หนังสือรูปภาพ ดู ฟัง แล้วรับชีวิต เล่มที่ 5 การทดสอบเพื่อพระเจ้า [Look, Listen & Live 5 On Trial for GOD] - Thai: Central

Is this recording useful?

Book 5 of an audio-visual series with Bible stories of Elisha, Daniel, Jonah, Nehemiah, Esther. For evangelism, church planting, systematic Christian teaching.

Program Number: 80505
Program Length: 34:28
Language name: Thai: Central
Read script
Downloads and Ordering

ดนตรี บทนำและรูปภาพที่ 1 นาอามานมาหาเอลีชาที่บ้าน (2 พงศ์กษัตริย์ 5:1-12) [Music - Intro - Picture 1: Naaman Visits Elisha's House]

2:00

1. ดนตรี บทนำและรูปภาพที่ 1 นาอามานมาหาเอลีชาที่บ้าน (2 พงศ์กษัตริย์ 5:1-12) [Music - Intro - Picture 1: Naaman Visits Elisha's House]

รูปภาพที่ 2 นาอามานในแม่น้ำ (2 พงศ์กษัตริย์ 5:13-19) [Picture 2. Naaman in the River]

0:56

2. รูปภาพที่ 2 นาอามานในแม่น้ำ (2 พงศ์กษัตริย์ 5:13-19) [Picture 2. Naaman in the River]

รูปภาพที่ 3 เอลีชากับกองทัพของพระเจ้า (2 พงศ์กษัตริย์ 6:8 -17) [Picture 3. Elisha and the Army of God]

1:12

3. รูปภาพที่ 3 เอลีชากับกองทัพของพระเจ้า (2 พงศ์กษัตริย์ 6:8 -17) [Picture 3. Elisha and the Army of God]

รูปภาพที่ 4 เอลีชากับเหล่าทหารตาบอด (2 พงศ์กษัตริย์ 6:18-23) [Picture 4. Elisha and the Blind Army]

1:24

4. รูปภาพที่ 4 เอลีชากับเหล่าทหารตาบอด (2 พงศ์กษัตริย์ 6:18-23) [Picture 4. Elisha and the Blind Army]

รูปภาพที่ 5 กรุงสะมาเรียถูกปิดล้อม (2 พงศ์กษัตริย์ 6 :24 - 7:2) [Picture 5. The Siege of Samaria]

1:06

5. รูปภาพที่ 5 กรุงสะมาเรียถูกปิดล้อม (2 พงศ์กษัตริย์ 6 :24 - 7:2) [Picture 5. The Siege of Samaria]

รูปภาพที่ 6 คนโรคเรื้อนสี่คน (2 พงศ์กษัตริย์ 7:3-20) [Picture 6. The Four Lepers]

1:46

6. รูปภาพที่ 6 คนโรคเรื้อนสี่คน (2 พงศ์กษัตริย์ 7:3-20) [Picture 6. The Four Lepers]

รูปภาพที่ 7 โยนาห์หลบหนีพระเจ้า (โยนาห์ 1: 1-7) [Picture 7. Jonah flees from God]

1:12

7. รูปภาพที่ 7 โยนาห์หลบหนีพระเจ้า (โยนาห์ 1: 1-7) [Picture 7. Jonah flees from God]

รูปภาพที่ 8 โยนาห์กับปลาตัวใหญ่ (โยนาห์ 1:8 - 2:10) [Picture 8. Jonah and the Great Fish]

1:05

8. รูปภาพที่ 8 โยนาห์กับปลาตัวใหญ่ (โยนาห์ 1:8 - 2:10) [Picture 8. Jonah and the Great Fish]

รูปภาพที่ 9 โยนาห์ที่กรุงนีนะเวห์ (โยนาห์ 3:1-10) [Picture 9. Jonah at Nineveh]

1:34

9. รูปภาพที่ 9 โยนาห์ที่กรุงนีนะเวห์ (โยนาห์ 3:1-10) [Picture 9. Jonah at Nineveh]

รูปภาพที่ 10 นางเอสเธอร์และกษัตริย์ (เอสเธอร์ 1:1 - 2: 18) [Picture 10. Esther and the King]

1:07

10. รูปภาพที่ 10 นางเอสเธอร์และกษัตริย์ (เอสเธอร์ 1:1 - 2: 18) [Picture 10. Esther and the King]

รูปภาพที่ 11 โมรเดคัยไม่ยอมก้มกราบ (เอสเธอร์ 3:1 - 4:17) [Picture 11. Mordecai Refuses to Bow Down]

1:40

11. รูปภาพที่ 11 โมรเดคัยไม่ยอมก้มกราบ (เอสเธอร์ 3:1 - 4:17) [Picture 11. Mordecai Refuses to Bow Down]

รูปภาพที่ 12 งานเลี้ยงของนางเอสเธอร์ (เอสเธอร์ 5:1 - 7 :10) [Picture 12. Esther's Feast]

1:26

12. รูปภาพที่ 12 งานเลี้ยงของนางเอสเธอร์ (เอสเธอร์ 5:1 - 7 :10) [Picture 12. Esther's Feast]

รูปภาพที่ 13 ดาเนียลกับเพื่อน ๆ (ดาเนียล 1:1 - 20) [Picture 13. Daniel and His Friends]

