. Golgota beteken in Afrikaans Kopbeenplek.

Prent 108

Prent 108

Die soldate het daar Jesus se klere onder mekaar verdeel. Toe het hulle Hom deur sy hande en deur sy voete aan die houtkruis vasgespyker en die kruis opgetel om regop in 'n gat te bly staan. Dit was negeuur die oggend toe hulle Jesus gekruisig het. Twee ander misdadigers is ook een elk weerskante van Jesus gekruisig. Hulle moes daar aan die kruise hang totdat hulle dood is. Na drie ure, twaalfuur die middag, het daar skielik donkerte oor die hele land gekom. Dit was vir drie ure pikdonker tot drieuur die middag. Toe het Jesus hard uitgeroep: "Dit is volbring." Dit beteken klaar of afgehandel. Toe het Hy gesterf. Die een soldaat wat die hele tyd daar naby die kruis bly staan het, was verwonderd oor alles en het gesê: "Hierdie Man was werklik die Seun van God."

Kom ons kyk weer waarom Jesus moes sterwe

Kom ons kyk weer waarom Jesus moes sterwe

Ja, Jesus het regtig gesterwe. Sy werk op die aarde was nou klaar, net soos Hy aan die kruis gesê het. Jesus het nooit sonde gedoen nie, maar Hy het vir die sonde van alle mense op die aarde gesterf.

Ja, alle mense, soos ons vroeër gehoor het, het teen God gesondig, en die straf vir sonde is die dood en om vir altyd weg van God te lewe en swaar te kry. Voor God kan geen mens vergewe word, as bloed nie vloei om vir die sonde te betaal nie. Dit is ook waarom die priesters in Jesus se tyd in die tempel diere geslag en verbrand het en dan vir die mense tot God gebid het. Maar diere kan nie regtig vir die mense se sonde teen God betaal nie. Dit is waarom Jesus moes kom. Aan die kruis het sy bloed gevloei as 'n offer vir die sonde van alle mense toe Hy onskuldig aan die kruis gesterf het. Hy was die enigste offer wat God sou aanvaar vir mense se sonde, omdat net Hy sonder enige sonde is. Ja, God het ons so liefgehad, dat Hy sy enigste Seun na die aarde toe gestuur het, om hier te kom sterf as offer vir ons, sodat ons van die sonde en die ewige dood kan vrykom.

Deel 8: Prent 109-120

Deel 8: Prent 109-120

Christus het weer opgestaan

Inleiding

Inleiding

Nadat Jesus aan die kruis gesterf het, het een van die soldate 'n spies in Jesus se sy gesteek om seker te maak dat Hy dood was. Maar dit was nie die einde van Jesus nie ... die grootste wonderwerk van alle tye moes nog gebeur.

Prent 109

Prent 109

Daar was 'n dissipel van Jesus met die naam van Josef. Hy was van 'n dorpie met die naam Arimatea. Josef was 'n ryk man. Hy het vir homself 'n nuwe graf laat maak in 'n tuin, nie ver van die plek waar Jesus gekruisig is nie.

Nikodemus was 'n belangrike godsdienstige leier. Onthou julle hy het een nag na Jesus gekom sodat Jesus hom kon leer?

Wel, Nikodemus het vir Josef van Arimatea gehelp. Hulle het die liggaam van Jesus van die kruis afgehaal en dit in die nuwe graf neergelê. 'n Paar mans het 'n groot klip voor die ingang van die graf gerol.

Die Joodse leiers het Pilatus gaan vra om die graf te laat oppas, omdat hulle bang was dat die dissipels die liggaam sou steel, en dan vir die mense vertel dat Jesus opgestaan het. Want hulle het onthou van Jesus se voorspelling dat Hy uit die dood sou opstaan. Pilatus het na die leiers geluister en soldate gestuur om by die graf van Jesus wag te staan.

Prent 110

Prent 110

Op die derde dag na Jesus se dood het daar 'n wonderlike ding gebeur. Toe dit begin lig word, het 'n paar vroue wat Jesus gevolg het, na die graf gegaan. Daar was 'n groot aardbewing. 'n Engel van God het van die hemel af gekom, die klip voor die graf weggerol en daarop gaan sit.

