หนังสือรูปภาพ ดู ฟัง แล้วรับชีวิต เล่มที่ 6 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา [Look, Listen & Live 6 JESUS - Teacher & Healer] - Thai: Central

Is this recording useful?

Book 6 of an audio-visual series with Bible stories of Jesus from Matthew and Mark. For evangelism, church planting and systematic Christian teaching.

Program Number: 80506
Program Length: 32:16
Language name: Thai: Central
Read script
Downloads and Ordering

ดนตรี บทนำและรูปภาพที่ 1 พระเยซูสั่งสอนประชาชน (มัทธิว 5:1-2) [Music - Intro - Picture 1: Jesus Teaches the People]

1:42

1. ดนตรี บทนำและรูปภาพที่ 1 พระเยซูสั่งสอนประชาชน (มัทธิว 5:1-2) [Music - Intro - Picture 1: Jesus Teaches the People]

รูปภาพที่ 2 บ้านสองหลัง (มัทธิว 7:24-27) [Picture 2. The Two Houses]

1:01

2. รูปภาพที่ 2 บ้านสองหลัง (มัทธิว 7:24-27) [Picture 2. The Two Houses]

รูปภาพที่ 3 อย่าซ่อนความสว่างของพระเจ้า (มัทธิว 5:14-16) [Picture 3. A Light Should be Seen]

1:07

3. รูปภาพที่ 3 อย่าซ่อนความสว่างของพระเจ้า (มัทธิว 5:14-16) [Picture 3. A Light Should be Seen]

รูปภาพที่ 4 ชาวโรมันทำร้ายชาวยิว (มัทธิว 5:38-42) [Picture 4. A Roman Beats a Jew]

1:00

4. รูปภาพที่ 4 ชาวโรมันทำร้ายชาวยิว (มัทธิว 5:38-42) [Picture 4. A Roman Beats a Jew]

รูปภาพที่ 5 การอธิษฐานต่อพระเจ้า (มัทธิว 6:5-15) [Picture 5. Praying to God]

1:08

5. รูปภาพที่ 5 การอธิษฐานต่อพระเจ้า (มัทธิว 6:5-15) [Picture 5. Praying to God]

รูปภาพที่ 6 คนชั่วหว่านวัชพืช (มัทธิว 13:24-30,36-43) [Picture 6. Evil Men Sow Weeds]

1:07

6. รูปภาพที่ 6 คนชั่วหว่านวัชพืช (มัทธิว 13:24-30,36-43) [Picture 6. Evil Men Sow Weeds]

รูปภาพที่ 7 พระเยซูกับเด็กๆ (มัทธิว 18:1-6, 19:13-15) [Picture 7. Jesus and the Children]

1:16

7. รูปภาพที่ 7 พระเยซูกับเด็กๆ (มัทธิว 18:1-6, 19:13-15) [Picture 7. Jesus and the Children]

รูปภาพที่ 8 ผู้เลี้ยงแกะและแกะ (มัทธิว 18:12-14) [Picture 8. The Shepherd and the Sheep]

0:56

8. รูปภาพที่ 8 ผู้เลี้ยงแกะและแกะ (มัทธิว 18:12-14) [Picture 8. The Shepherd and the Sheep]

รูปภาพที่ 9 คนใช้ที่ไม่ยอมให้อภัย (มัทธิว 18:21-35) [Picture 9. The Unforgiving Servant]

1:31

9. รูปภาพที่ 9 คนใช้ที่ไม่ยอมให้อภัย (มัทธิว 18:21-35) [Picture 9. The Unforgiving Servant]

รูปภาพที่ 10 คนงานรับค่าจ้างของตน (มัทธิว 20:1-16) [Picture 10. Workers Receive Their Pay]

1:32

10. รูปภาพที่ 10 คนงานรับค่าจ้างของตน (มัทธิว 20:1-16) [Picture 10. Workers Receive Their Pay]

รูปภาพที่ 11 หญิงห้าคน ที่อยู่นอกประตู (มัทธิว 25:1-13) [Picture 11. Five Women Outside the Door]

1:29

11. รูปภาพที่ 11 หญิงห้าคน ที่อยู่นอกประตู (มัทธิว 25:1-13) [Picture 11. Five Women Outside the Door]

รูปภาพที่ 12 นายกับคนรับใช้ (มัทธิว 25:14-30) [Picture 12. The Master and His Servants]

1:18

12. รูปภาพที่ 12 นายกับคนรับใช้ (มัทธิว 25:14-30) [Picture 12. The Master and His Servants]

รูปภาพที่ 13 พระเยซูรับบัพติศมา (มาระโก 1:4-11) [Picture 13. Jesus is Baptized]

1:41

13. รูปภาพที่ 13 พระเยซูรับบัพติศมา (มาระโก 1:4-11) [Picture 13. Jesus is Baptized]

