หนังสือรูปภาพ ดู ฟัง แล้วรับชีวิต เล่มที่ 3 ชัยชนะโดยพระเจ้า [Look, Listen & Live 3 Victory through GOD] - Thai: Central

Is this recording useful?

Book 3 of an audio-visual series with Bible stories of Joshua, Deborah, Gideon, Samson. For evangelism, church planting and systematic Christian teaching.

Program Number: 80503
Program Length: 34:55
Language name: Thai: Central
Read script
Downloads and Ordering

ดนตรี บทนำและรูปภาพที่ 1 โยชูวาสู้รบกับชาวอามาเลข (อพยพ 17:8-13) [Music - Intro - Picture 1: Joshua Fights The Amalekites]

2:03

1. ดนตรี บทนำและรูปภาพที่ 1 โยชูวาสู้รบกับชาวอามาเลข (อพยพ 17:8-13) [Music - Intro - Picture 1: Joshua Fights The Amalekites]

รูปภาพที่ 2 ผู้สอดแนมกับพืชผลจากแผ่นดินคานาอัน (กันดารวิถี 13:1-14:35) [Picture 2. The Spies with the Fruit of Canaan]

1:51

2. รูปภาพที่ 2 ผู้สอดแนมกับพืชผลจากแผ่นดินคานาอัน (กันดารวิถี 13:1-14:35) [Picture 2. The Spies with the Fruit of Canaan]

รูปภาพที่ 3 ชาวอิสราเอลข้ามแม่น้ำจอร์แดน (โยชูวา 1:1-9, 3:1-17) [Picture 3. The People of Israel Cross the River]

1:14

3. รูปภาพที่ 3 ชาวอิสราเอลข้ามแม่น้ำจอร์แดน (โยชูวา 1:1-9, 3:1-17) [Picture 3. The People of Israel Cross the River]

รูปภาพที่ 4 กำแพงเมืองเยรีโคพัง (โยชูวา 6:1-27) [Picture 4. The Walls of Jericho Fall Down]

1:19

4. รูปภาพที่ 4 กำแพงเมืองเยรีโคพัง (โยชูวา 6:1-27) [Picture 4. The Walls of Jericho Fall Down]

รูปภาพที่ 5 อิสราเอลพ่ายแพ้การรบที่เมืองอัย (โยชูวา 7:1-12) [Picture 5. Israel Flees from Ai]

1:08

5. รูปภาพที่ 5 อิสราเอลพ่ายแพ้การรบที่เมืองอัย (โยชูวา 7:1-12) [Picture 5. Israel Flees from Ai]

รูปภาพที่ 6 การลงโทษอาคาน (โยชูวา 7:14-26, 8:29) [Picture 6. The Judgment of Achan]

1:25

6. รูปภาพที่ 6 การลงโทษอาคาน (โยชูวา 7:14-26, 8:29) [Picture 6. The Judgment of Achan]

รูปภาพที่ 7 ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์หยุดนิ่ง (โยชูวา 10:1-14) [Picture 7. The Sun and the Moon Stand Still]

1:17

7. รูปภาพที่ 7 ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์หยุดนิ่ง (โยชูวา 10:1-14) [Picture 7. The Sun and the Moon Stand Still]

รูปภาพที่ 8 โยชูวาให้โอวาทแก่ประชาชน (โยชูวา 23:1 - 24:28) [Picture 8. Joshua Instructs the People]

1:45

8. รูปภาพที่ 8 โยชูวาให้โอวาทแก่ประชาชน (โยชูวา 23:1 - 24:28) [Picture 8. Joshua Instructs the People]

รูปภาพที่ 9 เดโบราห์พูดแทนพระเจ้า (ผู้วินิจฉัย 4:1-9) [Picture 9. Deborah Speaks for God]

1:32

9. รูปภาพที่ 9 เดโบราห์พูดแทนพระเจ้า (ผู้วินิจฉัย 4:1-9) [Picture 9. Deborah Speaks for God]

รูปภาพที่ 10 พระเจ้าช่วยอิสราเอลให้มีชัยชนะต่อสิเสรา (ผู้วินิจฉัย 4:10-17, 5:19 [Picture 10. God Helps Defeat Sisera]

1:04

10. รูปภาพที่ 10 พระเจ้าช่วยอิสราเอลให้มีชัยชนะต่อสิเสรา (ผู้วินิจฉัย 4:10-17, 5:19 [Picture 10. God Helps Defeat Sisera]

รูปภาพที่ 11 นางยาเอลฆ่าสิเสรา (ผู้วินิจฉัย 4:17-24) [Picture 11. Jael Kills Sisera]

1:12

11. รูปภาพที่ 11 นางยาเอลฆ่าสิเสรา (ผู้วินิจฉัย 4:17-24) [Picture 11. Jael Kills Sisera]

รูปภาพที่ 12 อิสราเอลฉลองชัยชนะ (ผู้วินิจฉัย 5:1-31) [Picture 12. Israel Celebrates]

1:36

12. รูปภาพที่ 12 อิสราเอลฉลองชัยชนะ (ผู้วินิจฉัย 5:1-31) [Picture 12. Israel Celebrates]

รูปภาพที่ 13 กิเดโอนกับทูตของพระเจ้า (ผู้วินิจฉัย 6:1-24) [Picture 13. Gideon And The Angel Of God]