Die soldate wat by die graf waggehou het, was so bang dat hulle flou geword het. Die engel sê toe vir die vroue: "Julle moet nie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want Hy is uit die dood opgewek, soos Hy gesê het. Kom nader en kyk: daar is die plek waar Hy gelê het. Gaan gou en sê vir sy dissipels: 'Hy is uit die dood opgewek ...'"

Prent 111

Prent 111

Party vroue het gehardloop om vir die dissipels te gaan vertel; die dissipels het hulle nie geglo nie. Maar Petrus en Johannes het dadelik na die graf (toe) gehardloop. Hulle het ook net die grafdoeke gesien waar die liggaam van Jesus gelê het. Niemand het daaraan geraak nie. Maar die liggaam van Jesus was weg. Toe Johannes dit sien, het hy geglo.

Hulle het huistoe gegaan, maar hulle nog nie verstaan waarom Jesus uit die dood moes opstaan nie.

Die wagte het vir die godsdienstige leiers gaan vertel wat gebeur het. Die leiers het vir die wagte 'n groot som geld aangebied om te sê dat die dissipels Jesus se liggaam kom steel het terwyl hulle geslaap het. Dit word vandag nog vertel en baie glo dit.

Prent 112

Prent 112

Maria Magdalena het by die graf agtergebly nadat Johannes en Petrus huis toe is. Sy het baie gehuil. Terwyl sy huil, het sy vooroorgebuk en by die graf ingekyk. Toe sien sy twee engele met wit klere aan daar sit waar die liggaam van Jesus gelê het. Hulle sê toe vir haar: "Mevrou, waarom huil jy?" Sy het geantwoord: "Omdat hulle my Here weggevat het en ek nie weet waar hulle Hom nou begrawe het nie." Toe sy omdraai, staan Jesus daar voor haar, maar sy het nie dadelik geweet dat dit Hy was nie. Jesus het vir haar gevra: "Mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy?" Maria het gedink Hy was die tuinier, die man wat in die tuin gewerk het, en dat hý dalk die liggaam van Jesus weggevat het. Daarom het sy vir Hom gevra: "Meneer, as u Hom weggevat het, sê my waar u Hom begrawe het, ..." Jesus sê toe vir haar: "Maria!" Toe herken sy dadelik dat dit Jesus self was wat met haar praat!

Prent 113

Prent 113

Daardie selfde dag nog was twee van Jesus se dissipels te voet op pad van Jerusalem na die dorpie Emmaus. Hulle was baie hartseer. Hulle het toe nog nie verstaan dat Jesus uit die dood opgestaan het nie. Hulle het loop en praat oor Jesus se dood. Skielik het Jesus saam met hulle geloop. Hy het nader gekom, maar hulle het Hom nie herken nie. Hy het met hulle loop en gesels en vir hulle verduidelik waarom die Christus moes sterf: dat Hy moes sterf vir die sondes van alle mense.

Die dissipels het by Hom aangehou om by hulle oor te bly. Terwyl hulle later daardie aand eet, het Jesus die brood gevat, dit gebreek en vir hulle gegee. Toe besef hulle wie Hy regtig is! Hulle gas was Jesus self. Toe verdwyn Hy voor hulle oë.

Prent 114

Prent 114

Die twee dissipels het dadelik opgestaan en na Jerusalem teruggegaan. Hulle het die ander dissipels gaan vertel: "Ons het die Here Jesus gesien!" Terwyl hulle nog so praat, het Jesus self skielik daar tussen hulle gestaan en vir hulle gesê: "Vrede vir julle." Maar hulle het geskrik en bang geword, want hulle het gedink hulle sien 'n spook. Jesus sê toe: "Waarom is julle so verskrik, en waarom twyfel julle? Kyk na my hande en my voete: dit is tog Ek self. Voel aan My en kyk! 'n Spook het tog nie vleis en bene soos julle kan sien Ek het nie." Terwyl Hy dit sê, wys Hy vir hulle sy voete en hande, die merke waar die spykers ingeslaan is. Hy het dit gedoen om hulle te oortuig dat Hy regtig uit die dood opgestaan het, want hulle kon dit nie glo nie. Jesus het ook saam met hulle 'n stuk gebakte vis geëet.