1:12

13. รูปภาพที่ 13 ดาเนียลกับเพื่อน ๆ (ดาเนียล 1:1 - 20) [Picture 13. Daniel and His Friends]

รูปภาพที่ 14 ดาเนียลและกษัตริย์บาบิโลน (ดาเนียล 2:1-49) [Picture 14. Daniel and the King of Babylon]

1:39

14. รูปภาพที่ 14 ดาเนียลและกษัตริย์บาบิโลน (ดาเนียล 2:1-49) [Picture 14. Daniel and the King of Babylon]

รูปภาพที่ 15 รูปปั้นทองคำ (ดาเนียล 3:1 - 12) [Picture 15. The Image of Gold]

1:11

15. รูปภาพที่ 15 รูปปั้นทองคำ (ดาเนียล 3:1 - 12) [Picture 15. The Image of Gold]

รูปภาพที่ 16 เตาไฟที่ลุกไหม้อยู่ (ดาเนียล 3:13 - 30) [Picture 16. The Furnace of Fire]

1:25

16. รูปภาพที่ 16 เตาไฟที่ลุกไหม้อยู่ (ดาเนียล 3:13 - 30) [Picture 16. The Furnace of Fire]

รูปภาพที่ 17 ดาเนียลอธิษฐานต่อพระเจ้า (ดาเนียล 6:1 - 13) [Picture 17. Daniel Prays to God]

1:21

17. รูปภาพที่ 17 ดาเนียลอธิษฐานต่อพระเจ้า (ดาเนียล 6:1 - 13) [Picture 17. Daniel Prays to God]

รูปภาพที่ 18 ดาเนียลในถ้ำสิงโต (ดาเนียล 6:14 - 24) [Picture 18. Daniel in the Lions' Den]

1:26

18. รูปภาพที่ 18 ดาเนียลในถ้ำสิงโต (ดาเนียล 6:14 - 24) [Picture 18. Daniel in the Lions' Den]

รูปภาพที่ 19 เนหะมีย์เข้าเฝ้ากษัตริย์เปอร์เซีย (เนหะมีย์ 1:1-2:7) [Picture 19. Nehemiah Before the Great King]

1:31

19. รูปภาพที่ 19 เนหะมีย์เข้าเฝ้ากษัตริย์เปอร์เซีย (เนหะมีย์ 1:1-2:7) [Picture 19. Nehemiah Before the Great King]

รูปภาพที่ 20 เนหะมีย์สำรวจซากปรักหักพังของเมือง (เนหะมีย์ 2:7-20) [Picture 20. Nehemiah Inspects the Ruined City]

1:22

20. รูปภาพที่ 20 เนหะมีย์สำรวจซากปรักหักพังของเมือง (เนหะมีย์ 2:7-20) [Picture 20. Nehemiah Inspects the Ruined City]

รูปภาพที่ 21 การสร้างกำแพงเมือง (เนหะมีย์ 3:1 - 6:19) [Picture 21. Building the Walls]

1:07

21. รูปภาพที่ 21 การสร้างกำแพงเมือง (เนหะมีย์ 3:1 - 6:19) [Picture 21. Building the Walls]

รูปภาพที่ 22 เอสราอ่านหนังสือธรรมบัญญัติ (เนหะมีย์ 8 :1 - 13 :31) [Picture 22. Ezra Reads the Law]

1:25

22. รูปภาพที่ 22 เอสราอ่านหนังสือธรรมบัญญัติ (เนหะมีย์ 8 :1 - 13 :31) [Picture 22. Ezra Reads the Law]

รูปภาพที่ 23 พระเยซูบนไม้กางเขน (ยอห์น 19:17 - 30 , โรม 5:8) [Picture 23. Jesus on the Cross]

1:47

23. รูปภาพที่ 23 พระเยซูบนไม้กางเขน (ยอห์น 19:17 - 30 , โรม 5:8) [Picture 23. Jesus on the Cross]

รูปภาพที่ 24 พระเยซูเป็นทางแห่งชีวิตนิรันดร์ (มัทธิว 7:13 , ยอห์น 14:6) [Picture 24. Jesus Shows the Way to Everlasting Life]

1:41

24. รูปภาพที่ 24 พระเยซูเป็นทางแห่งชีวิตนิรันดร์ (มัทธิว 7:13 , ยอห์น 14:6) [Picture 24. Jesus Shows the Way to Everlasting Life]

ดนตรี [Music]

0:40

25. ดนตรี [Music]

Downloads and Ordering

These recordings are designed for evangelism and basic Bible teaching to bring the gospel message to people who are not literate or are from oral cultures, particularly unreached people groups.

Copyright © 1998 GRN. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Contact Us for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. Contact the Feedback Line.

Related information

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

"Look, Listen and Live" audio-visual - A set of 8 programs of 24 pictures each for evangelism and Christian teaching. The series presents Old Testament characters, the life of Jesus, and the young church.

How to use GRN Audio visual resources - 1: Sharing the Gospel made easy - This article gives an introduction to some of the many different ways the GRN audio visual resources can be used in ministry.

How to use GRN Audio visual resources - 2: Going Deeper - This article gives further explanation of how people learn from the stories, and why the stories do not have a lot of commentary.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?