รูปภาพที่ 14 พระเยซูเลือกสาวก (มาระโก 1:14-20) [Picture 14. Jesus Calls Helpers]

1:25

14. รูปภาพที่ 14 พระเยซูเลือกสาวก (มาระโก 1:14-20) [Picture 14. Jesus Calls Helpers]

รูปภาพที่ 15 ชายโรคเรื้อนคนหนึ่ง (มาระโก 1:40-45) [Picture 15. A Man with Leprosy]

1:05

15. รูปภาพที่ 15 ชายโรคเรื้อนคนหนึ่ง (มาระโก 1:40-45) [Picture 15. A Man with Leprosy]

รูปภาพที่ 16 ชายผู้ถูกหย่อนลงมาจากหลังคา (มาระโก 2:1-12) [Picture 16. A Man Comes Through the Roof]

1:29

16. รูปภาพที่ 16 ชายผู้ถูกหย่อนลงมาจากหลังคา (มาระโก 2:1-12) [Picture 16. A Man Comes Through the Roof]

รูปภาพที่ 17 พระเยซูรักษาชายมือลีบ (มาระโก 3:1-5) [Picture 17. Jesus Heals a Man's Hand]

1:31

17. รูปภาพที่ 17 พระเยซูรักษาชายมือลีบ (มาระโก 3:1-5) [Picture 17. Jesus Heals a Man's Hand]

รูปภาพที่ 18 พระเยซูทำให้ลมพายุสงบลง (มาระโก 4:35-41) [Picture 18. Jesus Calms a Storm]

1:19

18. รูปภาพที่ 18 พระเยซูทำให้ลมพายุสงบลง (มาระโก 4:35-41) [Picture 18. Jesus Calms a Storm]

รูปภาพที่ 19 หญิงคนหนึ่งท่ามกลางฝูงชน (มาระโก 5:25-34) [Picture 19. A Woman in the Crowd]

1:26

19. รูปภาพที่ 19 หญิงคนหนึ่งท่ามกลางฝูงชน (มาระโก 5:25-34) [Picture 19. A Woman in the Crowd]

รูปภาพที่ 20 พระเยซูกับเด็กที่ตายแล้ว (มาระโก 5:22-24 , 35-43) [Picture 20. Jesus and the Dead Child]

1:28

20. รูปภาพที่ 20 พระเยซูกับเด็กที่ตายแล้ว (มาระโก 5:22-24 , 35-43) [Picture 20. Jesus and the Dead Child]

รูปภาพที่ 21 พระเยซูกับหญิงต่างด้าว (มาระโก 7:24-30) [Picture 21. Jesus and the Foreign Woman]

1:19

21. รูปภาพที่ 21 พระเยซูกับหญิงต่างด้าว (มาระโก 7:24-30) [Picture 21. Jesus and the Foreign Woman]

รูปภาพที่ 22 พระเยซูกับชายหูหนวกพูดติดอ่าง (มาระโก 7:31-37) [Picture 22. Jesus and the Deaf and Dumb Man]

1:14

22. รูปภาพที่ 22 พระเยซูกับชายหูหนวกพูดติดอ่าง (มาระโก 7:31-37) [Picture 22. Jesus and the Deaf and Dumb Man]

รูปภาพที่ 23 พระเยซูรักษาชายตาบอด (มาระโก 8:22-26) [Picture 23. Jesus Makes a Blind Man See]

1:02

23. รูปภาพที่ 23 พระเยซูรักษาชายตาบอด (มาระโก 8:22-26) [Picture 23. Jesus Makes a Blind Man See]

รูปภาพที่ 24 พระเยซูรักษาเด็กถูกผีเข้า (มาระโก 9:14-27) [Picture 24. Jesus Heals a Boy with a Demon]

0:52

24. รูปภาพที่ 24 พระเยซูรักษาเด็กถูกผีเข้า (มาระโก 9:14-27) [Picture 24. Jesus Heals a Boy with a Demon]

ดนตรี [Music]

1:07

25. ดนตรี [Music]

Downloads and Ordering

These recordings are designed for evangelism and basic Bible teaching to bring the gospel message to people who are not literate or are from oral cultures, particularly unreached people groups.

Copyright © 1998 GRN. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Contact Us for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. Contact the Feedback Line.

Related information

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

"Look, Listen and Live" audio-visual - A set of 8 programs of 24 pictures each for evangelism and Christian teaching. The series presents Old Testament characters, the life of Jesus, and the young church.

How to use GRN Audio visual resources - 1: Sharing the Gospel made easy - This article gives an introduction to some of the many different ways the GRN audio visual resources can be used in ministry.

How to use GRN Audio visual resources - 2: Going Deeper - This article gives further explanation of how people learn from the stories, and why the stories do not have a lot of commentary.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?