Hy verduidelik toe verder vir hulle: "Julle het al hierdie dinge wat gebeur het, gesien: Ek het gely en gesterwe, en op die derde dag opgestaan, en in my Naam moet bekering en die vergifnis van sonde vir alle mense van alle volke op die aarde vertel word."

Prent 115

Prent 115

Toe Jesus aan sy dissipels verskyn het, was een dissipel met die naam Tomas nie by hulle nie. Hulle het later vir hom vertel dat hulle vir Jesus in lewende lywe gesien het. Maar Tomas het hulle nie geglo nie. 'n Week later was hulle egter almal weer bymekaar. Hierdie keer was Tomas ook by. Al die deure was gesluit, want hulle was bang vir die Jode, veral vir die Joodse leiers. Jesus verskyn toe weer aan hulle. En Hy sê vir Tomas, "Bring jou vinger hier en kyk na my hande; en bring jou hand en steek hom in my sy. Hou op twyfel en glo." Toe moes Tomas dit ook glo. Hy het voor Jesus neergekniel en gesê, "My Here en my God!" Jesus sê toe vir hom: "Glo jy nou omdat jy My sien? Gelukkig is die wat nie gesien het nie en tog glo."

Prent 116

Prent 116

Party van die dissipels het teruggegaan na Galilea. Een nag het hulle met bote op die see gegaan om te gaan visvang. Maar hulle het niks gevang nie. Net toe die son opkom, het hulle 'n man op die strand gesien. Hy het na hulle geroep: "Gooi die net aan die regterkant van die skuit uit, dan sal julle visvang." Hulle het so gemaak sommer baie vis gevang. Toe besef hulle dat dit Jesus was wat na hulle geroep het van die strand af. Hulle het die vis kant toe gebring en daar op die strand weer saam met Jesus ontbyt geniet. Hy het ook vir hulle bemoedig om Hom en alles wat Hy hulle geleer het, te bly gehoorsaam.

Prent 117

Prent 117

'n Ander keer was die dissipels weer bymekaar op 'n berg in Galilea. Daar het Jesus weer aan hulle verskyn en duidelik vir hulle gesê, "God die Vader het vir My alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Julle moet na al die nasies op die aarde gaan, en die mense my dissipels maak: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om te leef soos Ek julle geleer het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot aan die einde."

Jesus het 'n hele paar keer aan sy dissipels verskyn oor 'n tydperk van 40 dae. So het Hy aan hulle bewys dat Hy lewe, maar ook vir hulle geleer wat om vorentoe te doen.

Prent 118

Prent 118

Op hierdie prent sien ons Jesus saam met sy dissipels op 'n berg buite die stad Jerusalem. Daar het Jesus vir hulle gesê: "Moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader belowe het ... dit is, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal vir mense van My vertel ... tot in die uithoeke van die wêreld." Nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het Hom weggeneem in die hemel. Terwyl Hy nog weggaan en die dissipels nog stip na die hemel kyk, het daar skielik twee engele in wit klere by hulle gestaan. Die engele het gesê: "Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle Hom na die hemel toe sien opgaan het." Die dissipels was baie bly en het na Jerusalem toe teruggegaan. Daar het hulle gewag soos Jesus vir hulle gesê het om te doen en hulle het baie saam gebid.

Na tien dae so saam, het God sy Heilige Gees na hulle gestuur. Die Heilige Gees het vir hulle baie moed en krag gegee en hulle het uitgegaan en begin om vir mense te vertel van Jesus, wat Hy gedoen het en waarom Hy aarde toe gekom het. Baie mense het hulle geglo en is gedoop; dit is hoe die Christelike kerk begin het.

Prent 119

Prent 119

Die dissipels van Jesus het gesien hoe Hy in die hemel opgaan, terug na waar God is. Jesus sit nou aan die regterhand van God die Vader in die hemel. Jesus leef vandag nog in die hemel. Jesus hoor as elke mens wat in Hom glo, tot Hom bid. Jesus tree ook vir ons by God in, dit wil sê Hy bid vir ons tot God. Hier op aarde is sy Heilige Gees by ons om ons te lei, te leer en te help in ons lewe elke dag totdat ons eendag sterwe.