1:33

13. รูปภาพที่ 13 กิเดโอนกับทูตของพระเจ้า (ผู้วินิจฉัย 6:1-24) [Picture 13. Gideon And The Angel Of God]

รูปภาพที่ 14 กิเดโอนทำลายรูปเคารพ (ผู้วินิจฉัย 6:25-32) [Picture 14. Gideon Destroys The Idols]

1:10

14. รูปภาพที่ 14 กิเดโอนทำลายรูปเคารพ (ผู้วินิจฉัย 6:25-32) [Picture 14. Gideon Destroys The Idols]

รูปภาพที่ 15 ทหารของกิเดโอนดื่มน้ำ (ผู้วินิจฉัย 7:1-7) [Picture 15. Gideon's Army Drinks The Water]

1:16

15. รูปภาพที่ 15 ทหารของกิเดโอนดื่มน้ำ (ผู้วินิจฉัย 7:1-7) [Picture 15. Gideon's Army Drinks The Water]

รูปภาพที่ 16 ทหารของกิเดโอนล้อมค่ายชาวมีเดียน (ผู้วินิจฉัย 7:12 - 25) [Picture 16. Gideon's Men Surround The Camp Of Midian]

1:37

16. รูปภาพที่ 16 ทหารของกิเดโอนล้อมค่ายชาวมีเดียน (ผู้วินิจฉัย 7:12 - 25) [Picture 16. Gideon's Men Surround The Camp Of Midian]

รูปภาพที่ 17 แซมสันฆ่าสิงโต (ผู้วินิจฉัย 13:1 - 14:1-20) [Picture 17. Samson Kills A Lion]

1:26

17. รูปภาพที่ 17 แซมสันฆ่าสิงโต (ผู้วินิจฉัย 13:1 - 14:1-20) [Picture 17. Samson Kills A Lion]

รูปภาพที่ 18 แซมสันกับหมาจิ้งจอกต้นเพลิง (ผู้วินิจฉัย 15:1-17) [Picture 18. Samson And The Burning Foxes]

1:03

18. รูปภาพที่ 18 แซมสันกับหมาจิ้งจอกต้นเพลิง (ผู้วินิจฉัย 15:1-17) [Picture 18. Samson And The Burning Foxes]

รูปภาพที่ 19 ชาวฟิลิสเตียโกนผมของแซมสัน (ผู้วินิจฉัย 16:4-22 ) [Picture 19. The Philistines Cut Samson's Hair]

1:26

19. รูปภาพที่ 19 ชาวฟิลิสเตียโกนผมของแซมสัน (ผู้วินิจฉัย 16:4-22 ) [Picture 19. The Philistines Cut Samson's Hair]

รูปภาพที่ 20 แซมสันทำลายชาวฟิลิสเตีย (ผู้วินิจฉัย 16:23-31) [Picture 20. Samson Destroys The Philistines]

1:28

20. รูปภาพที่ 20 แซมสันทำลายชาวฟิลิสเตีย (ผู้วินิจฉัย 16:23-31) [Picture 20. Samson Destroys The Philistines]

รูปภาพที่ 21 พระเยซูขับไล่วิญญาณชั่ว (ลูกา 8:26-39) [Picture 21. Jesus Drives Out Evil Spirits]

1:08

21. รูปภาพที่ 21 พระเยซูขับไล่วิญญาณชั่ว (ลูกา 8:26-39) [Picture 21. Jesus Drives Out Evil Spirits]

รูปภาพที่ 22 พระเยซูขับไล่คนชั่ว (ลูกา 19:45-48, ยอห์น 2:13- 21) [Picture 22. Jesus Drives Out Evil Men]

1:22

22. รูปภาพที่ 22 พระเยซูขับไล่คนชั่ว (ลูกา 19:45-48, ยอห์น 2:13- 21) [Picture 22. Jesus Drives Out Evil Men]

รูปภาพที่ 23 พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย (มัทธิว 27:33 - 28:1-20) [Picture 23. Jesus Is Alive After Death]

1:19

23. รูปภาพที่ 23 พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย (มัทธิว 27:33 - 28:1-20) [Picture 23. Jesus Is Alive After Death]

รูปภาพที่ 24 ทหารของพระเจ้า (เอเฟซัส 6:10-18) [Picture 24. The Soldier For God]

1:32

24. รูปภาพที่ 24 ทหารของพระเจ้า (เอเฟซัส 6:10-18) [Picture 24. The Soldier For God]

ดนตรี [Music]

0:58

25. ดนตรี [Music]

Downloads and Ordering

These recordings are designed for evangelism and basic Bible teaching to bring the gospel message to people who are not literate or are from oral cultures, particularly unreached people groups.

Copyright © 1998 GRN. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Contact Us for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. Contact the Feedback Line.

Related information

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

"Look, Listen and Live" audio-visual - A set of 8 programs of 24 pictures each for evangelism and Christian teaching. The series presents Old Testament characters, the life of Jesus, and the young church.

How to use GRN Audio visual resources - 1: Sharing the Gospel made easy - This article gives an introduction to some of the many different ways the GRN audio visual resources can be used in ministry.

How to use GRN Audio visual resources - 2: Going Deeper - This article gives further explanation of how people learn from the stories, and why the stories do not have a lot of commentary.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?