Wat gebeur met ons wanneer ons doodgaan? As mense wat in Jesus glo en hom volg doodgaan, sal hulle ook hemel toe gaan waar God woon. Wanneer mense wat nie in Jesus glo nie doodgaan, gaan hulle hel toe, waar hulle altyd weg van God en sy goedheid sal wees.

Aan die einde, wanneer Jesus na die aarde terugkom, sal die gelowige mense wat reeds gesterf het, weer opstaan met volmaakte liggame, net soos Christus gesterf en opgestaan het. Hulle sal saam met die gelowiges wat dan nog lewe, vir altyd saam met God woon in sy wonderlike teenwoordigheid. Die ongelowiges sal vir altyd weg uit God se teenwoordigheid wees.

Wil jy nie in Jesus glo nie? Wil jy nie besluit om van die verkeerde dinge in jou lewe weg te draai nie? Vra vir Jesus om jou sonde te vergewe. Vra sy Heilige Gees om jou lewe te beheer. Hy sal jou meer oor God leer soos jy die boodskap van die Bybel beter leer verstaan. Die Bybel is die boek waarin alles opgeskryf is wat ons oor God moet weet. Die Heilige Gees sal jou leer, want Hy wil jou 'n nuwe lewe gee, 'n lewe van vreugde en vrede saam met God wat nooit ophou nie.

Prent 120

Prent 120

En onthou, eendag sal Jesus met die wolke terugkom na die aarde. Hy sal dan in vrede regeer oor almal wat in Hom glo en Hom gehoorsaam. Jesus is nie net 'n man of 'n profeet van God nie. Jesus is God self en Hy het vir ons op 'n volmaakte manier kom wys wie God is. Daarom word Jesus ook Emmanuel genoem (Matt. 1:23), omdat Hy aarde toe gekom het en onder mense kom woon het. Emmanuel beteken dan ook "God met ons". Jesus het van altyd af bestaan. Hy lewe vandag nog en Hy sal vir altyd lewe.

Toe Jesus op die aarde gesterf het, het Hy die mag van die sonde en die dood en alles wat sleg is, oorwin. Wanneer Jesus terugkom aarde toe, sal Satan en die dood vir altyd vernietig word.

Daarom, glo in Jesus Christus, gehoorsaam Hom en vertrou Hom met jou hele lewe.

Net weer ’n opsomming

Net weer ’n opsomming

Jy het nou alles van Jesus, die lewende Christus, gehoor wat jy nodig het om te weet. Maar jy sal nou dalk vra: "En wat het dit alles met my te doen?"

Wel, dit is belangrik om te weet dat Jesus vir alle mense omgee, en dat Hy wil hê dat jy ook vir altyd saam met Hom moet wees. Hy wil hê dat jy vergifnis by God vir jou sonde kry. Hy wil graag hê dat jy vir God ken en sy plan met jou lewe verstaan. As jy dit eers verstaan, sal jy nooit weer tevrede wees met jou ou lewe nie. Dit is waarom Jesus vir jou sonde kom sterf het. Maar dan moet jy in Jesus glo en vertrou dat Hy die beste vir jou wil hê.

Jy moet Hom vra en vertrou dat Hy ons sonde regtig vergewe. Jy kan met God praat. Ons noem dit bid. God sal na jou luister. Jy kan begin om so te bid (hierdie is net 'n voorbeeld om jou 'n idee te gee): "Here, ek is 'n sondaar. Ek het nodig dat U my sonde vergewe. Dankie dat U aan die kruis vir my ook gesterf het. Dankie dat U opgestaan het uit die dood sodat ek vir altyd saam met U kan lewe. Stuur asb u Heilige Gees ook in my lewe. Help my om U te gehoorsaam, want U weet die beste vir my. U is die enigste ware God."

Related information

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

"The Living Christ" audio-visual - This comprehensive audio visual uses 120 pictures to give a more in depth view of the life and ministry of Jesus.

How to use GRN Audio visual resources - 1: Sharing the Gospel made easy - This article gives an introduction to some of the many different ways the GRN audio visual resources can be used in ministry.

How to use GRN Audio visual resources - 2: Going Deeper - This article gives further explanation of how people learn from the stories, and why the stories do not have a lot of commentary.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach